توسل به اولیا الله برای گرفتن حاجت. &

مقدمه

رقیه دختری است با دستانی کوچک ، اما مشکل گشای بزرگی است ....

آخرین تغییرات:
توسط
توسل به اولیا الله برای گرفتن حاجت
رقیه دختری شیرین زبان است
عزیز جان بابا ، مهربان است
دو دستش گرچه کوچک بوده اما
در آن حاجات کل شیعیان است......
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
حیران مشو ای دل از نگاری دلجو
گر خاک کف پا شده بر ما دارو
آن کس که شفا را به گیاهی بخشد
درمان کندم چون رسد از جانان بو
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
گروهی چونکه مومن بر خدایند
لذا از شرک و غیر از او جدایند
بگوید مفتی ایشان نباید
کسی هرگز کنار رب بیاید
چرا هر شیعه ای شهد شفایش
بخواهد از کسی غیر از خدایش؟
چرا حاجت بخواهد از امامی
که در دنیا ندارد او دوامی؟
بگویم؛ ای عزیز اهل ایمان !
شفا باشد یقین در دست یزدان
چرا پس هر زمان گردی تو بیمار
روی خود نزد دکتر با دلی زار ؟
چرا پس از کسی جز رب بخواهی
شفایت را اگر خود رو به راهی؟
بگوید دکترم چون زنده باشد
لذا قادر به امر بنده باشد
ولیکن چون امامت مرده ، دیگر
نباشد بهر درمانت توانگر
بگویم: چون امام ما شهید است
جوابت پس به قرآن مجید است
که گوید بر شما آیات قرآن
شهیدان زنده اند ای اهل ایمان
اگر پیراهن یوسف شفا داد
یقینا آن اثر را هم خدا داد
مرا هم نام یارم چاره ساز است
که با ذکرش مسیر بسته باز است....

پی نوشت

هو الشافی

تربت کربلا شفاست

بعضی از عزیزان بر ما شیعیان خرده میگیرند و توسلات ما را زیر سوال می برند و می گویند:
 شما چرا برای گرفتن حاجات خود به حضرات معصومین و یا برخی از امام زادگان متوسل میشوید؟
 چرا حاجات خود را مستقیما از خداوند طلب  نمی کنید؟
این کار شما درست نیست زیرا
 اینگونه توسلات شرک است....

در پاسخ عرض میکنیم:

شما وقتی مریض میشوید برای شفا یافتن به پزشک مراجعه میکنید و با مصرف داروی تجویز شده شفا میگیرید .

همانطور که مراجعه ی شما به پزشک شرک محسوب نمی شود مراجعه ی ما نیز به حضرات معصومین شرک نیست ؛ زیرا همان خدایی که شفا را در دارو و یا گیاه قرار داده است و بواسطه ی پزشک به ما و شما عنایت می کند ؛ هم او قادر است شفا و خواسته ی ما را نیز از طریق اولیای خویش به ما برساند....

ایشان می گویند:

ما برای گرفتن شفا به پزشک زنده مراجعه می کنیم

ما هم عرض میکنیم:

طبق آیه ی:

وَلا تَحسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلوا في سَبيلِ اللَّهِ أَمواتًا ۚ بَل أَحياءٌ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقونَ

حضرات معصومین زنده اند.....

و از این روست که تربت کربلا شفاست...

ای جانم فدای حسین.....

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.