شعرهای با موضوع یاد و نام خداوند

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
سرآغاز سخن نام کریم است
خداوندی که رحمان و رحیم است
به یادش دل شود پیوسته آرام
ولو دریای  درد و غم عظیم است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

در این صفحه تعدادی از اشعار  بنده  که در آنها به مقوله ی ذکر و یاد خداوند پرداخته شده است خدمت شما تقدیم می شود

نمونه ای از اشعار در این صفحه 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بهترین واژه در شروع کلام
نام حق باشدت به ذکر سلام
آن سلامی که اسم پاک خداست
پر انرژی ؛ دری به فضل و عطاست

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی
کمتر از ذره ای به کوه وجود
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
دیدار با خدا
به نام آن خدای ذوالجلالی
که در وصفش نمی یابی مثالی
نه تنها درک ذاتش در توان نیست
که حتی فهم ما تا کهکشان نیست
چه گویم؟! ما کجای کهکشانیم ؟
که ما از درک خود هم ناتوانیم....
زمانی با خدا خلوت نمودم
تقاضایی از آن حضرت نمودم
بگفتم: ای خدا عقلم گواه است
که هستی را بزرگی پادشاه است
ولی یا رب! اگر با چشم ظاهر
تو را بینم شوم آسوده خاطر
لذا خواهم به آن شان و جلالت
عیان سازی به من حسن و جمالت....
اگر شما هم خواستار ملاقات با خداوند هستید پیشنهاد می کنم ادامه ی ماجرا را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
یکی از نتایج ایمان به خدا
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
چون دست خدا در این جهان یاور ماست
در روز جزا هم کرمش داور ماست ،
پس بر دل ما ترس و غم و دلهره نیست
این راحتی از نتایج باور ماست
در صورت تمایل اشعار و مطالب در ارتباط با متانت طبع و رضایت به رضای الهی را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به نام آنکه به یادش همیشه آرامم
بدون دلهره راحت به سیر ایامم
خدای بنده نوازی که رزق من با اوست
خودش نموده ضمانت حلاوت کامم
کنار سفره ی لطفش نه فکر نان باشم
نه در مقام حضورش به جستن نامم
لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

پیشنهاد می کنم با مراجعه به صفحه ی 

خداوند همیشه شاهد و ناظر ماست 

مطالبی در ارتباط با تاثیر ذکر و یاد خدا را مطالعه فرمائید 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
با نام خدا که عاشقی پیشه ی اوست
ابراز محبتی کنم خدمت دوست
سرمایه ی من امید من عشق علی است
عشقی که از آن دو عالمم شاد و نکوست
لطفا با مراجعه به صفحه ی زیر چند شعر کوتاه در مدح مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را مطالعه فرمائید
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به نام خدا ضمن عرض سلام
دهم بر عزیزان جانم پیام
پیامی که دارد شما را نوید
نویدی به نزدیکی روز عید
به عیدی که در بدو فصل بهار
نشان می دهد قدرت کردگار
طبیعت دگر باره خندان شود
جهان شاد و سبز و گل افشان شود
در صورت تمایل متن کامل شعر بهاریه را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
خدا نامش سرآغاز کلام است
که از اسماء زیبایش سلام است
سلامی گرم و سرشار از کرامت
که از فضل خدا بخشد سلامت
خداوندی که در هر لحظه با ماست
به ذکرش هر مرض قطعا مداواست
یقین دارم که هر دردی بیاید
خدا از فضل خود درمان نماید.....
لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
عزیزم ! هر زمان یاد خدا باش
به هر جا در حضورش با حیا باش
اگر بودی چنین پس تا قیامت
رها از غم ، به دور از هر بلا باش
لطفا با مراجعه به صفحه ی 
ابیاتی چند در این زمینه مطالعه فرمائید 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
هر دم تلفن کند صدایی ، چه کنی؟
در پاسخ یار دلربایی ، چه کنی؟ .
وقتی که خدا تو را فرا می خواند
با صوت اذان کبریایی ، چه کنی؟
در صورت تمایل حکایتی در مورد نماز و جایگاه آن در بین ما مسلمان نماها را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به نام سوره های پاک قرآن
به ذکر تک تک آیات رحمان
به استقبال گرم از روزه آییم
که لذت ها بریم از فیض یزدان
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
سلام ای ماه زیبا ، ماه دلبند
که هستی بهترین اسباب پیوند
چه پیوندی؟ وصال قطره ای ریز
به دریای عنایات خداوند
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
با نزدیک شدن به ماه پر فیض و برکت رمضان ضمن عرض تبریک و آرزوی توفیق برای شما حق پویان برای کسب نهایت فیض از این شبها و روزهای استثنائی از شما دعوت می کنم با مراجعه به صفحه ی
اشعاری در مورد روزه و ماه مبارک رمضان را مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

❤❤❤❤❤❤❤
❤عید اخلاص و بندگی تبریک❤
روزه داران سلام و صد تبریک
بر شما بندگان فطرت نیک
بر شمایی که با صفا هستید
بنده ی مخلص خدا هستید
طی ماهی که بندگی کردید
بهترین گونه زندگی کردید
بندگان عیدتان مبارک باد
این مدال و نشان مبارک باد
لطفا متن کامل شعر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
❤❤❤❤❤❤❤❤
التماس دعا
❤❤❤
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
هر کس که رسد به علم و ایمان و کمال
یا حسن و جمال و قدرت و مال و منال
اول سبب و دلیل آن لطف خداست
دوم کرم خدای ذو الفضل و جلال
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
هر خوبی و احسان و عطا می بینیم
از لطف و عنایت خدا می بینیم
هر شر و بدی ولی به هر جا باشد
از جهل بشر روی خطا می بینیم
اشعار در ارتباط با موضوع جبر و اختیار را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
مرا چه غم که به دنیا ؛ یقین خدا دارم
چنین رفیق و پناهی ؛ به هر کجا دارم
لذا نگاه و نیازم ؛ به دست مردم نیست
که صد خزانه ی رحمت ؛ پر از عطا دارم
نظیر بچه که مادر ؛ گرفته دستش را
کجا به دل نگرانی ؛ من از بلا دارم
به حول و قوه ی قادر ؛ به دل هراسی نیست
نه ترسی از خود  شیطان ؛ نه امریکا دارم
لطفا متن کامل شعر فوق به همراه چند شعر کوتاه در زمینه ی مناعت طبع و قناعت و توکل بر خدا را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

حضرت ثامن الحجج (ع) در طوس
شاه و مسکین بیایدش پا بوس
آن امام رئوف ما حاضر
تا نماید عطا به هر زائر
او بُوَد شمس و ما گیاهانیم
او دهد نور و ما گل افشانیم
زنده در پرتو رضا(ع) باشیم
راضی از رحمت خدا باشیم
لطف او را یقین نهایت نیست
در حریمش بدون رحمت کیست؟
شاه و مسکین گدای درگاهش
جان به قربان شوکت و جاهش....
در صورت تمایل حکایتی واقعی از شفای نابینایی در حرم امام رضا علیه السلام با تدبیر نادر شاه افشار را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
شبی رفتم به روی پشت بامی
که در خلوت بنوشم یک دو جامی
به لذت ‌طی نمودم ساعتی چند
شدم شنگول و مست و شاد و خرسند
ولی یک دفعه با آن ساغر و جام
نفهمیدم چه شد افتادم از بام
لطفا ادامه ی ماجرا را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

خدا چیست و چه شکلی است؟*
*مسئله ای که از حضرت علی علیه السلام پرسیده شد*
سؤالى كه براى اكثر مردم ، مسلمون و غير مسلمون ، كوچك و بزرگ حتما پيش اومده ، این است كه *خدا از كجا آمده ، الان كجاست ؟*
*از چى درست شده و قبل از خدا چى بوده؟!!*
اگر شما هم دوست داريد جواب اين سؤال ها را بگيريد بايد بدانيد عقل و درك و فهم ما قادر نيست به اون مرحله برسه ولى امام على (ع) در مقابل سؤال كفار راجع به خداوند به زيبايي جواب دادند وهم ضعف و عدم درك ما از وجود خداوند را شرح دادند .
سؤال كفار از امام على(ع)
*در چه سال و تاريخى خدايت به وجود امد ؟*
امام فرمود ؛ خداوند وجود داشته قبل از بوجود آمدن زمان و تاريخ و هر چيزى كه وجود داشته...
كفار گفتند:
چه طور ميشود؟ !
هرچيزى كه به وجود آمده يا قبلش چيزى بوده كه از او به وجود آمده ويا تبديل شده...!!!
*امام على (ع) فرمود :*
*قبل از عدد ٣ چه عددى است ؟*
*گفتند ٢*
*امام پرسيد قبل از عدد ٢ چه عدديست ؟*
*گفتند ١*
*امام پرسيد و قبل از عدد ١ ؟*
*گفتند هيچ*
امام فرمود چطور ميشود عدد يك كه بعدش اعداد بسیاری هست قبل نداشته باشد ولی قبل از خداوند كه خود احد و واحد حقيقى است نميشود چيزى نباشد...؟؟؟
*كفار گفتند خدايت كجاست وكدام جهت قرار گرفته...؟!*
امام فرمود همه جا حضور دارد
وبر همه چيز مشرف است.
گفتند چطور ممكن است كه همه جا باشى و همه جهت اشراف داشته باشى...؟!
امام فرمود :
اگر شما در مكانى تاريك خوابيده باشيد صبح كه بيدار شويد روشنايي را از كدام طرف و كجا مي بینيد ؟
كفار گفتند همه جا و از همه طرف
امام فرمود پس چگونه خدايى كه خود نور سماوات و ارض است نميشود همه جا باشد؟؟
كفار گفتند : پس جنس خدا از نور است اما نور از خورشيد است خدايت از چيست !؟
چطور ميشود از چيزى نباشى همه جا هم باشى قدرت هم داشته باشى !؟
امام فرمود خداوند خودش خالق خورشيد و نور است *آيا شما قدرت طوفان و باد را نديده أيد؟*
*باد از چيست كه نه ديده ميشود نه از چيزى است ،*
*در حالى كه قدرتمند است؟*
*خداوند خود خالق باد است.*
گفتند : خدايت را برايمان توصيف كن ، که از چه درست شده ؟*
آيا مثل آهن سخت است ؟
يا مثل آب روان ؟
و يا مثل دود و بخار است !؟
امام فرمود :
آيا تا به حال كنار مريض در حال مرگ بوده ايد و با او حرف زده ايد ؟
گفتند : آرى بوده ايم وحرف زده ايم.
امام فرمود : آيا بعداز مردنش هم با او حرف زديد ؟
گفتند نه چطور حرف بزنيم در حالى كه او مرده ؟!
امام فرمود : فرق بين مردن و زنده بودن چه بود كه قادر به تكلم و حركت نبود...؟!؟
گفتند : روح ، روح از بدنش خارج شد.
امام فرمود شما آنجا بوديد و ميگوييد كه روح از بدنش خارج شد و مُرد.
حال آن روح را كه جلو چشم شما خارج شده برايم توصيف كنيد از چه جنس و چگونه بود !؟
همه سكوت كردند .
امام على (ع) فرمود : *شما قدرت توصيف روحى كه جلو چشمتان از بدن مخلوق خدا بيرون آمده را نداريد ؛ چطور قادر به فهم و درك ذات اقدس احديت و خداى خالق روح خواهید بود...*
جانم فدایت ای سلطان بلاغت ، یاعلی
*شادی آقا امیرالمومنین علی علیه السلام صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد
 و عجل فرجهم 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

برای مطالعه ی دیگر اشعار  مرتبط با موضوع   لطفا از لیست اشعار   بر روی نام شعر مورد نظر کلیک کنید. 

یاد و نام خداوند