امان از بخیل. &

مقدمه

در اینجا ماجرای شخص بخیلی ذکر شده است که حتی از بخشیده شدن گناه دیگران ناراحت میشود

آخرین تغییرات:
توسط
شاه از کرمش خطا ببخشد
هر جرم و رذیله را ببخشد
اما به حسد وزیر الدنگ
در راه تو افکند فقط سنگ
روزی به زمانه ما کریهی
آمد به زیارت فقیهی
گفتش که دلم بُوَد کنون پُر
از این که خدا ببخشدش «حُرّ»
گر حادثه ای به کربلا شد
آن فتنه به دست «حُرّ» بپا شد
ماتم که چرا امام رحمان!
بخشیده و رفته «حُرّ» به رضوان ؟!
گفت از سر مرحمت خردمند
با روی گشاده ای به لبخند:
گر داده امام تو امانش
از بهر چه می زنی به جانش؟!
آخر تو چرا بهانه گیری؟!
آن توبه ی «حُرّ» نمی پذیری؟!
بخشنده ی «حُرّ» اگر امام است
در فکر تو این کَرَم حرام است؟!
گفت: « از دل آن امام معصوم،
این گونه روش که گشته مرسوم،
شاید که به شمر و آن سپاهش
از روی کَرَم بُوَد نگاهش
او بلکه به نمره ی قبولی
بخشد عُمر و سنان و خولی
امّا دل من مگر گذارد
باران کَرَم به کَس ببارد
این گونه اگر کُند امامم
از غصّه ی آن بدان تمامم....»
بیچاره اگر کسی بخیل است
از هر جهتی پی دلیل است،
تا این که کسی خوشش نباشد
شمسی به تو نور خود نپاشد
خواهد که خدا کَرَم نیارد
باران به زمین کَس نبارد....

پی نوشت

در احادیث اسلامی ریشه و اساس تمام گناهان و بدی هایی که از انسان سر می زند را سه چیز عنوان کرده اند
1. کبر 
2. حرص 
3. حسد

و ریشه ی تمام این خصایص ضد اخلاقی در جهل است

جهالت بود منشا هر بدی
به هر امتحانی دلیل ردی......

کسی اگر شناخت درستی از خود و جهان پیرامون خویش داشته باشد هرگز دچار کبر و غرور نخواهد شد 
اگر بنده بدانم که در جهانی که زندگی می کنم ملیاردها کهکشان وجود دارد که هر کدامشان شامل ملیاردها ستاره و سیاره همانند خورشید و زمین هستند و بدانم که در این زمین کوچک ملیاردها انسان بهتر و قوی تر از بنده وجود دارند هرگز دچار غرور نخواهم شد

اگر طبق فرمایش خداوند حکیم که در قرآن کریم آمده است آدمی بداند که 
الدنیا مطاع قلیل 
بعنی همه ی دنیا مطاعی کم ارزش و کم اهمیت است 
هرگز نسبت به دنیا و ظواهر دنیوی دلبسته و وابسته نخواهد شد

اگر انسان بداند که هر کس در این دنیا صاحب شان و مقام و ثروت و جمالی شده است کسب همه ی این مواهب جز عنایت و فضل خداوند نبوده است هرگز نسبت به کسی حسد نخواهد ورزید
اگر بنده بدانم که موفقیت هرکس در هر کجای این جهان به نفع بنده و بلکه به سود همه ی آحاد بشر است نسبت به بزرگ شدن دیگران حسادت نخواهم  کرد

و از این روست که کسب علم از بهترین عبادات محسوب می شود و جویای علم همانند مجاهد در راه خدا اجر و مقام دارد


کبر و طمع و حسد که در انسان است
اسباب و اساس و اصل هر عصیان است

با این سه ؛ جهیم و نار و دوزخ بر پاست
چون این سه ؛ صفات پیرو شیطان است

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط محمد

اسم کتاب چیه
در پاسخ به محمد

نظر توسط حسین مفیدی‌فر

سلام
ببخشید منظور تان کدام کتاب است ؟

نظر توسط حسین مفیدی‌فر

سلام
ببخشید منظور تان کدام کتاب است ؟