اشعاری مرتبط با شعر و شعور شاعران و علم و هنر

با نام و یاد خدا 

 و عرض سلام و ادب و احترام

خدمت همه ی مردم ادب دوست 

 و ادیب پرور

در این جا اشعاری که در خصوص شعر و توصیف و شرح حال شاعران سروده ام را خدمت شما تقدیم می کنم

نمونه ای از اشعار در این صفحه
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
زنده بادا فروغ فرخزاد
با چنان طبع گرم و شیوایش
آفرین بر چنان قریحه ی او
مرحبا بر بیان گویایش
در تقابل به جور نامردان
او زبان تمام زنها بود
یک طرف او بقیه در یکسو
چیره او شد اگر چه تنها بود
حس مردانه در وجود فروغ
دیده می شد به شکل گستاخی
بین ما هر زنی چنین باشد
می رود زیر تیغ سلاخی
لطفا متن کامل شعر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆