شرح حال قارونهای زمان و عاقبت حاکمان ظالم

مقدمه

در اینجا به زود گذر بودن عیش و عشرت دنیا و پوشالی بودن تخت پادشاهان و حاکمان اشاره شده و یادآوری می شویم که عدالت الهی اجرا خواهد شد و رسیدن منجی و برپایی عدالت را نوید می دهیم

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

   
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
عشرت و لذت زود گذر
ای کسانی که سروری خواهید
غرق لذت شناگری خواهید،
قصر شاهان اگر چه زیبا بود،
بزمِ عشرت همیشه بر پا بود،
این زمان حجله ی حرم خالی است
تختِ شاهان چه سست و پوشالی است
فرصت عمر ما چه کوتاه است
خوش به حالش کسی که در راه است
مُلک عالم بدون صاحِب نیست
غفلت از بندگی مناسب نیست
مردمان! این جهان خدا دارد
حجتی در میان ما دارد
عدل و فضل خدا کند ایجاب
تا دهد مهلتی به صد آداب
کمترین صبر حق چهل سال است
هر عمل را نتیجه دنبال است
وضع آینده را کنم ترسیم
از خطر می دهم شما را بیم
از حرام خدا بپرهیزید
با ستم پیشه گان درآویزید
با حلال خدا اگر آیید
در شکست ستم توانایید
تک تک ما به صحنه مسئولیم
هر یک از ما شریک محصولیم
از قوای سه گانه تا ملت
هر یک از ما که می کند غفلت،
چون نَکوشد به حفظ بیت المال
مجرم است و دلیل این اخلال
با وجود فساد و استبداد
اختلاس و تباهی و بیداد،
هر یک از مردمان که در خواب است
یا که ساکت به زور و ارعاب است،
همردیف گروه ظالم باد
متهم می شود در این بیداد
خلق مظلوم و مفسد و حاکم
هر یکی شان یقین بُوَد مجرم
مردمان! خواب بی امان تا کی؟
اهل قانون! قصورتان تا کی؟
تا ابد این بساط ظلمانی
کی بماند به جمع انسانی؟
بر شب تیره اعتمادی نیست
تا فرج فرصت زیادی نیست
گر چه باشد جهان پر از بیداد
مردمان! بر شما بشارت باد:
شب گذشت و سپیده نزدیک است
وضع آینده ی جهان نیک است
صبح فردا که می دمد خورشید
شهد شیرین بندگی نوشید
بعد از آن این جهان گلستان است
رحمت ایزدی فراوان است
پس بکوشید و قهرمان باشید
هر زمان پاک و مهربان باشید

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.