تفاوت عشق و هوس

مقدمه

لطفا هر هوسی را عشق
و هر شیاد و بوالهوسی را عاشق ننامید

بسیاری از اوقات ما میان عشق و هوس تفاوت قائل نمی شویم و لذا هر هوسی را عشق می نامیم و حال آنکه در میان انسانها عشق مانند گوهر و الماس نادر و هوس چون ریگ بیابان به وفور یافت می شود....

پس اگر کسی لاف عشق زد اما خیانت کرد بدانید که او شیادی بیش نبوده که همانند صیادی ؛ به طمع صیدی ؛ دامی تحت عنوان عشق برای تان گسترده بوده است

بنابراین از رفتنش خرسند باشید....

آخرین تغییرات:
توسط
   مقایسه ای بین عشق حقیقی و هوس یا عشق های  دروغین
گر بشری عاشق پول است و مال
پس گذراند پی آن ماه و سال
زندگی اش جمله اسیر هوس
کودکی اش عاشق توپ است و بس
بوده یکی عاشق پُست و مقام
در پی شأنی به جهان بی دوام
چون گذرد کودکی و فصل آن
جنس مخالف طلبد نوجوان
ای چه بسا گر برسد او به یار
مهر و محبت نشود ماندگار
عشق و صفا می رود از قلب او
زیر و زبر می شودش خلق و خو
پس تو بخوان قصه ی عشقش هوس
بولهوسان را نبُوَد عشق کس
کم شده عاشق که به جانان رسد
قصه صمیمانه به پایان رسد
بهر همان لیلی و مجنون دو سال
گر ثمر عاطفه می شد وصال،
سوز و گداز از دلشان رفته بود
قصه ی شان طور دگر می نمود
پس تو اگر عاشق و دلداده ای
در غم جانانه بیفتاده ای،
گر نرسیدی به وصالش، عزیز
اشک غم و هجر و مصیبت نریز
چون برسی یا نرسی این جهان
فرق اساسی نکند بی گمان
پس برو بنگر به کسانی که وصل
تجربه کردند و سپس جنگ و فصل.....
   مقایسه ای بین عشق حقیقی و هوس یا عشق های  دروغین

پی نوشت

مراقب باشید!
زیرا همیشه شیادان
 با ظاهری مهربان
الفاظی زیبا
و جملاتی دلنشین به شما نزدیک می شوند

آن کس که به گرد هوسی می گردد
هر لحظه به دنبال کسی می گردد

دلخوش مشو چونکه او تو را شیرین خواند
او دور تو هم چون مگسی می گردد

   مقایسه ای بین عشق حقیقی و هوس یا عشق های  دروغین

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.