دعایی که هرگز اجابت نخواهد شد. **

مقدمه

با عرض سلام و تبریک به مناسبت روز دانش آموزو آرزوی موفقیت برای همه ی عزیزان در امتحان زندگی ، حکایت دعای پس از امتحان را خدمت شما تقدیم می کنم:

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
پسر بچه ای شد پس از امتحان
پریشان و نالان به منزل دوان
برای طهارت وضویی گرفت
برای خدا عطر و بویی گرفت
نمازی بخواند از خُلوصی تمام
سپس بعد اذکار و حمد و سلام،
دو دستش به درگاه حق شد بلند
نمود از تمنا دعاهای چند
بگفت: « ای خدا جان ! نما رودِ نیل
به چین جاری از خاطر این ذلیل
بُوَد رشته ی کوهِ هیمالیا
میانِ اروپا به ایتالیا
شود پایتخت فرانسه سِئول
به یونان بُوَد «یِن» به عنوان پول
الهی که مکزیک و اسپانیا
بُوَد هر دو در قاره ی آسیا .... »
دعایی چنین چونکه مادر شِنُفت
به حال تعجب به آن بچه گفت:
« چه گویی تو این مُهملات عجیب؟!
چه باشد دلیل دعایت حبیب؟!»
بگفتش: « بدان مادر مهرَبان
که جغرافیا داده ام امتحان
همین ها که گفتم به حال دعا
نوشتم به برگم، غلط یا به جا
ولی چونکه دانم خدا ماهر است،
به هر کارِ ناممکنی قادر است،
لذا خواهم از او که هر یک خطاست
درستش نماید که حق یار ماست »....
پسر بچه درسش نخوانَد مُدام
به غفلت کند عُمر خود را تمام
چه دارد توقع که در امتحان
به خوبی دهد پاسخِ این و آن؟!
چنین بچه ای در عمل ناصواب،
دعایش کجا می شود مستجاب؟!....
حکایت در اینجا عجب آشناست
که این شرح افکار و احوال ماست
اگر شخص نادان بدی می کند
به انسان و حیوان بدی می کند
کجا قطره اشکی از آن فتنه جو
خنک می کند نار دوزخ بر او؟
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
اگر ملتی سال پنجاه و هفت
چنان کرد و آن شاه بیچاره رفت
اگر کاسه از دست بیعار مست
رها گشت و افتاد و در جا شکست
مگر با دعا کاسه احیا شود؟
کجا عیش آن دوره پیدا شود؟
اگر ملتی در فنا کرده سعی
به روحانی جاهلی داده رای ؛
دعایش نه تدبیر بحران کند
نه چیزی فراوان و ارزان کند
اسیران اوهام و جهل و سراب
نگردد دعاهای شان مستجاب .....
تعجب کنم من از آن ملتی
که دائم دهد تن به هر ذلتی
مگر کار روحانیان صنعت است
که در دست شان مسند دولت است؟
سزا بوده هر کس کند کار خویش
که راحت رود چرخ کشور به پیش
و الا نبیند وطن روی خوش
شود شهد شیرین مردم ترش
نسنجیده وقتی شود انقلاب
شود دین و دنیای مردم خراب
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بُوَد زندگی برگه ی امتحان
که در آن نویسی به هر روزِ آن
اگر مهلت امتحان شد تمام
مشخص شود بر تو شأن و مقام
به کنکور حق هر که داناتر است
یقین رتبه اش خوب و بالاتر است
در اینجا یقین آدمِ باخِرد
خطا کم در این صفحه می آورد
اگر هم کند، چون بفهمد خطاست
کند پاک و جایش کند خوب و راست
جهالت بود منشاء هر بدی
به هر امتحانی دلیلِ رَدی
اگر ما گناه و خطا می کنیم
به خود از جهالت جفا می کنیم
اگر بر زمین بذر جو کِشته ایم،
روان را به زشتی درآغشته ایم،
چرا از خدا طالب گندُمیم؟!
طلبکار عزّت از این مَردُمیم؟!
جهان صحنه ی امتحان دادن است
در این صحنه تکلیف ما روشن است
اگر از جهالت کُنی کارِ زشت
نباید نشینی که بینی بهشت
مگر اینکه با توبه جبران کنی
بدی را مُبدّل به احسان کنی
اگر سالیانی جفا کرده ای،
سپس چونکه یک شب دعا کرده ای،
خیالت نباشد مُطهّر شدی
به این سادگی پاک و انور شدی
نه جانم ! دعا را شروطی بُوَد
جفا پیشگان را هبوطی بُوَد
بُوَد توبه اول قدم در مسیر
مبادا شود وقت آن بر تو دیر
به هر کس که ظلم و جفا کرده ای،
و یا هر بدی را که آورده ای،
بُوَد لازمت تا تلافی کنی
به جبران آن سعیِ کافی کنی
تلافی کنی از طریق دُرُست
دهی آنچه بر عهده ی نفس توست
مرمّت کنی قلب مظلومِ خویش
مداوا کنی نفس مسمومِ خویش
تصور نما از خطا یا هوس،
اگر میوه ی فاسدی خورده کس،
بُوَد راه بهبودی اش اینکه آن
کند قِی که از آن بگیرد امان
اگر موردی کرده ای اختلاس
به نوعی بدُزدیده ای اسکناس،
بُوَد توبه ات اینکه مالِ حرام
مجدد به اهلش رسانی تمام
و الا پشیمانی ات خود به خود
ندارد ثمر، گرچه گردیده مُد
بُوَد توبه برگشتن از راهِ بد
نرفتن به آن راهِ بد تا ابد
برای بشر فعل زشت و گناه
بُوَد در مَثَل، مِثلِ رفتن به چاه
ولی توبه یعنی بشر بی درنگ
به سرعت در آید از آن چاه ننگ
به اعماق این چاهِ پُر ترس و بیم
بُوَد اژدهایی به نامِ جحیم
در این ورطه پس هر چه پایین رَوی
به واقع تو نزدیک دوزخ شوی
خطر هر چه نزدیک آدم شود
توان بهرِ برگشتنش کم شود
ولی ناامیدی در اینجا مباد
ولو بدترین آدم کج نهاد
اگر گشته خارج کسی از خطوط،
تَهِ درّه را دیده وقت سقوط،
برایش بُوَد توبه مشکل ، ولی
کجا می کند لحظه ای کاهلی؟
ولی چونکه شخصی بُوَد غرقِ خواب
نفهمد خطر، جز به وقت عذاب
نباشد یقین خوابِ شیرینِ ما
دلیلی که بر ما نیاید بلا
لذا « نفسِ من» کن حذر از گناه
مرو راه باطل، مکن اشتباه
که برگشتنت بی گمان مشکل است
جفا پیشه مانند خر در گِل است
چرا می روی راه ظلم و گناه
که خواهی به سختی بیایی به راه؟!
چرا راهِ بن بست شیطان رَوی
که مجبورِ برگشت و تاوان شوی؟!
لذا بهتر این تا کنی کارِ خوب
که از بد ببینی مکافات و چوب....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

پی نوشت

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
امتحان زندگی

وقتی قرار است معلم از بچه های کلاسی امتحان بگیرد قطعا از ایشان در حد همان کلاس امتحان خواهد گرفت
معلم هرگز از دانش آموز کلاس اول دبیرستان امتحانی در حد سوم دبیرستان نخواهد گرفت از بچه ی کلاس دوم دبستان امتحانی در حد اول دبیرستان نخواهد گرفت
خداوند نیز از هر کسی در حد کلاسش امتحان می گیرد
پس اگر احساس می کنید در زندگی به سختی افتاده اید
در شرایط دشوار و طاقت فرسا قرار گرفته اید
بدانید و یقین داشته باشید که سطح توقع خدا از شما زیاد است یعنی کلاس تان بالاست 
قدر خود را بدانید
به خود ببالید که نزد خداوند دارای شان و مرتبه ی بالایی شده اید 
همواره خدا را شاکر باشید....
در هر شرایطی که قرار دارید بدانید که ظرفیت شما بیش از این است و الا خداوند حکیم از بچه ی کلاس دوم دبستان امتحان جبر  نخواهد گرفت و از او در مورد مشتق و انتگرال سوال نخواهد پرسید


لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفسًا إِلّا وُسعَها ۚ لَها ما كَسَبَت وَعَلَيها مَا اكتَسَبَت ۗ رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولانا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكافِرينَ﴿۲۸۶﴾

سوره مبارکه البقرة آیه ۲۸۶


خداوند هیچ کس را، جز به اندازه تواناییش، تکلیف نمی‌کند. (انسان،) هر کار (نیکی) را انجام دهد، برای خود انجام داده؛ و هر کار (بدی) کند، به زیان خود کرده است. (مؤمنان می‌گویند:) پروردگارا! اگر ما فراموش یا خطا کردیم، ما را مؤاخذه مکن! پروردگارا! تکلیف سنگینی بر ما قرار مده، آن چنان که (به خاطر گناه و طغیان،) بر کسانی که پیش از ما بودند، قرار دادی! پروردگارا! آنچه طاقت تحمل آن را نداریم، بر ما مقرّر مدار! و آثار گناه را از ما بشوی! ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده! تو مولا و سرپرست مایی، پس ما را بر جمعیّت کافران، پیروز گردان

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
لذتی که در ترک گناه است
* قطعا در انجام آن نیست *
به یک ساعت که لذت با گناه است
به عمری حاصلش اندوه و آه است
ولی دوری از  آن در لحظه ای سخت
جزایش تا ابد احساس جاه است
در صورت تمایل دیگر اشعار کوتاه اجتماعی را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

..

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
خدایا من گدا اما تو شاهی
خودت هم بر دل و حالم گواهی
نیازم را بیان لازم نباشد
عطا فرما خودت پس هر چه خواهی
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در صورت تمایل شما می توانید در ارتباط با موضوعات قناعت و توکل و مناعت طبع و رضا به رضای الهی اشعاری را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

.

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط زهرا

واقعا زیبا بود مخصوصا شعر اول

نظر توسط Mofidifar Admin

سلام بر شما
ممنونم از نظر لطف حضرتعالی

سلامت باشید ان شاءالله