درد دلی با معین در غم خشکیدن زاینده رود.

مقدمه

در جواب خواننده ی محبوب جناب معین که به یاد اصفهان و زاینده رود در ترانه ای خوانده بود:

« دلم می خواد به اصفهان بر گردم.... »

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
درد دلی با معین در غم خشکیدن زاینده رود
خدا کنه به اصفهان بر گردی
به میهن عزیز جان بر گردی
بیای دوباره در وطن
سرود شادی بخونی
با اونا که دوست دارن
همیشه اینجا بمونی
ولی بذا برات بگم
به شرطی که تاب بیاری
یادت باشه وقتی می یای
واسه گلا آب بیاری
آخه دیگه زاینده رود
برا گلا آب نداره
از طمع آدم بدا
ساحل شاداب نداره
بیا ببین که ماهی یا
از این بی آبی مرده اند
شقایقای نازنین
در این عزا پژمرده اند
به آقا زاده ها بگو
مگه خدا بلد نبود
به یزد و کرمون بکشه
به وقت خلقت چنتا رود
چه مرجعی اجازه داد
طبیعتو بخشکونن؟
برای باغ و سود خود
روستا ها رو بسوزونن؟
باید بیای با همدیگه
مظلوما رو یاری کنیم
بجای آب تو زنده رود
اشک غمو جاری کنیم
بیا بریم سی و سه پل
نماز بارون بخونیم
در ماتم زاینده رود
سرود محزون بخونیم
بلکه خدای مهربون
به بیشه بارون بباره
منجی درد مردمو
از روی رحمت بیاره
یقین دارم اگه بیاد
رودخونه رو وا می کنه
طبیعتای مرده رو
دوباره احیا می کنه
خدا کنه هوای شهر
لطیف و بارونی بشه
به خاطر ضعیف ترا
دوباره ارزونی بشه.....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

پی نوشت

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
این هم شعر اصلی ترانه ی « دلم می خواد به اصفهان برگردم » که معین عزیز با صدای دلنشین خود آن را خوانده است:
دلم ميخواد به اصفهان برگردم
بازم به اون نصف جهان برگردم
برم اونجا بشينم
در کنار زاينده رود
بخونم از ته دل
ترانه و شعر و سرود
.....
ترانه و شعرو سرود
خودم اينجا دلم اونجا
همه ی راز و نيازم اونجاست
اي خدا عشق منو يار منو
اون گل نازم اونجاست
چه کنم با کي بگم
عقده ی دل رو پيش کي خالي کنم
دردمو با چه زبون
به اين و اون حالي کنم
دردمو با چه زبون
به اين و اون حالي کنم
دلم ميخواد به اصفهان برگردم
بازم به اون نصف جهان برگردم
آسمون گريه کنم بر سر جانانه ی من
اشک ريزان شده دلدار در ان خانه ی من
از غم دوري او
همدم پيمانه شدم
همچو شبگرد غزل خون
سوي ميخانه شدم
مست و ديوانه شدم
مست و ديوانه شدم
مست و ديوانه شدم
مست و ديوانه شدم
به خدا اين دل من پر از غمه
تموم دنيا برام جهنمه
هر چه گويم من از اين سوز دلم
به خدا بازم کمه بازم کمه
چه کنم با کي بگم
عقده ی دل رو پيش کي خالي کنم
دردمو با چه زبون
به اين و اون حالي کنم
دردمو با چه زبون
به اين و اون حالي کنم
دلم ميخواد به اصفهان برگردم
بازم به اون نصف جهان برگردم
برم اونجا بشينم
در کنار زاينده رود
بخونم از ته دل
ترانه و شعر و سرود
......
ترانه و شعرو سرود
دلم ميخواد به اصفهان برگردم
بازم به اون نصف جهان برگردم
دلم ميخواد به اصفهان برگردم
بازم به اون نصف جهان برگردم
دلم ميخواد به اصفهان برگردم
بازم به اون نصف جهان برگردم

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.