تعریف زندگی. &

مقدمه

حقیقت زندگی ترکیبی است از اموری که انسان برای آن آفریده شده است

آخرین تغییرات:
توسط
زندگی یعنی لبی بر روی یار
بوسه ای شیرین به لبهای نگار
زندگی یعنی تولدهای عشق
رفتن دنبال دل بی اختیار
زندگی یعنی کنار سفره ای
با صمیمیت به جمع خانوار
زندگی یعنی به روز جمعه ای
ورزش و تفریح و بازی یا شکار
زندگی یعنی تماشای غروب
دیدن زیبایی فصل بهار
زندگی یعنی تفکر در وجود
معرفت بر آنچه آید در شمار
زندگی یعنی تشکر از خدا
پیروی از امر او با افتخار
زندگی یعنی تعاون ، همدلی
یاری آن کس که باشد در فشار
زندگی یعنی گذشت خوب و بد
یک زمانی خوش ؛ زمانی ناگوار
زندگی یعنی قناعت پیشگی
شاد و راضی از عطای کردگار
زندگی یعنی برای آخرت
دانه ای کاری که برچینی هزار
زندگی یعنی امید و انتظار
دائما در جنبش و تحصیل و کار......

پی نوشت

اینکه اینهمه سفارش شده که به قبرستان بروید و یا اینهمه از فضلیت رفتن به تشیع جنازه و مراسم ترحیم سخن به میان آمده فلسفه ای دارد و آن این است که لازم است انسان همواره به یاد مرگ و قیامت باشد

خداوند حکیم در قران مجید کل زندگی انسان در این دنیا در مقایسه ی با زندگی در جهان آخرت را به یک صبح تا ظهر و یا یک شب تا صبح تشیبه کرده است(سوره نازعات ایه آخر )


آیه 46 سوره نازعات
كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا

منتهی برای کسی که اعتقادی به زندگی پس از مرگ ندارد به یاد مرگ بودن بیهوده و وقت تلف کردن محسوب می شود....

باید این مطلب را در نظر داشته باشیم که تمام زندگی انسان در این دنیا همانند ساعتی نشستن سر جلسه ی امتحان است
اگر اینگونه به زندگی توجه کنیم قطعا قدر این فرصت محدود را خواهیم داشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.