امان از بخیل! **

مقدمه

در اینجا ماجرای شخص بخیلی ذکر شده است که حتی از بخشیده شدن گناه دیگران ناراحت میشود....

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
شاه از کرمش خطا ببخشد
هر جرم و گناه ما ببخشد
اما به حسد وزیر الدنگ
افکنده به راه مردمان سنگ
روزی به زمانه ای کریهی
آمد به زیارت فقیهی
گفتش شده از غمی دلم پُر
از این که خدا ببخشدش «حُرّ»
گر حادثه ای به کربلا شد
آن فتنه به دست «حُرّ» بپا شد
ماتم که چرا امام رحمان!
بخشیده و رفته «حُرّ» به رضوان ؟!
گفت از سر مرحمت خردمند
با روی گشاده ای به لبخند:
گر داده امام تو امانش
از بهر چه می زنی به جانش؟!
آخر تو چرا بهانه گیری؟!
آن توبه ی «حُرّ» نمی پذیری؟!
بخشنده ی «حُرّ» اگر امام است
در فکر تو این کَرَم حرام است؟!
گفت: « از دل آن امام معصوم،
این گونه روش که گشته مرسوم،
شاید که به شمر و آن سپاهش
از روی کَرَم بُوَد نگاهش
او بلکه به نمره ی قبولی
بخشد عُمر و سنان و خولی
امّا دل من مگر گذارد
باران کَرَم به کَس ببارد؟!
این گونه اگر کُند امامم
از غصّه ی آن بدان تمامم....»
بیچاره اگر کسی بخیل است
از هر جهتی پی دلیل است،
تا این که کسی خوشش نباشد
شمسی به تو نور خود نپاشد
خواهد کند آن خدای رحمان
باران کرم دریغ از ایشان
مردم همه زار و خسته باشند
درها همه قفل و بسته باشند
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

پی نوشت

.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
خداوندا اگر من روسیاهم
به غفلت روز و شب غرق گناهم
دلیل اصلی اش کمبود عقل است
از این رو عقل کامل از تو خواهم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

در احادیث اسلامی ریشه و اساس تمام گناهان و بدی هایی که از انسان سر می زند را سه چیز عنوان کرده اند
1. کبر 
2. حرص 
3. حسد

و ریشه ی تمام این خصایص ضد اخلاقی در جهل است

جهالت بود منشاء هر بدی
به هر امتحانی دلیل ردی......

کسی اگر شناخت درستی از خود و جهان پیرامون خویش داشته باشد هرگز دچار کبر و غرور نخواهد شد 
اگر بنده بدانم که در جهانی که زندگی می کنم ملیاردها کهکشان وجود دارد که هر کدامشان شامل ملیاردها ستاره و سیاره همانند خورشید و زمین هستند و بدانم که در این زمین کوچک ملیاردها انسان بهتر و قوی تر از بنده وجود دارند هرگز دچار غرور نخواهم شد

اگر طبق فرمایش خداوند حکیم که در قرآن کریم آمده است آدمی بداند که 
متاع الدنیا  قلیل 
یعنی  همه ی دنیا متاعی کم ارزش و کم اهمیت است 
هرگز نسبت به دنیا و ظواهر دنیوی دلبسته و وابسته نخواهد شد

اگر انسان بداند که هر کس در این دنیا صاحب شان و مقام و ثروت و جمالی شده است کسب همه ی این مواهب چیزی جز عنایت و فضل خداوند نبوده است هرگز نسبت به کسی حسد نخواهد ورزید
اگر بنده بدانم که موفقیت هرکس در هر کجای این جهان به نفع بنده و بلکه به سود همه ی آحاد بشر است نسبت به بزرگ شدن دیگران حسادت نخواهم  کرد

و از این روست که کسب علم از بهترین عبادات محسوب می شود و جویای علم همانند مجاهد در راه خدا اجر و مقام دارد

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
کبر و طمع و حسد که در انسان است
اسباب و اساس و اصل هر عصیان است
با این سه ؛ جحیم و نار و دوزخ بر پاست
چون این سه ؛ صفات پیرو شیطان است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط محمد

اسم کتاب چیه

نظر توسط حسین مفیدی‌فر

سلام
ببخشید منظور تان کدام کتاب است ؟
محمد اسم کتاب چیه