برای رهایی قدس متحد شویم

مقدمه

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

فلسطین آبروی مسلمین است

مسلمان آبرویت را چه کردی؟!.....

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
اتحاد جهان اسلام برای آزادی قدس شریف
فلسطین گشته جولانگاه شیطان
کجایید ای نفوس اهل ایمان؟!
فلسطین را غم غربت زیاد است
چه کس آماده ی جنگ و جهاد است؟
اگر یک لشکر از خلق مسلمان
بتازد بر جنود خوار شیطان
فلسطین می شود مردانه آزاد
خدا هم با رسولش می شود شاد
چرا پس بی تحرک ، بی صداییم؟!
فراری از جهاد کربلاییم
اگر ما هم نفس کوشش نماییم
به دشمن جملگی یورش نماییم،
خدا داند که پیروزی مهیاست
که دشمن را هراس از وحدت ماست
ازاین وحدت که امری بس لطیف است
پل آزادی قدس شریف است
حساب کار ما از هم جدا نیست
وطن، ما را میان نقشه ها نیست
تمام مسلمین یک خانه دارند
اگر خرم و یا ویرانه دارند
یقین وحدت مسیر عزت ماست
ولی اسلام ما بی یار و ننهاست
نه تنها مسلمین با هم نباشند
که گرد دشمنی بر هم بپاشند
ولی ای مسلمین باید بکوشیم
به دشمن همنوا یکدل خروشیم
بشوییم از حرم خاشاک صهیون
کنیم از این وطن بیگانه بیرون
چرا پس غافل از اسرار جنگیم
به کُنجی بی خیال از عار و ننگیم
خدا نصرت دهد « سَیّد حسن» را
که عزت داده اسلام و وطن را
عربها را اگر حُب وطن بود
دو تن دیگر چنان«سَیّد حسن» بود،
بساط ظالمان برچیده می شد
دگر طومارشان پیچیده می شد
ولی نفرین و لعنت بر رجالی
که راضی گشته بر ننگ و زوالی
لذا ای مسلمین در هر کجایید
تمامی یک نفس یکدل بیایید،
سرود همدلی با هم بخوانیم
عدو را از وطن بیرون برانیم
که این تکلیف ما در این زمان است
عدو هم در مقابل ناتوان است
طلوع فجر پیروزی به راه است
تو گر خوابی یقیناً این گناه است.....

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.