روحانی پس از یک دوره خدمت رسانی....

مقدمه

با توجه به خدمات شایانی که دولت روحانی در طی یازدهمین دوره ی ریاست جمهوری انجام داد پیشنهاد می کنم حداقل چند سالی برای رفع خستگی به استراحت مطلق بپردازد

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آخرین تغییرات:
توسط
خدا حافظ جناب روحانی خدمت بس است
ای دولتی که شکل کلید شکسته ای
یک دوره پشت وعده و درهای بسته ای
هم لای چرخ کار و صنایع زدی تو چوب
هم پشت مردم از غم خرجی شکسته ای
کردی پر از بتن ‌ دل بیچاره ی اراک
با این خطا گمان کنی از ورطه رسته ای؟
یک سو شدی تو مانع مهواره ی شریف
سویی دگر پذیرش تعلیق هسته ای
سد کرده ای مسیر عزیزان ما ولی
قفل از زبان و دست رقیبان گسسته ای
در تیم ما اگر چه یقین نحس مطلقی
اما برای تیم حریفان خجسته ای
برجام و آن معاهده ات عین ذلت است
کردی گمان که جای قجرها نشسته ای؟
خوردی فریب دشمن و خسران نموده ای
ای اشعری بدون علی ورشکسته ای
ویرانه کشوری که به دستان چون تویی است
بیچاره مردمان و چنین دار و دسته ای
در دوره ای که حاصل کارت بود رکود
قطعا اثاث و بار خودت را که بسته ای
از من شنو برو دو سه سالی فقط بخواب
زیرا از این حماسه و خدمت تو خسته ای.....

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط ایران دوست

فعلا که خوب بر خر مراد نشسته ای.....
در پاسخ به ایران دوست

نظر توسط حسین مفیدی‌فر

ای کسانی که مست دنیایید
غافل از روز سخت فردایید

مرگ پیشینیان اگر آمد
بر شما هم زمان آن آید

رفته قارون به ناگهان در خاک
تخت فرعون کنون بُوَد خاشاک

ای که بر مردمان ستم کردید
سکّه از آن طرف اگر گردید،

بی گمان روزگارتان زار است
جمله سرها به چوبه ی دار است

گر نگاهی برای عبرت هست،
عقل سالم اگر به خدمت هست،

دارِ صدام و مرگ قذّافی
بهر عبرت یقین بُوَد کافی،

تا مگر خفته ای شود بیدار
قبل از آنی که سر رود بر دار......

متن کامل در:

http://www.mofidifar.ir/سیاسی-اجتماعی/عاقبت-اختلاس