زنده در پرتو احسان و دعای تو منم. &

مقدمه

آخرین تغییرات:
توسط
عاشق روی تو و مهر و وفای تو منم
شاد و خوش از کرم و لطف و سخای تو منم
کرده ای مهر فراوان به من عاشق زار
چون گدا بر سر بازار عطای تو منم
هر زمان از لب نوشین تو خواهم گل ناز
کشته ی عشوه ی شیرین و صفای تو منم
سر و جانم به فدای رخ زیبای تو باد
به خدا طالب هر درد و بلای تو منم
به سزا تا که جهانی به فدای تو شود
آنکه جان را بنهد بر کف پای تو منم
در شبی تیره نشستم که بیایی به برم
طالب پرتویی از مهر و جلای تو منم
گرچه با گوهر عشقت شده ام در گران
کمتر از خاک در و صحن و سرای تو منم
بی وفای تو امیدی نبود بهر حیات
زنده در پرتو احسان و دعای تو منم

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.