امید به فضل و کرم خداوند. &

مقدمه

بنده اگرچه خود را گناهکار می دانم اما با این حال به فضل و کرم خداوند بسیار امیدوارم

آخرین تغییرات:
توسط
خدایا گرچه من باشم گنهکار
ولی شادم که می باشی تو غفار
مرا با فعل زشتم الفتی نیست
که در زشتی نشاط و لذتی نیست
اگر کردم گناهی از خطا بود
که قلبم بر گناهم کی رضا بود؟
ولیکن ای امان از ضعف ایمان
که موذی می رود در جای ویران
یقین در خانه ی پاکان مگس نیست
به قصر پادشاهان خار و خس نیست
مگس ها بوده در لیوان آبم
همان لیوان ولی شد انتخابم
خطایم وضع ناجوری رقم زد
مکرر یاد آن حالم به هم زد
خطا یادش مرا نوعی عذاب است
چه لازم پس به شلاق و عتاب است
خدایا من اگر از اشتباهی
نمی کردم در این دنیا گناهی ؛
کجا می شد نمایان اسم ستار؟
هویدا هم نمی شد نام غفار
لذا چون بنده کردم اشتباهی
به واقع گرچه می باشد گناهی ؛
ولی چون فعل من کردت پدیدار
لذا باشم من از رحمان طلبکار
خودت فرموده ای هر توبه کاری
که آید سوی من با حال زاری
نه تنها می کنم فعل بدش پاک
که احسان می گذارم جای خاشاک
اگر اینگونه بخشی بر گنهکار
چه ها بخشی به پاکان سبک بار ؟

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.