چند شعر کوتاه سیاسی انتقادی

مقدمه

.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
با نام خدا کلام حق می گوییم
با یاری او مسیر حق می پوییم
حق پویی ما در شب غیبت سخت است
پس اینهمه از حضرت حق می جوییم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

با عرض سلام و ادب و احترام در این صفحه تعدادی از اشعار کوتاه سیاسی انتقادی بنده در موضوعات مختلف خدمت شما تقدیم می شود

اگر چه اغلب این اشعار در صفحات دیگر این سایت نیز درج شده اند اما گردآوری همه ی این ابیات در این صفحه به منظور دسترسی آسان شما به مجموعه ای از اینگونه اشعار می باشد

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
تحریم و فشار اقتصادی سخت است
بر دل به مثال آتشی در رخت است
اما نکشد رئیس و حاکم سختی
سختی همه سهم مردم بد بخت است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به شدت خیل مردم در فشار اند
چنان بمبی به حال انفجار اند
اگر این بمب ساکت منفجر شد
چه سرهایی که در بالای دار اند
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آن شب که خرد پرید و بر ماه افتاد
با یاری روس و امریکا شاه افتاد
افتادن او همان و ماشین وطن
با ملت خام و ساده در چاه افتاد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
خداوکیلی دقت کردید الان بیش از نود درصد مردم ایران به محمدرضا شاه و رضاشاه درود می فرستند و خدا بیامرزی نثار شان می کنند؟
همین ملت فهیم و قدر شناس ایران اگر در زمان شاه بودند او و پدرش را خائن و نوکر اجنبی می خواندند و شعار مرگ بر شاه سر می دادند و با خفت و خواری او را از ایران بیرون می کردند و بعد شعار می دادند
دیو چو بیرون رود فرشته در آید.....‌
به خدا ما ملت ایران نوبریم
در دنیا نمونه ایم.....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در ایران ما جماعت بنگ و مستیم
منافق پیشه هایی چیره دستیم
همان ها را که دائم می شکستیم
پس از مردن به شدت می پرستیم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
من نقد رئیس خوب دولت نکنم
تن زیر فشار چوب دولت نکنم
اینجا مثل بز است و آن چیز عیان
پس شرح و بیان عیوب دولت نکنم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بیانی هست که می گوید:
اگر جایی دیدید که دشمن از شما تعریف می کند و برای تان کف می زند مطمئن باشید که اشتباه کرده اید
و هر جا دیدید که دشمن از کار شما ناراحت شده و شما را شماتت می کند خوشحال شوید و به درستی عمل تان امیدوار باشید
سرود ؛ "سلام فرمانده"
انصافا خیلی تاثیر گذار بوده است زیرا صدای خیلی از معاندین بدبخت را در آورده‌ است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
وقتی به زبان دشمنان نیش و جفاست
کارت به یقین درست و مقبول و به جاست
هر جا به زبان دشمنان مدح و ثناست
آنجا به یقین بدان که کار تو خطاست
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

صدام لعین که خصم دین نبوی است

همرزم کثافت اش جناب رجوی است

هر جا که ببینم آن کثافات نفاق

دانم که جناح کفر و ضد علوی است

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
اسلام عزیز ما چنان الماس است
اما بدل اش کثیف و بی احساس است
این نوع حکومت که در ایران بینم
همتای حکومت بنی عباس است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
عاقل اگر از مکر شیاطین داند
کی دیو سیاست به تقابل خواند؟
این ورطه که اژدهای صد سر دارد
رستم نه در آن به لحظه ای می ماند
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
هر کس که به حق شیعه ی مولا باشد
در زندگی اش ساده و پویا باشد
آن کس که به کاخ و صد محافظ دارد
با نام علی(ع) در صف اعدا باشد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
قابل توجه عزاداران حسینی کسانی که هر سال آرزو می کنند که ای کاش در روز عاشورا در کربلا بودند و به ندای
هل من ناصرا ینصرونی
امام حسین علیه السلام لبیک می گفتند و ولی خدا را یاری می کردند
اگر در ادعای تان صادق اید و لاف نمی زنید بسم الله
بانک ها در ایران با اجرای رباخواری با خود خدا در حال جنگند.....
پس به یاری خدا بشتابید.....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
روزی که ربا به پای میزان و قضاست
هم رتبه ی خصم و جنگ با ذات خداست
این دوره ولی نزد ربا کرده سکوت
شیخی که اسیر ثروت و پست و ریاست
در صورت تمایل برای آشنایی بیشتر با این موضوع و آثار و پیامدهای بانک داری غیر اسلامی در ایران به صفحه ی زیر مراجعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
شورای نگهبان که به ملت هر بار
می گفته از این سبد یکی را بردار
هر دوره چرا هر آن که شد قسمت ما
بد بوده و فاسدی در آمد از کار؟
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آلوده ترین گزینه را چون ملت
هر دوره نموده انتخاب از غفلت
بهتر که از این دوره بنابر حکمت
شورای نگهبان بگزیند دولت
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
چون ملت ما نظیر طفلی خام است
هر دوره به مکر و وعده ای در دام است
شورای نگهبان که فهیم است و بصیر
بهتر که گزیند آنکه خوش فرجام است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ایران عزیز ما به دست جانی است
در دست برادران لاریجانی است
یک نوچه به صحنه بابک زنجانی است
ارباب همه جناب رفسنجانی است....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
قارون زمان که عمر او باطل شد
وقتی ستم و چپاولش کامل شد
آمد خبری که بین استخر فرح
ارباب مفاسد به درک واصل شد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
استخر فرح چه رنگ و آبی دارد
در داخل خود عجب جنابی دارد
البته به پیروان قارون گوید
در خاتمه این جهان حسابی دارد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
قارون پلید عصر موسی در خاک
شد تا که رسد به دوزخی وحشتناک
قارون زمان ما ولیکن در آب
شد تا که زمین شود از آن ملعون پاک
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
قارون شده بد به عصر موسای کلیم
چون بر فقرا نکرده بخشش زر و سیم
قارون زمان ما که ملعون تر از اوست
چون خورده هم از خزانه هم مال یتیم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
غافل شدن از قصه ی دوران تاکی؟
گوشی در و دروازه بر انسان تاکی؟
پند از دل تاریخ جهان کی گیری؟
پا در پی اجداد پشیمان تاکی؟....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
دولت که طلب می کند از فکری خام
یارانه ی ما برای حفظ اسلام
این حق مسلم به که خواهد بخشید؟
بر خاوری و بابک شان یا شهرام؟
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آن عده که انقلاب ما دزدیدند
پس نفت و ذخایر و طلا دزدیدند
در اول کسب و کارشان از حوزه
عمامه و سندل و عبا دزدیدند
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در ایران نخبگان ارزش ندارند
ادیبان و هنرمندان چه خوارند
ولی دزدان و نامردان ناشی
به هر ارگان و مجمع راس کارند
در صورت تمایل اشعار کوتاه با موضوعات اجتماعی را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در کشور ما حجاب زن اجباری است
موسیقی و شادی و طرب بیعاری است
اما شده اختلاس و دزدی آزاد
چون پیشه ی حاکمان کثافت کاری است....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ای هموطنان ! اگر وطن رو به فناست
هر گرگ و شغالی به سر گله ی ماست
از اول انقلاب تان هر چه که شد
محصول شعور و انتخابات شماست
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
هر منتخبی نظیر ماری زده نیش
از کار بدش به پیکر مردم خویش
در صحنه کسی که رای خود داده به مار
او بوده شریک کار وی در کم و بیش
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ای هموطنان به خائنین دل ندهید
با دیده ی بسته رای باطل ندهید
یا در صف و این حماسه شرکت نکنید
یا رای خطا به دزد و جاهل ندهید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
شیخی به کجا بر هنری علت شد؟
کی عامل افتخار یک ملت شد؟
آن کس که به کار و حرفه ای قادر نیست
ماتم که چرا رئیس یک دولت شد؟
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
چون دولت خام و بیسوادی داریم
اینگونه بساط و اقتصادی داریم
تا فکر و خرد فراری از ایران است
روحانی و احمدی نژادی داریم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ای هموطنان! وطن به اعدا ندهید
بر خائن و سرسپرده آرا ندهید
هر دفعه فریب عمروعاصی نخورید
پس رای خطا به اشعری ها ندهید
در صورت تمایل اشعار در ارتباط با انتخابات را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

بنده معتقدم در کشوری که محور تمام امور شکم است و معمولا کسی با قسمت فوقانی بدن مانند مغز و اموری مثل فکر و تدبیر و.... کاری ندارد برای یادآوری به مردم بد نیست در دوره های بعد که انتخابات ریاست جمهوری انجام می شود عزیزانی هم که در کار کله پزی مشغول خدمت هستند وارد صحنه شوند بلکه مردم یادشان بیاید که آقاجان خداوند عضوی به نام مغز هم در بدن انسان قرار داده است شاید کمی هم به آن توجه فرمایند....

در مملکتی که پخش بریان و کباب
افزون بود از نشر مجلات و کتاب
باید که رئیس آن شود کله پزی
تا بلکه وجود کله آید به حساب
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

.

آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
.
در کشور ایران که پر از روحانی است
هر جا سخن از هدایت قرآنی است ،
ماتم که چرا بین چنین جامعه ای
انواع فساد و خصلت شیطانی است؟
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
هر شکل حکومتی که هر جا بر پاست
ترسیم نهاد مردمان در آنجاست
روحانی و امثال رئیسی هر یک
تندیس و عصاره ی دقیقی از ماست
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
صدام لعین که خصم دین نبوی است
همرزم کثافت اش جناب رجوی است
هر جا که ببینم آن کثافات نفاق
دانم که جناح کفر و ضد علوی است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در مملکتی که راس آن روحانی است
اما همه جا به نکبت و ویرانی است
این نکته بدان که آنچه آنجا بینی
در زیر عبا منافقی شیطانی است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
جمهوری ما نتیجه ی خامی شد
بر دین خدا دلیل بد نامی شد
اول به شعار عدل و دین شد بر پا
غافل که چگونه ضد اسلامی شد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
جمهوری ما که نام آن اسلامی است
بر دین خدا مسبب بدنامی است
مانند کسی که شهرتش آرامی است
اما غضب اش به مردمان صدامی است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آن دوره که دولت ستمشاهی بود
کی اینهمه اختلاس و خودخواهی بود؟
آن نهضت و وعده ی عدالتخواهی
با حربه ی دین فریب و گمراهی بود
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
چون دولت ما وظیفه اش ویرانی است
برنامه رواج غصه و نادانی است
از بین شیوخ و جمع ویرانگرها
شایسته ترین گزینه ها روحانی است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
مریضی تا نداند گشته بیمار
کجا جوید پزشکی یا پرستار؟
سران مملکت هر یک خطا کار
ولی مشغول توجیه اند و انکار
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ای هموطنان به فکر ایران باشید
عامل به سفارشات قرآن باشید
با جهل و ستم هر دو جهان نابود است
پس دشمن حاکمان نادان باشید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در روز ولادت پیمبر بنزین
گردیده گران که رانده گردیم از دین
این دولت اگر به ملک و دین خائن شد
یادت نرود ، که کرده او را تعیین؟.....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
سروده ی جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸
مصادف با ولادت با سعادت حضرت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و حضرت امام صادق علیه السلام
شک نکنید که دولت روحانی مجری طرح و برنامه ی استعماری دین گریزی و اسلام ستیزی و بد نام کردن وجهه ی روحانیت در ایران است....
توصیه می کنم کتاب خاطرات مستر همفر جاسوس بریتانیا در خاورمیانه را مطالعه فرمائید تا روحانی نماهای انگلیسی را بهتر بشناسید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
باری نبرد برای کس اسب چموش
دوشیده شود به گله از غیر وحوش
از گرده ی مردمان سواری گیرند
گر توده ی مردمی نیاید به خروش
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
مردم همه سرگرم سیاست باشند
دلواپس انتخاب دولت باشند
اما عوضش سیاسیون از چپ و راست
مشغول دلار و کسب ثروت باشند
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
با اینکه به صحنه چشم کوری داریم
در حیطه ی خود هاله ی نوری داریم
از بس که فهیمیم و محق ، بر مسند
روحانی پست و بی شعوری داریم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ای مدعیان که ساز آئین بزنید
هر جا که شود جیب مساکین بزنید
دانسته و یا بی خبر از کرده ی خویش
اینگونه تبر به ریشه ی دین بزنند
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ما ملت ایران همه در بند غم ایم
چون اکثر ما مفسد و بدخواه هم ایم
از بس که بدیم و مجرم و تابع زور
شایسته ی این فساد و ظلم و ستم ایم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
هر صحنه مدیر آشنا می خواهد
هر دهکده خان و کدخدا می خواهد
ایران که به صحنه کمتر از یک ده نیست
پس شاه فهیم و مقتدا می خواهد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
با اینکه وطن به دست بومی باشد
موضوع ُستم در آن عمومی باشد
کی درد و بلای کارگر می فهمد
آن کس که حقوق وی نجومی باشد؟
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
اشعار من از عوارض بیکاری است
این داد و هوار بنده از ناچاری است
تا مشکل بی عدالتی اینجا هست
این قصه ی نارضایتی تکراری است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
از همت و سعی خائنین در میهن
ایران شده از برای دزدان ایمن
سرمایه ی غارت شده خارج ببرند
تا خورده شود شراکتی با دشمن
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
.

پی نوشت

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
امثال بهشتی که یقین دیندار است
بین راه ترور نمودنش هموار است
شک کن که چرا نکشته پس دشمن ما
خلخالی و هر که را جنایتکار است؟؟!!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
با دست منافقین جلاد پلید
امثال بهشتی شده یک دوره شهید
پس در خلاء نبودن فرد شریف
مسند به جماعتی فرومایه رسید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
شش دوره اگر منافقینی بد ذات
حاکم شده تحت هیئت اصلاحات
این دوره جناح انگلان با خفت
جان داده و ملحق شده پس با اموات
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
گیرم که هویدا بد و پوشالی بود
حقش دو سه تا فشنگ خلخالی بود
روحانی تان در این زمان حقش چیست؟
شخصی که لعین و بدترین والی بود
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در دید شما اگر هویدا بد بود
پس کیفر او گلوله ای خواهد بود
شایسته ی روحانی خائن پس چیست؟
شیخی که خیانتش به دین بی حد بود
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در اول کار تان به نام اسلام
بی واهمه شد اگر هویدا اعدام
شایسته بود که پیکر روحانی
سوزانده شود در این مبارک ایام
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
در صورت تمایل در ارتباط با موضوع مطالب دیگری را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
هر دوره به انتقاد اوضاع دیار
شعری که نهان بماند از ترس و فشار
از بهر شما تداعی اش آن مثل است:
پیراهن بعد عید و مخصوص منار..... .
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ما از نظر تکنولوژی تک هستیم
سازنده ی بمب و تیر و موشک هستیم
نا گفته نماند که هنوز از دشمن
محتاج نوار و تیغ و پوشک هستیم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
از بس که در این وطن بود تعطیلات
راکد شده کار و کوشش و تحصیلات
با اینهمه هر امور ما طی گردد
در حیرتم از معجزه ی تشکیلات
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ما داعیه ی نجات دنیا داریم
اندیشه ی ناب و فرد اعلا داریم
اما به عمل که می رسد در هر کار
گامی به عقب به سوی فردا داریم.ً...
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
تا اهل ریا حاکم بر ایرانند
تنها دغل و احمق و خر شادانند
بیچاره کسانی که به راه انصاف
دنبال علوم و فطرت و ایمانند
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
هر جا که بدیدی همه مردم هستند
دنبال کسی به مطلبی هم دستند
بر بودن حق میان آنان شک کن
شاید به شعار و وعده ای خوش مستند
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بر مردم خاموش جهان ماتم باد
ترسو صفتان را غم عالم کم باد
هر کس که نبازد شرفش بر دونان
خاک جسدش زنده تر از عالم باد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ما ملت ساکتی به دنیا هستیم
انواع ستم به جان پذیرا هستیم
مامور جفا اگر دهید افزایش
در صف همه ممنون شماها هستیم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ما مشکل و کمبود غذائی داریم
انواع مفاسد قضائی داریم
اما عوضش بخاطر حفظ نظام
اندیشه ی صنعت فضائی داریم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آزادی انسان به نهایت زیباست
این غایت آرزوی ما در دنیاست
ما شکر خدا بهر بیان آزادیم
دوران پس از بیان ولی جان فرساست
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
من لقمه ای از خوان سیاست نخورم
می از قدح اهل خباثت نخورم
هرگز نشدم به سفره با اهل ریا
قطعا که به دست خود نجاست نخورم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
من از ستم و جفا حراست نکنم
تمجید وزیرک و ریاست نکنم
شعر از پی وحی انبیا گشته نزول
پس طبع روان خرج سیاست نکنم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
وقتی که ستم به صحنه جاری باشد
بر سفره ی مردمان نداری باشد
شعری که در آن نگفته باشی غم خلق
همرتبه ی مدح و پاچه خواری باشد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
یک تفاوت اساسی بین
حکومت رضاشاه و حکومت جمهوری اسلامی ایران 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
رضاخان چون ردایش را به تن کرد
به سرعت سارقان را ریشه کن کرد
ولی جمهوری ما هر چه دزد است
مسلط بر امور این وطن کرد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
رضاخان گرچه حکمش ناصواب است
ولی مادر بزرگم با حجاب است
اگر دختر عمویم بد حجاب است
بدان او حاصل این انقلاب است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در صورت تمایل تحلیلی بر عملکرد و خدمات ارزنده رضاشاه را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
سرمایه ی ما در این جهان نادانی است
پس حاصل انتخاب ما روحانی است
هر جا که عمل به دست ناشی باشد
تنها ثمر و نتیجه اش ویرانی است
در صورت تمایل چند شعر در توصیف دولت روحانی را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
این رباعی ناقابل هم از زبان 
هواداران روحانی 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ما مدعیان حق شناسی بودیم
دنبال تحول اساسی بودیم
با اینهمه شد رئیس ما روحانی
از بس متخصص سیاسی بودیم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
با عرض پوزش از همه ی عزیزانی که دو دوره فریب عمروعاص زمان را خورده و به روحانی رای دادند و در سال ۱۴۰۰ نیز قرار است به کسی از جناح روحانی رای دهند:
بی عرضه ترین دولت ما روحانی است
کابینه ی او نمادی از ویرانی است َ
دیگر ندهد کسی به این دولت رای
جز ذات خری که ظاهرش انسانی است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
با پرچم دین بر سر مردم نزنید
آتش به دل و پیکر مردم نزنید
ای اهل ریا به نام دین فتنه بس است
با مفسده بر باور مردم نزنید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بیان واعظان دلچسب و زیباست
سخن از زهد و راه و رسم مولاست
ولیکن در عمل دلهای آنان
گرفتار تجمل های دنیاست
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆
.
.

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط کامکاررستگاری

شعرها تون خوبن سعی کنید ازحق مردم
دفاع کنیدودرشعرتون به دشمن روندهید دوستان رارنجیده خاطر نکنید وبه ستم بتازید
در پاسخ به کامکاررستگاری

نظر توسط

سلام بر شما هموطن عزیز
توصیه های حضرتعالی به جا منطقی و عقلانی هستند

بنده هم سعی ام چنین بوده است
البته اگر موردی اشکال مشاهده فرموده اید ممنون می شوم تذکر دهید

سلامت باشید ان شاءالله

نظر توسط Mofidifar Admin

نظر توسط صادق

خسته نباشید تشکر از اشعار زیبا تون
در پاسخ به صادق

نظر توسط

سلام بر شما
ممنونم از اظهار لطف حضرتعالی

سلامت باشید ان شاءالله

نظر توسط Mofidifar Admin

درود بر شما

نظر توسط محمد

سلام
ممنون كه لاقل جسارت بيان دارين
به اميد ازادي
در پاسخ به محمد

نظر توسط Mofidifar Admin

سلام بر شما
ممنونم از اظهار لطف حضرتعالی

بعضی ها به بنده می گویند چرا شعرهای انتقادی می سرایی؟ چه کار داری به مسئولین ..... چه فایده ای دارد این داد و هوار کردن ها و.....

بنده در جواب شان عرض می کنم
فرض کنید که خدای ناکرده ماری بدن شما را نیش می زند و شما از شدت درد داد می زنید.‌‌‌‌...

اگر چه شاید داد زدن شما دردی را درمان نکند اما علی القاعده اجتناب از آن هم غیر ممکن است

دیدن انواع فساد و ظلم و تبعیض و بیداد و..... دردش از نیش مار هم بیشتر است مگر می شود ساکت ماند و چیزی نگفت؟

سلامت و موفق و سرافراز باشید
ان شاءالله

نظر توسط

انقلاب اسلامی ایران بنی عباسیه استاد؟
حاشا به کرمت...
در پاسخ به

نظر توسط Mofidifar Admin

سلام بر شما
به نظر شما تفاوت حکومت جمهوری اسلامی ایران با حکومت بنی عباس در چیست؟

به نظر این حقیر در هر دو عده ای به نام اسلام فقط برای رسیدن به پست و مال و منصب حکومت کردند اما نه تنها به اسلام واقعی عمل نکردند بلکه با رواج اشرافی گری و ظلم به مردم روی بنی امیه را سفید کردند

اگر شما در عملکرد تفاوتی می بینید لطفا بیان فرمائید

سپاسگزارم
سلامت و موفق باشید آن شاءالله

نظر توسط

این مقاله ها از طرف غرب زدگان هست که هیچ هویتی برای خودشان قایل نیستند ـفرهنگ دیپلماسی و انسانیت ایرانیان از بسیاری از کشورهای اروپایی هم بهتر است وقتی توربست ها به ایران میایند از مهمان نوازی و نوع دوستی ایرانیان تمجید میکنند ملت ما ملت مهربان و دارای خصوصیات بسبار خوبیست ـ زمانی که حمله میکردند و خاک کشور تصرف میکردند ارتش و سپاه مقتدری مثل امرروز نداشتیم بیرون کردن انریکا به هر قیمتی میارزید درود بر انهایی که اورا اخراج کردند
در پاسخ به

نظر توسط Mofidifar Admin

سلام بر شما هموطن عزیز

مقاله ای که از آقای مهاجرانی در این صفحه آمده است اگرچه حکایت از وقایع تلخی از تاریخ ایران را بیان می کند و شنیدن چنین رخدادهایی برای هر ایرانی تلخ و ناگوار است اما اگر برای درس عبرت گرفتن و اصلاح فرهنگ کشور باشد می تواند بسیار مفید و موثر واقع شود

ان شاءالله

نظر توسط

سلام

نظر توسط علی

ممنون از این همه حرف شاعرانه ولی افسوس که این نو دولتان باز خر خودشان سوارند

نظر توسط Mofidifar Admin

سلام بر شما

ممنونم از لطف حضرتعالی و ابراز محبت تان

سلامت باشید ان شاءالله

نظر توسط

درود

نظر توسط

احسنت

نظر توسط

درود بر شما
در پاسخ به

نظر توسط سبز علی

خواندم و لذت بردم این حرفا که در کتابی چاپ نشود سودی نخواهد داشت ولی از هیچی بهتر است .

نظر توسط سبز علی

خواندم و لذت بردم این حرفا که در کتابی چاپ نشود سودی نخواهد داشت ولی از هیچی بهتر است .

نظر توسط Mofidifar Admin

سلام بر شما
ممنونم از لطف حضرتعالی و ابراز محبت تان

سلامت باشید ان شاءالله

نظر توسط دلبر

عالی بود لذت بردم

نظر توسط Mofidifar Admin

سلام بر شما
ممنونم از نظر لطف حضرتعالی

سلامت باشید ان شاءالله