نهی از سیگار و مواد مخدر بعنوان ام المفاسد **

مقدمه

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

با نام و یاد خدا
و با عرض سلام و ادب و احترام
امروز روز جهانی مبارزه با مواد مخدر است
بر کسی پوشیده نیست که اعتیاد ریشه ی بسیاری از مفاسد اجتماعی است بطوری که نیازی به توضیح ندارد
اگر مسئولین عالی رتبه ی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران واقعا به دنبال برچیدن ریشه ی اعتیاد از جامعه هستند بنده طرحی دارم که تضمین می‌کنم با اجرای آن ظرف مدت شش ماه ریشه ی اعتیاد از جامعه ی ایران به طور کامل برچیده خواهد شد
در صورتی که با مسئولین مربوطه ارتباط دارید موضوع را مطرح کنید تا یا در برچیده شدن این بلای خانمان سوز شریک باشیم و یا به مقصر بودن مسئولین نظام در ترویج این مفسده ی بزرگ یقین پیدا کنیم
و من الله توفیق
ششم تیرماه هزار و سیصد و نود و نه
 

تلفن تماس

09131176852

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
دانی که چرا وطن پر از معتاد است؟
افیون همه جا خریدنش آزاد است؟
چون آدم معتاد زبان بسته مدام
ساکت شده غافل از شب و بیداد است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
هر کس به مخدر شود آلوده فناست
او زندگی اش غرق غم و رنج و بلاست
این عاقبت شوم و فنا را تو ببین
پس عبرت از آن گیر و مکن آنچه خطاست
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
نفرت از سیگار به عنوان ام المفاسد
بنده خواهم صحبت از بهمن کنم
بلکه امر مبهمی روشن کنم
در کلام این واژه همچون معدن است
بین ما در جمله چندین بهمن است
اولین بهمن که باشد روسفید
بوده نام و شهرتش بهمن مفید
روح او شادان که سنگین مهره بود
در جوانمردی به خوبی شهره بود
دومین بهمن که می باشد مضر
می کند درد و بلا را منتشر
باشد این آفت رسان نوعی سیگار
سود آن صفر و مضراتش هزار
سومین بهمن ولی ویرانگر است
در مثل شخمی به روی کشور است
بوده این یک بهمن پنجاه و هفت
آنچه باعث شد خوشی از صحنه رفت
شد هیاهویی به پا در این وطن
از سر حرص و طمع در مرد و زن
موج بی بی سی به گوش خلق خام
می دمید اخبار و طرح آن قیام
تا شود برنامه ی شیطان پیر
در وطن اجرا به دست آن سفیر
چون به پیروزی رسید آن انقلاب
مملکت با دست مجری شد خراب
بوده او هم رتبه ی وهابیت
انگلستان کرده آن را تربیت
چون دلش بود از قساوت مثل سنگ
با لجاجت ضربه زد بر طبل جنگ
شد به پا درگیری و جنگی شدید
تا شوند امثال چمران ها شهید
چونکه جنگ و فتنه ها شدت گرفت
بهترین ها را از این ملت گرفت
در کنار جنگ و بحرانی عمیق
شد ترور هر نخبه ای از هر طریق
صد هزاران نخبه چون بهمن مفید
شد فنا با دست این گرگ پلید
عده ای اعدام و جمعی را بسوخت
دسته ای لبهای شان را هم بدوخت
هم یساری را به زور از ما گرفت
هم صدای ناز ایرج را گرفت
این بلا فردین و ناصر را چه زود
مثل آغاسی از این ملت ربود
پوری و فرزانه را بیکاره کرد
بیک و سوسن را چه بد آواره کرد
بهمن پنجاه و هفت آمد که دین
را کند در چشم ایرانی لعین
روز خوش از قوم ایرانی گرفت
پس نهال تلخ ویرانی گرفت
زیر و رو کرد این بلا ایران ما
شد فنا در سایه اش ایمان ما
تحت عنوانی غلط با نام دین
آتشی زد بر تمام سرزمین
کرده او با نام اسلامی ظهور
منتها از دین وطن را کرده دور
با ظهور اش هم تلف شد اقتصاد
هم فنا شد شرع و دین و اعتقاد.....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
.

پی نوشت

.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
هم بنگ و سیگار و پیپ و قلیان نکشم
هم ذلت منت از پلیدان نکشم
از هر چه کشیدنی در این دنیا هست
جز درد فراق و ناز جانان نکشم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در دین گروه انتحاری شک کن
در باطن دولت شعاری شک کن
شرمنده شوم اگر که رک می گویم:
در عقل جماعت سیگاری شک کن
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
سیگار آفات و امراض اش زیاد است
اگر دقت کنید ام الفساد است
یکی از بچه های نا نجیبش
بلای جان گداز اعتیاد‌ است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

.

  خاطره ی جالبی از  

 آخرین سیگاری که امام خمینی  کشیدخانم فاطمه طباطبایی عروس امام خمینی  خاطره ی ترک سیگار امام  را در کتاب «اقلیم خاطرات» نقل کرده است.

او می‌گوید:

«یک شب امام گفتند:

در جوانی سیگار می‌کشیدم. تا این که یک شب سرد زمستان که پشت کرسی مشغول مطالعه بودم، به مطلب مهمی رسیدم و فکرم به شدت در گیر فهم آن شد. در همین حال برای آوردن سیگار از اتاق بیرون رفتم. پس از بازگشت همین که نگاهم به کتاب افتاد که آن را بر زمین گذاشته و به دنبال سیگار رفته ‌بودم، احساس شرمندگی کردم و باخود عهد کردم که دیگر سیگار نکشم. آن را خاموش کردم و دیگر سیگار نکشیدم‌».

.

.

.

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط محمد چاکرالحسینی

باسلام
خواندنی بود
باتشکر