طبیب همه ی دردها امام مان است. &

مقدمه

در اینجا از امام زمان میخواهیم که بیاید و بشریت را از تمام دردها و گرفتاری ها نجات دهد

آخرین تغییرات:
توسط
چراغ هدایت بشریت
ای طبیبم کی شود پایان درد
می شود آیا سحر این شام سرد؟
ما مریضیم و تویی تنها علاج
در شبی تاریم و محتاج سراج
گر چه هر خلقی چراغی دیده بود
سنگ غفلت بر سرش کوبیده بود
گرچه چون پیشینیان ما هم بدیم
امتحانی گر شود ما هم ردیم
دست خود را گر کشی بر چشم کور
می شود بیننده ی الطاف و نور
گر کشی دستی چنان سلمان شویم
بعداز آن تنها پی جانان شویم
دست بیعت در ید مولا نهیم
گوش جان بر یوسف زهرا دهیم
ما ولی اکنون به غفلت غرقه ایم
هر طرف دنبال حزب و فرقه ایم
می کشاند هر کسی ما را به خود
ناخدایانی که خود پابند مد
قایق ایشان نباشد در امان
پس کجا ایمن شود انسان درآن؟
در چنین طوفان و دریایی عمیق
کشتی عترت نگه دارد غریق
پس بیا تا کس نگردد بی تو غرق
منجی انسان تویی در غرب و شرق
گر بیایی وضع و احوال بشر
می شود بهتر یقین از هر نظر
امام زمان (عج ) چراغ هدایت و کشتی  نجات بشریت هستند

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.