داستان های کوتاه در قالب حکایات منظوم

no image

در این صفحه چند داستان و حکایت و ماجرای منظوم که در قالب مثنوی و  اوزان مختلف سروده شده است خدمت شما تقدیم می گردد

' برای مطالعه ی شعر انتخابی تان  لطفا از لیست اشعار  بر روی نام شعر مورد نظر کلیک کنید.