اشعار سیاسی اجتماعی در قالبهای رباعی و دو بیتی غزل و مثنوی های کوتاه

سلام
در این صفحه لیست اشعار سیاسی اجتماعی کوتاه که در این سایت درج شده خدمت شما ارائه گردیده است 
شما می توانید با کلیک بر روی نام هر یک از این اشعار ؛ صفحه ی مورد نظر خود را باز نموده و شعر انتخابی تان را مطالعه فرمایید.

همچنین در صورت تمایل شما می توانید با کلیک بر روی نام دفاتر دیگر این سایت که در پایین این صفحه خدمت شما ارائه گردیده ؛ اشعاری در باب موضوعاتی از قبیل مذهبی اعتقادی ؛ سیاسی اجتماعی  ؛ عاشقانه  و حکایات منظوم و.... را باز نموده و با مراجعه به لیست اشعار آن دفتر ؛ شعر مورد نظرتان را باز کرده و مطالعه فرمایید.

مقدمه:

بیان مطالب در کمترین حجم واژه بیشتر در قالب تک بیتی رباعی و دو بیتی می باشد که این شکل از گفتار ارتباط بسیار سریعی را با مخاطب برقرار می کند

سیاسی اجتماعی کوتاه