احمدی نژاد و هاله نور

مقدمه

چند بیتی در جواب آقای احمدی نژاد که خود را در هاله ی نور می دید و ادعا می کرد که ایران توسط امام زمان مدیریت می شود:

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
تمام مردم دنیا بدانند
به جهل و شبهه در ظلمت نمانند
امام مهدی ما عین نور است
وجودش چشمه ی مهر و سرور است
به قرآن او نمی خواهد گرانی
رکود و اختلاسی آنچنانی
تورم کار شیطان لعین است
جفا بر مردمان از ظالمین است
نیاید خدشه ای بر دین اسلام
نمی باشد امامش مفسد و خام
امام ما به عالم بد نخواهد
برای نوع آدم بد نخواهد
نخواهد بهر مردم سختی و درد
ندارد نسبتی با پست و نامرد
اگر کس گویدت من یار اویم
و یا همراه و پرچمدار اویم،
اگر گوید ببینم نور او را، !
کنم اجرا فقط دستور او را،
ولی دیدی که او غرق خطا بود،
شعارش خوب و کردارش جفا بود،
یقین دان مُدّعی حرفش دروغ است
تمام فکر و کارش کشک و دوغ است
بدان این هم، که هر کس شد براو یار
نمی باشد دهن لَقّ و ریا کار
یقین رازش به هر شخصی نگوید!
از آن از بهر خود شانی نجوید!
اگر شخصی مرید و یار مولاست
یقینا در پی اصلاح دنیاست
لذا در کار او مکر و ریا نیست
تقلب یا دروغ و حیله ها نیست
حرامی را نمی گوید حلال است
ضلالت را نمی گوید کمال است....
لذا باید که روشن بود و آگاه
که شیّادی نیاید از همین راه ؛
خَرِ دجّالِ و سفیانی به راه است
که شیطان را هزاران دام و چاه است
مبادا پس دهد شخصی فریبت
شود شیطان مکّاری حَبیبت
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.