توصیه ای چند به فرزند (قسمت چهارم پرهیز از سیگار و مواد مخدر)

مقدمه

در این صفحه ابیاتی چند که بعنوان پند و نصیحت به فرزندانم و توصیه ی اکید به دوری از محافل شیطانی و اجتناب از مادر مفاسد یعنی سیگار و مواد مخدر سروده ام خدمت شما تقدیم می شود

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
ای عزیرم! نوگل دل پرورم!
ای که هستی پاره ای از پیکرم
نفس خود را تابع جاهل مکن
اینچنین افکار خود زایل مکن
میل خود را در پی شیطان نبر
با پلیدان جهان هرگز نپر
با بدان حتی اگر صحبت کنی
شان خود را خوار و بی عزت کنی
آن سخن از راه حق دورت کند
فاعل کردار نا جورت کند
من اگر کردم خطایی آن مکن
پیروی از مردم نادان مکن
آنچه بینی ناپسند از دیگران
خود نمی باید کنی تکرار آن
مردمان گر جمله در ویرانی اند
رهسپار معبر شیطانی اند،
این نمی باشد مجوز بر گناه
باعث توجیه جرم و اشتباه
اکثر مردم اگر هم جاهل اند
در مسیر انحراف و باطل اند،
این جوازی بر گناهان تو نیست
مانع آتش به دامان تو نیست
پس وجودت را مکن آماج نیش
دشمن حق را مکن همراه خویش
گویمت پندی قبولش کن به راه
تا نگردد دین و دنیایت تباه
در خصوص ننگ و عار اعتیاد
بنده دارم با یقین این اعتقاد ،
بدترین ابزار شیطان این زمان
باشد انواع مخدر در جهان
وای از این جرثومه ی ام الفساد
دین و دنیا را دهد راحت به باد
مفتخر باشم که من تا این زمان
اینچنین جرمی نکردم امتحان
جسم و جان و مال و ایمان و وجود
سوزد و گردد از این جرثومه دود
منتها این عاملان ننگ و عار
بوده اغلب راه آغازش سیگار
چون سیگار از بهر اینها مادر است
بودنش در زندگی شرم آور است
مطلقا پس دور این ماتم نیا
از سیگار و اهل آن دوری نما
عاقلان کی بوسه بر شیطان زنند؟
لب به تریاک و گل و قلیان زنند؟....

پی نوشت

  اعتیاد ریشه ی اکثر مفاسد اجتماعی است  

حدود سیزده ساله بودم که ناخودآگاه مطلب بسیار تاثیر گذاری را از زبان دو تن از فامیل شنیدم

روزی دو نفر از بزرگان فامیل با هم در مورد آثار و عواقب مصرف  مواد مخدر با هم صحبت می کردند که یکی از آنها گفت:

فلانی (که مستاجر یکی از آشنایان بود) معتاد است و برای تامین پول جهت تهیه ی مواد مخدر ، خودش برای زنش مشتری می برد!!!....
این صحبت آنچنان برای بنده ناخوشایند و غیر انسانی بود که بنده را به شدت نسبت به معتادین و مواد مخدر بیزار و متنفر ساخت و شاید همین قضیه باعث شد که هرگز به مواد مخدر نزدیک نشوم
و امروز به بنده ثابت شده است که اعتیاد به مواد مخدر ریشه ی اکثر معضلات و مفاسد اجتماعی است
و یکی از دلایلی که بنده نسبت به مسئولین جمهوری اسلامی ایران بد بین هستم این است که چرا با این پدیده ی شوم درست برخورد نمی کنند و چه بسا در مواردی نهادهایی که انتظار می رود مانع از گسترش این بلای شیطانی باشند خود مروج و عاملان گسترش آنند....

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط پسرجنوبی

خیلی عالی بود. عاشق اشعارتم.
در پاسخ به پسرجنوبی

نظر توسط

سلام
ممنونم از اظهار لطف حضرتعالی

سلامت و موفق و سرافراز باشید
ان شاءالله