امید و آرزوی دیدن معشوق&

مقدمه

در اینجا  صحبت از آرزوی عاشق که همانا امکان دیدار معشوق است ولو در خواب......

آخرین تغییرات:
توسط
از زمان اوّلین دیدارِ یار
رفته چندین سال و من در انتظار،
تا مگر بینم جمال روی دوست
آرزوی من فقط دیدار اوست
او که در زیبائی و مهر و صفا
مِثلِ او خلقت نفرماید خدا
چون بگویم وصف او را بر کسی ؛
یا که پرسم از نشانش ؛ هر کسی
با تمسخر پاسخم گوید که او
با چنان اوصاف و آن وضع نکو،
کی سزا باشد تو را آید کنار
بینوا! با شاه خوبانت چه کار؟!
ناامیدم می کند هر کس، ولی
من نگردم ناامیدش، یا علی
از خدا خواهم اگر آن دلبرم
از وفا روزی نمی آید برم،
لااقل بینم شبی او را به خواب
حاجتم گردد به رؤیا مستجاب
من اگر خوابم و یا بیدار و هوش
هستی ام باشد تماماً چشم و گوش
تا مگر بینم نگارم را دمی
تا گذارد درد دل را مرهمی

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.