قانون سوم نیوتن یا قانون عمل و عکس العمل

مقدمه

آخرین تغییرات:
توسط
حفظ ناموس
هر دم عمل از کسی به هر جا آید
عکس العملی برای آن می باید
عکس العمل و عمل به ما می گویند
دنیای عدم جهان باقی زاید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
قطعا مردان باغیرت از قانون عمل و عکس العمل نتیجه می گیرند که نباید به ناموس دیگران چشم ناپاک انداخت
و لذا انسان غیرتمندی که خودش ناموس دارد به ناموس دیگران چشم نا پاک نمی اندازد چون از نگاه هوس آلود دیگران به ناموسش بیزار است.
ای آنکه خودت خواهر و مادر داری
ناموس جوان، همسر و دختر داری
عکس العمل و عمل که باور داری؟
پس دیده چرا بر زن دیگر داری؟
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

پی نوشت

قانون سوم نیوتن:

قانون سوم نیوتن یا قانون عمل و عکس العمل به ما می گوید که هر عملی چه خوب و چه بد عکس العملی متناسب با آن عمل در برخواهد داشت.

از این قانون می توان نتیجه گرفت که برای انسان ، پس از زندگی در این دنیا، باید زندگی دیگری وجود داشته باشد

و صدالبته چون همه ی انسانها در این دنیا مثل هم عمل نمی کنند باید زندگی افراد در جهان دیگر با هم متفاوت و متناسب با طرز زندگی شان در این دنیا باشد

پس طبیعی است که انتظار داشته باشیم خدای عادل ما، برای نیکو کاران بهشت و برای بدکاران جهنمی در نظر گرفته باشد

همچنین عقلانی خواهد بود اگر بگوئیم همه ی بهشتیان با هم برابر نیستند و در بهشت رتبه های گوناگون وجود خواهد داشت و همچنین همه ی جهنمی ها نیز مثل هم عذاب نخواهند شد.

حال دلیل اینکه بعضی ها منکر حیات پس از مرگ می شوند مشخص نیست و تاکنون کسی دلیلی منطقی برای نفی بهشت و جهنم ارائه نکرده است

همچنین عجیب است که برخی حیات پس از مرگ را قبول دارند اما منکر جهنم می شوند مانند جناب آقای آقامیری که در سخن رانی هایش به تمام گنهکاران نوید بهشت می دهد که البته این گفته ها با عدل خداوند و آیات صریح قرآن در خصوص وجود جهنم منافات دارد

باید از امثال آقای آقامیری پرسید:

پس تکلیف صدها آیه در قرآن که در آنها از وعده ی عذاب و آتش و حمیم و.... و اوصاف جهنم صحبت شده است ؛ چیست؟

خدایی که ما مسلمانان و یهودیان و مسیحیان قبول داریم خودش در قرآن و تورات و انجیل وعده ی بهشت و جهنم داده است
خداوند حکیم در قرآن کریم 77 بار از بهشت و 77 بار از جهنم  یاد کرده است
 و خودش فرموده است که وعده ی خدا تخلف ناپذیر است

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ
آیه 9 سوره آل عمران
پروردگارا، محققا تو تمام مردم را در روزی که هیچ شبهه ای در آن نیست جمع سازی، و هرگز خدا نقض وعده خویش نخواهد کرد.

با شناختی که بنده از خدا دارم تصمیماتش را عوض نمی کند پس بهشت و جهنم حتمی است و لذا  آنها را باید جدی بگیریم

امیدوار کردن مردم به فضل و کرم و بخشش الهی خوب است اما خداوند پیامبر را بعنوان مبشرا و نذیرا به میان مردم فرستاده است

روحانی هم اگر پیرو پیامبر است و می خواهد راه پیامبر را ادامه دهد باید چنین عمل نماید و  نیکوکاران را نسبت به فضل خدا امیدوار کرده و  به ایشان نوید بهشت دهد و بدکاران را از عذاب الهی بیم داده و آنان را از جهنمی سوزان برحذر دارد
اما  اگر آقای آقا میری دین جدیدی آورده اند و یا احتمالا نعوذو بالله خداوند تغییر رویه داده و جهنم را از سیستم عدالت خود حذف کرده اند بفرمایند تا ما هم بدانیم....

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.