بی تو آدم نشوم. &

مقدمه

دوستی گفته بود اگر ما آدم بشویم امام زمان ظهور خواهد کرد بنده عرض می کنم:

با غیر تو من رفیق و همدم نشوم

                دلبسته و یار اهل عالم نشوم

گفتی که: « بیایم ، اگر آدم بشوی »

                من مطمئنم که بی تو آدم نشوم

آخرین تغییرات:
توسط
عزیزم جز تو من یاری ندارم
انیس و یار و غمخواری ندارم
در این تنهایی پر درد و جانکاه
به جز یادت مددکاری ندارم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
تو ایرادی به سر تا پا نداری
در این دنیا یقین همتا نداری
تو یک دریای احسانی ولیکن
تواضع داری و غوغا نداری

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.