چند شعر کوتاه اجتماعی *

مقدمه

با نام خدا کنم سرودن آغاز
با واژه ی نام او نمایم اعجاز
با اینکه تنم اسیر این دنیا گشت
روحم کند از شمیم یادش پرواز
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

با عرض سلام و ادب و احترام در این صفحه تعدادی از اشعار کوتاه اجتماعی بنده در موضوعات مختلف خدمت شما تقدیم می شود

اگر چه اغلب این اشعار در صفحات دیگر این سایت نیز درج شده اند اما گردآوری همه ی این ابیات در این صفحه به منظور دسترسی آسان به مجموعه ای از اینگونه اشعار می باشد

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ما بهر خدا در این جهان کارگریم
باید که از او همیشه فرمان ببریم
هر کارگری به شرکتش بیمه شود
ما کارگران شرکتی معتبریم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بر لوح دلم یکی سه تا جمله نوشت:
جز یاد و اطاعت از خدا بین همه زشت
دنیا که نه شایسته ی دل بستن توست
غافل نکند تو را تمنای بهشت
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
لذتی که در ترک گناه است قطعا در انجام آن نیست
به یک ساعت که لذت با گناه است
به عمری حاصلش اندوه و آه است
ولیکن ترک آن در لحظه ای سخت
جزایش تا ابد احساس جاه است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
کبر و طمع و حسد که در انسان است
اسباب و اساس و اصل هر عصیان است
با این سه ؛ جحیم  و نار و دوزخ بر پاست
چون این سه ؛ صفات پیرو شیطان است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
وقتی که ملاک قدر  انسان  پول است
ابزار فریبنده ی شیطان پول است
با این همه بهترین محک در دنیا  
از بهر شناسائی یاران پول است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
از بس که در این وطن بود تعطیلات
راکد شده کار و کوشش و تحصیلات
با اینهمه هر امور ما طی گردد
در حیرتم از معجزه ی تشکیلات
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ما دغدغه ی عراق و لبنان داریم
دلواپسی از نفوس ایمان داریم
اینها همگی به جا ولی باید دید
خود اینهمه بینوا در ایران داریم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ما داعیه ی نجات دنیا داریم
اندیشه ی ناب و فرد اعلا داریم
اما به عمل که می رسد در هر کار
گامی به عقب به سوی فردا داریم.ً...
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
تا اهل ریا حاکم بر ایرانند
تنها دغل و احمق و خر شادانند
بیچاره کسانی که به راه انصاف
دنبال علوم و فطرت و ایمانند
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
هر شکل حکومتی که هر جا بر پاست
ترسیم نهاد مردمان در آنجاست
روحانی و امثال رئیسی هر یک
تندیس و عصاره ی دقیقی از ماست
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
خداوکیلی دقت کردید الان بیش از نود درصد مردم ایران به محمدرضا شاه و رضاشاه درود می فرستند و خدا بیامرزی نثار شان می کنند؟
همین ملت فهیم و قدر شناس ایران اگر در زمان شاه بودند او و پدرش را خائن و نوکر اجنبی می خواندند و مرگ بر شاه سر می دادند و با خفت و خواری او را از ایران بیرون می کردند و بعد شعار می دادند
دیو چو بیرون رود فرشته در آید.....‌
به خدا ما ملت ایران نوبریم
در دنیا نمونه ایم.....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در ایران ما جماعت بنگ و مستیم
منافق پیشه هایی چیره دستیم
همان ها را که دائم می شکستیم
پس از مردن به شدت می پرستیم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
شاعر! برو این زمان تو را یاری نیست
بر شعر و هنر دگر خریداری نیست
صدها غزلت به نصف نانی نخرند
این دوره به فرهنگ و ادب کاری نیست
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در کشور ما به معرفت کاری نیست
بهر کتب و مجله بازاری نیست
در جامعه ای که محوریت شکم است
بر علم و هنر یقین خریداری نیست
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
سر منشاء هر بدی فقط نادانی است
آن آفت و دردی که یقین شیطانی است
میزان کمال هر کسی دانش اوست
علم از درجات خاصه ی انسانی است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آن شب که خرد پرید و بر ماه افتاد
با یاری روس و امریکا شاه افتاد
افتادن او همان و ماشین وطن
با ملت خام و ساده در چاه افتاد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
تا گنج نهفته خرج ایران نشود
کشور به یقین خوش و درخشان نشود
پس نخبه و سرمایه به خارج نبرید
تا میهن تان ضعیف و عریان نشود
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در ایران نخبگان ارزش ندارند
ادیبان و هنرمندان چه خوارند
ولی دزدان و نامردان ناشی
به هر ارگان و مجمع راس کارند
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
شیخی به کجا بر هنری علت شد؟
کی عامل افتخار یک ملت شد؟
آن کس که به کار و حرفه ای قادر نیست
ماتم که چرا رئیس یک دولت شد؟
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
با عرض پوزش از همه ی عزیزانی که دو دوره فریب عمروعاص زمان را خورده و به روحانی رای دادند و در سال ۱۴۰۰ نیز قرار است به کسی از جناح روحانی رای دهند:
بی عرضه ترین دولت ما روحانی است
کابینه ی او نمادی از ویرانی است َ
دیگر ندهد کسی به این دولت رای
جز ذات خری که ظاهرش انسانی است
در صورت تمایل با مراجعه به صفحه ی زیر در توصیف دولت روحانی ابیاتی را مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در مملکتی که پخش بریان و کباب
افزون بود از نشر مجلات و کتاب
باید که رئیس آن شود کله پزی
تا بلکه وجود کله آید به حساب
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بیچاره دلم جهان برایش تنگ است
آزرده از این جماعت صد رنگ است
از اهل ادب اگر ببینی زشتی
گو پس چه کند کسی که بی فرهنگ است؟....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بر مردم خاموش جهان ماتم باد
ترسو صفتان را غم عالم کم باد
هر کس که نبازد شرفش بر دونان
خاک جسدش زنده تر از عالم باد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ما ملت ساکتی به دنیا هستیم
انواع ستم به جان پذیرا هستیم
مامور جفا اگر دهید افزایش
در صف همه ممنون شماها هستیم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
دولت که طلب می کند از فکری خام
یارانه ی ما برای حفظ اسلام
این حق مسلم به که خواهد بخشید؟
بر خاوری و بابک شان یا شهرام؟
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
باری نبرد برای کس اسب چموش
دوشیده شود به گله از غیر وحوش 
از گرده ی مردمان سواری گیرند
گر توده ی ملتی نیاید به خروش
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
نهایت هر کسی در دام مرگ است
که هر شیری زمانی رام مرگ است
مرا اما شهادت آرزویی است
که این زیباترین اقسام مرگ است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آزادی انسان به نهایت زیباست
این غایت آرزوی ما در دنیاست
ما شکر خدا بهر بیان آزادیم
دوران پس از بیان ولی جان فرساست
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
هم دست طلب سوی خدا باید برد
هم نان تلاش و سعی خود باید خورد
وقتی که خدا کرم نکرد از حکمت
بی منت از این خلق جهان باید مرد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
خدایا هر دلی از غم رها کن
تمام مردمان حاجت روا کن
عطایی خوشتر از حال رضا نیست
به هر کس این خوشی را پس عطا کن
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
هم بنگ و سیگار و پیپ و قلیان نکشم
هم ذلت منت از پلیدان نکشم
از هر چه کشیدنی در این دنیا هست
جز درد فراق و ناز جانان نکشم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در دین گروه انتحاری شک کن
در باطن دولت شعاری شک کن
شرمنده شوم اگر که رک می گویم
در عقل جماعت سیگاری شک کن
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
دانی که چرا وطن پر از معتاد است؟
افیون همه جا خریدنش آزاد است؟
چون آدم معتاد زبان بسته مدام
ساکت شده غافل از شب و بیداد است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
اگر از میوه ای سالم کنی پوست
شود فاسد ؛ که پوشش حافظ اوست
تو را هم خواهرم حفظ حجابت
حفاظت می کند از دشمن و دوست
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
سوالی که مدتهاست ذهن بنده را به خود مشغول کرده این است که:
بدحجابی زنان و دختران بدحجاب چه منفعتی برای آنان دارد؟
ممنون می شوم اگر کسی جواب این پرسش را بدهد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
زنی وقتی که لخت و بدحجاب است
به چشم هرزگانی صید ناب است
چه سودی می برد آن صید بد بخت
اگر اندام او بهر کباب است؟
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بیچاره برو نظیر دمپایی باش
هر لحظه به لحظه یار هرجایی باش
تا صبح قیامت همه جا هر شب و روز
دلواپس لحظه های رسوایی باش....
در صورت تمایل متن کامل این موضوع و جوابی به یک  زن خیانتکار را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ای آنکه خودت خواهر و مادر داری
ناموس جوان، همسر و دختر داری
عکس العمل و عمل که باور داری؟
پس دیده چرا بر زن دیگر داری؟
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
اگر امروزه صاحب اختیاری
که اینجا بذر خوب و بد بکاری
ولی فردا تو را اجبار و جبر است
و بر محصول هر بذری دچاری
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
عزیزم هر چه در دنیا نمایی
نداری از عقوباتش رهایی
عمل عکس العمل دارد به اجبار
ولی با اختیاری هر کجایی
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
مکن هرگز خیانت در امانت
اگر کردی به خود کردی اهانت
خصوصا معمتد وقتی تو گشتی
مکن با اعتماد کس خیانت
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بر پرده ی سینما ببینی هر بار
یک عده که نقش خود نمایند اظهار 
آنگونه که از ذات بشر بر این خاک
هر دفعه رسد نور کسی در ادوار

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
انتخاب دوست و همنشین 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
اگر خواهی شناسی یک نفر را
به نزدش رو بر او افکن نظر را
که شاید ماه تابان خوش نباشد
اگر بینی به نزدیکی قمر را
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به ظاهر چون کسی دیدی قشنگ است
به باطن هم ببین شاید پلنگ است
چنان ماهی که باشد غرق در نور
ولی در ماهیت از خاک و سنگ است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
با آدم عقده ای رفاقت نکنید
از او طلب از مهر و صداقت نکنید
وصلت که مگو حماقتی سنگین است
هرگز به جهان چنین حماقت نکنید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
سلامتی و بیماری جسم مربوط به غذاهایی است که انسان تناول می کند
و سلامت و بیماری فکر و روح نیز به ورودی های فکری و اعتقادی انسان وابسته است
کسی که منبع خبری اش شبکه های ماهواره ای وهابی و ضد اخلاقی و ضد دینی باشد امکان ندارد تحت تاثیر افکار انحرافی این رسانه ها قرار نگیرد و به بیراهه نرود
ضمن اینکه افراد آلوده دیگران را هم آلوده می کنند
حداقل بوی تعفن شان دیگران را آزار می دهد
بنابراین در انتخاب دوست باید دقت کرد چنانچه گفته اند
هر کس را که می خواهید بشناسید به رفیقان اش نگاه کنید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

.

آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
آن کس که تو را پسندیده به مال
یا خاطر شغل و مسند و حسن و جمال
هرگز به نگاه او خودت را مفروش
داری تو اگر شرافت و عقل و کمال
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
جهنم آتش حسرت به جان است
غم و درد شدیدی در نهان است
حسودی چون شود وارد به جنت
به سوز از عیش و نوش دیگران است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
دنیای خدا طبیعتی روح افزاست
بر هر چه در آن نظر نمایی زیباست
اما چه بگویم که بشر در هر جاست
اسباب فساد و ظلم و زشتی بر پاست
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
عنایات الهی بی حساب است
که هر یک جای خود شیرین و ناب است
خصوصا خوش ترین نعمت که آب است
مضافا بهترین حالت که خواب است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بشر ! آداب رفتاری بیاموز
اصول ناب پنداری بیاموز
مبادا کمتر از حیوان بمانی
کمی از سگ وفاداری بیاموز.....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
جهان باشد پر از جهل و خرافات
بشر بیند از آن صدها مکافات
ولی در سایه ی روحانیان ما
شدیم آسوده از این گونه آفات
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
مکن بحث و جدل با کینه توزان
که چیزی را نبیند چشم سوزان
مضافا بحث با احمق روا نیست
کلاغی کی شود ماهی فروزان؟
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
دانش که نشان رتبه ی انسانی است
ارزنده ترین عنایت رحمانی است
در جامعه هر چه زشت و بد می بینید
پرورده ی جهل و علتش نادانی است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
برای خانه در نوعی حجاب است
که امنیت از آن یک انشعاب است
چه راحت بوده دزدی از سرایی
که بی در باشد و مالک به خواب است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آن مملکتی که قله ی ایمان است
سرتاسر آن قلمرو شیران است،
آنجا که به عشقش دل ما سوزان است
تنها وطن عزیز ما ایران است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
دلم از مردم ایران فراری است
که از آنها به دل صد زخم کاری است
ولی چندین عزیز و عشق میهن
مرا اینجا دلیل ماندگاری است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
عزیزان را به هر روزی نما یاد
به هر شکلی نما دلهای شان شاد
و الا بعد مردن بر عزیزان
ندارد بهره اشک و آه و فریاد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ایران که سراسرش پر از ‌نفت و طلاست
چون مخزنی از گنج و عنایات خداست
پس از چه سبب مردم آن با غم و درد
محتاج و فقیر و دربند بلاست؟
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
هر جا به جهان که بین مردم جنگ است
یا هر چه که زشت و بهر انسان ننگ است
یک عامل مشترک دلیل اش باشد
آن هم به یقین ، نبودن فرهنگ است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
یقین انسانیت از جنس جان است
که مافوق نژاد و هر زبان است
وطن یا ملیت شانی ندارد
به هر جا حق انسان در میان است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
قانون سوم نیوتن قانون عمل و عکس العمل
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
گویم به تو فارغ از کلام دینی
هر خوب و بدی کنی همان را بینی
پس در همه جا دانه ی نیکویی پاش
تا خوشه ی پاداش عمل برچینی
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
دنیا به مثل نظیر قند و شکر است
شیرین و خوش است و در زیادش ضرر است
در حد نیاز خود از آن بهره بگیر
غرقش مشو چوتکه ورطه ای پر خطر است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
با مردم این زمان تعامل سخت است
در بین صراط حق تعادل سخت است
در باد خزان میان خار و خاشاک
سالم برسد به مقصدش گل سخت است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
هر جا که بدیدی همه مردم هستند
دنبال کسی به مطلبی هم دستند
بر بودن حق میان آنان شک کن
شاید به شعار و وعده ای خوش مستند
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بیانی هست که می گوید:
اگر جایی دیدید که دشمن از شما تعریف می کند و برای تان کف می زند مطمئن باشید که اشتباه کرده اید
و هر جا دیدید که دشمن از کار شما ناراحت شده و شما را شماتت می کند خوشحال شوید و به درستی عمل تان امیدوار باشید
سرود ؛
سلام فرمانده
انصافا خیلی تاثیر گذار بوده است زیرا صدای خیلی از معاندین بدبخت را در آورده‌ است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
وقتی به زبان دشمنان نیش و جفاست
کارت به یقین درست و مقبول و به جاست
هر جا به زبان دشمنان مدح و ثناست
آنجا به یقین بدان که کار تو خطاست
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
هر کس که نگار پاک و زیبا دارد
همواره وصال او تمنا دارد
بر بچه مگو نکاتی از لذت وصل
او میل عروسکی به دنیا دارد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

پی نوشت

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
یارب تو بگو به شهر غربت چه کنم؟
با اینهمه درد و زجر و نکبت چه کنم؟
از ظلمت شب اگر نجاتم ندهی
با چاه ضلالت ، شب غیبت چه کنم؟
در صورت تمایل اشعار کوتاه در ارتباط با غیبت و ظهور امام زمان ارواحنا له الفدا را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
الهی کس نبیند داغ فرزند
که باشد این غمی بی مثل و همانند
اگر افتد کسی در دام این غم
نگردد تا ابد راحت از این بند
در صورت تمایل در ارتباط با سوگواری و غم عزیزان غم نامه هایی را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
عزیزان را به هر روزی نما یاد
به هر شکلی نما دلهای شان شاد
و الا بعد مردن بر عزیزان
ندارد بهره اشک و آه و فریاد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بر روح گذشتگان صلاتی بفرست
در هر شب جمعه ای براتی بفرست
بر روح عزیز شان بخوان سوره ی حمد
بر شادی آنها صلواتی بفرست
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در صورت تمایل با مراجعه به صفحه ی زیر چند رباعی صلوات را مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ابعاد وجود آدمی بر دو بناست
اول بدن است و دومی روح شماست
اول بشری در صف حیوان و گیاه
دوم متفکری که دنبال خداست
در صورت تمایل اشعار در ارتباط با موضوع جهان بینی را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

هر دوره کسی به نام دین می آید
از خاطر اصلاح زمین می آید
اصلاح جهان به دست کس ممکن نیست
جز حضرت مهدی(عج) که یقین می آید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
رضاخان گرچه حکمش ناصواب است
ولی مادر بزرگم با حجاب است
ببین دختر عمویم بد حجاب است
که او پرورده ی این انقلاب است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در کشور ما حجاب زن اجباری است
موسیقی و شادی و طرب بیعاری است
اما شده اختلاس و دزدی آزاد
چون پیشه ی حاکمان کثافت کاری است....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
❤❤❤❤❤
زن بوده عجب نزد عرب ها منفور
آنگونه که زنده گشته دختر در گور
یک معجزه از رسول خاتم این بود
این رسم و ستم نموده از مردم دور
❤❤❤❤❤
در صورت تمایل در ارتباط با مقام و مرتبه ی زن ابیاتی را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
خواندن یاسین به گوش خر یقین بی حاصل است
کی اثر دارد نصیحت چون مخاطب جاهل است
بحث با احمق ندارد حاصلی جز فوت عمر
پس دلیل و آیه آوردن در اینجا باطل است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
عزیزم با درایت زندگی کن
به دنبال هدف رانندگی کن
اگر در صحنه فهمیدی هدف چیست 
به هر دم پس خدا را بندگی کن
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
گویم به یقین عبارتی تضمینی
هر خوب و بدی کنی همان را بینی
پس در همه جا دانه ی نیکویی پاش
تا خوشه ی پاداش عمل برچینی
در صورت تمایل اشعار کوتاه در ارتباط با موضوع پند و اندرز را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آن عده که انقلاب ما دزدیدند
پس نفت و ذخایر و طلا دزدیدند
در اول کسب و کارشان از حوزه
عمامه و سندل و عبا دزدیدند
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
با پرچم دین بر سر مردم نزنید
آتش به دل و پیکر مردم نزنید
ای اهل ریا به نام دین فتنه بس است
با مفسده بر باور مردم نزنید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به شدت خیل مردم در فشار اند
چنان بمبی به حال انفجار اند
اگر این بمب ساکت منفجر شد
چه سرهایی که در بالای دار اند
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بیان واعظان دلچسب و زیباست
سخن از زهد و راه و رسم مولاست
ولیکن در عمل دلهای آنان
گرفتار تجمل های دنیاست
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بیچاره کسی که پیرو شیطان است
دنبال رضای مردم نادان است
هر کس که به مد ؛ رضای یزدان بخشید
با خفت و غم در دو جهان سوزان است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ای دل تو مرا به میل شیطان مفروش
بر هر بدلی گوهر ایمان مفروش
گنجی که تو را  امانت از سوی خداست
بر خار و خسی حقیر و ارزان مفروش
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
نجاست خواری هرگز
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
من لقمه ای از خوان سیاست نخورم
می از قدح اهل خباثت نخورم
هرگز نشدم به سفره با اهل ریا
قطعا که به دست خود نجاست نخورم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط

عالییییییی بود سپاسگذارم....
در پاسخ به

نظر توسط

سلام
ابراز محبت شما نشان از بزرگواری شماست
ممنونم
سلامت باشید ان شاءالله

نظر توسط

آفرین