دزد لباس روحانیت. &

مقدمه

هشدار امام خمینی (ره) در مورد آخوندهای فاسد

امام خمینی (ره):

«خدای متعال می‌داند که من نسبت به آخوندهای فاسد آن‌قدر شدید هستم که نسبت به سایر مردم نیستم. 
ساواکی پیش من محترم‌تر است از آخوند فاسد [...]

 آن‌قدر صدمه‌ای که اسلام از یک آخوند فاسد می‌خورد از محمدرضا نمی خورد. 

در روایات هست که آخوند فاسد و ملای فاسد در جهنم از بوی تعفنش اهل جهنم در عذاب هستند. 
در این دنیا هم از بوی تعفن بعض از آخوندهای فاسد، دنیا در عذاب است.

 ما طرفداری از عمامه نمی‌کنیم. ما طرفداری از اسلام می‌کنیم.
 اگر اسلام پیش شما باشد معظم هستید.
 پیش هر کس باشد معظم است.»

(صحیفه نور، ج10‌، ص 280-279).

آخرین تغییرات:
توسط
اگر دزدی را در لباس روحانیت دیدید مطمئن باشید او قبل از این ؛ لباس روحانیان را از حوزه دزدیده است
دزدی به لباس واعظ دین
زد خانه ی مردمان مسکین
روزی مچ دزدشان گرفتند
کَت بسته به کوچه ها برفتند
عمامّه به سر یکی چنان شمع
دور و بر او جماعتی جمع
جمعی شده در مزاح و لبخند
چون شیخ زمانه گشته در بند!
مردم نگران و در شگفتي
هر کس سخنی از او بگفتی
پس حرمت و آبروی اسلام
می شد که رَوَد از او سرانجام
با خنده پلیس آن مناطق
گفتش به خطیب شهر و ناطق:
« ای حضرت مسـتـطابِ عالی!
هم درسِ تو گشته دزدِ قالی! »
آن شیخ بزرگوار و آگاه
آمد به کنار دزد گمراه
عمامه و آن عبا گرفتش
پس با همه مردمان بگفتش:
« گر او شده دزد این حوالی
از مال شما ربوده قالی،
از حوزه ربوده مال ما را
عمّامه و سندل و عبا را
اول زده او لباسِ آئین
بعداً زده خانه ی مساکین»....
پس منحرفی اگر بدیدی
یا قصّه ی دزدی اش شنیدی،
او را نکُنَش به حوزه تعمیم
کن ماهیتش به حوزه ترسیم
تا رخت و عبا از او بگیرند
تا بلكه تمامشان بميرند
گرگی که تنش لباس میش است
بیگانه بُوَد که شکل خویش است
در باطن حیله گر بُوَد راز
پس چشم بصیرتی نما باز
تا نور خلوص و رنگ تکنیک
از هم بکنی همیشه تفکیک
تا حیله ی حیله گر کنی فاش
رسوا بکنی نهاد کلاش.....

پی نوشت

در خاطرات مستر همفر جاسوس انگلستان در خاورمیانه آمده است:

یکی از برنامه های دولت بریتانیا در کشورهای اسلامی این است که مردم را نسبت به روحانیت بد بین کنیم.....

آنچه مسلم است در جبهه ی جنگ افرادی که در صف اول و در خطوط مقدم قرار دارند بیشتر از دیگران در معرض خطر می باشند. و بدیهی است که در مصاف حق و باطل روحانیت و مبلغان دینی بیش از سایرین مورد هجمه قرار خواهند گرفت.

چه بسا بر بنده ای که از عوام الناس هستم اگر در کوچه و خیابان بر بستنی لیس بزنم ایراد چندانی نباشد اما قطعا این عمل در شان یک روحانی نیست

این مثال حساسیت مردم نسبت به روحانیت و لزوم دقت روحانیون و توجه این عزیزان به جایگاه والایشان را متذکر می شود ......

البته شاید دیده باشید مثلا یک دکتر می آید و از مضرات سیگار دو ساعت برای شما سخنرانی میکند..... بعد که سر حساب میشوید می بینید اصلا آقای دکتر خودش سیگاری است.....

حرف هایش درست بوده اما عملش خلاف صحبتش بوده است.....

و لذا

رطب خور چون نماید منع خرما

اثر کی می کند آن گفته بر ما؟؟؟؟

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.