سجده بر زلف یار در نماز عشق. &

مقدمه

برای عابد فقط یک کعبه وجود دارد اما برای عاشق هزاران کعبه از عشق دلدار قابل تصور است.....
آخرین تغییرات:
توسط
دلبری جانانه دارم جان به قربانش کنم
عاقبت این جان و تن قربان احسانش کنم
گر دهد رخصت که سوزانم به عشقش جان خویش
دود آن را سرمه ای از بهر چشمانش کنم
روی او باشد یقین زیبا تر از باغ بهشت
مرغ دل را نغمه خوان بر باغ و بستانش کنم
تا سحر بر دل کشم از روی ماهش کعبه ای
سجده بر زلف و لب و چشمان و مژگانش کنم
عابدان یک کعبه و عاشق هزارانش بود
من نماز عشق خود را بر هزارانش کنم
آرزو دارم شبی حین عبادت سجده ای
بر بلور سینه ی چون ماه تابانش کنم
پیش پاهایش زنم زانو ببوسم دست یار
بوسه باران بعد از آن لبهای الوانش کنم
اینچنین نزدش بمانم تا که در پایان عمر
عاشقانه جسم و جانم را به قربانش کنم
می روم بر راه او تا اینکه روزی هستی ام
چون گلی یکباره پر پر روی دامانش کنم

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.