توصبه و نصبحت و پند و اندرز

no image

در اینجا اشعاری که به نوعی جنبه ی توصیه و نصیحت و پند و اندرز دارد خدمت  شما تقدیم  می گردد

برای مطالعه ی شعر انتخابی تان لطفا از لیست اشعار بر روی نام شعر مورد نظر کلیک کنید.