توصیه ای چند به فرزند (قسمت چهارم پرهیز از سیگار و مواد مخدر)

مقدمه

توصیه ی اکید به دوری از محافل شیطانی و پرهیز از استعمال مواد مخدر و اجتناب از مادر مفاسد یعنی سیگار

آخرین تغییرات:
توسط
ای عزیرم! نوگل دل پرورم!
ای که هستی پاره ای از پیکرم
نفس خود را تابع جاهل مکن
اینچنین افکار خود زایل مکن
میل خود را در پی شیطان نبر
با پلیدان جهان هرگز نپر
با بدان حتی اگر صحبت کنی
شان خود را خوار و بی عزت کنی
آن سخن از راه حق دورت کند
فاعل کردار نا جورت کند
من اگر کردم خطایی آن مکن
پیروی از مردم نادان مکن
آنچه بینی ناپسند از دیگران
خود نمی باید کنی تکرار آن
مردمان گر جمله در ویرانی اند
رهسپار معبر شیطانی اند،
این نمی باشد مجوز بر گناه
باعث توجیه جرم و اشتباه
اکثر مردم اگر چه جاهل اند
در مسیر انحراف و باطل اند،
این جوازی بر گناهان تو نیست
مانع آتش به دامان تو نیست
پس وجودت را مکن آماج نیش
دشمن حق را مکن همراه خویش
گویمت پندی قبولش کن به راه
تا نگردد دین و دنیایت تباه
در خصوص ننگ و عار اعتیاد
بنده دارم با یقین این اعتقاد ،
بدترین ابزار شیطان این زمان
باشد انواع مخدر در جهان
وای از این جرثومه ی ام الفساد
دین و دنیا را دهد راحت به باد
جسم و جان و مال و ایمان و وجود
سوزد و گردد از این جرثومه دود
مفتخر باشم که من تا این زمان
اینچنین جرمی نکردم امتحان
منتها این عاملان ننگ و عار
بوده اغلب راه آغازش سیگار
چون سیگار از بهر اینها مادر است
بودنش در زندگی شرم آور است
مطلقا پس دور این ماتم نیا
از سیگار و اهل آن دوری نما
عاقلان کی بوسه بر شیطان زنند؟
لب به تریاک و گل و قلیان زنند؟....

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط پسرجنوبی

خیلی عالی بود. عاشق اشعارتم.
در پاسخ به پسرجنوبی

نظر توسط

سلام
ممنونم از اظهار لطف حضرتعالی

سلامت و موفق و سرافراز باشید
ان شاءالله