چند شعر کوتاه سیاسی انتقادی

مقدمه

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
با نام خدا کلام حق می گوییم
با یاری او مسیر حق می پوییم
حق پویی ما در شب غیبت سخت است
پس اینهمه از حضرت حق می جوییم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

با عرض سلام و ادب و احترام در این صفحه تعدادی از اشعار کوتاه سیاسی انتقادی بنده در موضوعات مختلف خدمت شما تقدیم می شود

اگر چه اغلب این اشعار در صفحات دیگر این سایت نیز درج شده اند اما گردآوری همه ی این ابیات در این صفحه به منظور دسترسی آسان شما به مجموعه ای از اینگونه اشعار می باشد

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
عاقل اگر از مکر شیاطین داند
کی دیو سیاست به تقابل خواند؟
این ورطه که اژدهای صد سر دارد
رستم نه در آن به لحظه ای می ماند
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
هر کس که به حق شیعه ی مولا باشد
در زندگی اش ساده و پویا باشد
آن کس که به کاخ و صد محافظ دارد
با نام علی(ع) در صف اعدا باشد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
تحریم و فشار اقتصادی سخت است
بر دل به مثال آتشی در رخت است
اما نکشد رئیس و حاکم سختی
سختی همه سهم مردم بد بخت است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
من نقد رئیس خوب دولت نکنم
تن زیر فشار چوب دولت نکنم
اینجا مثل بز است و آن چیز عیان
پس شرح و بیان عیوب دولت نکنم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ایران عزیز ما به دست جانی است
در دست برادران لاریجانی است
یک نوچه به صحنه بابک زنجانی است
ارباب همه جناب رفسنجانی است....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
استخر فرح چه رنگ و آبی دارد
در داخل خود عجب جنابی دارد
البته به پیروان قارون گوید
در خاتمه این جهان حسابی دارد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
قارون پلید عصر موسی در خاک
شد تا که رسد به دوزخی وحشتناک
قارون زمان ما ولیکن در آب
شد تا که زمین شود از آن ملعون پاک
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
قارون شده بد به عصر موسای کلیم
چون بر فقرا نکرده بخشش زر و سیم
قارون زمان ما که ملعون تر از اوست
چون خورده هم از خزانه هم مال یتیم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
غافل شدن از قصه ی دوران تاکی؟
گوشی در و دروازه بر انسان تاکی؟
پند از دل تاریخ جهان کی گیری؟
پا در پی اجداد پشیمان تاکی؟....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
دولت که طلب می کند از فکری خام
یارانه ی ما برای حفظ اسلام
این حق مسلم به که خواهد بخشید؟
بر خاوری و بابک شان یا شهرام؟
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آن عده که انقلاب ما دزدیدند
پس نفت و ذخایر و طلا دزدیدند
در اول کسب و کارشان از حوزه
عمامه و سندل و عبا دزدیدند
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در کشور ما حجاب زن اجباری است
موسیقی و شادی و طرب بیعاری است
اما شده اختلاس و دزدی آزاد
چون پیشه ی حاکمان کثافت کاری است....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ای هموطنان ! اگر وطن رو به فناست
هر گرگ و شغالی به سر گله ی ماست
از اول انقلاب تان هر چه که شد
محصول شعور و انتخابات شماست
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
هر منتخبی نظیر ماری زده نیش
از کار بدش به پیکر مردم خویش
در صحنه کسی که رای خود داده به مار
او بوده شریک کار وی در کم و بیش
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ای هموطنان به خائنین دل ندهید
با دیده ی بسته رای باطل ندهید
یا در صف و این میانه شرکت نکنید
یا رای خطا به دزد و جاهل ندهید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
شیخی به کجا بر هنری علت شد؟
کی عامل افتخار یک ملت شد؟
آن کس که به کار و حرفه ای قادر نیست
ماتم که چرا رئیس یک دولت شد؟
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
چون دولت خام و بیسوادی داریم
اینگونه بساط و اقتصادی داریم
تا فکر و خرد فراری از ایران است
روحانی و احمدی نژادی داریم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ای هموطنان! وطن به اعدا ندهید
بر خائن و سرسپرده آرا ندهید
هر دفعه فریب عمروعاصی نخورید
پس رای خطا به اشعری ها ندهید
در صورت تمایل اشعار در ارتباط با انتخابات را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
در مملکتی که راس آن روحانی است
اما همه جا به نکبت و ویرانی است
این نکته بدان که آنچه آنجا بینی
در زیر عبا منافقی شیطانی است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
اسلام عزیز ما چنان الماس است
اما بدل اش کثیف و بی احساس است
این نوع حکومت که در ایران بینم
همتای حکومت بنی عباس است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
رضاخان چون ردایش را به تن کرد
به سرعت سارقان را ریشه کن کرد
ولی جمهوری ما هر چه دزد است
مسلط بر امور این وطن کرد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
رضاخان گرچه حکمش ناصواب است
ولی مادر بزرگم با حجاب است
اگر دختر عمویم بد حجاب است
بدان او حاصل این انقلاب است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
سرمایه ی ما در این جهان نادانی است
پس حاصل انتخاب ما روحانی است
هر جا که عمل به دست ناشی باشد
تنها ثمر و نتیجه اش ویرانی است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
چون دولت ما وظیفه اش ویرانی است
برنامه رواج غصه و نادانی است
از بین تمام جاهلان و ویرانگر ها
شایسته ترین گزینه ها روحانی است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ای هموطنان به فکر ایران باشید
عامل به سفارشات قرآن باشید
با جهل و ستم هر دو جهان نابود است
پس دشمن حاکمان نادان باشید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در روز ولادت پیمبر بنزین
گردیده گران که رانده گردیم از دین
این دولت اگر به ملک و دین خائن شد
یادت نرود ، که کرده او را تعیین؟.....
سروده ی جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸
مصادف با ولادت با سعادت حضرت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و حضرت امام صادق علیه السلام
شک نکنید که دولت روحانی مجری طرح و برنامه ی استعماری دین گریزی و اسلام ستیزی و بد نام کردن وجهه ی روحانیت در ایران است....
توصیه می کنم کتاب خاطرات مستر همفر جاسوس بریتانیا در خاورمیانه را مطالعه فرمائید تا روحانی نماهای انگلیسی را بهتر بشناسید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
باری نبرد برای کس اسب چموش
دوشیده شود به گله از غیر وحوش
از گرده ی مردمان سواری گیرند
گر توده ی مردمی نیاید به خروش
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
با اینکه به صحنه چشم کوری داریم
در حیطه ی خود هاله ی نوری داریم
از بس که فهیمیم و محق ، بر مسند
روحانی پست و بی شعوری داریم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ای مدعیان که ساز آئین بزنید
هر جا که شود جیب مساکین بزنید
دانسته و یا بی خبر از کرده ی خویش
اینگونه تبر به ریشه ی دین بزنند
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ما ملت ایران همه در بند غم ایم
چون اکثر ما مفسد و بدخواه هم ایم
از بس که بدیم و مجرم و تابع زور
شایسته ی این فساد و ظلم و ستم ایم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
هر خانه مدیر و رهنما می خواهد
هر دهکده خان و کدخدا می خواهد
ایران که به صحنه کمتر از یک ده نیست
پس شاه فهیم و آشنا می خواهد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
اشعار من از عوارض بیکاری است
این داد و هوار بنده از ناچاری است
تا مشکل بی عدالتی اینجا هست
این قصه ی نارضایتی تکراری است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
از همت و سعی خائنین در میهن
ایران شده از برای دزدان ایمن
سرمایه ی غارت شده خارج ببرند
تا خورده شود شراکتی با دشمن
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

پی نوشت

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
هر دوره به انتقاد اوضاع دیار
شعری که نهان بماند از ترس و فشار
از بهر شما تداعی اش آن مثل است:
پیراهن بعد عید و مخصوص منار..... .
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ما از نظر تکنولوژی تک هستیم
سازنده ی بمب و تیر و موشک هستیم
نا گفته نماند که هنوز از دشمن
محتاج نوار و تیغ و پوشک هستیم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
از بس که در این وطن بود تعطیلات
راکد شده کار و کوشش و تحصیلات
با اینهمه هر امور ما طی گردد
در حیرتم از معجزه ی تشکیلات
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ما داعیه ی نجات دنیا داریم
اندیشه ی ناب و فرد اعلا داریم
اما به عمل که می رسد در هر کار
گامی به عقب به سوی فردا داریم.ً...
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
تا اهل ریا حاکم بر ایرانند
تنها دغل و احمق و خر شادانند
بیچاره کسانی که به راه انصاف
دنبال علوم و فطرت و ایمانند
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بر مردم خاموش جهان ماتم باد
ترسو صفتان را غم عالم کم باد
هر کس که نبازد شرفش بر دونان
خاک جسدش زنده تر از عالم باد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ما ملت ساکتی به دنیا هستیم
انواع ستم به جان پذیرا هستیم
مامور جفا اگر دهید افزایش
در صف همه ممنون شماها هستیم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آزادی انسان به نهایت زیباست
این غایت آرزوی ما در دنیاست
ما شکر خدا بهر بیان آزادیم
دوران پس از بیان ولی جان فرساست
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
من لقمه ای از خوان سیاست نخورم
می از قدح اهل خباثت نخورم
هرگز نشدم به سفره با اهل ریا
قطعا که به دست خود نجاست نخورم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
وقتی که ستم به صحنه جاری باشد
بر سفره ی مردمان نداری باشد
شعری که در آن نگفته باشی غم خلق
همرتبه ی مدح و پاچه خواری باشد
☆☆☆☆☆☆☆

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط کامکاررستگاری

شعرها تون خوبن سعی کنید ازحق مردم
دفاع کنیدودرشعرتون به دشمن روندهید دوستان رارنجیده خاطر نکنید وبه ستم بتازید
در پاسخ به کامکاررستگاری

نظر توسط

سلام بر شما هموطن عزیز
توصیه های حضرتعالی به جا منطقی و عقلانی هستند

بنده هم سعی ام چنین بوده است
البته اگر موردی اشکال مشاهده فرموده اید ممنون می شوم تذکر دهید

سلامت باشید ان شاءالله

نظر توسط صادق

خسته نباشید تشکر از اشعار زیبا تون
در پاسخ به صادق

نظر توسط

سلام بر شما
ممنونم از اظهار لطف حضرتعالی

سلامت باشید ان شاءالله

نظر توسط محمد

سلام
ممنون كه لاقل جسارت بيان دارين
به اميد ازادي
در پاسخ به محمد

نظر توسط Mofidifar Admin

سلام بر شما
ممنونم از اظهار لطف حضرتعالی

بعضی ها به بنده می گویند چرا شعرهای انتقادی می سرایی؟ چه کار داری به مسئولین ..... چه فایده ای دارد این داد و هوار کردن ها و.....

بنده در جواب شان عرض می کنم
فرض کنید که خدای ناکرده ماری بدن شما را نیش می زند و شما از شدت درد داد می زنید.‌‌‌‌...

اگر چه شاید داد زدن شما دردی را درمان نکند اما علی القاعده اجتناب از آن هم غیر ممکن است

دیدن انواع فساد و ظلم و تبعیض و بیداد و..... دردش از نیش مار هم بیشتر است مگر می شود ساکت ماند و چیزی نگفت؟

سلامت و موفق و سرافراز باشید
ان شاءالله

نظر توسط

انقلاب اسلامی ایران بنی عباسیه استاد؟
حاشا به کرمت...
در پاسخ به

نظر توسط Mofidifar Admin

سلام بر شما
به نظر شما تفاوت حکومت جمهوری اسلامی ایران با حکومت بنی عباس در چیست؟

به نظر این حقیر در هر دو عده ای به نام اسلام فقط برای رسیدن به پست و مال و منصب حکومت کردند اما نه تنها به اسلام واقعی عمل نکردند بلکه با رواج اشرافی گری و ظلم به مردم روی بنی امیه را سفید کردند

اگر شما در عملکرد تفاوتی می بینید لطفا بیان فرمائید

سپاسگزارم
سلامت و موفق باشید آن شاءالله