بی حجابی یا دور شدن از حیات انسانی **

مقدمه

حیا از جنس حیات است و انسان هرچه با حیا تر باشد درجه ی حیات انسانی اش بالاتر می رود و حجاب یکی از نشانه های حیاست لذا بی حجابی سبب دور شدن آدمی از حیات انسانی میشود.....

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
حیا سر منشاء جان و حیات است
ادب بر آدمی تاج صفات است
بشر وقتی مودب ، با حیا شد 
یقین ممتاز و فخر کائنات است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
حجاب ای خواهرم حکم الهی است
که چادر دختران را تاج شاهی است
حجابت را اگر شیطان رباید
بدان این فتنه آغاز تباهی است.....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
کرونا مثل گرگی در کمین است
که گیرد هر کسی را بر زمین است
سلامت ماند انسان چون زند ماسک
حجاب از بهر زن هم اینچنین است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
اگر زن در خیابان بی حجاب است ؛
به چشم هیز ناپاکان خراب است ؛
دلیل اصلی آن این که مردش
ندارد غیرت و خوکی به خواب است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
عریان شدن آدم اگر فرهنگ است ،
دیر آمده ای ، که این مسیری تنگ است
چون هر چه که حیوان نگری در این راه
پیش از تو بر این شیوه به صد فرسنگ است....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آن دخترکی که هرزه ای در به در است
پا لخت و بدن نما به خود مفتخر است ،
کامل اگر او شود در این معرکه لخت
وی تازه به رتبه در صف گاو و خر است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
بی حجابی یا دور شدن از حیات انسانی
ای زن به جهان همیشه با عفت باش
بر قله ی تاج این جهان زینت باش
اما به کسی که گوهرش ارزان داد
یک جمله بگو: دلقک بی حرمت باش
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
برای خانه در نوعی حجاب است
که امنیت از آن یک انشعاب است
چه راحت بوده دزدی از سرایی
که بی در باشد و مالک به خواب است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ای بشر حجب و حیا لازمه ی مرد و زن است
موجب ایمنی و راحتی جان و تن است
فرد با حجب و حیا در همه جا محترم است
بی حیا شخص فرومایه به هر انجمن است
دختران مثل گلی پاک و لطیف اند و ظریف
چشم ناپاک و هوس قیچی ساقه شکن است
دوره گردی که کند کهنه و بنجل به فروش
مسندش در گذر و معبر و روی چمن است
کی جواهر بگذارد بشری بر سر راه؟
بلکه با جمع محافظ سر تاجش وطن است
گوهر عفت زن ثروت و سرمایه ی اوست
که یقین ارزش آن فوق بیان در سخن است
چادرت خواهر خوبم نه فقط حافظ توست
بلکه چون دژ به یقین حافظ ایمان من است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
زمانی چون کمی ترس از خدا بود
به شهر مومنان حجب و حیا بود
نمی دیدی به معبر روزه خواری
به شهری اینهمه عبد فراری
زنان را بد حجابی گشته عادت
که در مردان ایشان مرده غیرت
چرا؟ چون رزق مردم با دروغ است
دیانت هم ضعیف و بی فروغ است
ربا با رشوه راه ارتزاق است
که خلق و دولت این را اتفاق است
نه دولت فکر دین باشد نه ملت
که تمثیلی بود با این عبارت:
اگر حاکم کند در کوچه ای قوز
کند ملت پی اش پیوسته چلغوز....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
عفاف ای دخترم تنها به رو نیست
فقط در حفظ چندین تار مو نیست
اگر شرم و ادب در کس نباشد
بر او در دار هستی آبرو نیست.....‌
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
اگر خواهی نگردی در جهان خوار
مشو با بی ادب همراه و همکار
حیا روح است و چون در بی ادب نیست
لذا دوری نما از جسم مردار
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
قابل توجه مردان باغیرت و زنان با عفت:
به نظر شما زنان بی حجاب بیشتر ممکن است در معرض تجاوز جنسی شهوت رانان و هوسبازان قرار گیرند یا زنان با حجاب؟
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
شیطان صفتی که سوز غفلت دارد
در پیکر خود آتش شهوت دارد ؛
این آتش خود زند بر زن لخت ؟
یا آنکه به خود حفاظ عفت دارد؟
♻♻♻ ♻ ♻
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آن مرد لعین که زن فراوان خواهد
زن را دم دست و لخت و عریان خواهد
سر می دهد او شعار آزادی زن
چون بهره ی جنسی از زن ارزان خواهد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
♻♻♻ ♻ ♻
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
حجابت خواهرم اوج وقار است
عفافت اعتبار و افتخار است
بنازم چادر و شرم و حیایت
که بر چشمان شیطان تیغ و خار است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ای زن تو که راضی نشوی تا شوهر
لذت برد از زنی به جایی دیگر ؛
پس پیکر خود چرا چنین عرضه کنی
بر دیده ی مردان دگر در معبر ؟
♻♻♻ ♻ ♻
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
حیا نشانه ی حیات انسانی است و حجاب یکی از نشانه های حیاست

پی نوشت

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
سوالی که مدتهاست ذهن بنده را به خود مشغول کرده این است که:
بدحجابی زنان و دختران بدحجاب چه منفعتی برای آنان دارد؟
ممنون می شوم اگر کسی جواب این پرسش را بدهد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
زنی وقتی که لخت و بدحجاب است
به چشم هرزگانی صید ناب است
چه سودی می برد آن صید بد بخت
اگر اندام او بهر کباب است؟
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
....
کسانی که از فرهنگ و تمدن ایرانی دم می زنند و در عین حال شیفته و مسحور برهنگی فرهنگی غرب شده اند بد نیست توجه داشته باشند که

در ایران باستان شرم و عفاف و پاکدامنی جزو خصائص انسانی و کمال محسوب می شد چنانچه فردوسی بزرگ در جایی از زبان منیژه دختر افراسیاب می فرماید

منیژه منم دخت افراسیاب
برهنه ندیده تنم آفتاب.......

یعنی منیژه افتخار می کند که هرگز در معبری برهنه نبوده است

حال مقایسه کنید با عریان شدن مدعیان فرهنگ غربی و شیفتگان آنان در برخی از مناطق منجمله شهر ساحلی کپ دگد در فرانسه که همه مردم در آنجا باید کاملا لخت باشند و الا ۱۵ هزار یورو جریمه می شوند.......

 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
عریان شدن آدم اگر فرهنگ است ،
دیر آمده ای ، که این مسیری تنگ است
چون هر چه که حیوان نگری در این راه
پیش از تو بر این شیوه به صد فرسنگ است....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
یک عده اگر چه در گذر عریانند
این شیوه نشانه ی تمدن دانند
بیچاره بیین که عده ای بی فرهنگ
در اوج تمدن به صف حیوانند
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ایران ! به زمان ما تو را عزت کو
امثال منیژه های با عفت کو
در بین گذر اگر زنی عریان شد
مردان تو را شرافت و غیرت کو
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
حیا سر منشاء جان و حیات است
ادب بر آدمی تاج صفات است
بشر وقتی مودب ، با حیا شد
یقین ممتاز و فخر کائنات است
در صورت تمایل اشعار در ارتباط با حجاب و عفت و پاکدامنی  را درصفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 قابل توجه عزیزانی که 
فکر می کنند با عادی  شدن بی حجابی ارزش های انسانی ارتقاء می یابد و عادی شدن بی حجابی را فضیلت می دانند:  

نقل یک خاطره:

چند وقت پیش یکی از دوستان قدیمی ام را با زن و فرزندش کنار خیابان دیدم ایستادم و سوارشان کردم راستش از دیدن تیپ زنش تعجب کردم مدتی بود که دوستم را ندیده بودم و با ذهنیتی که از پیشینه ی او داشتم برایم بعید بود که یک چنین همسری با آن سر و وضع داشته باشد.

در همان نگاه اول دستگیرم شد که این آقا دیگر آن رفیق قدیمی نیست چند بار خواستم دلیل این تغییر را از او بپرسم اما با حضور همسرش شرایط را برای باز کردن سر بحث ، مناسب ندیدم لذا شماره ی همراهش را گرفتم و بعداز اینکه او را تا منزل شان رساندم خدا حافظی کرده و از ایشان جدا شدم. 

از آنجایی که تا حدود زیادی آدم فضولی هستم خیلی کنجکاو بودم علت این تغییر را جویا شوم تا اینکه بالاخره در یک فرصت مناسب با دوستم تماس گرفتم و به بهانه ی یاد کردن از دوران مدرسه و..... با او قراری کنار پل خواجو گذاشتم و چند ساعتی آنجا با هم قدم زدیم و از گذشته ها یاد کردیم و.....

خلاصه در خلال صحبت ها او از سفری که چند سال پیش به اروپا کرده بود یاد کرد و من دریافتم تمام این دگرگونی از آن سفر کذایی ناشی میشود او می گفت:

در اروپا چون محدودیتی برای پوشش زن نیست و زنان هر طور که دلشان می خواهد از خانه خارج می شوند و شاید پوشش آنان در کوچه و خیابان با پوشش ایشان در اتاق خوابشان تفاوت چندانی ندارد ، لذا زنان برای مردان تکراری شده و دیگر جذابیتی ندارند.

او می گفت: در آن سفر ، روزهای اول که زنان را با آن وضعیت می دیدم برایم جالب و تحریک کننده بودند و خیلی وسوسه می شدم که نگاهشان کنم اما پس از چند روز این وضعیت برایم چنان عادی شد که حتی از دیدن زنان لخت کنار ساحل دریا هم تحریک نمی شدم.....

در این موقع یادم به ماجرایی که چند ماه پیش برای خودم  رخ داده بود افتادم

ماجرا از این قرار بود که شبی برای شرکت در مراسم جشن ازدواج یکی از اقوام دعوت بودیم بعداز ظهر آن روز حمام رفتم و لباسهای مجلسی خود را پوشیدم و به همراه اعضای خانواده راهی تالار شدیم که در بین راه از بد حادثه ماشین خراب شد. به یکی از دوستانم که مکانیک است زنگ زدم و ماجرا را گفتم ، با شرح وضعیت ، دوستم گفت تسمه ی تیم ماشین پاره شده است و باید ماشین را بکسل کرده به تعمیرگاه بیاوری.....

در تعمیر گاه ، دوستم خیلی راحت و بدون وسواس به قسمتهای کثیف ماشین دست می زد و از اینکه لباسش کثیف شود هیچ ابایی نداشت

نگاهی به لباس خودم و نیم نگاهی به لباس دوست مکانیکم انداختم لباس او چون خیلی کثیف بود دیگر دوستم نگران کثیف شدنش نبود اما من در محیط تعمیرگاه واقعا معذب بودم که مبادا لباسم به سیاهی هایی که تقریبا همه جای تعمیرگاه را فراگرفته بود آلوده شود.....

به هرحال به دوست فرنگ رفته ام توضیح دادم که مردم در غرب حکم همان مکانیکی را دارند که از کثیف شدن لباسش ابایی نداشت.....

مراقب باشیم نفس مان به گناه آلوده نشود.....

مواظب باشیم با غرق  شدن در آلودگی ها وجود کثافت در زندگی ما به یک مسئله ی عادی و طبیعی تبدیل نشود

 باید چشم خود را به نگاه حرام عادت ندهیم....

نگاه حرام تیری از تیرهای شیطان است..‌..

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
چادر نشان عفت و ایمان دختر است
این ارثی از نجابت زهرای اطهر است
چادر برای زن به جهان تاج بندگی است
این تازه همچنان صدف از بهر گوهر است
زن بوده گوهری که نظیرش به دیده نیست
بر او اگر جواهر عفت منور است
جانم فدای چادر زیبای همسرم
گنجی که از تمامی دنیا گران تر است
❤❤❤❤❤
ممنونم از همسرم
که یکی از مجبه ترین زنان فامیل است
خدا را شکر 
❤❤❤❤❤
چندی پیش وقتی برای سفر به کیش وارد فرودگاه اصفهان شدم از فرودگاه اصفهان تا فرودگاه کیش فقط یکی از مسافران زن را با چادر دیدم و تقریبا اکثر خانم ها بی حجاب و یا بد حجاب بودند.....
اتفاقا موقع خروج از درب خروجی فرودگاه کیش با همان خانم چادری مواجه شدم که به همراه همسر و پسر دوازده سیزده ساله اش در حال خروج از فرودگاه بود.
فرصت را غنیمت شمرده و ضمن سلام و احوال با همسر آن خانم به ایشان گفتم:
قدر خود و خانواده ی محترم تان را بدانید.... بنده در مورد حجاب همسرم شعری سروده ام که یک بیت آن را خدمت شما تقدیم می کنم:
جانم فدای چادر زیبای همسرم
گنجی که از تمامی دنیا گران تر است.....
در صورت تمایل متن کامل این شعر و حکایتی پیرامون موضوع  حجاب و واجب بودن آن بعنوان یک فرمان الهی را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید: 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
نگاه اروپایی‌ها به حجاب در زمان کشف امریکا
مسئله حجاب فطری است
حجاب اروپایی‌ها

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط ali

عالیه واقعا عالیه

نظر توسط شعردوست

با سلام
میگما به پارچه سبزی که دور دست خوک هاست توجه کردید؟

نظر توسط محمد چاکرالحسینی

باسلام
بسیار کار آمد وزیبا بود
اجرتان با فاطمه زهرا

نظر توسط

مرحبا

نظر توسط معصومه واثقی

سلام آفرین اجرتان با حضرت زهرا سلام الله علیها