انسان مجری فرامین الهی است **

مقدمه

.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به نام آنکه پرستش حریم شوکت اوست
سپاس و شکر و ستایش سزای رحمت اوست
تو ای دلی که بجویی نشان و علم خدا
تمام آنچه که بینی گواه و آیت اوست
به کهکشان و اتم ها نظر نما و ببین
که ذره ذره ی هستی دلیل قدرت اوست
ببین تمام جهان را به نظم و عدل و حساب
که سال و ماه و کواکب نشان دقت اوست
چه عضوی از تن انسان وجود بی هدف است؟
که هر یکش پی کاری به امر و حکمت اوست
بشر ! تو هم به دو روزی موظفی به جهان
که عمده کار تو اینجا همیشه طاعت اوست
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

.

تمام زندگی یک امتحان است.....

انسان در دنیا مانند کارگری است که یک روز بصورت آزمایشی تحت امتحان قرار می گیرد اگر در این یک روز درست عمل کرد و اطاعت امر کارفرمای خود را نمود هم مزد او در زمان حال تامین است و هم آینده اش تا ابد بیمه می گردد....

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
تمام زندگی یک امتحان است
که تعیین سطح انسان طبق آن است
خوش آن فردی که در این روز کنکور
حواسش جمع و تکلیفش عیان است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ضمن اینکه هر انسانی باید تحت هر شرایطی به تمام دستورات الهی عمل کند و سرپیچی از فرامین الهی هیج گاه قابل توجیه نیست...‌‌‌‌‌.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ای جان پدر ! به راه حق محکم باش
دانا به وظایف ات در این عالم باش
بر خوب و بدی سفارشی لازم نیست
یک جمله بگویمت: «فقط آدم باش»
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
.
خدا خلاق و ما جنبندگانیم
خدا فرمانروا ، ما بندگانیم
در این دنیا نداریم اختیاری
به جز محدوده ی انجام کاری ،
که او در زندگی فرمان به آن داد
و یا ما را به کاری کرده آزاد
بشر چون کارگر باشد به کاری
که در فعلش ندارد اختیاری
همان طوری که باشد انتظارات
برای پرسنل بین ادارات
بشر هم در جهان حول مداری است
یقین هر کس موظف بهر کاری است
که ما اینجا به فرمان خدائیم
نه بی حکمی در این عالم رهائیم
ندارد پرسنل پس اختیاری
که در آنجا کند هر گونه کاری
بشر هم در جهان باشد موظف
به هر کاری که می گردد مکلف
اگر اینجا کسی انجام تکلیف
کند بر آنچه خالق کرده تعریف
هم اینجا مزد خود از حق بگیرد
هم او جنت رود وقتی بمیرد
پس از خدمت به عمری از عنایت
بگیرد مستمری بی نهایت
بشر ! پس بیمه ی فضل خدا باش
مداوم از غم و حسرت رها باش
چنان کن در جهان اجرای فرمان
که راضی گردد از فعل تو یزدان
یقینا در دو عالم بیمه گردی
اگر اجرای حق در صحنه کردی
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بشر گاهی حقیقت را نبیند
به مغزش علم و برهان را نچیند
نبیند دست حق را با بصیرت
نفهمد نقش خالق در طبیعت
شود منکر که دنیا را خدایی است
جهان کی کمتر از خشت و بنایی است؟
کدامین خانه ای بنا ندارد؟
چه خشتی مالک و مبنا ندارد؟
اگر سازنده ای بر یک لباس است
هزاران کهکشان کی بی اساس است؟
اگر یک میخ و لولا بهر کاری است
یقین پس از بشر هم انتظاری است
بشر کی بی هدف در دار دنیاست؟
کجا انسان رها در خواب و رویاست؟
بشر هم پس یقین باشد هدفمند
در این دنیا به فرمان خداوند
اگر انسان شناسد راه و مقصود
نماید بندگی در راه معبود
کسی وقتی که فهمش چون حمار است
بگوید این جهان از انفجار است
کدامین انفجاری بند نظم است؟
به دنبال هدف دارای عزم است؟
چه گردی چون به پا شد با درایت
رود با نظم و قانون تا نهایت؟
تصور کن زمینی دور خورشید
مداوم با چه نیرویی بچرخید؟
به دنیا پس نظر با معرفت کن
چنین ایمان خود را تقویت کن
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
.

پی نوشت

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آیا امکان دارد
انسان بدون هدف به این جهان آمده باشد؟
اگر فرضا به اجزای تشکیل دهنده ی یک ساختمان نظر کنید خواهید دید که همه ی این اجزا برای هدف و منظور خاصی ساخته شده و در ساختمان به کار رفته اند
در و پنجره ؛ آجر ؛ کاشی و سرامیک و خلاصه همه ی این اجزا در ساختمان نقشی به عهده دارند
همچنین تمام این اجزا ؛ سازنده ای دارند و هیچکدام خود بخود بوجود نیامده اند این موضوع چنان بدیهی است که حتی یک بچه ی هفت هشت ساله هم متوجه آن میشود
حال با نگاهی وسیعتر به جهان هستی آیا می توان ملیاردها کهکشان که هر کدام دارای ملیاردها ستاره و سیاره چون خورشید و زمین هستند را بدون خالق تصور کرد؟
اگر یک خودکار و یا یک دستگاه تلویزیون نمی تواند بدون سازنده باشد باالطبع آسمانها و زمین با آن عظمت و نظم عجیب نیز نمی توانند بدون خالق باشند و قطعا سازنده ای دارند و ما او را خداوند می نامیم....
بنابر این در مورد ذات خداوندی هیچ شکی نیست
حال اگر به اعضای تشکیل دهنده ی بدن خود نگاه کنیم در می یابیم که هر یک از این اعضا وظیفه ای در بدن ما دارند
گوش برای شنیدن
چشم برای دیدن
معده برای گوارش غذا
قلب برای پمپاژ خون به همه ی اعضا و جوارح بدن
و خلاصه هیچکدام از اعضای بدن ما بدون هدف و خاصیت نیستند
با این وجود آیا می توان پذیرفت که تک تک اعضای بدن انسان برای هدف و منظوری در بدن قرار گرفته اند اما خود انسان بدون هدف بوجود آمده باشد؟
وقتی آجر و در و پنجره و... هر یک برای منظوری در ساختمان بکار رفته اند آیا می شود ادعا کرد که کل ساختمان بدون هدف و منظور ساخته شده است؟
لذا بطور قطع و یقین خلقت انسان نیز بدون منظور و هدف نیست و خالق انسان برای خلقت او هدفی داشته و انسان بدون هدف به دنیا نیامده است....
و اما این هدف چیست؟؟؟؟
خالق انسان و این جهان هستی
خداوند حکیم در قرآن کریم در آیه ٥٦ سوره ذاریات می فرماید
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
و جن و انس را جز برای اینکه مرا بندگی کنند نیافریدیم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ِخداوندا بنازم قدرتت را
شکوه و علم و نظم و حکمتت را
که هر کس دیده باشد چرخ گردان
شود از دیدنش مبهوت و حیران
به یک سو در اتم هر ذره پرواز
کند در یک مداری غرق اعجاز
به سویی با چه نظمی کهکشان ها
معلق در میان آسمان ها
بنازم اقتدار و آن توان را
که چرخانی هزاران کهکشان را
به نظمی منحصر با قید تضمین
بدون صرف برق و گاز و بنزین
خدایا خلقتت هر یک گواه است
که دانایی به عالم پادشاه است
مرا با یک چنین دیدی به خلقت
سزا باشد نمایم از تو طاعت
مداوم طاعتی مانند احرار
نه طاعت از فشار و ترس و اجبار
نه طاعت بهر پاداش و بهشت است
نه ترس از دوزخی باشد که زشت است
هدف باشد فقط کسب رضایت
لذا هر جا بکوشم از  برایت
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
انسان اگر حتی برای رسیدن به بهشت هم تلاش کند باخته است
یا رب تو حکیمی و مرا سلطانی
با بنده چنان کن که خودت می دانی
در قعر جهنم چه صفایی دارد
بر سوزش بنده ات اگر شادانی
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
حضرت علی علیه السلام در حکمت شماره ۲۶۹ نهج‌البلاغه می فرمایند:
النَّاسُ فِی الدُّنْیَا عَامِلاَنِ: عَامِلٌ عَمِلَ فِی الدُّنْیَا لِلدُّنْیَا، قَدْ شَغَلَتْهُ دُنْیَاهُ عَنْ آخِرَتِهِ، یَخْشَى عَلَى مَنْ یَخْلُفُهُ الْفَقْرَ وَیَأْمَنُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَیُفْنی عُمُرَهُ فِی مَنْفَعَهِ غَیْرِهِ، وَعَامِلٌ عَمِلَ فِی الدُّنْیَا لِمَا بَعْدَهَا، فَجَاءَهُ الَّذِی لَهُ مِنَ الدُّنْیَا بِغَیْرِ عَمَل، فَأَحْرَزَ الْحَظَّیْنِ مَعاً، وَمَلَکَ الدَّارَیْنِ جَمِیعاً، فَأَصْبَحَ وَجِیهاً عِنْدَ اللّهِ، لاَ یَسْأَلُ اللّهَ حَاجَهً فَیَمْنَعُهُ.
مردم در دنیا دو گروهند: گروهى تنها براى دنیا تلاش مى کنند و دنیایشان آنان را از آخرتشان بازداشته است. نسبت به بازماندگان خود از فقر وحشت دارند ولى از فقر خویش (براى جهان دیگر) خود را در امان مى دانند، از این‌ رو عمر خود را در منافع دیگران فانى مى سازند (و دست خالى به آخرت مى روند).
گروه دیگر براى آنچه بعد از دنیاست تلاش مى کنند؛ سهم آنان بدون نیاز به کار و کوشش فراوان از دنیا به آنهامى رسد. چنین کسانى سود برده اند و هر دو سرا را با هم مالک شده اند.
آنها در درگاه خدا آبرومندند و هرچه بخواهند خداوند از آنها دریغ نمى دارد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بشر چون کارگر در این جهان است
که روزی تحت امر و امتحان است
اگر گیرد قبولی در جنان است
و الا آتش حسرت به جان است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
وقتی صحبت از انجام واجباتی مانند ادای نماز و روزه و حفظ حجاب و.... می شود بعضی ها می گویند:
ای بابا دلت باید پاک باشد
خدا که به نماز و روزه ی ما احتیاج ندارد......
بله
خداوند به هیچ چیز ما نیاز ندارد اما شرط بندگی اطاعت محض از خداوند کریم است
برای انجام بندگی فقط داشتن قلبی پاک و سالم کافی نیست
برای روشن شدن چراغ بندگی باید شرایط مناسب وجود داشته و عوامل زیادی به کار گرفته شود
چنانچه  برای روشن شدن چراغ خانه ی ما فقط وجود لامپ کافی نیست
لامپ و سرپیچ و سیم و کلید و مهم تر از همه جریان برق لازم است تا چراغ خانه ی ما روشن شود
ایمان به خدا و روز قیامت مانند جریان برق است که برای روشن شدن چراغ دل لازم است اما  به تنهایی باعث روشن شدن چراغ دل نمی شود کما اینکه در قرآن کریم بارها ایمان به خدا و روز قیامت در کنار عمل صالح آمده است 
اگر چه رحمانیت خداوند چنان وسیع است که به بخشش الهی برای گناهکار ترین انسانها نیز باید امید داشت اما چرا انسان از زمان کوتاهی که در این دنیا در اختیار دارد برای کسب رضای الهی و بالا رفتن از پله های تقرب تلاش نکند؟
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

عید سعید فطر مبارک باد

❤❤❤❤❤❤❤
❤عید اخلاص و بندگی تبریک❤
روزه داران سلام و صد تبریک
بر شما بندگان فطرت نیک
بر شمایی که با صفا هستید
بنده ی مخلص خدا هستید
طی ماهی که بندگی کردید
بهترین گونه زندگی کردید
بندگان عیدتان مبارک باد
این مدال و نشان مبارک باد
لطفا متن کامل شعر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
❤❤❤❤❤❤❤❤
التماس دعا
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بر لوح دلم یکی سه تا جمله نوشت:
جز یاد و اطاعت از خدا بین همه زشت
دنیا که نه شایسته ی دل بستن توست
غافل نکند تو را تمنای بهشت
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
خداوندا تو عالم از قدیمی
در این عالم به هر امری علیمی
حرام و واجبم را پس تو گو چیست
که بر احراز خوب و بد حکیمی
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بهشت و حوری و غلمان ابزار هایی جهت تشویق انسان ها برای رسیدن به کمال هستند
تشویق پدر برای فرزندان چیست؟
راهی که پسر به امتحان گیرد بیست
آن حور و بهشتی که خدا وعده دهد
جز بهر کمال ما در این دنیا نیست
در صورت تمایل اشعار کوتاه در ارتباط با موضوعات مختلف اعتقادی را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
❤❤❤❤❤
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
خدایا من گدا اما تو شاهی
خودت هم بر دل و حالم گواهی
نیازم را بیان لازم نباشد
عطا فرما خودت پس هر چه خواهی
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در صورت تمایل شما می توانید در ارتباط با موضوعات قناعت و توکل و مناعت طبع و رضا به رضای الهی اشعاری را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
روزی که رها از این قرنطینه رویم
باید که بدون دین و بی کینه رویم
هر لحظه اگر حقوق مردم بدهیم
با بیمه ی حق نظیر آئینه رویم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ما بهر خدا در این جهان کارگریم
باید که از او همیشه فرمان ببریم
هر کارگری به شرکتش بیمه شود
ما کارگران شرکتی معتبریم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط محمد چاکدالحسینی

باسلام
خیلی زیبا و اموزتده وبیدار کننده بود
دست حق نگهدارت

نظر توسط

سلام