اشعار سیاسی اجتماعی در قالبهای رباعی و دو بیتی غزل و مثنوی های کوتاه

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
با نام خدا کنم سرودن آغاز
با واژه ی نام او نمایم اعجاز
با اینکه تنم اسیر این دنیا گشت
روحم کند از شمیم یادش پرواز
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

با عرض سلام و ادب و احترام 

بیان مطالب در کمترین حجم واژه بیشتر در قالب تک بیتی رباعی و دو بیتی می باشد که این شکل از گفتار ارتباط بسیار سریعی را با مخاطب برقرار می کند

در این صفحه لیست اشعار سیاسی اجتماعی کوتاه که در این سایت درج شده خدمت شما ارائه گردیده است 
شما می توانید با کلیک بر روی نام هر یک از این اشعار ؛ صفحه ی مورد نظر خود را باز نموده و شعر انتخابی تان را مطالعه فرمایید.

همچنین در صورت تمایل شما می توانید با کلیک بر روی نام دفاتر دیگر این سایت که در پایین این صفحه خدمت شما ارائه گردیده ؛ اشعاری در باب موضوعاتی از قبیل مذهبی اعتقادی ؛ سیاسی اجتماعی  ؛ عاشقانه  و حکایات منظوم و.... را باز نموده و با مراجعه به لیست اشعار آن دفتر ؛ شعر مورد نظرتان را باز کرده و مطالعه فرمایید.

نمونه ای از اشعار کوتاه 

 سیاسی اجتماعی در این دفتر:

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

واعظ طلبت خلاف عزت باشد
بوسیدن دستان تو ذلت باشد
رخصت بده پشت گردنت را بوسم
آنجا که محل تیغ حجت (عج) باشد
لطفا در صورت تمایل شعری در توصیف بوسه و انواع آن به صفحه ی زیر مراجعه  فرمائید 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در کشور ما حجاب زن اجباری است
موسیقی و شادی و طرب بیعاری است
اما شده اختلاس و دزدی آزاد
چون پیشه حاکمان کثافت کاری است....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

سیاسی اجتماعی کوتاه