توصیه ای چند به فرزند (قسمت چهارم پرهیز از سیگار و مواد مخدر) **

مقدمه

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
این زمان با نام و یاد کردگار
پند و اندرزی نویسم یادگار
بلکه فرزندان حق پیمای من
بهره گیرند از نصیحت های من
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

با نام و یاد خدا
و با عرض سلام و ادب و احترام
    
امروز روز جهانی مبارزه با مواد مخدر است
     
بر کسی پوشیده نیست که اعتیاد ریشه ی بسیاری از مفاسد اجتماعی است بطوری که نیازی به توضیح ندارد
   
اگر مسئولین عالی رتبه ی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران واقعا به دنبال برچیدن ریشه ی اعتیاد از جامعه هستند بنده طرحی دارم که تضمین می‌کنم با اجرای آن ظرف مدت شش ماه ریشه ی اعتیاد از جامعه ی ایران به طور کامل برچیده خواهد شد
    
در صورتی که با مسئولین مربوطه ارتباط دارید موضوع را مطرح کنید تا یا در برچیده شدن این بلای خانمان سوز شریک باشیم و یا به مقصر بودن مسئولین نظام در ترویج این مفسده ی بزرگ یقین پیدا کنیم
   
و من الله توفیق
ششم تیرماه هزار و سیصد و نود و نه

تلفن تماس

09131176852

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
دانی که چرا وطن پر از معتاد است؟
افیون همه جا خریدنش آزاد است؟
چون آدم معتاد زبان بسته مدام
ساکت شده غافل از شب و بیداد است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در دین گروه انتحاری شک کن
در باطن دولت شعاری شک کن
شرمنده شوم اگر که رک می گویم
در عقل جماعت سیگاری شک کن
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه ی فرزندان دلبند ایران زمین مجموعه ابیاتی با عنوان پند و اندرز خدمت شما تقدیم می کنم

این قسمت:

توصیه به پرهیز از سیگار و مواد مخدر

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

در این صفحه ابیاتی چند که بعنوان پند و نصیحت به فرزندانم و توصیه ی اکید به دوری از محافل شیطانی و اجتناب از مادر مفاسد یعنی سیگار و مواد مخدر سروده ام خدمت شما تقدیم می شود

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
هر کس به مخدر شود آلوده فناست
او زندگی اش غرق غم و رنج و بلاست
این عاقبت شوم و فنا را تو ببین
پس عبرت از آن گیر و مکن آنچه خطاست
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
ای عزیرم! نوگل دل پرورم!
ای که هستی پاره ای از پیکرم
نفس خود را تابع جاهل مکن
اینچنین افکار خود زایل مکن
میل خود را در پی شیطان نبر
با پلیدان جهان هرگز نپر
با بدان حتی اگر صحبت کنی
شأن خود را خوار و بی عزت کنی
آن سخن از راه حق دورت کند
فاعل کردار نا جورت کند
من اگر کردم خطایی آن مکن
پیروی از مردم نادان مکن
آنچه بینی ناپسند از دیگران
خود نمی باید کنی تکرار آن
مردمان گر جمله در ویرانی اند
در طریق باطل شیطانی اند،
این نمی باشد مجوز بر گناه
باعث توجیه جرم و اشتباه
پس اگر مردم کثیرا جاهل اند
در مسیر انحراف و باطل اند،
این جوازی بر گناهان تو نیست
مانع آتش به دامان تو نیست
پس وجودت را مکن آماج نیش
دشمن حق را مکن همراه خویش
گویمت پندی قبولش کن به راه
تا نگردد دین و دنیایت تباه
در خصوص ننگ و عار اعتیاد
بنده دارم با یقین این اعتقاد ،
بدترین ابزار شیطان این زمان
باشد انواع مخدر در جهان
وای از این جرثومه ی ام الفساد
دین و دنیا را دهد راحت به باد
مفتخر باشم که من تا این زمان
اینچنین جرمی نکردم امتحان
جسم و جان و مال و ایمان و وجود
سوزد و گردد از این جرثومه دود
هر چه دارد بهر انسانها ضرر
از نگاه دین حرام است ای بشر
پس بدان وقتی که حکم اجتناب
داده شد بر شرب مسکر چون شراب
حکم حرمت از ضرر بود ای عزیز
پس تو بر جانت از آن آتش نریز
اعتقاد بنده بر این باور است
این مخدر چون زیان آور تر است
حرمتش باشد یقین بیش از شراب
پس نما از این بلا هم اجتناب
فرض ما باشد اگر شرب شراب
نیش زنبور است و دارای عذاب
بدتر از آن بی گمان بر جان و مال
بوده افیون نیش افعی در مثال
آدمی وقتی که دارد عقل و هوش
کی کشد بار حماقت را به دوش؟
کی نماید کار زشت و ناصواب؟
کی خورد یک جرعه آب از فاضلاب؟
هر مخدر از نجاست بدتر است
چون بلای عقل و روح و پیکر است
پس از این آفت به کل دوری نما
از مواد و گرد و گل دوری نما
منتها این عاملان ننگ و عار
بوده اغلب راه آغازش سیگار
چون سیگار از بهر اینها مادر است
بودنش در زندگی شرم آور است
ای عزیزم پس حذر کن از سیگار
چونکه استعمال آن با اختیار
در مثل نوعی کثافت خوردن است
عامل سرعت برای مردن است
مطلقا پس دور این ماتم نیا
از سیگار و اهل آن دوری نما
عاقلان کی بوسه بر شیطان زنند؟
لب به تریاک و گل و قلیان زنند؟....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در دین گروه انتحاری شک کن
در باطن دولت شعاری شک کن
شرمنده شوم اگر که رک می گویم:
در عقل جماعت سیگاری شک کن
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

پی نوشت

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در دین گروه انتحاری شک کن
در باطن دولت شعاری شک کن
شرمنده شوم اگر که رک می گویم:
در عقل جماعت سیگاری شک کن
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

  اعتیاد ریشه ی 

اکثر مفاسد اجتماعی است  

حدود سیزده ساله بودم که ناخودآگاه مطلب بسیار تاثیر گذاری را از زبان دو تن از فامیل شنیدم

روزی دو نفر از بزرگان فامیل با هم در مورد آثار و عواقب مصرف  مواد مخدر  صحبت می کردند که یکی از آنها گفت:

فلانی (که مستاجر یکی از آشنایان بود) معتاد است و برای تامین پول جهت تهیه ی مواد مخدر ، خودش برای زنش مشتری می برد!!!....
این صحبت آنچنان برای بنده ناخوشایند و غیر انسانی بود که بنده را به شدت نسبت به معتادین و مواد مخدر بیزار و متنفر ساخت و شاید همین قضیه باعث شد که هرگز به مواد مخدر نزدیک نشوم
و امروز به بنده ثابت شده است که اعتیاد به مواد مخدر ریشه ی اکثر معضلات و مفاسد اجتماعی است
و یکی از دلایلی که بنده نسبت به مسئولین جمهوری اسلامی ایران بد بین هستم این است که چرا با این پدیده ی شوم درست برخورد نمی کنند و چه بسا در مواردی نهادهایی که انتظار می رود مانع از گسترش این بلای شیطانی باشند خود مروج و عاملان گسترش آنند....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

اگر برای ابیات فوق و مطالب مندرج در این صفحه اجر و پاداشی باشد آن را به روح فرزند عزیزم محمدرضا مفیدی فر که در دهم بهمن ۱۳۹۸ در سن ۲۲ سالگی به دیار باقی شتافت تقدیم می کنم

جهت شادی روح آن مرحوم مغفور صلوات

اللهم صل علی محمد و آل محمد

و عجل فرجهم

.
در صورت تمایل شعری در سوگ آن عزیز سفر کرده را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید :

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
مجموعه اشعار پند و نصیحت

در سال 1386 که فرزند اولم محمدرضا ده ساله بود شبی تحت یک شرایط خاص از جهاتی استثنائی ترین قطعه شعرم را خطاب به میوه ی دلم سرودم

آنان که طبع شعر دارند می دانند که دلچسب ترین اشعار یک شاعر آن دسته از اشعاری است که بصورت جوششی سروده شده باشند و جالب اینجاست که در آن شب کذایی بنده حدود 200 بیت پشت سر هم سرودم که تا به حال  در سرودن اشعار چنین رکوردی برای بنده تکرار نشده است

به هر حال سروده های آن شب خاطره انگیز از طریق این سایت در مجموعه ای تحت عنوان توصیه ای به فرزند ارائه می شود که البته سروده های آن شب فراموش نشدنی شامل قسمت های اول تا هشتم این مجموعه می باشد که به همراه دو قسمت دیگر که در بیست سالگی پسر اولم سروده ام خدمت شما گرامیان تقدیم می نمایم

شما می توانید بخش های مختلف این مجموعه ی ده قسمتی را با کلیک بر روی تیتر موضوع مورد نظر از لیست اشعار که در ادامه خدمت تان ارائه می شود انتخاب و مطالعه فرمائید

❤❤❤❤❤

1- توصیه به کسب علم و معرفت و اجتناب از غیبت

توصیه به کسب علم و معرفت

❤❤❤❤❤

2- توصیه به مرور تاریخ و گرفتن درس عبرت از گذشتگان

گرفتن درس عبرت از گذشتگان

❤❤❤❤❤

3- توصیه به شناخت و انتخاب راه زندگی

انتخاب راه زندگی

❤❤❤❤❤

4- توصیه ی اکید به پرهیز از سیگار و مواد مخدر

نهی از سیگار و مواد مخدر

❤❤❤❤❤

5- توصیه به توکل بر خدا و کسب روزی حلال و قناعت پیشه بودن

توکل و کسب روزی حلال

❤❤❤❤❤

6- سفارش به خواندن قرآن و توجه به اینکه خداوند شاهد است

خدا شاهد و ناظر ماست

❤❤❤❤❤

7- توصیه به دوری از غفلت و بازی گوشی و در مقابل سعی و تلاش در راه مقصود

پرهیز از غفلت و بازی

❤❤❤❤❤

8- توصیه به شناخت همه ی ادیان و انتخاب بهترین دین

شناخت ادیان و انتخاب بهترین دین و

❤❤❤❤❤

9- سفارشات لازم برای انتخاب همسر و دقت در امر مهم ازدواج

انتخاب همسر و ازدواج

❤❤❤❤❤

10- بیان رمز و راز موفقیت و راه پیشرفت و ترقی

رمز و راز موفقیت

❤❤❤❤❤

همچنین شما می توانید در صورت تمایل برای مطالعه ی دیگر اشعار بنده که جنبه ی پند و اندرز دارند بر روی

نصیحت و پند و اندرز

کلیک نموده و شعر انتخابی تان را مطالعه فرمائید

امیدوارم تجربیات و آموزه هایی را که بنده در زندگی فرا گرفته و به واسطه ی این مجموعه خدمت تان ارائه می شود مورد استفاده ی شما عزیزان قرار گیرد

سلامت و موفق و سرافراز باشید

ان شاءالله

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط پسرجنوبی

خیلی عالی بود. عاشق اشعارتم.

نظر توسط محمد چاکدالحسینی

باسلام
خیلی اموزنده بود مرحبا