سازشکاری ایرانیان با ستم حاکمان ظالم *

مقدمه

در این صفحه چند شعر کوتاه و بلند در خصوص رابطه ی مردم با حاکمان و آنچه به خاطر مرام بد ایرانیان در طول تاریخ بر سر ایران عزیز آمده خدمت شما ارائه می شود

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

.

آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
دلم از بهر ایرانم کباب است
که در هر دوره احوالش خراب است!
اگر در دوره ای محدود و کوتاه
بیاید نادری فعال و آگاه
کجا ملت بماند در کنارش؟
خیانت می کند همرزم و یارش
کسی اینجا اگر قائم مقام است
یقین همچون تقی خان بی دوام است
رضاشاهی اگر خواهد کند کار
بریزد هر کسی در راه او خار
کجا دارد مصدق هم دوامی
میان مردم بی فکر و خامی؟
هویدا کی شود محبوب مردم
ولو درمان کند درد تورم
ولی وقتی که افرادی سبک سر
مسلط گشته بر این خلق و کشور
بساط عشرت شاهان به راه است
و ایرانی مطیع امر شاه است
خیانت چون شود بر شاه زندی
رسد بر خائنان نیش و گزندی
لذا باشد سزای مردمی خوار
همان آغا محمد خان قاجار
اگر در جهل ظلمانی بمانیم
یقین قدر هویدا را ندانیم
لذا بر مردم بی فکر و بد مست
به جا حاکم شود روحانی پست
به هر جا ملتی بیعار و لاشی است
زمام مملکت در دست ناشی است
وثوق الدوله ها پس رو بیایند
که در کشور خیانت ها نمایند
به هر نحوی خلایق را بدوشند
وطن را هم چه ارزان می فروشند
یقین کرسنت و روزی ترکمانچای
نشانی باشد از جمعی سبک رای
وثوق الدوله ای این دوره هم باز
دهد هم هسته ای هم نفت و هم گاز
رئیس دولت ما بیسواد است
لذا ایران ما در دست باد است
به نام دوری از جنگ و تخاصم
دهد هم دین و هم دنیای مردم
ریال بینوا از سکه افتاد
تورم هم کند این دوره بیداد
به جای آب و برق رایگانی
رسد تنها بلای آسمانی
ولی اینها بود تقصیر ملت
که خائن را پذیرد در حکومت
به نسبت حاکمان را با خلایق
مثل باشد خلایق هرچه لایق
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بر مردم خاموش جهان ماتم باد
ترسو صفتان را غم عالم کم باد
هر کس که نبازد شرفش بر دونان
خاک جسدش زنده تر از عالم باد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ما ملت ساکتی به دنیا هستیم
انواع ستم به جان پذیرا هستیم
مامور جفا اگر دهید افزایش
در صف همه ممنون شماها هستیم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
باری نبرد برای کس اسب چموش
دوشیده شود به گله از غیر وحوش
از گرده ی مردمان سواری گیرند
گر توده ی ملتی نیاید به خروش

پی نوشت

آتش به اختیار 

در برابر دولتی ناتوان و ناکارامد...
در مقابل سومدیریت های بی شمار مسئولین....
در مواجهه ی با بی ثباتی اقتصادی.....
و..... از بین این مردم چه کسی باید عامل آتش به اختیار باشد و مسئولین نالایق را از مسند و مقامشان به پایین کشد؟؟؟

 تاریخ نشان داده و ایران بارها و بارها تجربه کرده است که علی الظاهر مردم ایران هرگز استحقاق حاکمی دلسوز و توانمند و خدمتگزار را نداشته‌اند

نادرشاه
قائم مقام فراهانی
امیرکبیر
رضاشاه
مصدق

هویدا....

هرکدام از ایشان در مقام تمثیل همانند جواهرات گرانبهایی بودند که از لابلای سنگ و کلوخ های فلات ایران توسط تاریخ بشری کشف شدند.... ( البته هیچکس بی عیب نیست و قطعا در زندگی همه ی بزرگان جز چهارده معصوم ایرادات و اشکالاتی وجود دارد.... )

اما چنانچه از قدیم گفته اند
قدر زر زرگر شناسد
قدر گوهر گوهری....
ملت ایران نیز همانند بچه ای که ارزش گردنبد طلایش را نمی داند و فرضا آن را در ازای یک بسته پفک از دست می دهد ؛  از روی ناآگاهی هرگز قدر این جواهرات گرانبها را ندانسته و به راحتی به فنای شان داده است...

بنابراین آنچه امروز به سر این ملت می آید
اینکه ما رکورددار اختلاس در جهانیم
اینکه بسیاری از استعدادهای این کشور بعنوان مغزهای فراری عوض ماندن در ایران و کمک به پیشرفت و رشد و تعالی این مرز و بوم در فراسوی مرزها در خدمت بیگانگانند....
اینکه افسرده ترین مردم دنیا ایرانی ها هستند....

همه و همه عین عدالت کائنات است و جز این انتظاری نباید داشت....

آری تا مردم در مقابل ظالم سر تعظیم فرود می آورند ستم ادامه خواهد داشت

تا ملت ایران علیرغم اینکه چهار سال ناکارامدی امثال روحانی را می بینند اما باز هم فریب وعده های پوچ و واهی او را می خورند باید هر روز منتظر پایین آمدن ارزش ریال و بی ثباتی اقتصادی و خفت و خواری ایرانیان در سطح جهان باشیم....

آری تا مردمی سست عنصر و بی اراده ، زمام امور مملکت را بدست افراد سبک مغز و بی لیاقت می دهند باید همچنان منتظر قرادادهای ننگینی چون کرسنت و ترکمانچای بود....

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


 معمای شاه 

ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺭﺍ ﻓﺮﺡ پهلوى ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮐﺶ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ است
گمان می کنم نقل آن در اینجا خالی از لطف نبست
البته خواهش می کنم مرا سلطنت طلب لقب ندهید
ممنونم 
  قابل توجه تهيه كنندگان فيلم معماى شاه 
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ، ﭼﺸﻢ ﻭ ﮔﻮﺵ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﮊﻧﻮ ﺑﻮﺩ ، ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻧﯿﻮﻡ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﻏﻨﯽ ﺳﺎﺯﯼ !...
ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺧﻮﺏ ﯾﺎ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ، ﻣﻬﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎﺭﺯﺩ ...
ﺍﻣﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﻢ ، ﻭ ﯾﺎﺩﯼ ﮐﻨﯿﻢ ﺍﺯ ﯾﮑﯽ
ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﺑلندﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻼ‌ﺵ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ ...
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎﺏ ﻇﺮﯾﻒ ،
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﺧﻠﻌﺘﺒﺮﯼ ،
ﺍﯾﺸﺎﻥ دارایِ ﺩﮐﺘﺮﺍﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ، ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺎﺭﯾﺲ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ در ﺳﺎﻝ 1321 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﭘﻠﻪ ﭘﻠﻪ ﻃﯽ 30 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ...
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻘﻮﻁ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﻮﺯﮔﺎﺭ ، ﺑﯿﮑﺎﺭ ﺷﺪ ، ﻭﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺁﺷﻮبِ خود ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﻧﮑﺮﺩ ...
ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺷﺪ ، ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺎﻧﺪ ،
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺭﯾﺨﺘﻨﺪ ، ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ ، ﻣﺘﻬﻤﺶ ﮐﺮﺩﻧﺪ ،
چون ﺟُﺮﻣﺶ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ 1975 ﺍﻟﺠﺰﺍﯾﺮ ( ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ) ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻧﯿﺮﻭﮔﺎﻩ ﺍﺗﻤﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﺷﺪ ...
ﺍﺳﺘﺪﻻ‌ﻝ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ، ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ، ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻭﮔﺎﻩ ﺍﺗﻤﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ 22 ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ 1358 ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ، که ﺑﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ،
ﺧﻠﻌﺘﺒﺮﯼ ﻣﻔﺴﺪ ﺍلارﺽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ 11 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺳﺎﺑﻖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻗﺼﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪ ...
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﺪﺍﻡ ، ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭﯼ ﺑﺪﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﻫﺎ ﺷﺪ ، ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻠﻌﺘﺒﺮﯼ ، ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ،
ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﺷﺪ ، ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﺯﺣﻤﺖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﺬﺭﺍﻧﯿﺪ ، ﺗﺎ ﺑﺎﻻ‌ﺧﺮﻩ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﺷﺪﻩ ، ﺍﺭﺛﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻧﺪ ...
ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﮔﺬﺷﺖ ، ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﺧﻠﻌﺘﺒﺮﯼ ، ﺯﯾﺮ ﺧﺮﻭﺍﺭﻫﺎ ﺧﺎﮎ ﭘﻮﺳﯿﺪ ...
ﺟﻨﮓ ﺷﺪ ، ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ 598 ﺑﺎ ﻋﺮﺍﻕ ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ 1975 ﺑﻮﺩ ،
ﺍﻣﺎ ﺧﻠﻌﺘﺒﺮﯼ ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻮﺩ !!...
ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺍﺗﻤﯽ ﺷﺪ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺎ ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﮐﺮﺩﯾﻢ ، ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺧﻠﻌﺘﺒﺮﯼ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻮﺩ !!...
خاندان پهلوی
ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ ، ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﺳﺎﺧﺖ ، ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺳﺎﺧﺖ ، ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﺳﺎﺧﺖ ، ﺟﺎﺩﻩ ها ﺭﻭ ﺳﺎﺧﺖ ،
ﭘﻞ ﻫﺎﺭﻭ ﺳﺎﺧﺖ ، ﻣﺮﺯﻫﺎﺭﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮﺩ ،
ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺭﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ ،
ﮐﺸﻮﺭﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺭﻭ ، ﯾﮏ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﮐﺮﺩ ، ﻧﻔﺖ ﺭﻭ ﻣﻠﯽ ﮐﺮﺩ ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﻭ ﺳﺎﺧﺖ ،
ﺑﯿﻤﻪ ﺭﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩ ، ﺩﺯﺩﻫﺎﯼ ﮔﺮﺩﻧﻪ ﺭﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﺮﺩ ، ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩ ،
آﻣﺮﯾﮑﺎﺭﻭ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺮﺩ ،
ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮐﺮﺩ ،
ﺟﺰﯾﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺐ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﻭﻣﻮﺳﯽ ﺭﻭ ، ﺍﺯ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ،
ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﻤﻠﻪ ﯼ ﻋﺮﺑﻬﺎ ﮔﺮﻓﺖ ،
104 ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﻋﺮﺍﻕ ﺟﻨﮓ ﮐﺮﺩ ،
ﻭ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﯿﺮﻭ ﻣﻨﺪﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﯿﺠﻨﮕﻨﺪ ...
ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺷﻮﺭﻭﯼ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﻮﺩ ﺑﺮﺩ ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﺷﻮ ﻭ ﻧﺎﺗﻮ ﺭﻭ ﺟﺬﺏ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩ ،
ﻭﺭﺷﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﺭﺍﮎ ﻭ ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﺳﺎﺧﺖ و از ﻏﺮﺏ ﻭ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ نفت و ﮔﺎﺯ و ﺧﻮﺩﺭﻭ ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﺭﻭ ﻭﺍﺭﺩﮐﺮﺩ ،
ﺣﻖ ﺭﺍﯼ ﺑﻪ ﺯﻧﻬﺎ ﺩﺍﺩ ،
ﺯﻧﺎﻥ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﻭﻣﺪﯾﺮ ﻭ ﻭﺯﯾﺮ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﺯﺷﻮﻥ ﺳﺎﺧﺖ ،
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،
ﻭﺭﺯﺵ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩ ،
ﭘﻮﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ 10 ﺍﺭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺩ ، ﯾﻌﻨﯽ ﺍﮔﺮ ﮊﺍﭘﻦ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﮐﻨﻪ ، ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﺭﯾﺎﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪهند ،
ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯼ ﺁﺳیائی ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﺮﺩ ،
ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﺩﺍﺭﯼ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷﺪ ،
ﺍﻭﭘﮏ ﺭﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩ ، ﺗﺎ ﻧﻔﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺮﺍﻥ ﺗﺮ ﺑﻔﺮﻭﺷﻪ ،
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭئیس ﺍﻭﭘﮏ ﺑﻮﺩ ،
ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ داشتند ، ﺁﺯﺍﺩﯼ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻮﺩ ،
ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩند ،
ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭﺱ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺪﻧﺪ ،
ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺩﯾﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ، ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﺎﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ،
ﺳﺮﮐﺮﺩﮔﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﯼ ﺁﻥ ﺭﻭز ، ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺗﻌﻄﯿﻼﺕ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺁﻣﺪﻥ ، ﻭووو ...
ﺍﮔر ﻧﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﻭﯾﺮﺍنیه ﻭ ﺧﯿﺎﻧﺘﻪ ، ﭘﺲ ﺗﻌﺎﺭﯾﻒ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺎ ﻋﻮﺽ ﺷده ...

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط متین

سلام؛
بازهم تمجید از رضاخان و همتراز قراردادن او با افرادی فرهیخته همچون قائم مقام فراهانی ، امیرکبیر و مصدق
تاجایی که بنده می دانم نفوذ اجنبی ها و توطئه آنها موجب حذف افراد شاخص و بدردبخور ایران گردیده نمونه آنرا در ترور شخصیت های انقلابی خود یعنی مطهری، بهشتی، باهنر رجائی و دانشمندان هسته ای و نخبه های علمی و نظامی کشور توسط برنامه ریزی دشمنان خارجی و البته منافقان بوده لذا اینگونهایرانیان را متهم کردن به سازگاری با ظلم جفاست
امروز تنها کشوری که مقابل ظلم و ستم قدرتهای جهان خوار همچون امریکا و اسرائیل و کشورهای استعمارگر غربی ایستاده و بابت آن هزینه های سنگینی هم پرداخته کشور و ملت ظلم ستیز ایرانه عزیز.
در پاسخ به متین

نظر توسط


با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و با تشکر از اظهار نظر تان

در مورد رضاشاه باید عرض کنم که قطعا غیر از حضرات معصومین علیهم السلام کسی بدون خطا و اشتباه نیست اما اگر به دیده ی انصاف به تاریخ نظر کنیم خواهیم دید که رضاشاه جزو معدود پادشاهان خوب تاریخ ایران است


آن هنگام که مرد با اراده و سخت کوشی چون رضاشاه حاکم بر ایران شد کشور در حال تجزیه و  تکه تکه شده را یکپارچه ساخت و ایران را چنان در رشد و ترقی به پیش برد که انسان از آن متحیر می شود

برای نمونه عرض می کنم راه آهن سراسری با حدود هزار تونل کوچک و بزرگ با ابزار و وسایل آن روزگار فقط در مدت یازده سال به بهره برداری رسید پروژه ای که با امکانات پیشرفته ی امروز با مدیریت مسئولین جمهوری اسلامی ایران قطعا در مدت سی سال هم اجرایی نخواهد شد 

در پاسخ به

نظر توسط

درود‌برشما
در پاسخ به

نظر توسط

سلام
ممنونم از اظهار لطف حضرتعالی

نظر توسط

چە کسی می داند کە اینها را دشمنان خارجی کشتە اند شاید بیشتر خودزنی و حذف رقیب باشد ، باید خیلی بە مسائل سیاسی باور نداشتە باشی چون در این فضای سانسور و ترس و عدم قوه قضاییه بی طرف تشخیص راست و غلط خیلی مشکل است .

نظر توسط پسرجنوبی

باسلام خدمت هم وطنان عزیزم به خصوص جناب مفیدی فر با این اشعار قشنگ.
خیلی دوست دارم کمک کنم به این وضع کشور. دوست ندارم همچین وضعی که ما داریم برای فرزندان ما هم تکرار شود. بی شک ما را مقصر این وضع میدانند.
در پاسخ به پسرجنوبی

نظر توسط

سلام و آفرین بر شما برادر عزیز
دقیقا درست می فرمایید
و البته به غیر از نسل های بعدی قطعا خداوند نیز ما را در روز حساب در این رابطه بازخواست خواهد کرد

خداوند کریم در قرآن می فرماید:

إِنَّ اللَّهَ لا یغَیرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یغَیرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ

همانا خداوند حال قومی را تغییر نمی دهد تا آنکه آنان حال خود را تغییر دهند

این آیه یک قانون کلی جامعه شناختی اسلام را بیان می کند که می گوید:
«سرنوشت شما قبل از هر چیز و هر کس به دست خود شماست و هرگونه تغییر در سرنوشت شما، بر اساس تغییرات درونی و ارادۀ شما شکل می گیرد و خوش بختی یا بدبختی شما را رقم می زند. »


به امید آینده ای روشن و ایرانی آزاد و آباد در سایه ی هشیاری و همت و سعی و تلاش همه ی مردم ایران

سلامت و موفق و سرافراز باشید
ان شاءالله

نظر توسط سروش

جناب سلطنت طلب مصدق خودش خودشو بدبخت کرد. اعتماد به آمریکا باعث نابودیش شد.
اینجا هم از آب و برق مجانی حرف زدی؟ خخخخ. باوا دمت گرم بی بی سی و منوتو جلو تو لنگ میندازه.
تربیت یافتگان غرب که امام گفته بود حالا حالاها از دستشون خلاص نمیشیم امثال جناب عالی هستناااا

از دو تا جملت واقعا خندم می گیره. یکی اینکه میگی مقلد امام هستی. یکی اینکه میگی آتش به اختیار.
انصافا ملتو چی فرض کردی؟ خخخخ

دقیقا داری مثل بی بی سی و منوتو و شبکه های خارجی دیگه بذر سرشکستگی و بدبینی تو مملکت پخش میکنی. داداج اونقدرا که فکر میکنی کشورمون داغون نیست. تزریق حس فساد بیشتر از خوده فساده. هر چند افرادی که مثل تو دارن اینجوری به جامعه بذر بدبینی القا می کنن هدف خاصی دارن که امیدوارم خدا مکرشونو به خودشون برگردونه.

بلند بگو آمین خخخخ
در پاسخ به سروش

نظر توسط

سلام

بنده همیشه سعی ام گفتن حرف حق بوده است و نظر افراد برایم مهم نیست

مهم فقط به طریقت رضای معبود است....

حال شما برای تخریب بنده هر چه دوست دارید می توانید بگویید و هر تهمت ناروایی را به بنده بزنید حاکم بین ما فقط خدا خواهد بود

از امثال شما که مومن و متدین هستید انتطار نمی رود به کسی تهمت بزنید شما بنده را سلطنت طلب عنوان داده و همنوا با بی بی سی خوانده اید و این قطعا یک تهمت نارواست

سال ۹۱ به خاطر سرودن شعر زاینده رود و حمایت از کشاورزان مظلوم منطقه شرق اصفهان سه شبانه روز مهمان زندان اطلاعات بودم

اما طی چهار پنج جلسه بازجویی و یک جلسه دادگاه حقانیت گفته هایم را اثبات کردم و تازه بنده طلبکار ماموران و بازپرسان اطلاعات شدم و به آنها ثابت کردم که مسئولین با نفهمی و مدیریت غلط و توده ی مردم با سکوت شان خیانت کرده اند....

یکی از بازپرسان تقریبا حرف شما را می زد او به بنده گفت:
تو ادعای انقلابی بودن داری و حال انکه شعرت را بی بی سی پخش کرده....

بنده پاسخ دادم
من شعرم را جلوی دوربین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خواندم حال تلویزیون خودمان آن را پخش نکرده و بی بی سی از ان استفاده کرده است تقصیر کیست؟

من اگر همفکر بی بی سی بودم الآن در دامن انها بودم کمااینکه پیشنهاداتی برای پناهندگی داشته ام اما هرگز قبول نکرده و نخواهم کرد زیرا در نظر بنده امروز جهان غرب مانند روم در صدر اسلام محسوب می شود و امثال شما و حکومتی که برایش سر و دست می شکنید مانند حکومت بنی امیه و بنی عباس است و لذا اگر فرضا روزی جنگی میان ایران و امریکا روی دهد من در کنار شما با امریکا خواهم جنگید

نمونه ای از موضع بنده در برابر امریکا انگلیس اسرائیل و عربستان را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائیدhttps://www.mofidifar.com/سیاسی-اجتماعی/فرهنگ-شهادت


همچنین بنده از هیچ چیز و هیچ کس هراسی ندارم و تا زنده ام انچه که حق است را خواهم گفت ولو به خاطر بیان حقیقت تکه تکه شوم

نظر توسط

متاسفانه بسیاری از اشعار انتقادی بنده برای بسیاری از دوستان عزیز و مسئولین دست اندر کار امور مملکتی خوشایند نیست
خیلی ها همین نظر شما را دارند و می گویند تو با این اشعارت حس بدبینی و بار منفی به جامعه تزریق می کنی
اما باید توجه داشت که اگر ما عیوبی که در جامعه شاهد هستیم را نادیده بگیریم مثل آن است که خانه ی ما آتش گرفته ولی نسبت به آن بی تفاوت باشیم و چه بسا از ذکر آن توسط دیگران پروا داشته و حتی از تذکر آن نیز مکدر شویم.

با این اوصاف اگر خانه ی ما آتش گرفته و همسایه ای به ما هشدار می دهد که خانه ی تان آتش گرفته است آیا ما باید از دست او ناراحت شویم و یا از تذکر بجایش قدردانی کنیم و در صدد دفع ضرر باشیم؟....

اما متاسفانه در جامعه ی ایران منتقد جایگاه مناسبی ندارد و این خلاف سیره پیامبر و اهلبیت علیهم السلام است

نظر توسط

سلام بر شما

فرض کنید برگردیم به هفتاد هشتاد سال پیش یعنی دهه سی
آن زمانی که بزرگانی چون آیت الله بروجردی به افرادی چون امام خمینی و شهید نواب صفوی توصیه می کرد که مبادا به فکر تاسیس حکومت اسلامی باشید زیرا حکومت کار امثال ما نیست....

گویا آیت الله بروجردی وضعیت نامناسب امروز ما را دیده بود و چنین توصیه ی حکیمانه ای را به انقلابیون می داد اما متاسفانه امام خمینی فرمایش او را نادیده گرفت و پس از وفات آیت الله بروجردی پایه ریز انقلاب شد....

حال فرض بفرمائید که امام خمینی هم آینده ی انقلاب را هفتاد سال پیش دیده بود آیا باز هم انقلاب می کرد؟
قطعا نمی کرد...

قطعا امثال بنده و میلیونها ایرانی هم اگر در اول انقلاب چنین آینده ای را برای انقلاب پیش بینی کرده بودیم هرگز انقلاب نمی کردیم و حتی اگر امام خمینی هم اصرار به انقلاب داشت او را یاری نمی کردیم.....

در مورد اینکه بنده عرض کرده ام که در زمان امام مقلد او بودم حقیقت را عنوان کرده ام اما فرضا اگر وضعیت نامناسب امروز ایران را در آن روزگار دیده بودم قطعا به امام می گفتم که انقلاب نکند و اگر او قبول نمی کرد بنده قطعا دیگر از او تقلید نمی کردم.....

انسان مجاز است که هرگاه دید مرجع اش اعلم نیست از او دیگر تقلید نکند چنانچه خیلی از برادران اهل سنت یک زمانی از خلفای غاصب تبعیت کرده اند اما وقتی حقیقت برای شان روشن شده و شیعه شده اند از خلفای غاصب تبری جسته و دیگر از ایشان پیروی نکرده اند....

نظر توسط سروش

مردونه حرف از راه آهن سراسری نزن :|
جون هر کی دوس داری قبل از اینکه حرف بزنی یکم چیز میز بخون. چرا راه آهن از شمال به جنوب ساخته شد؟ چرا از شرق به غرب و در امتداد جاده ابریشم ساخته نشد؟ کدوم گوسفندی اون زمان تجارت از شمال به جنوب انجام میداد؟ خخخخ
لامصب تجارت اون زمان از شرق به غرب بوده. روس و انگلیس واسه اهداف نظامی خودشون راه آهن شمال به جنوبو ساختن. سلطنت طلبا نمی دونن این گندو چجوری رفع کنن می زننش به پا خدمات شایسته ی رضا شاه :|
در پاسخ به سروش

نظر توسط

سلام

این پیام شما نشان می دهد اطلاعات تان از وقایع تاریخی بسیار کم است

لذا بنده هم به شما پیشنهاد می کنم حتما تاریخ را بخوانید تا دیگران شما را راحت موج سواری ندهند

کسانی که در پی سیاه نمایی خدمات رضا شاه هستند می گویند:
رضا شاه راه آهن سراسری را برای انگلیسی ها ساخت.....

و حال آنکه همین ایراد نابجا نشان از ناآگاهی منتقدان رضا شاه است

زیرا در نظر داشته باشید که فرضا ساخت پل ورسک طی سال های ۱۳۱۳ و ۱۳۱۵ انجام شد یعنی ساخت این پل پنج سال قبل از وقوع جنگ جهانی دوم آعاز و سه سال پیش از شروع جنگ به پایان رسیده است....

و این در حالی است که متفقین ایران را در سال ۱۳۲۰ اشغال کرده و از راه آهن سراسری برای کمک به روسیه استفاده کردند

نظر توسط Mofidifar Admin

نظر توسط سروش

راااستی یه چیزی
تو کتم نمیره مقلد امام باشی ولی چپو راست هی از شاه طرفداری کنی. یه کلام مردونه بگو مقلد شاه بودم ولی چون انقلاب شد مجبور شدم در ظاهر بیخال شاه بشم. نیم کیلو باش ولی مرد باش. خخخخ

در پاسخ به سروش

نظر توسط

سلام بر شما جناب آقای سروش

اولا موضوع تقلید یک مسئله ی شخصی است و دلیلی ندارد بنده به شما دروغ بگویم که از چه کسی تقلید می کنم
البته شاید اگر فرضا در آن روزگار اوضاع امروز را دیده بودم و امام هم دیده بود و باز مصمم به وقوع انقلاب بود دیگر مقلدش نمی شدمثانیا از امثال شما که مومن و متدین هستید انتطار نمی رود به کسی تهمت بزنید شما بنده را سلطنت طلب عنوان داده اید و این قطعا یک تهمت نارواست


من اگر همفکر بی بی سی بودم الآن در دامن انها بودم کمااینکه پیشنهاداتی برای پناهندگی داشته ام اما هرگز قبول نکرده و نخواهم کرد زیرا در نظر بنده امروز جهان غرب مانند روم در صدر اسلام محسوب می شود و امثال شما و حکومتی که برایش سر و دست می شکنید مانند حکومت بنی امیه و بنی عباس است و لذا اگر فرضا روزی جنگی میان ایران و امریکا روی دهد من در کنار شما با امریکا خواهم جنگید

نمونه ای از موضع بنده در برابر امریکا انگلیس اسرائیل و عربستان را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائیدhttps://www.mofidifar.com/سیاسی-اجتماعی/فرهنگ-شهادت


همچنین بنده از هیچ چیز و هیچ کس هراسی ندارم و تا زنده ام انچه که حق است را خواهم گفت ولو به خاطر بیان حقیقت تکه تکه شوم

نظر توسط Mofidifar Admin

نظر توسط سروش

سلام بر داش سلطنت طلب خودم :)

منکه چیزی نگفتم فقط نظرمو گفتم
توام سعی کن انتقاد پذیر باشی
بعضی انتقادارو اگه قبول‌کنی سازندس
من مثه اون پسره حال بحث ندارم اون کلی باهات بحث کرد اخرش حرف‌خودتو زدی منم بحث‌کنم باز حرف خودتو میزنی
در پاسخ به سروش

نظر توسط

ببخشید جناب آقا سروش
لفظ اون پسره قشنگ نیست
بفرمائید اون اقا
یا علی اقا

اینطور بهتر است

ممنونم

در ضمن بنده انتقاد پذیرم
من گاهی از طرف پسر یازده ساله ام نقد می شوم و می پذیرم از شما که سهل است

نظر توسط صادق

کمی درباره رضا شاه مطالعه کنید و خواهید دانست همتراز کردن وی با نوابق دور از عقل است و سنخیت ندارد در اسلامی که کم بیش در متن شماست چنین وظیفه گردیده : اشدا علی الکفار و رحما بینهم
در پاسخ به صادق

نظر توسط

سلام بر شما جناب آقا صادق عزیز

بنده رضا شاه را کافر نمی دانم و صدالبته با برخی از اقدامات او مانند کشف حجاب مخالفم

اما در مجموع رضا شاه در مقایسه با شاهان دیگر بسیار بهتر عمل کرده است
متاسفانه در طول تاریخ کشور ایران عمدتا در دست افراد نالایق و پادشاهان عیاش بوده است

و قطعا هیچکس جز حضرات اهلبیت علیهم السلام بی عیب و نقص نیست

اما اگر از عملکرد حکمرانان ایران در طول تاریخ معدل بگیریم رضاشاه جزء یکی از بهترین پادشاهان تاریخ ایران است

سلامت باشید ان شاءالله

نظر توسط دیلمی

مَثَلی هست به این مضمون:
الناس علی دین ملوکهم
بیشتر مردم هم همین گونه اند.
در پاسخ به دیلمی

نظر توسط Mofidifar Admin

دقیقا همین است که می فرمائید

نظر توسط

باسلام
به همان اندازه که از اشعار مذهبی واجتمائ شما لذت میبرم
ازتمجیدکردن رضا شاه قلدر ومغرور وخود پسند زد دین که
همان موردکشف حجاب که چادر از سر مادرشما وخواهر من بر داشته تا ابد شامل لعن ونفرین ودر حضور زهرای اطهر کوروروسیاه وجهنم برای بلعیدنش روز شماری میکند،،
حضرت استاد شما یک بُعد اورا در نظر گرفته اید انتقادم
را پذیرا باشید دوستدار شما محمد چاکالحسینی
در پاسخ به

نظر توسط Mofidifar Admin

سلام بر شما فرهیخته ی گرامی

ببینید برادر عزیز
اولا بنده رضاشاه را آنطور که بر ضدش تبلیغ می کنند نشناخته ام
رضاشاه ضد دین نبود
کافر نبود

بله قلدر بود
اما
اقتضای زمان ایجاب می کرد که قلدر باشد

قلدری و اقتدار او باعث امنیت ایران شد

بله کشف حجاب او را بنده هم اشتباه می دانم

رضاشاه با زور نتوانست اکثریت زنان ایران را بی حجاب و بی حیا کند

اما به نظر شما آیا جمهوری اسلامی ایران با حجاب اجباری مردم را با حجاب و با حیا بار آورد؟

رضاخان گرچه حکمش ناصواب است
ولی مادر بزرگم با حجاب است

اگر دختر عمویم بد حجاب است
بدان او حاصل این انقلاب است.....
در پاسخ به Mofidifar Admin

نظر توسط حسین

با اینکه شعرات خوبه ولی به قول امام خیلی خری

نظر توسط حسین

با اینکه شعرات خوبه ولی به قول امام خیلی خری

نظر توسط Mofidifar Admin

سلام
ممنونم از نظر لطف حضرتعالی

به هر حال در جامعه ای که کار کردن مال خر است و تراکتور.....

در کشوری که به قول امام تان اقتصاد مال خر است....

در مملکتی که اکثر مردم گرگ اند و روباه....

میان جماعتی که اکثر مردم سرشان را مثل کبک زیر برف پنهان کرده اند و چشم شان را بر روی واقعیت های تلخ جامعه بسته اند.....

به هر حال در چنین فضایی
خر بودن هم غنیمت است.....