قابل توجه کسانی که در ذهن خود از امام خمینی یک قدیس ساخته اند

مقدمه

.

با عرض سلام و ادب و احترام

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

در اینجا ابیاتی تحت عنوان درد دلی با امام خمینی خدمت شما تقدیم می کنم که در آن ضمن شکایت از وضع موجود در ایران و فریاد از بیداد انقلابیون و گلایه از انحرافی که در انقلاب پدید آمد بیان می کنم که اساسا حکومت جمهوری اسلامی ایران نه تنها شباهتی با حکومت پیامبر اکرم صلوات الله علیه  و حضرت علی علیه السلام ندارد بلکه بسیار شبیه حکومت بنی عباس است.....

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
اسلام عزیز ما چنان الماس است
اما بدل اش کثیف و بی احساس است
این نوع حکومت که در ایران بینم
همتای حکومت بنی عباس است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

.

آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
'خمینی کجایی
خمینی کجایی که بینی وطن
فرو رفته در فقر و ظلم و لجن
به هر سو نظر می کنی انقلاب
سبب گشته ویرانی و اضطراب
نه دنیای ما پاک و آئینه شد
نه در این میان دین نهادینه شد
ولی بین ما ظلم و جور و فساد
نهادینه گردیده در هر نهاد
کسانی تو را ضمن ارج و سپاس
کنند از خطا با پیمبر قیاس
ولی بین اسلام و این انقلاب
شباهت نبینم به هر وجه و باب
خودت هم یقین تحت نام ولی
نکردی عمل چون نبی(ص) یا علی(ع)
نبی را به دنیا تعلق نبود
پذیرای مدح و تملق نبود
کجا پاچه خواران درنده خو
به صف گشته بوسیده دستان او؟
پیمبر نه بود از خلایق جدا
نه بودش قساوت نه جور و جفا
پس از آنکه شد مکه تسخیر او
هزاران نفر را نکشت از عدو
پس از مرگ عثمان علی هم نکشت
کسی از امیران ریز و درشت
و اما تو کشتی هزاران نفر
از افراد فعال و صاحب نظر
ولو آن هزاران نفر ظالم اند
جفا کار و سفاک و نا سالم اند ،
بگو پس تعالیم دینی چه شد؟
گذشت و کرم آفرینی چه شد؟
ندیدی علی ابن موسی الرضا
که باشد به هر شیعه ای مقتدا ،
به هنگام قدرت به جای نبرد
به رحم و کرم با جلودی چه کرد؟
پس از کسب قدرت بگو پس چرا
نکردی عمل مثل او در قضا ؟
چرا مثل خلخالی رذل و پست
که حجاج و چنگیز این دوره است
به دستش نهادی زمام امور
که صدها نفر را کشاند به گور؟
چرا با قساوت نمودی هلاک
هم از ظالمان هم امیران پاک؟؟؟؟.....
نبی صد محافظ به دورش نداشت
کجا نرده ای دور خود می گذاشت؟
نبود او به همراه اشراف شهر
به ویلای سبزی پر از نخل و نهر
ولی مردمان در زمان نبرد
به پایین شهری گرفتار درد
علی هم به دورش محافظ نداشت
اگر در برش یک نفر می گماشت ؛
کجا ابن ملجم توانسته بود
بر او آورد تیغ جهلش فرود؟
نباشد تو را یک صفت یا نشان
که ملحق شوی در صف شیعیان
که در دید حق شیعه آن کس بود
که دائم به راه علی می رود
نه آن کس که در فعل او منجلی
نگردیده جایی نشان از علی
چه کس می دهد پاسخی مستدل
کجا کرده ای چون پیمبر عمل؟
تو با نام یک شیعه ی مهدوی
کجا کرده ای از علی(ع) پیروی؟
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
نبی(ص) آن زمانی که بعثت نمود
عرب در جهالت فرو رفته بود
ولی او نمود از کرامت بلند
عرب را به آموزشی دلپسند
به قوم عرب ارج و عزت نهاد
به آن جاهلان علم و قدرت بداد
بر آن قوم وحشی که درنده بود
به خشم و به نفرت پراکنده بود ،
صمیمانه وحدت نهادینه کرد
قلوب عرب عاری از کینه کرد
همین همدلی شد بر آنان سبب
جهان را مسخر نماید عرب
زمانی که زن را کرامت نبود
نگاهی به زن غیر شهوت نبود ،
پیمبر به زنها کرامت بداد
پدر گونه تعلیم عفت بداد
دگر بین آن قوم جویای نور
نشد دختری زنده در خاک گور
ولی انقلابت چه را کرده خوب؟
کدامین بدی را زدود از قلوب؟
نه تنها مسبب نشد انقلاب
به ایجاد وحدت ؛ به خیر و صواب ؛
که شد عاملی بر برادر کشی
دلیلی به صدها غم و ناخوشی
چه گویم از آن جنگ و ننگ و نفاق
که شد بین ایران و ملک عراق
که آن آتش کین که بر ما گرفت
یقین بهترین های ما را گرفت
چه گلهای پاکی که پرپر شدند
چه سرمایه هایی که ابتر شدند
یقینا پیمبر پس از رحلتش
عزیز و گران مانده بر امتش
ولی بین مردم تو بعداز وفات
نداری همان شان عصر حیات
به عکس تو اما در این دوره شاه
عجب بین مردم عزیز است و ماه
که در این زمان مردمان در عذاب
پشیمان شدند از غم انقلاب
که هر کس که آن دوره را دیده است
به نسبت همان را پسندیده است
لذا آرزو می کند عصر شاه
بخواند قیام تو را اشتباه
چرا؟ چون که شد جنبش ات بهر ما
دلیل و مسبب به صدها بلا
کجایی ببینی که این انقلاب
وطن را فرو برده در منجلاب
اگر فرصتی شد بیا بین ما
ببین درد و فقر و بلا بین ما
بیا یک سری جانب زاهدان
نظر کن ببین نکبت مردمان
به هر گوشه مستضعفین را ببین
خودت اوج ترویج دین را ببین!!!!
سپس یک سری هم جماران بزن
سری هم به قلب لواسان بزن
نظر کن ببین بدتر از عصر شاه
به هر گوشه تبعیض و جرم و گناه
نه کاخ ستم زیر و رو گشته است
نه دین ناب و خوش رنگ و بو گشته است
شما چون به عنوان دین حاکم اید
ولی در حکومت بد و ظالم اید
به دنبال حجاج و هارون روید
لذا باعث دین گریزی شوید
که محصول نهضت به جای بهشت
همان شد که آقای همفر نوشت
به جز دین گریزی نشد حاصلش
بنازم به برنامه ی کاملش....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
نظامی که بنیان شود بر شعار
حکومت نماید در آن پاچه خوار
منافق کند رشد و با چشم کور
به دستش بگیرد زمام امور
گدا زاده هایی که با نام دین
به مسند نشاندی در این سرزمین ؛
به کبر و ریا پادشاهی کنند
بنای فساد و تباهی کنند
کجایی ببینی که در کاخ شاه
چه ها می کنند این گدایان راه؟!
بیا و ببین انقلابت چه شد
بگو وعده ی برق و آبت چه شد؟
کجایی ببینی که با نام دین
چه ظلمی روا گشته بر مسلمین
اگر زنده در این زمان می شدی
اگر ناظر این خزان می شدی ؛
یقین توبه می کردی از انقلاب
که گردید از آن دین و دنیا خراب
اگر دیده بودی تو این روز ما
چنین نکبت و حسرت و سوز ما؛
نمی رفتی از حوزه بیرون دمی
که بر پا نمایی چنین ماتمی
نفهمیده بودی مگر بر زمین
حکومت بود کار اهل یقین؟
ندانسته بودی کسی در مقام
نباید نشیند به جای امام؟
ندیدی عمر ؛ ابن عبدالعزیز
که بود از درستی امیری تمیز ،
چرا گشته عمرش به باطل حرام؟
چرا شد لعین در نگاه امام؟
از این رو که او در حکومت دو سال
به جای امامی نمود اشتغال
سرانجام او را ندیدی مگر
که رفتی تو هم راه سخت عمر؟
مگر پیش از این بر سر امتحان
ندیدی تو فرجام عباسیان؟
چرا پس سپردی زمام امور
به دستان دنیا مداران کور؟؟؟؟
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
سروده ی 15 آبان ماه سال 1397
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
.‌‌.

پی نوشت

.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در روز جزا که رتبه با ایمان است
پس قسمت شیعه روضه ی رضوان است
اما به یقین شیعه کسی بوده که او
دنبال علی به شیوه ی قرآن است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
شیعه یعنی:
پیرو حضرات معصومین علیهم السلام 
اینکه کسی بنشیند تا عده ای  برای بوسیدن دستانش صف بکشند آیا نماد شیعه بودن است یا نشانه ی تکبر؟.....
به فیلم صف کشیدن مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران برای دستبوسی امام خمینی نگاه کنید تا بلکه با خصوصیات رهبر انقلاب بیشتر آشنا شوید
.
چون برخی افراد به دنبال توجیه موضوع بوسیدن دست امام خمینی توسط مسئولین هستند خدمت شما عرض می کنم که
اگر چه بوسیدن دست والدین و معلم و اولیای الهی امر پسندیده ای است اما اینکه کسی با تکبر بنشیند و اجازه دهد عده ای در مقابلش صف بکشند و دستش را ببوسند نه با فطرت انسانی سازگار است و نه یک چنین چیزی در روش اهلبیت علیهم السلام دیده شده است
ضمن اینکه ممنون می شوم اگر کسی لطف کند و بفرماید وجه تشابه امام خمینی با حضرات معصومین علیهم السلام چیست  و پاره ای از وجوه تفاوت امام خمینی با پادشاهان ظالم و مستبد را نیز بیان فرماید
سپاسگزارم 
سلامت و حق گو باشید
ان شاءالله
.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
با دیدن کلیپ زیر لطفا جواب دهید:
به نظر شما امام خمینی و دیگر مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران شیعه تر هستند یا خانم مرکل صدر اعظم آلمان؟
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

به نظر شما

نلسون ماندلا بیشتر شیعه بود

یا امام خمینی

نلسون ماندلا مبارز سیاسی آفریقای جنوبی بعد از ۲۷ سال که در زندان بود آزاد شد و در بدو آزادی از زندان برای مردم سیاه پوست  سخنرانی کرد ،
 او گفت ؛ ای مردم !
-چه کسی بیشتر از همه زندان بوده ؟
جمعیت سیاه پوست  همه یک‌ صدا فریاد زدند:
- نلسون، نلسون
- ای مردم!
-چه کسی بیشتر از همه کتک خورد؟
- نلسون ، نلسون
- چه‌کسی بیشتر تحقیر شد؟
- نلسون، نلسون
- ای مردم! چه کسی بیشتر انفرادی و تنهایی کشید؟
- نلسون، نلسون
حالا دیگر سکوت همه میدان را فرا گرفته بود.
نلسون چه می‌خواهد بگوید!؟
نلسون نگاهی به انتهای جمعیت انداخت ، جمعیتی که سیاه سیاه بود، یک سفید پوست در بین‌شان نبود ، و همه پر از هیجان، پر از انرژی، پر از نیاز به "فرمان حمله و انتقام ده‌ها سال تحقیر"!
-گفت ای مردم!
من بخشیدم
من همه را بخشیدم، شما هم ببخشید...
ما می‌خواهیم زندگی کنیم، می‌خواهیم پیشرفت کنیم، می‌خواهیم الگوی فرزندان‌مان باشیم، می‌خواهیم آینده را بسازیم. ما فرصتی برای کینه‌ورزی نداریم! ما برادری می‌خواهیم، با همان سفیدهایی که ما را انسان نمی‌دانستند...
ما بزرگیم، ما پاسخ‌مان به آنها محبت است، ما پاسخ‌مان کنار هم ایستادن است.
چون ما بزرگیم...
آن روز سیاهان رقصیدند، آن روز سیاهان کینه‌ها را دور ریختند، آن روز سیاهان مردی را شناختند که خیلی بزرگ بود.
مردی که حرف‌های نو داشت.
رهبری که دنیا را به شگفتی وا داشت.
رهبری که بزرگی را می‌شناخت...
و با نفرت ؛ با دشمنی و تکبر میانه‌ای نداشت.
"نلسون ماندلا" برای همیشه در تاریخ ماند.
نه پوزه‌ای را به خاک مالید!
نه مشتش را بی‌جهت گره کرد
نه خشم گرفت
نه دستور انتقام داد
انسانیت را به جهان نشان داد
نلسون ماندلا برای همیشه زنده ماند.
آفتاب عمرتان همواره تابان
نلسون ماندلا چه زیبا گفت
در هر انقلابی اگر انقلابیون حاکمان و افراد قبلی را کشتند یا انتقام گرفتند
بدانید آن انقلاب و انقلابیون هیچ وقت کشور را آباد نخواهند کرد آنها ظالمانی خواهند بود که فقط دنبال کینه قتل و غارت خواهند شد
و در آخر کشور را به تلی از ویرانه تبدیل خواهند کرد

راستی!

امام خمینی در ابتدای پیروزی انقلاب چند هزار نفر را کشت؟
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

طبق احادیث و روایات تاریخی عمر ابن عبدالعزیز عادل ترین و صالح ترین خلیفه از بین خلفای بنی امیه و بنی عباس بوده چنانچه حضرت امام محمد باقر علیه السلام او را عادل و نجیب آل امیه لقب داده است

با این وجود امام محمد باقر علیه السلام در مورد عاقبت او فرموده است که مردم بر روی زمین به خاطر مرگ وی گریانند و حال آنکه اهل آسمانها او را لعنت می کنند به این دلیل که او بر مسندی تکیه کرده است که نباید می کرد زیرا مسند حکومت مخصوص امام معصوم است

با این حساب مسئولین جمهوری اسلامی ایران که بعداز انقلاب بر مسند حکومت تکیه کرده اند این کار خود را چگونه توجیه می کنند؟

حکومت فقط

مخصوص امام معصوم است

ابوبصیر از امام باقر علیه السلام نقل می کند و می گوید:

من با امام محمد باقرعلیه السلام در مسجد بودم که عمر بن عبدالعزیز داخل شد، در حالی که لباس زرد ملایم بر تن کرده و برغلامی تکیه داده بود.

امام ( علیه السلام ) فرمود:

به زودی این جوان به ریاست و امارت خواهد رسید و اظهار عدالت پیشه گی خواهد کرد، و امارت او چند سال به طول کشیده و بعد از آن می میرد.

پس از مرگ او اهل زمین بر او خواهند گریست و اهل آسمان بر او لعنت خواهند فرستاد.

ابوبصیر می گوید:

ما پرسیدیم ای فرزند رسول خدا

این امر چگونه ممکن است، در حالی که شما از عدالت و انصاف او یاد کردید؟

امام(علیه السلام ) فرمود:

زیرا او در جایگاه و منصب ما نشسته است در حالی که هیچ گونه حقی بر این منصب ندارد

یعنی مسند حکومت فقط جایگاه امام معصوم است و هر کس بر این مسند نشست خدا می داند در آخرت چه خواهد کشید حتی اگر عدالت پیشه باشد چه رسد به اینکه مروج بی عدالتی و باعث و بانی ظلم و فساد و دین گریزی باشد....

حال ممکن است کسی بپرسد پس در زمان غیبت امام زمان تکلیف حکومت در جامعه اسلامی چه می شود؟

در تمام دوران ولی خدا و امام معصومی حی و حاضر بوده و هست تا زمام امور مسلمین را به دست گیرد

مثلا حضرت علی علیه السلام بعداز پیامبر اکرم ۲۵ سال حضور داشت اما حکومت نکرد و غاصبان خلافت به جایش حکومت کردند چنانچه تا به امروز دوازده قرن است که امام زمان حی و حاضر اند ولی حکومت نمی کنند و بجای آن حضرت قرنها خلفای غاصب و بعداز آنها پادشاهان ظالم بر بلاد اسلامی حکومت کردند

در زمان امام علی علیه السلام بعداز ۲۵ سال خانه نشینی وقتی اکثریت مردم خواهان پذیرش مسند حکومت از سوی حضرت علی علیه السلام شدند آن حضرت حکومت را پذیرفته و عملا زمام امور مسلمین را در دست گرفتند

الان هم اگر اکثریت جامعه ی اسلامی خواهان حکومت حضرت مهدی شوند قطعا ایشان ظهور خواهند کرد

و کلام آخر اینکه همانطور که خلفای قبل از حضرت علی علیه السلام بی جهت و به ظلم حکومت را غصب کردند و همچنین در دوران حیات دیگر امامان معصوم علیهم السلام ، هر کسی که بر جامعه ی اسلامی حکومت کرده به آن حضرات ظلم کرده است و قطعا همه ی آنها ملعون در گاه الهی هستند در زمان امام زمان نیز این قاعده پا برجاست

چنانچه اشاره شد بنابر حدیث از امام باقر علیه السلام حتی اگر کسی مانند عمر ابن عبدالعزیز به عدالت هم حکومت کرده باشد در قیامت ملعون است حال اگر به عدالت رفتار نکرده باشد که خدا می داند چه سرانجامی خواهد داشت.....

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
..
دلیل اصلی گسترش موج دین گریزی
در ایران پس از انقلاب
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در ایران جمع مسئولین و دولت
به نام دین جفا کردند و غفلت 
بنابراین به دین و شرع و آئین
چنین بدبین شدند اقشار ملت
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

حکایت انقلاب و

و تشکیل حکومت اسلامی

و نتایج آن

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
عِدالت واژه ای باشد مُقدّس
که اجرایش نباشد کار هر کس
«علی(ع)» تنها عدالت پیشه ای بود
که مِثلش را خدا خلقت نفرمود
فقط «مهدی(عج)» اگر بر صحنه آید
به ما باب عدالت را گشاید
فروزان می شود خورشیدِ ایمان
گلستان می شود دنیای انسان
فساد و ظلم و تبعیضی نماند
عدالت حُکم آخر را بخواند....
لطفا متن کامل این موضوع و حکایت انقلاب و

و تشکیل حکومت اسلامی و نتایج آن

را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
.
.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
عاقل اگر از مکر شیاطین داند
کی دیو سیاست به تقابل خواند؟
این ورطه که اژدهای صد سر دارد
رستم نه در آن به لحظه ای می ماند
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
اسلام عزیز ما چنان الماس است
اما بدل اش کثیف و بی احساس است
این نوع حکومت که در ایران بینم
همتای حکومت بنی عباس است
در صورت تمایل اشعار کوتاه سیاسی را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

نگاهی به ثمره ی درخت چهل ساله ی انقلاب:

در حدیثی از حضرت امام علی علیه السلام نقل شده است:
هر ظلمی در جایی صورت بگیرد حاکم آن منطقه در آن ظلم شریک است

و در حدیثی به نقل از امام صادق علیه السلام بیان شده است که:

"هیچ شخصی ؛ قبل از ظهور حضرت مهدی برای مقابله ی با ظلم و ستم و یا برای احقاق حقی قیام نخواهد کرد، مگر این که دچار بلا و گرفتاری خواهد شد و قیام او ، ما و شیعیانمان را بیشتر به زحمت خواهد انداخت

صحیفه سجادیه

صفحه 20،

دفتر نشر الهادی،

قم، 1376

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

شاید با توجه به این احادیث شریف بوده است که برخی از علمای بزرگ شیعه مانند مرجع جلیل القدر حضرت آیت الله بروجردی با ایده ی تاسیس حکومت اسلامی که توسط فدائیان اسلام به رهبری نواب صفوی مطرح می شد مخالف بودند و حتی به شهید نواب صفوی و امام خمینی گفته بودند که فکر تاسیس حکومت اسلامی را از سر بیرون کنید زیرا امر حکومت در توان امثال ما نیست و اگر چنین کردید به این صورت تیشه به ریشه ی اسلام می زنید...‌‌‌‌

اما متاسفانه امام خمینی این پند حکیمانه را نپذیرفت و اگرچه در زمان حیات آقای بروجردی فعالیتی در این رابطه انجام نداد اما بعداز وفات او پایه ریز انقلاب شد و سرانجام چنان شد که آقای بروجردی پیش بینی کرده بود

البته بزرگمردی چون آیت الله بروجردی ماجرای انقلاب مشروطه و انحراف و انحطاط آن و نقش ضد و نقیض علما را در مبحث حکومت دیده بود و لذا تا پایان عمر از دخالت مستقیم در امور حکومت پرهیز می نمود

اما امام خميني(ره) در توجیه ایده ی ایجاد حکومت اسلامی به دست علمای اسلام در جایی مي‌فرمايد:

« ممكن است صدها هزار سال ديگر (بگذرد) و مصلحت اقتضا نكند كه حضرت (ولی عصر ) تشريف بياورد و در طول اين مدّت طولاني (آيا) احكام اسلام بايد بر زمين بماند و اجرا نشود و هر كه هر كاري خواست بكند؟

حال سوالی که باید مطرح شود این است که آیا قیام امام خمینی سبب اجرای بهتر فرامین و قوانین الهی شد و باعث گسترش دین مبین اسلام گشت و یا برعکس ؛ انقلاب اسلامی ایران نه تنها جامعه ی ایرانی را به سمت پیاده کردن دستورات اسلام پیش نبرد بلکه زمینه ساز بسیاری از انحرافات و مولد فساد و تباهی و مسبب اختلاسهای چند هزار ملیاردی گشت؟

و خلاصه اینکه متاسفانه انقلاب 57 عوض دین مدار نمودن جامعه ، بیشتر باعث دین گریزی مردم شده است؟

نسنجیده وقتی شود انقلاب

شود دین و دنیای مردم خراب.....

واقعیت این است که انقلاب 57 و تاسیس جمهوری اسلامی ایران بسیار شبیه قیام سیاه جامگان و برپایی حکومت بنی عباس است

آنها هم ابتدا می خواستند حکومت ظالم بنی امیه را بر کنار کنند تا حکومت به دست اهلبیت برسد اما همین که بر مسند حکومت تکیه کردند و طعم شیرین قدرت را چشیدند در ظلم و بیداد روی بنی امیه را سفید کردند دقیقا مثل مسئولین خائن جمهوری اسلامی ایران که روی شاه و دستگاه فاسد ستمشاهی را سفید کرده اند.....

و این که امروز اکثریت مردم ایران حسرت دوران شاه را می خورند و خاندان پهلوی را در مملکت داری بسیار بهتر از مسئولین نالایق جمهوری اسلامی ایران می دانند و از انقلابی که در سال 57 صورت دادند پشیمانند دلیل شکست قطعی انقلاب پس از چهل سال تنش و جنگ و تحریم و اضطراب و..... است.....

پیش بینی حضرت آیت الله بروجردی
از نتیجه ی حکومت روحانیت در ایران
تاریخ ایرانی:
صادق طباطبایی در کتاب خاطرات سیاسی- اجتماعی خود نوشته است:
«در یکی از روزهای بهار سال ۱۳۳۱ که نوجوانی ۹ ساله بودم، گروهی از طلبه‌های جوان و سیاسی از تهران عازم قم شده بودند تا با آیت‌‌الله بروجردی دیدار کنند. طلبهٔ جوانی که بعد‌ها فهمیدم نواب صفوی بود سخنان تندی ایراد می‌کرد که هیچ چیز از آن در خاطرم نمانده است.
بعد‌ها خبردار شدم که نواب و یارانش قصد دیدار با آیت‌الله بروجردی را داشتند که ایشان آن‌ها را نپذیرفته بودند.
از پدرم شنیدم که چند روز بعد که اصحاب آیت‌الله بروجردی، از جمله پدرم در محضر ایشان بودند، یکی از بزرگان و از مدرسین حوزه (ظاهرا پدر آیت‌الله فاضل لنکرانی) علت این رفتار را از آقای بروجردی سوال کرده و می‌پرسد چرا این افراد را که خواهان حکومت اسلامی هستند، نپذیرفتید؟
ایشان در جواب می‌گویند:
این آقایان می‌خواهند شاه را بردارند ولی امثال شما را به جای او بگذارند.
شخص دیگری (ظاهرا مرحوم آیت‌الله کبیر) که از علمای بزرگ و فقهای برجسته بوده است می‌پرسد، مگر چه اشکالی دارد؟
آیت‌الله بروجردی در جواب می‌گویند:
اشکال بزرگ این امر در اینجا است که شاه با اسلحه توپ و تفنگ به جان مردم می‌افتد، با این اسلحه می‌شود مقابله کرد ولی اگر شما به جای او نشستید، اسلحه شما ایمان و عقاید مردم است که به جان مردم می‌اندازید. با این اسلحه نمی‌توان به راحتی مقابله کرد و لذا دین و ایمان مردم به بازی گرفته می‌شود.»

یکی از موارد بحث برانگیز پرونده فکری - سیاسی فدائیان اسلام، موضوع رابطه این جمعیت با علما و مراجع و به خصوص آیت‌‌الله العظمی ‌بروجردی است.

گرچه ریشه این اختلافات به تفاوت مشی سیاسی نواب صفوی و آیت‌‌الله بروجردی با توجه به شرایط آن زمان عنوان می‌شود اما در برخی موارد به رو‌در‌رویی و درگیری‌های شدید لفظی میان دو روحانی منجر شده است

ضمن اینکه در نظر گرفتن  تفاوت سنی آیت الله بروجردی با نواب صفوی و رفتار تند نواب صفوی با آیت الله بروجردی و عدم رعایت ادب در مقابل یک عالم ریش سفید توسط نواب صفوی  باطن او را بهتر نمایان می کند.....

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
هر دوره کسی به نام دین می آید
از خاطر اصلاح زمین می آید
اصلاح جهان به دست کس ممکن نیست
جز حضرت مهدی(عج) که یقین می آید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

بررسی اجمالی
انقلاب اسلامی ایران
و نتایج آن بر دین و دنیای مردم

برای اینکه بررسی کنیم و ببینیم که انقلاب سال ۵۷ برای چه اتفاق افتاد و آثار و عواقبش چه بوده است متناسب با رشته ی تخصصی و حیطه ی کاری خود خدمت شما تمثیلی می آورم:
فرض بفرمائید شما کارخانه ای دارید که البته نه چندان ایده آل اما به هر حال کم و بیش در آن مشغول به کار و تولید هستید

تا اینکه شخص مومن و متدینی فرضا یک روحانی در حضور پرسنل شرکت خدمت شما بعنوان مالک کارخانه سخنرانی نموده و عرض می کند که شما با این امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دارید باید چندین برابر سود حاصله ای که تا به حال داشته اید درآمد کسب کنید منتها چون شخصی که مدیریت شرکت را به او واگذار کرده اید هم ناتوان و هم فاسد است لذا بهره ی شما از کارخانه کم است پس او را برکنار کنید و زمام امور را به ما بسپارید تا وضعیت را بهبود بخشیم که در این صورت سود شما به عنوان مالک و دستمزد کارکنان چند برابر افزایش خواهد یافت

شما هم بدون تحقیق و تفکر پیشنهاد آن روحانی را قبول می کنید و اداره ی شرکت را به وی می سپارید

در ابتدای کار آن جناب روحانی تمام کادر مدیریتی سابق را از کارخانه اخراج کرده و از دوستان و اقوام و نزدیکانش افرادی را جایگزین مدیران قبلی می کند
حال تصور کنید به جای مدیر تولید و مدیر فنی و مسئول امور مالی و مسئول برق و مسئول کنترل کیفیت و.... فلان شیخ و فلان پیش نماز مسجد و فلان مداح و فلان طلبه و.... را پست و عنوان می بخشد

اینجاست که باید در همین ابتدای امر کمی منطقی باشید و فکر کنید آیا چنان اموری از دست چنین افرادی ساخته است یا نه؟

حال فرض کنید شما در ابتدای کار متوجه این گزینش اشتباه نشده اید در این صورت طبیعی است که چون آن فرد روحانی و تیم همراهش تخصص لازم ، برای اداره ی شرکت را ندارند نه تنها بهبودی در امور ایجاد نمی کنند بلکه وضعیت را از آنچه که بود به مراتب بدتر خواهند کرد و چرخ های تولید به مرور یکی پس از دیگری از کار خواهند افتاد

به هر حال فرضا پس از گذشت چند ماه شما و کارکنان شرکت متوجه اشتباه خود می شوید و تصمیم به برکناری آن روحانی ناشی و تیم همراهش را خواهید گرفت.
در این صورت تصور کنید عکس العمل او و دوستانش چگونه خواهد بود؟
آیا آنها به راحتی از مسند و موقعیت خود کناره گیری خواهند کرد؟

بله آنها دقیقا همان طور رفتار خواهند کرد که مسئولین جمهوری اسلامی ایران پس از مردودی در امتحان مدیریتی شان رفتار کرده و می کنند

روحانیت حاکم بر ایران باید قبول کنند که در گرفتن زمام امور اشتباه کرده اند و بایستی طبق قراری که در زمان انقلاب و اوایل پیروزی انقلاب مقرر بود ایشان فقط به عنوان ناظر عمل کنند می بایست فقط در پست های نظارتی فعال می شدند اما متاسفانه پا را از حیطه ی تخصصی خود فراتر گذاشتند و به این واسطه انقلاب را به بیراهه کشاندند

آری روحانیون نباید وارد کار اجرایی می شدند زیرا ایشان توان و تخصص لازم برای اداره ی کشور را نداشته و ندارند و علیرغم وعده ای که اول انقلاب دادند نه تنها دین و دنیای مردم را بهبود نبخشیدند بلکه از هر جهت افتضاح به بار آورده و حتی در شاخه ی تخصصی خودشان هم که مقوله ی دین و دینداری است جامعه را به انحراف و انحطاط کشانیده و سبب دین گریزی توده ی عظیمی از مردم شده اند....

لطفا مدتی در میان جوانان چرخی بزنید تا وضعیت دینداری و اخلاق و رفتارشان را بهتر درک کنید.....

با این حال تصور کنید اگر چنین ماجرایی را برای کسی تعریف کنید طرف مقابل در مورد شما و کارکنان شرکت و آن مدیران ناکارآمد چه نظری خواهد داشت؟
بنده اطمینان دارم تاریخ و نسل های آینده نسبت به ملت ایران و مسئولین جمهوری اسلامی یک چنین نظر تحقیر آمیزی خواهند داشت و همانطور که ما حاکمان عیاش و نالایق ایران در زمان قاجار و مردم بی فکر و زبون آن روزگار را لعن و نفرین می کنیم یقینا نسل های آینده نیز به مسئولین فاسد و ناکارآمد جمهوری اسلامی و ما ملت بی فکر و بی اراده لعن و نفرین خواهند فرستاد
تا ابد لعنت خدا بر مردم نادانی است که حتی تعمیر اتومبیل خود و یا ساخت و ساز آپارتمان خود را هم به یک روحانی نمی سپارند اما نمی دانم چطور و بر چه اساسی اداره ی یک کشور را به امثال شیخ حسن روحانی سپرده اند.....

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
جمهوری ما نتیجه ی خامی شد
بر دین خدا دلیل بد نامی شد
اول به شعار عدل و دین شد بر پا
غافل که چگونه ضد اسلامی شد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در صورت تمایل اشعار در ارتباط با انقلاب و نتایج آن را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

.

.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در کشور ایران که پر از روحانی است
هر جا سخن از هدایت قرآنی است،
ماتم که چرا بین چنین جامعه ای
انواع فساد و خصلت شیطانی است؟
در صورت تمایل اشعار کوتاه سیاسی را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

.

.
‌.
.

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط پسرجنوبی

بر باعث وبانی این بدبختیها لعنت.
دوماهه تو پارکهای تهران میخوابم و روزها دنبال کار.اگر یک روز بیکار باشم بچه هایم در شهرستانغذایی برای خوردن ندارن.خدایا به حق سر بریده امام حسین مسئولین و خائنین رو در هر لباس و منصبی باشن به هلاکت برسان

نظر توسط

سلام بر شما هموطن عزیز
از خدا رحمان می خواهم از فضل و کرم خویش باب رحمتی برای شما و تمام مردم ایران و بلکه تمام مردم جهان باز نماید و و دردهای پنهان و آشکار همه را درمان بخشد

ان شاءالله
پسرجنوبی بر باعث وبانی این بدبختیها لعنت. دوماهه تو پارکهای تهران میخوابم و روزها دنبال کار.اگر یک روز بیکار

نظر توسط علی

سلام این شعرتون بیشتر به فرقه قاعدیه می خوره بلد کشور مشکلات داره اما این نیست که شیعیان منتظر ظهور بمونن تا قیام کنند بلکه بستر ظهور باید فراهم شود

نظر توسط

سلام

اگر منظورتان از فراهم کردن بستر ظهور ایجاد فساد و ظلم و تبعیض و دین گریزی و... است (همان نظریه ی انجمن حجتیه) بله درست می فرمائید انصافا انقلاب اسلامی ایران در این زمینه موفق بوده است.....

اجرکم الی الله
علی سلام این شعرتون بیشتر به فرقه قاعدیه می خوره بلد کشور مشکلات داره اما این نیست که شیعیان منتظر ظهور

نظر توسط حسینعلی

با سلام
شما تا حدودی منحرف شده اید

نظر توسط

سلام بر شما جناب آقای حسینعلی عزیز

به غیر از حضرات معصومین علیهم السلام کسی ایمن از خطا و انحراف نیست و قطعا بنده نیز اگر خدا یاری نکند بازیچه ی دست شیاطین قرار خواهم گرفت

اما برادر عزیز شما بعنوان برادر دینی و بنا به حدیث
المومن مرات المومن
انتظار می رود که آینه ی بنده بوده و هر موردی از انحراف در بنده مشاهده می فرمائید به بنده گوشزد نمایید

بنده نیز وظیفه دارم در صورت فهمیدن مورد انحراف به راه درست برگردم


قبلا از راهنمائی تان سپاسگزارم

سلامت و موفق و سرافراز باشید ان شاءالله
حسینعلی با سلام شما تا حدودی منحرف شده اید

نظر توسط

با عرض سلام مجدد
نکته ی دیگری که به ذهنم رسید این است که متاسفانه انقلاب اسلامی بواسطه ی برخی از مسئولین خائن از مسیر خود منحرف گشته است

برای نمونه لطفا سبک زندگی امام و مسئولین اول انقلاب را با رانت خواری و اختلاس و زندگی اشرافی مسئولین در این زمان مقایسه فرمائید.....

ای کاش کسی می توانست مسئولین نظام و عموم هواداران نظام را نسبت به این واقعیت تلخ آگاه بخشد....
حسینعلی با سلام شما تا حدودی منحرف شده اید

نظر توسط

سلام و ادب و احترام.
من از شهر همدان و یک معلم بازنشسته هستم و بیش از سی سال به این آب و خاک در حد توان روحی و جسمی خدمت کرده ام و هیچ ادعایی و غلوی نداشته و نداریم.
حاصل سی و اندی سال معلمی شده یک آپارتمان در حدود 80 متر. آن هم در یکی از شهرک های پایین شهر.و خدا را شاهد می گیرم در فصل تابستان هر ساله در تهران ( قلهک قیطریه و فرح زاد و تجریش و سبد خندان و پاسداران و پل مدیریت ولنجک و می نی سیتی ود. مناطق یک و دو و سه و چهار و پنج تهران من چندین سال دست فروشی ( گردو فروشی و بلال فروشی ) کرده ام و غم و غصه و بغض و درد و ناله ؛ گلویم را می فشارد!!!!
سوال ؟؟؟؟
در حیران و متعجب از اینکه « یک دهیار و چند نفر شورای محل تولد من ))؟؟؟؟
بعد از دو دوره ( جمعا هشت سال) الان در سعیدیه و کوی متخصص و بالای شهر ؛ دارند ؛ بساز و بفروش می کنند !!!!
این از دو حالت خارج نیست!
اول بطور قطع یقین ما معلمان بی نهایت بی عرضه و بی لیاقت و کودن روزگار و رمان خود بودیم و هستیم.
دوم ؛ این بچه‌ها ( دهیار و شورای ده ما ) بی نهایت زرنگ و هوادار انقلاب اسلامی بوده و فوت و فن دزدی را در چهار سال اول خوب باد گرفتند و حالا ؛ یک راهزن به تمام معنی شده اند
حالا قضاوت کنید
کسانیکه استاندار و فرماندار و شورای شهر و نماینده ما مبارک و قاضی و شهردار و هزاران پیمان کار و هزاران مدیر بانک ها و هزاران شیخ و امام جماعت و امام جمعه و هزاران در هزار ؛ چه خیانتی به مردم و کشور ایران به نام دین اسلام کرده و می کنند و هر کسی سوالی بکند ( منافق ؛ ضد دین و مذهب و سیاست و اقتصاد و فرهنگ و قرآن و آخرین حربه نهایی و ضربه « ضد ولایت فقیه» و کار تمام و مفسد فی الارض شناخته خواهی شد
کلام پایان !!!
شما مثال از خلفای بنی عباس زدید و من می گویم ؛ این شیوخ مساجد و منابر هزاران در هزار بدتر و گمراه تر از خلفای بنی عباس و .... هستند!!!
و خداوند متعال شاهد و ناظر و گواه است که این جماعت اصلأ و ابدا به خدا و پیامبر و بهشت و جهنم اعتقادی ندارند ؟
اگه اعتقادی داشتند ( قاری برجسته قرآن با نو آموزان لواط نمی کرد ...‌‌
حوصله ام سر رفت ؛ خسته شدم بریدم ناامیدم و نمی دانم چه خاکی به سرم بریزم
هیچ امیدی به فردا ندارم
دو تا بچه هم بیشتر ندارم.
از آبنده شان بی نهایت نگران و بلکه نگران تمام جوانان هستم ؛ چه دختر و چه پسر

نظر توسط

سلام بر شما معلم گرامی


از شان و جایگاه معلم یکی حدیث
از حضرت علی (ع ) شده مشهور خاص و عام

فرموده واژه ای اگر آموزدم کسی
اینگونه بنده بنده ی او می شوم مدام

حدیث فوق از مولای متقیان شان و مرتبه ی شما و معلمین گرامی را بیان می کند

البته در کشور ما و خصوصا در این دوران معلم در جایگاه واقعی خود نیست و این یک دلیل بر اضمحلال و نابودی فرهنگ و اخلاق در جامعه ی ایرانی است


بنده از خواندن درد و دل شما بسیار متاثر شدم و در پاسخ به پیام حضرتعالی هیچ حرفی نمیتوانم بزنم

اگر چه خبر دارم از حال و روز اکثریت مردم پاک سرشت که متاسفانه حال و روز شما را دارند

اما با این حال به این نکته اشاره می ‌کنم که زرنگ و دانای واقعی کسی است که زندگی اش بر اساس فرامین الهی باشد و کسانی که دست در بیت المال برده اند قطعا بازنده اند اگر چه چند صباحی را علی الظاهر به عیش و نوش دنیا مشغول اند

شما یقین داشته باشید که وعده های الهی در قرآن مجید همه حق اند و به آیه های زیر یقین داشته باشید که می فرماید:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

پس هرکس هموزن ذره ای نیکی کند، آن نیکی را ببیند.


وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

و هرکس هموزن ذره ای بدی کند، آن بدی را ببیند

در پناه حق سلامت و موفق و سرافراز باشید
ان شاءالله
سلام و ادب و احترام. من از شهر همدان و یک معلم بازنشسته هستم و بیش از سی سال به این آب و خاک در حد

نظر توسط علی

بدون مقدمه و خیلی صریح میرم سر اصل مطلب!

در زمان امام علی و سایر امامان معصوم، آیا تمام مردم دیندار بودند؟ آیا در زمان امامان بزرگوار مردم در رفاه بودن؟ شخص امام علی که رهبرِ روحانی مردم بود، باعث دین گریزی مردم شد؟

کشور فرانسه چندین هفته ست درگیر آشوب داخلی و مشکلات اقتصادی و اجتماعیه، آیا اونم انقلاب 57 داشت؟ یا یه شخصی مثل خمینی حکومتش رو تشکیل داد؟

این چه منطق بی اساسیه که تمام مشکلات فعلی جامعه رو به انقلاب 57 ربط میدی؟

شما می بایست قبل از سرودن شعر و قبل از راه اندازی این سایت کمی سیره و تاریخ مطالعه می کردین. متاسفانه مثل خوارج فقط و فقط باعث گمراهی مردم می شین! بترسین از روزی که همین قلمی که دارین برعلیه خودتون شهادت بده...!

در مورد تمام مشکلات فعلی حاضرم باهاتون مکاتبه داشته باشم، به شرطی که تمام مکاتبات رو در سایت درج کنید.

امیدوارم نظر من رو تایید کنید تا همه بخونن!

نظر توسط علی

یه نکته: متاسفانه شما به انقلاب و اسلام به دید مادی نگاه می کنید! نقدها و اعتراضات رو با دید مادی و معیشتی شروع می کنید و در آخر کار لفظ خدا هم به جملاتتون اضافه می کنید! غافل از اینکه انقلاب و اسلام صرفا مادی نیست، اصلا ظهور انقلاب و اسلام بیشتر به خاطر معنویت بود. پیامبر با جمله ی لا اله الا الله مردم رو به اسلام دعوت کرد نه وعده ی کارخانه و پول و ثروت، که متاسفانه شما حرفتون رو با کارخانه و پول شروع کردین! در نتیجه این مثال و دیدگاه از پایه باطل و غلطه.

نکته ی بعد اینه که امام خمینی به هیچ عنوان وعده ی آب و برق نداد. دولت وقت همچین تزی رو داده بود. تعجب می کنم شما که تاریخ 40 سال پیش رو به درستی اطلاع ندارین چطور در مورد ماهیت انقلاب و دین و تاریخ حرف می زنین؟

نظر توسط

سلام بر شما


برادر عزیز لطفا آرام باشید

اولا این مطلب را
در نظر داشته باشید شما بعنوان مدافع انقلاب نباید مبانی اخلاقی و اعتقادی انقلاب و رهبر انقلاب را زیر پا گذاشته یا زیر سوال ببرید

بنابراین انتظار می رود اخلاق اسلامی را حفظ فرمائید


ثانیا تمام نظرات در این سایت از ابتدا تائید شده هستند مگر اینکه توهین و یا جملاتی خلاف شئونات اسلامی و اخلاقی در آنها باشد که در این صورت حذف خواهند شد

بنابراین سنجیده بحث کنید تا به نتیجه برسیم

اما پیش از هر چیز اول بفرمائید چند ساله هستید و تحصیلات و شغل شریف تان چیست تا بنابر ظرفیت جنابعالی به سوالات و ابهامات مطرح شده پاسخ دهم


ممنونم اگر منطقی بوده و گام به گام بحث را ادامه دهید

بنابراین
پس از بیان مختصری از بیوگرافی خودتان بحث را شروع خواهیم کرد

بسم الله
در خدمتم
علی بدون مقدمه و خیلی صریح میرم سر اصل مطلب! در زمان امام علی و سایر امامان معصوم، آیا تمام مردم دیند

نظر توسط

همین پیام شما نشان می دهد اطلاعات تان از وقایع انقلاب بسیار کم است

اینکه در پیام قبلی از شما خواستم خلاصه ای از بیوگرافی تان را بیان کنید دلیل داشت

و اما در جواب شما باید عرض کنم که
اولا امام خودشان وعده ی آب و برق و اتوبوس مجانی را مطرح کردند و گفتند که به این مقدار هم دلخوش نباشید ما هم دنیای شما را آباد می کنیم هم آخرت شما را.....


اما متاسفانه هر دو را خراب تر کردند....
علی یه نکته: متاسفانه شما به انقلاب و اسلام به دید مادی نگاه می کنید! نقدها و اعتراضات رو با دید مادی و

نظر توسط

برای آگاهی شما عرض می کنم
بنده متولد ۱۳۴۶
یعنی ۵۲ ساله ام
وقوع انقلاب را کاملا درک کرده ام

زمان جنگ به عشق شهادت و برای دفاع از اسلام و ایران و ناموس مردم ایران مدتی در جبهه ها حضور داشته ام


سالهاست
با افراد سیاسی خصوصا اصول گراها ارتباط نزدیک داشته و دارم.....

پس گمان نکنید که طرف تان یک بچه سوسول سرد و گرم نچشیده است.....
علی یه نکته: متاسفانه شما به انقلاب و اسلام به دید مادی نگاه می کنید! نقدها و اعتراضات رو با دید مادی و

نظر توسط

بنده همیشه سعی ام گفتن حرف حق است

سال ۹۱ به خاطر سرودن شعر زاینده رود و حمایت از کشاورزان مظلوم منطقه شرق اصفهان سه شبانه روز مهمان زندان اطلاعات بودم

اما
طی چهار پنج جلسه بازجویی و یک جلسه دادگاه حقانیت گفته هایم را اثبات کردم و تازه بنده طلبکار ماموران و بازپرسان اطلاعات شدم و به آنها ثابت کردم که مسئولین با نفهمی و مدیریت غلط و توده ی مردم با سکوت شان خیانت کرده اند....

بنابراین
نه فقط در این فضای محدود که هر جا لازم باشد ثابت می کنم که اکثر مسئولین نظام خیانت کارند
ثابت می کنم که وقوع انقلاب هم از نظر مادی هم از نظر معنوی به ضرر ایران و جهان اسلام شد و ای کاش رخ نداده بود......
علی یه نکته: متاسفانه شما به انقلاب و اسلام به دید مادی نگاه می کنید! نقدها و اعتراضات رو با دید مادی و

نظر توسط

ما اصلا مباحث مادی را نادیده می گیریم
به نظر شما بعداز انقلاب اصول اعتقادی و اخلاقی بهتر شد یا بدتر؟

آیا رحم و مروت و مردانگی در ایران امروز بیشتر است یا در دوران ستمشاهی؟

به نظر شما امروزه در بازارهای ایران بیشتر گذشت و انصاف و برکت به چشم می خورد یا دروغ و کلک و اسکونت؟

ربا که در احادیث حضرات معصومین علیهم السلام از آن به عنوان جنگ با خدا یاد شده است در جامعه ی امروز ما بیشتر است یا در زمان طاغوت؟

حرمت ریش سفیدها و غیرت مردان و حجب و حیای زنان چه وضعیتی دارد؟ امروز بیشتر مراعات می شود یا در آن دوران؟

دینداری و اعتماد مردم به روحانیت چطور؟

قطعا یکی از آرمان های انقلاب ترویج تعالیم اسلام در سطح جامعه بوده است اما به نظر شما آیا پس انقلاب به این هدف نزدیک شده و یا از آن دور گشته ایم؟

به نظر شما امروز دین گریزی و بی اعتمادی و تنفر از روحانیت بیشتر است یا در زمان طاغوت؟
علی یه نکته: متاسفانه شما به انقلاب و اسلام به دید مادی نگاه می کنید! نقدها و اعتراضات رو با دید مادی و

نظر توسط علی

سلام و عرض ادب

بنده 30 ساله هستم و تخصصم برنامه نویسی هست و به صورت فری لنسر کار می کنم. علاوه بر تخصص خودم مطالعاتی هم در زمینه های گوناگون داشتم.

تشکر از اینکه هم نظرم رو تایید کردین هم پاسخم رو دادین و هم اعلام آمادگی کردین برای مکاتبه ی دوستانه.
سلام بر شما برادر عزیز لطفا آرام باشید اولا این مطلب را در نظر داشته باشید شما بعنوان مدا

نظر توسط علی

آیا مکاتبه در همین قسمت نظرات انجام بشه؟

اگر در همین قسمت انجام میشه، بهتره که هر نفر در قالب یک نظر مطالبش رو بیان کنه. اینطور نباشه که مثلا چند تا نظر پشت سر هم ارسال کنیم.

لطفا از پراکنده گویی هم پرهیز کنیم. به طور مثال اگر موضوع بحث در رابطه با مجانی کردن آب و برق هست، تا روشن شدن موضوع فقط حول همین محور گفتگو انجام بشه و از پرداختن به مباحث متفرقه اجتناب کنیم. وقتی که یک موضوع به اتمام رسید، موضوعات دیگه رو به ترتیب ادامه می دیم!

اگر با مواردی که عرض کردم موافق هستین شروع می کنیم!

شما هم اگر صحبتی قبل از شروع دارین، بفرمایین.

نظر توسط

با عرض سلام مجدد خدمت شما برادر عزیز

اصل انقلاب از اول خوب و بجا و نیت امام و انقلابیون برای انقلاب خیر بود منتهی متاسفانه نتوانستیم انقلاب را حفظ نموده و به اهداف و آرمانهای انقلاب برسیم

عدالت و رسیدن به ارزشهای والای دینی و انسانی از آرمانهای انقلاب بود اما متاسفانه آنچه منظور نظر امام و دیگر انقلابیون بود اجرا نشد و حتی در مواردی بدتر شد

بعضی ها با خواندن اشعار انتقادی بنده فکر می کنند من ضد انقلابم و حال آنکه واقعا اینطور نیست
حتی اگر در گوگل کدواژه ی

اشعار ضد انقلاب

را سرچ کنید گوگل سایت بنده را معرفی می کند و حال انکه واقعا درست نیست

بنده منتقد دزدان شیادی هستم که انقلاب را دزدیدند و به تاراج منابع ملی پرداختند و ایران و ایرانی را به روز سیاه نشاندند.....

کسانی که مجری برنامه های استعماری انگلیس اند و یکی از برنامه های شان ترویج دین گریزی در جامعه ی ایران است

و انصافا چه خوب اجرا کردند آنچه ۳۰۰ سال پیش مستر همفر از برنامه های استعماری انگلیس بر شمرده بود....‌

پیشنهاد می‌کنم حتما کتاب خاطرات مستر همفر را اگر تاکنون مطالعه نکرده اید حتما مطالعه فرمائید

این کتاب بسیار روشنگر است

سلامت و موفق و سرافراز باشید
ان شاءالله
علی سلام و عرض ادب بنده 30 ساله هستم و تخصصم برنامه نویسی هست و به صورت فری لنسر کار می کنم. علاوه بر

نظر توسط

بله
فرمایش شما درست است
همین جا طبق پیشنهاد شما بحث می کنیم

البته تا شب دیگر بنده مجال پاسخ ندارم
شب ان شاءالله به شرط حیات در خدمت تان خواهم بود

یا علی مدد
علی آیا مکاتبه در همین قسمت نظرات انجام بشه؟ اگر در همین قسمت انجام میشه، بهتره که هر نفر در قالب یک

نظر توسط علی

خیلی ممنون، پس زحمت بکشین در انتهای مکاتبه و بحثمون موضوعات مطرح شده رو در قالب یک مطلب جدید در سایت منتشر کنید.

موضوع اول رو در رابطه با مجانی کردن آب و برق شروع می کنیم!

امیدوارم همونطور که در برخی از مطالب سایتتون اشاره کردین پذیرای حق باشین و تعصب بیجا نسبت به بعضی موضوعات نداشته باشین!

طبق اصول مناظره، شخصِ مدعی، یعنی شخصی که حرفی رو میزنه باید برای حرفش سند و مدرک ارائه کنه (مخصوصا افراد فرهیخته و کسانی که دستی به قلم دارن) و اگر نتونه سند و مدرک معتبر ارائه کنه و خواننده یا شنونده رو اقناع کنه نامعتبر بودن حرف خودش رو به اثبات رسونده.

از اونجایی که شما نویسنده تمامی مطالب این سایت هستید از شما تقاضا می کنم سند و مدرکی دال بر اینکه در قسمتی از شعر فرمودین "بگو وعده ی برق و آبت چه شد" ارائه کنید.
بله فرمایش شما درست است همین جا طبق پیشنهاد شما بحث می کنیم البته تا شب دیگر بنده مجال پاسخ ندا

نظر توسط

سلام

اگر فایل صوتی سخنرانی امام مبنی بر وعده ی آب و برق و اتوبوس مجانی را تا کنون نشنیده اید می توانید آن را در گوگل سرچ کرده و گوش کنید تا صحت بیت

بگو وعده ی برق و آبت چه شد؟

برای تان مسلم گردد

برای نمونه شما با مراجعه به سایت زیر صدای امام را بشنوید


https://www.dalfak.com/w/mtm14/صوت-منتشر-شده-از-امام-خمینی-مبنی-بر-رایگان-شدن-آب-و-برق


فعلا امکان قرار دادن فایل صوتی در این سایت نیست اما به زودی آن سخنرانی حضرت امام را در این صفحه خواهم گذاشت
علی خیلی ممنون، پس زحمت بکشین در انتهای مکاتبه و بحثمون موضوعات مطرح شده رو در قالب یک مطلب جدید در سایت

نظر توسط علی

سخنرانی امام در چه تاریخی بود؟ آیا حرف های قبل و بعد از این صوتی که در فضای مجازی منتشر شده رو شنیدین یا خوندین؟ اگر شخص دیگری قبل از امام خمینی این وعده ها رو داده باشه باز هم روی موضع خودتون پافشاری می کنید؟

سخنگوی دولت در تاریخ سه شنبه 8 اسفند 1357 این وعده رو داد.
سخنگوی دولت: برای کم درآمد ها آب و برق مجانی می شود.
حرف های امام در مدرسه ی فیضیه در تاریخ 12 اسفند بوده. قسمتی از سخنان ایشون:
علاوه بر اینکه زندگی مادی شما را می خواهیم مرفه بشود زندگی معنوی شما را هم می خواهیم مرفه کنیم.

پس امام خمینی وعده ی دروغ ندادند، پاسخ به وعده ی دولت موقت بود.
کافیه در گوگل عبارت "شایعه مجانی کردن آب و برق" رو جستجو کنید.

https://www.aparat.com/v/FDzCg/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%A2%D8%A8_%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D9%82_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_.%D8%B1%D9%87.

https://www.dalfak.com/w/iqg9bj/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%9F-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
سلام اگر فایل صوتی سخنرانی امام مبنی بر وعده ی آب و برق و اتوبوس مجانی را تا کنون نشنیده اید م

نظر توسط

به هر حال سخنرانی حضرت امام آن وعده را تایید می کند

مثل این است که شما حرفی بزنید و بنده آن را تایید کنم
در این صورت بنده و جنابعالی در یک موضع خواهیم بود
علی سخنرانی امام در چه تاریخی بود؟ آیا حرف های قبل و بعد از این صوتی که در فضای مجازی منتشر شده رو شنیدی

نظر توسط

ما اصلا به تاریخ سخنرانی حضرت امام کار نداریم
ناریخ مهم نیست
به هر حال امام این وعده را دادند

نمی دانم به آدرسی که دادم مراجعه کردید یانه
در آن فایل صوتی همه چیز روشن است

https://www.dalfak.com/w/mtm14/صوت-منتشر-شده-از-امام-خمینی-مبنی-بر-رایگان-شدن-آب-و-برق

علی سخنرانی امام در چه تاریخی بود؟ آیا حرف های قبل و بعد از این صوتی که در فضای مجازی منتشر شده رو شنیدی

نظر توسط علی

لطفا تعصب رو بذارید کنار. سخنگوی دولت اون وعده رو داد. وقتی وعده ی مجانی کردن آب و برق عملی نشد باید یقه ی دولت رو گرفت.چه ربطی به امام خمینی داره؟
اصلا فـــــــــــرررض کنیم امام خمینی آن وعده را تایید کرد! وظیفه ی کیه که اون وعده رو عملی کنه؟ خب مشخصه دولت! اگر اون وعده عملی نشد چی رو می رسونه؟ بی عرضگی دولت رو! معادله ی سختی نیست! از هر طرف به قضیه نگاه کنی مقصر اصلی دولته.

شما خودتون آدم فرهیخته ای هستین، قطعا نقل قول و تایید رو از سخن شخصی به راحتی تشخیص میدین. حرف امام تایید وعده ی دولت نبود، نقل قول بود. کما این که در حرف های مسئولین فعلی کشور هم اینجور حرف ها زده میشه.
به هر حال سخنرانی حضرت امام آن وعده را تایید می کند مثل این است که شما حرفی بزنید و بنده آن را تا

نظر توسط علی

اگر تاریخ رو از منابع حذف کنیم از درجه ی اعتبار ساقط میشن. در برخی منابع تاریخی ذکر روز و ساعت و دقیقه خیلی مهمه، اینکه اون حادثه ی تاریخی در چه روز و در چه ساعتی رخ داده بسیار اهمیت داره. تشخیص اینکه امام خمینی دروغ گفته یا نه با همین تاریخ سخنرانی مشخص میشه که متاسفانه در کلیپی که شما ارسال کردین تاریخ ایراد سخنرانی ذکر نشده، پس از درجه ی اعتبار ساقط هست.
ما اصلا به تاریخ سخنرانی حضرت امام کار نداریم ناریخ مهم نیست به هر حال امام این وعده را دادند ن

نظر توسط

ادامه بحث در اینجا

نظر توسط علی

وقتی تاریخ حرف هر دو شخص (امام خمینی و سخنگوی دولت) رو بذاریم کنار هم، متوجه میشیم که وعده ای که داده شده توسط سخنگوی دولت بوده. و وقتی سخنرانی امام خمینی رو از ابتدا تا انتها خوب گوش بدیم متوجه میشیم که اولا نقل قول از سخنگوی دولت گفتن، دوما وعده توسط امام داده نشده.

فرض کنید یک شخص سفیه یک سنگ در چاه می اندازد! شما به اون شخص میگین که چیکار کردی؟ میگه که سنگ در چاه انداختم و میره! شخص ثالثی شما رو در کنار چاه می بینه و از شما می پرسه که چیشده؟ شما میگن سنگ در چاه افتاده! در حقیقت نقل قول کردین! نقل قول شما به این معنی نیست که حرف از وجود شما برخاسته. در نتیجه اون وعده از وجود امام نبود، از وجود سخنگوی دولت برخاسته بود.
تاریخ بیان این وعده چه چیز را برای اثبات نمودن بیان این وعده توسط امام عوض می کند؟

نظر توسط

در این کلیپ نیز وعده ی امام مبنی بر وعده ی آب و برق و اتوبوس مجانی را تایید می کند

حتی انتظار می رود که علاوه بر مسکن و آب و برق و اتوبوس مجانی برای مردم اسباب رفاه بیشتری هم بوسیله ی نظام بوجود آید
علی عرض سلام. لینک ویدئو ها به صورت کوتاه https://www.aparat.com/v/FDzCg https://www.dalfak.com/w/

نظر توسط

ولی در این کلیپ امام وعده دولت را نه تنها رد نمی کند بلکه تایید و مواردی را هم به آن اضافه می کند
ادامه بحث در اینجا

نظر توسط علی

بالاتر عرض کردم خدمتتون؛ این قضیه مثل یک معادله میمونه که از هر طرف بهش نگاه کنی دولت وقت مقصر بوده. چرا؟ چون دولت وظیفشو به نحو احسن نتونسه انجام بده.

یک مثال دیگه: پیامبر فرمودن ربا نخورید. خودتون هم در جریان هستین که ربا در حال حاضر در زندگی بعضی مردم جاری هست. این یعنی اینکه انقلاب و آیین پیامبر مشکل داشته؟ یا حرفی که پیامبر زده غلط بوده؟ افرادی که نتونستن ربا رو از جامعه حذف کنن مقصر هستن!
در موضوع وعده ی آب و برق هم به همین صورت! البته با تفاوت فاحش! که دولت اول وعده داده و خودش هم نتونسته وعده رو عملی کنه!

موارد دیگه ای هم که امام اضافه کردن مثل اون مثال ربا که عرض کردم! چه کسی باید دستورات رهبر جامعه ی مسلیمن رو اجرا کنه؟
ولی در این کلیپ امام وعده دولت را نه تنها رد نمی کند بلکه تایید و مواردی را هم به آن اضافه می کند

نظر توسط علی

قرار شد در پایین صفحه پاسخ بدیم!

دوست عزیز شما که دوباره رفتین سر پله اول!
اولا به تاریخ سخنرانی ها توجه کنید.
دوما به نقل قول امام توجه کنید.
سوما به کسی که باید وعده ها رو عملی کنه توجه کنید.

متاسفانه تعصب اجازه نمیده که به هیچ کدوم از موارد فوق توجه کنید و هی حرف خودتون رو تکرار می کنید!

یک سوال از شما دارم، چه کسی باید دستورات رهبر جامعه ی مسلیمن رو اجرا کنه؟
در این کلیپ نیز وعده ی امام مبنی بر وعده ی آب و برق و اتوبوس مجانی را تایید می کند حتی انتظار می

نظر توسط

اولا فرض بفرمائید که دولت موقت یک وعده ی اشتباهی را داد آیا امام باید آن را تایید می کرد؟

ثانیا حالا وعده ی داده شده را وقتی امام تایید کرد و دولت موقت عرضه ی انجامش را نداشت چرا پس از چهل سال در این راستا کاری انجام نشد؟

ثالثا اگر قرار است حکومت اسلامی در پیاده کردن فرامین الهی ضعیف تر از دولت ستمشاهی عمل کند پس چرا اصلا انقلاب شد؟

شما از بزرگ ترهای تان بپرسید در زمان شاه قباهت ربا چقدر زیاد بود و به قول شما حالا با اینکه ظاهرا حکومت اسلامی است ربا یک امر معمول و عادی در جامعه ی ایران شده است

و این یعنی حکومت جمهوری اسلامی در پیاده کردن فرامین الهی ناتوان بوده و در بسیاری جهات بدتر از رژیم شاه عمل کرده پس بهتر که اصلا بوجود نمی آمد
علی بالاتر عرض کردم خدمتتون؛ این قضیه مثل یک معادله میمونه که از هر طرف بهش نگاه کنی دولت وقت مقصر بوده.

نظر توسط

متنی که در بالای همین صفحه در قسمت مقدمه امده است جواب کاملی به پیام اخیر جنابعالی است

لطفا حتی اگر قبلا آن را خوانده اید یکبار دیگر هم مطالعه فرمائید
علی بالاتر عرض کردم خدمتتون؛ این قضیه مثل یک معادله میمونه که از هر طرف بهش نگاه کنی دولت وقت مقصر بوده.

نظر توسط علی

فرض نیست، دولت موقت خبط محرزی رو انجام داد.
خیلی صراحتا عرض کنم، متاسفانه شما "نقل قول" رو از "تایید" تشخیص نمیدین! برای همین هم روی موضع خودتون پافشاری می کنید. حتی تاریخ ایراد سخنرانی رو نادیده می گیرد. چیزی که در تاریخ بسیار مهم و اساسی هست.

موضوع بعدی در رابطه با چرایی عملکرد ضعیف حکومت اسلامی!

با یک مقدمه ی خیلی کوچیک شروع میکنم و در نظر بعدی به صورت مفصل توضیح میدم!

حضرت موسی پس از تشکیل حکومت به کوه طور رفتن.... موقع برگشت دیدن که مردم گوساله پرست شدن. طبق استدلال شما حکومت حضرت موسی که پیامبر الهی هست در پیاده کردن فرامین الهی ناتوان بوده!
متنی که در بالای همین صفحه در قسمت مقدمه امده است جواب کاملی به پیام اخیر جنابعالی است لطفا حتی ا

نظر توسط علی

حضرت موسی در زمان فرعون و در کاخ فرعون زندگی می کرد، تا زمانی که عقیده ی خودش رو ابراز نکرد فرعون با حضرت هیچ مشکلی نداشت. وقتی که حضرت موسی پرچم توحید رو برافراشت فرعون در مقابل حضرت قرار گرفت و از هیچ کوششی برای سرکوبی حضرت دریغ نکرد.
آیا بعد از اینکه حضرت موسی آیین خودش رو به مردم عرضه کرد، شرایط مادی مردم بهتر شد؟
آیا اوضاع بدِ مردم تقصیر حضرت موسی و انقلاب ایشون بود؟
کسانی که حضرت موسی و پیروان ایشون رو در تنگنا قرار می دادن هیچ تقصیری نداشتن؟

حضرت محمد در زمان کفر و بت پرسی پا به عرصه ی وجود گذاشت. تا زمان قبل از بعثت همه پیامبر رو به عنوان امین خودشون قبول داشتن. هیچ شخصی اعم از سران مکه و افراد عادی با پیامبر مشکلی نداشتند. وقتی که حضرت به پیامبری مبعوث شد و دعوت خودش رو علنی کرد و پرچم اسلام رو برافراشت، سران مکه به مقابله با پیامبر برخاستن و پیروان حضرت رو مورد شکنجه و آزار قرار دادن.
آیا بعد از اینکه حضرت محمد آیین خودش رو به مردم عرضه کرد، شرایط مادی مردم بهتر شد؟
آیا مردم مسلمان 3 سال در محاصره اقتصادی شرایط مساعدی داشتند؟
آیا شرایط ناگوار مردم تقصیر حضرت محمد و انقلاب ایشون بود؟
کسانی که حضرت محمد و پیروان ایشون رو مورد شکنجه قرار می دادند هیچ تقصیری ندارن؟

در مورد امام علی، امام حسن، امام حسین و سایر ائمه به همین ترتیب...!
آیا مردم مسلمان بعد از اینکه به حقانیت ائمه اعتراف می کردن شرایط مساعدی داشتن؟
آیا شرایط نامساعد شیعه تقصیر امامان معصوم بود؟
شهید شدن شهدای کربلا تقصیر قیام و انقلاب امام حسین بود؟
افرادی مثل ابوسفیان، شمر، یزید و یهودیانی که در مقابل آیین حق صف آرایی کردن هیچ تقصیری ندارن؟

اگر قرار باشه طبق استدلال شما پیش بریم به این نتیجه می رسیم که تمام پیامبران و امامان مقصر اوضاع آشفته ی مردم و جامعه ی مسلمین بودن!

زمان شاه و قیام امام خمینی هم به همین ترتیب! وقتی که امام خمینی پرچم انقلاب رو برافراشت، شاه و عده ای از طرفدارن شاه (چه خارجی چه داخلی) به مخالفت برخاستن و مردمی که پیرو امام خمینی بودن رو سرکوب کردن و در نتیجه امام خمینی رو تبعید کردن! در نهایت طی اتفاقاتی که رخ داد و برعکس اوضاع اجتماعی سیاسی در زمان ائمه ی معصوم، قیام امام خمینی منجر به انقلاب 57 و تشکیل حکومت اسلامی شد. مشابه حکومت امام علی، عده ای به مخ
علی فرض نیست، دولت موقت خبط محرزی رو انجام داد. خیلی صراحتا عرض کنم، متاسفانه شما "نقل قول" ر

نظر توسط علی

زمان شاه و قیام امام خمینی هم به همین ترتیب! وقتی که امام خمینی پرچم انقلاب رو برافراشت، شاه و عده ای از طرفدارن شاه (چه خارجی چه داخلی) به مخالفت برخاستن و مردمی که پیرو امام خمینی بودن رو سرکوب کردن و در نتیجه امام خمینی رو تبعید کردن! در نهایت طی اتفاقاتی که رخ داد و برعکس اوضاع اجتماعی سیاسی در زمان ائمه ی معصوم، قیام امام خمینی منجر به انقلاب 57 و تشکیل حکومت اسلامی شد. مشابه حکومت امام علی، عده ای به مخالفت برخاستن (دشمن خارجی و منافقین داخلی) و زندگی رو بر مردم تلخ کردن (تحریم و گرانی و تورم و ...).
همونطور که می بینیم اوضاع نامساعد مردم در جمهوری اسلامی کاملا طبیعی هست! چرا؟ چون اوضاع مردم در زمان پیامبر و ائمه نامساعد بود. به صورت خیلی کلی یعنی اینکه یک جریانی نمیخواد خط توحید در جامعه احیا بشه و هدفش نابودی اسلام و مسلیمن هست.

در جاهایی از حرفاتون اشاره به عدل علی می کنید! ولی اصلا به اوضاع سیاسی اون زمان و موضع دشمن و حرکات منافقین اشاره ای نمی کنین!
در مورد انقلاب 57 هم فقط و فقط اوضاع آشفته ی امروز رو تشریح می کنید. خب اوضاع آشفته و شرایط نامساعد اجتماعی رو که همه اطلاع دارن! چرا در مورد اشخاص و افرادی که مسبب این نابسامانی شدن حرفی نمی زنید؟ چرا در مورد دشمن و منافقان سخن نمی گید؟ (قطعا می دونید که دشمن یعنی افراد خارجی و منافقین یعنی دشمنان داخلی) شما اگر پیرو قرآن و ائمه هستین باید تمام ابعاد سیاسی اجتماعی اونا رو تشریح کنید، نه اینکه فقط تک بعدی به قضایا اشاره کنید و مردم رو از انقلاب و اسلام دور کنید. چندین و چند آیه و خطبه در قرآن و نهج البلاغه در مورد دشمن و منافقین داریم. ولی در اشعار و نوشته های شما اثری در این مورد (دشمن و نفاق) دیده نشده! تنها چیزی که به اون اشاره شده ضربه زدن به انقلاب 57 هست که به صورت غیر مستقیم ضربه به اصل اسلام است!
علی حضرت موسی در زمان فرعون و در کاخ فرعون زندگی می کرد، تا زمانی که عقیده ی خودش رو ابراز نکرد فرعون با

نظر توسط

حضرت موسی با گوساله پرستی قومش سازش نکرد
بلکه
گوساله ی سامری را شکست اما چهل سال است جمهوری اسلامی ایران بت بانک های ربا خوار در ایران را هر روز بزرگ تر و بزرگ تر می کند
علی فرض نیست، دولت موقت خبط محرزی رو انجام داد. خیلی صراحتا عرض کنم، متاسفانه شما "نقل قول" ر

نظر توسط

.اگر پس از رسالت پیامبر وضعیت مادی مردم مسلمان بدتر شد پیامبر و خاندان پاکش نیز در کنار مردم گرسنگی و نداری را در شعب ابی طالب تحمل کردند نه مانند اکثر مسئولین نالایق و بی کفایت و خائن جمهوری اسلامی هم به تاراج اموال عمومی و اختلاس و رانت خواری مشغول باشند و هم بچه های شان را به امریکا و اروپا بفرستند تا اشرافی تر از خاندان سلطنت در دوران ستمشاهی زندگی کنند....
علی حضرت موسی در زمان فرعون و در کاخ فرعون زندگی می کرد، تا زمانی که عقیده ی خودش رو ابراز نکرد فرعون با

نظر توسط

ادامه بحث

نظر توسط علی

بحث ما در مورد رهبر جامعه و حکومت هست!
اینکه شما گفتین انقلاب 57 مشکل داره و ....!
تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اصلِ انقلابِ پیامبران و ائمه و انقلاب امام خمینی مشکلی نداشتن.

با نتیجه گیری فوق موافقین؟
ادامه بحث

نظر توسط

برادر عزیز لطفا صفحات دیگر سایت را هم مطالعه فرمائید تا موضع بنده در برابر امریکا انگلیس اسرائیل داعش و.... برای تان روشن شود

شعر
عشق من قاسم سلیمانی است
و شعر
شهید محسن حججی
و شعر
انگلیس ریشه ی فساد
را مطالعه کنید

شعر فرهنگ شهادت که خطاب به مقام معظم رهبری است را مطالعه فرمائید تا نگاه تان به بنده کمی منصفانه تر شود

ممنونم
علی زمان شاه و قیام امام خمینی هم به همین ترتیب! وقتی که امام خمینی پرچم انقلاب رو برافراشت، شاه و عده ا

نظر توسط

جواب تان را با عرض معذرت تکرار می کنم.اگر پس از رسالت پیامبر وضعیت مادی مردم مسلمان بدتر شد پیامبر و خاندان پاکش نیز در کنار مردم گرسنگی و نداری را در شعب ابی طالب تحمل کردند نه مانند اکثر مسئولین نالایق و بی کفایت و خائن جمهوری اسلامی هم به تاراج اموال عمومی و اختلاس و رانت خواری مشغول باشند و هم بچه های شان را به امریکا و اروپا بفرستند تا اشرافی تر از خاندان سلطنت در دوران ستمشاهی زندگی کنند....


حضرت موسی با گوساله پرستی قومش سازش نکرد
بلکه
گوساله ی سامری را شکست اما چهل سال است جمهوری اسلامی ایران بت بانک های ربا خوار در ایران را هر روز بزرگ تر و بزرگ تر می کند

بنابراین باید گفت
نخیر با شما موافق نیستم زیرا

مسئولین نظام در مواجهه ی با سختی ها در کنار مردم نماندند و مانند اهلبیت و حضرت موسی عمل نکردند و از مردم فاصله گرفتند
علی بحث ما در مورد رهبر جامعه و حکومت هست! اینکه شما گفتین انقلاب 57 مشکل داره و ....! تا اینجا به این

نظر توسط علی

کسی که با اصل یک موضوع مشکل داشته باشه، قبول کردن فرعیاتش چندان اهمیتی نداره! مثل اینه که با ریشه ی یک درخت مشکل داره و ریشه ی اون درخت رو نابود میکنه و میگه من با میوه های درخت و سایه اش مشکلی ندارم و ازشون بهره می برم!
برادر عزیز لطفا صفحات دیگر سایت را هم مطالعه فرمائید تا موضع بنده در برابر امریکا انگلیس اسرائیل دا

نظر توسط علی

متوجه عرض بنده نشدین.

فعلا کاری به مسئولین نداریم. بحث ما حول حکومت و کسی که پرچم حکومت رو برافراشته هست. یعنی رهبر حکومت. رهبران حکومت ها مثل پیامبر، امام علی و امام خمینی.

با این تفاسیر آیا موافق هستین که اصلِ حکومت رهبران فوق مشکلی نداشته؟
لطفا دقت کنید، گفتم "اصلِ حکومت". حرفی از مسئولین و نحوه ی عملکردشون نزدم.
جواب تان را با عرض معذرت تکرار می کنم .اگر پس از رسالت پیامبر وضعیت مادی مردم مسلمان بدتر شد

نظر توسط

قبلا به این پرسش شما تلویحا پاسخ داده ام باز تکرار می کنم:

اصل انقلاب از اول خوب و بجا و نیت امام و انقلابیون برای انقلاب خیر بود منتهی متاسفانه نتوانستیم انقلاب را حفظ نموده و به اهداف و آرمانهای انقلاب برسیم

عدالت و رسیدن به ارزشهای والای دینی و انسانی از آرمانهای انقلاب بود اما متاسفانه آنچه منظور نظر امام و دیگر انقلابیون بود اجرا نشد و حتی در مواردی بدتر شد

بعضی ها با خواندن اشعار انتقادی بنده فکر می کنند من ضد انقلابم و حال آنکه واقعا اینطور نیست
حتی اگر در گوگل کدواژه ی

اشعار ضد انقلاب

را سرچ کنید گوگل سایت بنده را معرفی می کند و حال انکه واقعا درست نیست

بنده خود را انقلابی می دانم و طرفدار نظام و لذا منتقد دزدان شیادی هستم که انقلاب را دزدیدند و به تاراج منابع ملی پرداختند و ایران و ایرانی را به روز سیاه نشاندند.....

کسانی که مجری برنامه های استعماری انگلیس اند و یکی از برنامه های شان ترویج دین گریزی در جامعه ی ایران است
علی متوجه عرض بنده نشدین. فعلا کاری به مسئولین نداریم. بحث ما حول حکومت و کسی که پرچم حکومت رو برافرا

نظر توسط

لطفا جواب را در پایین صفحه منظور کنید

ممنونم

نظر توسط

ادامه ی بحث در اینجا

نظر توسط

واقعیت بر عکس این فرمایش شما است

من با اصل و ریشه ی انقلاب موافقم اما با میوه های آفت زده و فاسدش مخالفم

و مطمئن باشید حال که درخت انقلاب آفت زده شده است اگر دوستداران نظام نسبت به این معضل بی تفاوت بوده و این بلایا را نادیده بگیرند و فکری برای شاخ و برگهای فاسد نکنند قطعا این آفات فرا گیر شده و سرانجام درخت انقلاب از ریشه نابود خواهد شد

و تعجب بنده از این است که بسیاری از افراد انقلابی خود را طرفدار و سینه چاک انقلاب می دانند اما در برابر آفت گرفتن درخت انقلاب سکوت اختیار کرده و حتی برخی به توجیه انحراف از مبانی انقلاب می پردازند

بنده یقین دارم
تمام مردم ایران از انقلابیون گرفته تا ضد انقلابها و از دلسوزان نظام تا بی تفاوتها و...... همه و همه در برابر انحرافی که در سیستم جمهوری اسلامی بوجود آمد و سبب پایمال شدن خون شهیدان شد مقصرند و سکوت کنندگانی که به هر دلیل در برابر این تراژدی ؛ نرمش به خرج دادند قطعا در روز حساب مواخذه خواهند شد....

نظر توسط علی

سلام و عرض ادب

حالا که شما با اصل انقلاب موافق هستین چند تا سوال ازتون دارم!

آیا اسلامی که پیامبر آن را پایه گذاری کرد حفظ شد؟ آیا به اهدافش رسید؟
بعد از شهادت پیامبر عدالت و ارزش های والای دینی و انسانی که از آرمان های پیامبر و اسلام بود اجرا شد؟

همه می دونیم که بعد از پیامبر جامعه ی مسلمین به انحراف کشیده شد. انحرافی بدتر از شرایط فعلی که منجر به شهادت 11 نفر از ائمه ی معصوم شد! و اون خط انحراف تا الان ادامه داره! شما از انقلاب 57 انتظاراتی رو دارین که حتی در زمان پیامبر و امام علی و سایر ائمه هم محقق نشد!

در اکثر نوشته هاتون انقلاب 57 رو بردین زیر سوال و در حقیقت بهش خدشه وارد کردین! در صورتی که مشکل از مسئولین نالایق بوده نه اصل انقلاب.

در برخی جاها هم انقلاب اسلامی رو با نظام ستم شاهی مقایسه کردین. مثل این میمونه که حکومت امام علی با پادشاهی معاویه مقایسه بشه. این نوع قیاس از پایه دارای اشکاله. اصلا نمیشه حق رو با باطل قیاس کرد.

بنده منکر این نیستم که نظامات کفر هیچ دستاوردی ندارن، برخی نظامات کفر مثل آمریکا خدمات با ارزشی مثل کامپیوتر به بشر عرضه کردن ولی این دلیل نمیشه که نظام کفر رو با حکومت حق قیاس کنیم و حکومت حق رو تخریب کنیم.

حکومت حق دارای اشکالاتی هم هست. چرا؟ چون تمام مسئولینش معصوم نیستن.
بعضیا منافق هستن بعضیا کار بلد نیستن بعضیا دنیا دوست هستن بعضیا دزد هستن! تمام این ضعف ها دلیل نمیشه نظام باطل رو برتر از حکومت حق بدونیم.
از نظر من اگر کسی در هر شرایطی نظام باطل ستمی شاهی رو برتر از حکومت اسلامی بدونه اون شخص یا مسلمان نیست یا منافقه!
دلیل نداره شخص، حکومتی که بر پایه توحید شکل گرفته رو تخریب کنه و یا با نظام ستم شاهی مقایسه کنه.
اگر مشکل یا ضعفی هست باید صراحتا به همون مشکل یا ضعف اشاره بشه نه اینکه حکومت حق رو از ریشه قطع کرد!
واقعیت بر عکس این فرمایش شما است من با اصل و ریشه ی انقلاب موافقم اما با میوه های آفت زده و فاسدش

نظر توسط

با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما برادر عزیز

تفاوت دیدگاه بنده و جنابعالی در مورد ماهیت انقلاب بسیار زیاد و متفاوت است

شما انقلاب و تاسیس جمهوری اسلامی را با بعثت پیامبر مقایسه می کنید اما بنده انقلاب ۵۷ را با قیام سیاه جامگان و تاسیس حکومت بنی عباس مقایسه می کنم

تفاوت از زمین تا آسمان است

فرض کنید ما در اواخر زمان حکومت سراسر ظلم بنی امیه بودیم در این صورت به احتمال زیاد از قیام سیاه جامگان دفاع می کردیم اما آیا وقتی خلفای ظالم بنی عباس در ظلم و جنایت از بنی امیه پیشی گرفتند باز هم می توانستیم از حکومت امثال هارون الرشید حمایت کنیم؟


و اما در مورد انحراف بعداز پیامبر هم اگر بنده و جنابعالی بودیم باید راه و رسم ابوذر را در پیش می گرفتیم

ابوذر از انحراف خلفا بخصوص عثمان به شدت انتقاد می کرد و همین باعث تبعید و شهادتش شد

انحراف انقلاب ایران هم دقیقا مانند همان زمان است

مقایسه کنید روش زندگی ساده ی پیامبر را با اشرافی گری و تجمل گرایی عثمان و والیان او و انتقاد ابوذر در برابر این انحراف

در مقابل

مقایسه کنید ساده زیستی امام خمینی را با اشرافی گری و تجمل گرایی مسئولین پس از امام مثلا هاشمی رفسنجانی و سکوت امثال شما در برابر چنین انحرافی

پس اینجا امثال حضرتعالی با سکوت و سازش تان خیانت کارید و بنده مطمئن هستم روزی مواخذه خواهید شد....

مگر اینکه شما هم عنوان کنید که در برابر انحرافات و ظلم ها و اختلاس ها و مفاسد مختلف و.... از خود واکنش و عکس العمل نشان داده اید.
علی سلام و عرض ادب حالا که شما با اصل انقلاب موافق هستین چند تا سوال ازتون دارم! آیا اسلامی که پیا

نظر توسط علی

خیلی ساده، واضح و صریح میگم!

حکومت اسلامی توسط پیامبر تاسیس شد و یکسری مشکلات داشت.
حکومت امام علی هم یکسری مشکلات داشت.
بعد از امام علی حکومت از دست ائمه معصوم خارج شد و به دست افراد نالایق افتاد. که این اتفاقات منجر به شهادت ائمه معصوم شد. که در نهایت امام دوازدهم در دو غیبت صغری و کبری به سر بردن. و هدایت جریان شیعه رو به دست جانشینان خودشون که در اصطلاح بهشون میگن فقها یا زعمای شیعه، سپردن.
حکومت بنی عباس توسط اشخاص غیر فقیه تشکیل شد.
ولی حکومت جمهوری اسلامی توسط امام خمینی که یک شخص فقیه و مرجع شیعیان بود تشکیل شد.

پس فرق حکومت بنی عباس و جمهوری اسلامی اینجا مشخص میشه. نکته ای که شما ازش غافل هستید!
تفاوت دیدگاه بنده و جنابعالی در مورد ماهیت انقلاب دقیقا در همین نکته نهفته ست! طبق صحبت هاتون و چیزی که من برداشت کردم شما قائل به فقاهت و زعامت امام خمینی نیستین، برای همین انقلاب ۵۷ رو با حکومت بنی عباس مقایسه می کنید. یعنی حق رو با باطل قیاس می کنید! که متاسفانه در تشخیص حق و باطل دچار انحراف شدین! (در این مورد اگر اطلاعی ندارین می تونید در مورد مبحث امامت، فقاهت و زعامت تحقیق کنید)

یک نکته ی داخل پرانتز! قبلا فرمودین که جبهه رفتین، از دیدگاه شما انقلاب 57 مشابه حکومت بنی عباس هست، یعنی دو کشور و دو حکومت کفر (انقلاب 57 و عراق) با هم جنگیدن. و اگر شما کشته میشدین شهید محسوب نمی شدین!
نمیشه که یک انقلاب در یکی دو سال اول حق باشه و چند سال بعد تبدیل به کفر بشه! انقلاب، شخص نیست که تغییر ماهیت بده، این افراد هستن که از حق به کفر و یا بالعکس تغییر ماهیت میدن! پس اینکه شما قائل به این هستین که انقلاب در اوایل کار خوب بوده و بعدا منحرف شده کاملا اشتباهه و از نظر منطقی غیر قابل پذیرش. خداوند هیچ وقت حق رو تبدیل به کفر نمیکنه. این قانون خلقته. ممکنه حق در برهه هایی از زمان کمرنگ بشه ولی به هیچ عنوان تغییر ماهیت نمیده. و اگر کسی قائل به این باشه که حق به باطل تبدیل شده، قطعا دچار کفر شده و از خط توحید خارج شده!

و اما در مورد مسائل اشرافی گری که فرمودین. من هم کاملا با نظر شما موافقم و در مورد اشرافیگری و فساد یا کارهای اشتباه احزاب سازندگی، اعتدال، اصول گرا، اصلاحات و ... اطلاع و نقدهای جدی دارم.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما برادر عزیز تفاوت دیدگاه بنده و جنابعالی در مورد ماهیت انقلا

نظر توسط

نظر حضرتعالی محترم است اما بنده معتقدم حکومت فقط مخصوص و متعلق به خداست و تنها حضرات معصومین چون جلوه ی اسما الهی هستند شایسته ی مسند حکومت اند

غیر از حضرات معصومین هر کس بر مسند حکومت تکیه زند خود و دیگران را به زحمت انداخته و کار ملک و ملت را خراب تر خواهد کرد

و از این رو بوده است که برخی از علمای بزرگ شیعه مانند مرجع جلیل القدر حضرت آیت الله بروجردی با ایده ی تاسیس حکومت اسلامی که توسط فدائیان اسلام به رهبری نواب صفوی مطرح می شد مخالف بودند

حضرت آیت الله بروجردی زمانی به حضرت امام و شهید نواب صفوی و دیگر همفکرانش گفته بود که مبادا طرح تاسیس حکومت اسلامی را اجرایی کنید زیرا تیشه به ریشه ی دین می زنید

و از این رو نواب صفوی با آیت الله بروجردی بنای مخالفت گذاشت......

و از این رو بود که امام خمینی تا آیت الله بروجردی زنده بود هیچ فعالیت سیاسی انجام نداد

اما همین که آیت الله بروجردی از دنیا رفت امام خمینی علیه شاه به مخالفت برخاست و انقلاب را پایه ریزی کرد

و امروز اگر امام دوباره زنده می شد با دیدن این وضعیت از انقلابی که کرده بود اظهار پشیمانی می کرد....
علی خیلی ساده، واضح و صریح میگم! حکومت اسلامی توسط پیامبر تاسیس شد و یکسری مشکلات داشت. حکومت امام ع

نظر توسط

همچنین در مورد اینکه فرمودید

با اشرافیگری و فساد یا کارهای اشتباه احزاب سازندگی، اعتدال، اصول گرا، اصلاحات و ... مخالف بوده و نقدهای جدی دارید بفرمائید برای مقابله با این انحرافات تاکنون چه اقدامی انجام داده اید

ممنونم
علی خیلی ساده، واضح و صریح میگم! حکومت اسلامی توسط پیامبر تاسیس شد و یکسری مشکلات داشت. حکومت امام ع

نظر توسط علی

بحث ما در مورد انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی به اتمام نرسید!

مسیر حرکت آیت الله بروجردی و امام خمینی مشابه هم بود. همانطور که مسیر حرکت امام حسن و امام حسین مشابه هم بود. امام حسن بنا بر شرایط زمانه صلح اختیار کردند ولی امام حسین قیام کردند. آیت الله بروجردی هم، شرایط زمانه اجازه ی قیام رو به ایشون نمیداد ولی شرایط در زمان امام خمینی جوری شد که منتج به قیام و در نهایت انقلاب شد.
حالا چرا این دو شخص رو با دو امام معصوم مقایسه کردم؟
چون این دو شخص جزء زعمای شیعه هستن و حرکت هر دو در جهت حرکت معصومین هست. (مجددا عرض میکنم، در صورتی که در مورد زعمای شیعه اطلاعی ندارین در این مورد تحقیق کنید.)


اینکه فرمودین: غیر از حضرات معصومین هر کس بر مسند حکومت تکیه زند خود و دیگران را به زحمت انداخته و کار ملک و ملت را خراب تر خواهد کرد.

در جایی مشابه همین متن رو خوندم حتی چند تا روایت هم ذکر کردن. ولی چنین چیزی صحت نداره! چون در طول تاریخ قیام و حکومت مختار رو داشتیم که اتفاقا مورد تایید امام معصوم هم بوده.

قیام زید بن علی. امام هفتم فرمود: که عمویم زید در راه رضایت آل محمد ـ صلی الله علیه و آله ـ قیام کرد (وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۳۹، روایت ۱۱.)

قیام مختار بن ابی عبیدی ثقفی، که امام زین‌العابدین در تأیید قیام او فرمود: اگر برده‌ای از زنگار برای یاری ما قیام کند بر همگان واجب است او را یاری رسانند. (مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ دوّم، ‌۱۴۰۳ق ـ ۱۹۸۳م، ج۴۵، ص۳۶۵)

در روایات متعددی، قیام های قبل از انقلاب جهانی حضرت مهدی (عج) تایید و تمجید شده است، به عنوان نمونه، امام کاظم (ع) در سخنی فرمود: مردی از اهل قم قیام می کند، مردم را به سوی حق دعوت می نماید، جمعیتی نیرومند که مانند پاره های آهن (سخت و استوار) هستند، به گرد او جمع می شوند که طوفان های حوادث آن ها را نمی لرزاند، و از جنگ با دشمن خسته نمی شوند، و ترس به آن ها راه ندارد، و توکلشان به خداست. (محدث قمی، سفینة البحار، ج 2، ص 446)
همچنین در مورد اینکه فرمودید با اشرافیگری و فساد یا کارهای اشتباه احزاب سازندگی، اعتدال، اصول گ

نظر توسط

شما متاسفانه متوجه و آشنا با ساده ترین مسایل هم نیستید

اگر امام حسن و امام حسین به خاطر شرایط زمانی به دو صورت متفاوت عمل کردند ولی هرگز با هم مخالفت نمی کردند و همیشه در کنار هم بودند

اما آیت الله بروجردی و حضرت امام با هم مخالف بوده و با هم ضدیت داشتند

اگر از این تضاد ناآگاه هستید که عیب است
و اگر آگاهید و مطلب را وارونه جلوه می دهید که جرم است


و اما در مورد مختار و زید باید بگویم که آنها تشکیل حکومت ندادند بلکه برای دفاع از حق قیام کردند و لذا قیام شان مورد تایید امام زمان شان بود

نظر توسط علی

اختلاف دو شخص غیر معصوم کاملا طبیعی ست. اون هم در شرایط حساس سیاسی اجتماعی که هدف تشکیل حکومت اسلامی باشه. کما این که در تمام کشورها دو یا چند شخص هم فکر در برخی مسائل اختلاف نظر دارن. هیچ عقل سلیمی این اختلاف نظر را حمل بر تضاد فکری نمیکنه!

مختار بعد از پیروزی در قیام به مدت 18 ماه بر کوفه حکومت کرد. حتی فیلمشو هم نشون داد!!!

یک روایت داریم که میگه:
امام صادق (ع) در برابر طاغوت ها آن چنان موضع گیری شدید نموده بود که اعلام کرد: کسی که سلطان ستم گری را تمجید کند و در برابر او فروتنی نماید تا در کنار او به نوایی برسد، چنین کسی همنشین آن سلطان در آتش دوزخ خواهد بود. (شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 133)

این روایت میگه سلطان ستمگر که همون حکومت کفر هست رو باید به زیر کشید. امام خمینی زمینه و شرایطش رو داشت و در مقابل سلطان ستمگر فروتنی نکرد و قیام انجام داد و سلطان ستمگر رو سرنگون کرد.

یک روایت دیگه داریم که میگه:
پيامبر اكرم (ص) ‌فرمودند: مردي از مشرق قيام مي كنند و زمينه حكومت مهدي را فراهم مي سازند. [بحارالانوار، ج 51 ،ص 87]

منظور از این روایت چیه؟ یعنی شخص قیام کنه و بشینه همونجا تا امام مهدی ظهور کنه؟ به نظرتون این عاقلانه ست؟
شخص پس از پیروزی در قیام باید بتونه قیامش رو حفظ کنه. حفظ قیام در سایه ی حکومت انجام میشه.
شما متاسفانه متوجه و آشنا با ساده ترین مسایل هم نیستید اگر امام حسن و امام حسین به خاطر شرایط زما

نظر توسط

تفاوت حکومت اسلامی و حکومت طاغوتی در چیست؟

اگر تفاوت فقط در نام باشد فرمایش شما درست است

اما اگر مبنا و شاخص حق و باطل عمل نیک باشد .شک ندارم که حکومت جمهوری اسلامی ایران اصلا بهتر از حکومت ستمشاهی عمل نکرده است

اگر عرض بنده اشتباه است دلیل بیاورید
مثال بزنید و بگویید در فلان مقوله جمهوری اسلامی ایران بهتر از رژیم شاه عمل کرده است

شما اگر یک مورد آوردید که بهتر عمل کرده بنده دو مورد شاهد می آورم که بدتر عمل کرده است
علی اختلاف دو شخص غیر معصوم کاملا طبیعی ست. اون هم در شرایط حساس سیاسی اجتماعی که هدف تشکیل حکومت اسلامی

نظر توسط علی

باز برگشتیم سر پله اول!
من هم قبول دارم که مسئولین فعلی عملکرد بسیار ضعیفی داشتن که منجر به فساد، دزدی، ربا، فحشا، ولنگاری فرهنگی و ... شده. ولی تمام این موارد دلیل نمیشه که حکومت حق رو با حکومت باطل مقایسه کنیم. لطفا عرایض بنده رو مجددا مطالعه بفرمایید.

در مورد مشکلات فعلی نظر من با نظر جنابعالی همسو و مشابه هست.

منتها شخص بنده هیچ وقت به خاطر مشکلات ریشه ی حکومت رو نمیزنم! بلکه درصدد تشریح مشکلات و افشای عوامل مشکل ساز برمیام. این نکته رو دقت کنید. حکومت، شخص نیست که بخواد باعث مشکل بشه. این افراد هستن که مشکل برای حکومت ایجاد می کنن. همونطور که در حکومت عدالت محور حضرت علی افرادی با کارهاشون ضربه های سنگینی به حکومت حضرت وارد کردن. آیا این دلیل میشه که حکومت حضرت علی رو یا حکومت معاویه قیاس کنیم؟

پیشنهاد بنده به شما استاد بزگوار اینه که به جای قیاس انقلاب با نظام ستم شاهی که کاری از اساس اشتباهه مشکلات و راه های برون رفت از مشکلات رو با قلیم شیواتون بیان کنید.

به عنوان یک برادر کوچکتر خدمتتون عرض میکنم؛ برخی اشعارتون ناشی از عدم اطلاع نسبت به مسائل هست. و این اشعاری که سروده شده به صورت غیر مستقیم به اصل اسلام ضربه وارد می کنه و منجر به این میشه که برخی افراد نسبت به انقلاب، دین و اسلام بدبین بشن.

لطفا به مطالب زیر توجه کافی داشته باشین:

اسلام همواره به انسان توصیه می کند تا درباره آن چه به آن یقین و علم ندارد، زبان نگشاید همچنان که می فرماید: به چیزی که علم و اطمینان نداری، اعتماد مکن و آن را بر زبان میاور، زیرا گوش و چشم و دل و اندیشه آدمی مسوول خواهند برد (اسراء، 36).

پیامبر اکرم (ص) نیز فرموده اند: تو آزاد نیستی به هر سخنی که دلت بدان تمایل دارد، گوش فرا دهی، زیرا خدای عز و جل می فرماید: گوش وچشم و... مسؤولیت دارند. (فیض کاشانی، تفسیر صافی، ج 3، ص 192.) هر یک از ابزار ادراکی، اعم از حس ظاهر - سمع و بصر و...- و حس باطن- عقل و اندیشه و...- حجت الهی اندو آدمی با در اختیار داشتن چنین ابزاری مسؤول است و باید در صراط صحیح گام بردارد. (فخر رازی، تفسیر کبیر، نشر دارالفکر، ج 20، ص 211، علامه طباطبائی، المیزان، ج 13، ص 94.)

شایعه چیست؟ شایعه خبر بی اساسی است (دهخدا، لغت نامه، واژه شایعه.) که گوینده آن را برای ترور شخصیت انسان برجسته و آبرومند و
تفاوت حکومت اسلامی و حکومت طاغوتی در چیست؟ اگر تفاوت فقط در نام باشد فرمایش شما درست است اما ا

نظر توسط علی

شایعه چیست؟ شایعه خبر بی اساسی است (دهخدا، لغت نامه، واژه شایعه.) که گوینده آن را برای ترور شخصیت انسان برجسته و آبرومند و یاهر موضوع دلخواه - فردی یا اجتماعی - در جامعه نشر می دهد.

قرآن کریم شایعه سازان را مستحق عذاب الیم دانسته و می فرماید: آنان که دوست دارند در جامعه اسلامی، کار منکری را اشاعه (شهرت) دهند، در دنیا و آخرت به عذاب دردناک دچار خواهند شد و خدا از عاقبت سخت آنان باخبر است و شما از آن خبرندارید (نور، 19).

پیامبر اکرم فرمود: کسی که از عمل منکری باخبر شود و آن را افشا کند، چنان است که خود، آن را انجام داده است و کسی که از کار نیک و شایسته ای مطلع گردد و آن را افشاء نماید بسان کسی است که آن را انجام داده است. (وسایل الشیعه، ج 12، ص 296، چاپ جدید.)

در نهج البلاغه شایعه گری با عناوین مختلف نکوهش و به ویژه از واژه اقاویل درباره این گروه استفاده شده است. امام در یک جا از شایعه سازان به عنوان اشرار یاد می کند. در خطبه 78 نهج البلاغه می خوانیم: از نقل مطالبی که درباره آن اطلاع کافی ندارید پرهیز کن، زیرا اشرار، مطالب بی اساس یعنی شایعات را علیه من به گوش شما می رسانند.
علی باز برگشتیم سر پله اول! من هم قبول دارم که مسئولین فعلی عملکرد بسیار ضعیفی داشتن که منجر به فساد، د

نظر توسط

فرمایشات شما را قبول دارم منتها به بنده نفرمودید مزیت جمهوری اسلامی ایران چیست تا دیگر آن را با رژیم منفور ستمشاهی مقایسه نکنم

نفرمودید که انقلاب سال ۵۷ چه اثر مثبتی بر ایران و جهان اسلام گذاشته است تا به ان دلخوش شوم

این مطلب اگر روشن شود شاید بنده با شما هم عقیده شوم
علی باز برگشتیم سر پله اول! من هم قبول دارم که مسئولین فعلی عملکرد بسیار ضعیفی داشتن که منجر به فساد، د

نظر توسط علی

مزیت جمهوری اسلامی از چه نظر؟

اگر بخوام از تمام ابعاد بگم بحث و متن ارسالی طولانی میشه. ولی به صورت کلی چند جمله عرض می کنم.

تصور این موضوع وجدان و غیرت هر ایرانی را به درد می آورد که رهبران سه کشور عضو متفقین یعنی «فرانکلین روزولت» رییس‌جمهور آمریکا، «وینستون چرچیل» نخست‌وزیر انگلیس و «ژوزف استالین» رهبر اتحاد جماهیر شوروی، بدون اطلاع شاه ایران در ایران جلسه می گذارند و بعد از ورودشان نخست وزیر، ورود ایشان را به بالاترین مقام کشور اطلاع می دهد.


آدمى پا میشود از اینجا میرود آمریکا - دکتر امینى - براى اینکه آمریکائى‌ها را قانع کند که بشود نخست‌وزیر در ایران. آمد، شد نخست‌وزیر! بعد از یکى دو سال، شاه که با او مخالف بود، بلند شد رفت آمریکا، آمریکائى‌ها را قانع کرد که او را از نخست‌وزیرى عزل کند. آمد او را از نخست‌وزیرى عزل کرد! این، وضع مملکت ما بود. براى انتخاب نخست‌وزیر، شاه مملکت، رئیس کشور محتاج موافقت و رضایت آمریکا بود!

یکی از مزیت های سیاسی جمهوری اسلامی اینه که موارد فوق دیگه تکرار نمیشه.

فردا شما ادامه دهنده ی بحث هستید! شبتون بخیر.
فعلا شب بخیر سلامت باشید ان شاءالله

نظر توسط

اگر در زمان شاه اینطور که فرمودید بود امروز هم وضعیت ما بهتر نیست بلکه اگر خوب دقت کنید اوضاع اسفبار تر است

این آقای روحانی که الان رئیس جمهور ایران است منتخب همین شیطان بزرگ لست و ظاهرا شما خبر ندارید

در آن دوران استکبار آنگونه اعمال نفوذ می کرد و امروز به شیوه ای وحشتناک تر.....

قبلا هم عرض کردم و پیشنهاد کردم که کتاب خاطرات مستر همفر را مطالعه فرمائید


در هر صورت
لطفا موارد دیگر را هم بیان کنید تا بنده هم از مضرات انقلاب برای تان بگویم

نظر توسط

حدود 300 سال پیش مستر همفر جاسوس بریتانیا در خاورمیانه بانی فرقه ی ضاله ی وهابیت در عربستان شد

حدود 200 سال پیش کینیاز دالکورکی با تحرک فردی به نام علی محمد شیرازی در زمان امیرکبیر فتنه ی بابیت را در ایران به راه انداخت... و به دنبال آن انگلیسی‌ها با حمایت از این پدیده ی استعماری فرقه ی بهائیت را در ایران گسترش دادند

نفوذ جاسوسانی چون مستر جیکاک انگلیسی برای حفظ منافع دولت فخیمه ی بریتانیا در ایران فقط مخصوص یک زمان خاص نبوده و نیست

هشت سال جنگ بی امان و ویرانگر میان ایران و عراق جز برادر کشی و نابودی منابع انسانی و ذخایر طبیعی و.... و عقب ماندگی دو کشور چیزی برای این دو ملت در بر نداشت که البته تحریک حاکمان عراقی برای حمله به ایران و اصرار بر ادامه ی جنگ ویرانگر توسط مسئولین جمهوی اسلامی ایران جزء برنامه های استعماری بوده است. زیرا این جنگ اگر چه به زیان دو ملت ایران و عراق بود اما برای کشورهایی مانند امریکا ، انگلیس ، فرانسه ، آلمان ، چین ، روسیه و.... منافع سرشاری را در بر داشت.

در هر یک از رخدادهای فوق یک طرف قضیه را مردم ناآگاه ایران و دیگر کشورهای اسلامی تشکیل داده اند که بدون فکر و تعقل مجری توطئه های دشمنان شده اند و متاسفانه این همکاری دوجانبه همچنان ادامه دارد....

مطمئن باشید که امروز هم مهره های سرسپرده ای در کارند تا مجری برنامه‌های استعماری استکبار در ایران و دیگر کشور های اسلامی باشند

و احتمالا 100 سال دیگر توسط غربیان افشا خواهد شد که مثلا فلانی مهره ی ما بود که هشت سال رئیس جمهور ایران شد و دیگری چند دوره رئیس مجلس و فلانی چند سال رئیس قوه ی قضاییه ایران بود.....

نظر توسط علی

سلام و عرض ادب
کاملا درست می فرمایید. همین حرف هایی که زدین حقانیت انقلاب خمینی رو روشن میکنه. وگرنه چه دلیلی داره که کشورهای ابر قدرت دنیا این همه بر علیه ایران هزینه و اقدام کنند؟ در طول تاریخ مخصوصا در دوران صدر اسلام از این نمونه ها زیاد داشتیم که سران کفر بر علیه پیامبر و مسلمانان اقداماتی رو انجام می دادن و در نهایت خداوند مکرشان را به خودشان برگردوند. از خلقت آدم تا الان دو جبهه ی حق و باطل در حال جنگ بودن و تا ظهور حضرت مهدی هم ادامه خواهد داشت. نمونش همین جنگ تحمیلــــی که مثال زدین. تمام دنیا بر علیه کشور ایران قد علم کردن ولی نتونستن ذره ای از خاک کشور رو بگیرن. اگر روزی در کشور ایران همه چیز خوب باشه و دزدی و اختلاس و جاسوس و نفوذ و ... نباشه اون وقت باید شک کرد که از اصل دین خارج شدیم! همونطور که در جریان هستین بعضی کشورهای اروپایی کاملا در رفاه هستن و بعضی کشورهای غیرمسلمان بهره ی بانکی و ربا اصلا ندارن!
این کاملا طبیعیه که کشورهای مسلمان دائم در حال درگیری و فساد و دزدی و جاسوس باشه! چرا؟ چون جبهه ی باطل کمر به نابودی جبهه ی حق بسته! تاریخ حکومت پیامبران و امام علی رو مرور کنید. در برهه هایی از تاریخ شیعه کشی داشتیم. در حال حاضر در برخی کشورها هم وجود داره. همین الان در هند شیعه ها رو فقط به جرم شیعه بودن قتل عام می کنن! به نظر شما اگر در هندوستان حکومت اسلامی وجود داشت اینجوری شیعه کشی انجام میشد؟ یکی از برکات تشکیل انقلاب اسلامی جلوگیری از همین اتفاقاتیه که داره در کشورهای دیگه می افته. نمونه ی بارزش که جنابعالی با قلم شیوا در موردش شعر هم بیان کردین داعش هست! اصلا داعش ساخته شده برای نابودی مسلمانان. در این شرایط باید مثل گلابی بشینیم و منتظر ظهور حضرت مهدی باشیم؟ اون وقت عقل و غیرت و شرف کجا رفته!؟
تمام این مشکلات دلیل بر این نمیشه که بگیم انقلاب 57 مشکل داشته. اتفاقا با وجود چنین مشکلاتی انسان با ایمان در مسیری که قدم گذاشته مصمم تر میشه. مگر افراد سست ایمان و منافق!
حدود 300 سال پیش مستر همفر جاسوس بریتانیا در خاورمیانه بانی فرقه ی ضاله ی وهابیت در عربستان شد

نظر توسط

سلام بر شما

ممنونم از حضرتعالی که با حوصله پیگیر مبحث هستید

بنده قبلا نیز عرض کرده ام که حقیر با اصل انقلاب مخالف نیستم اما برادر عزیز انقلاب شد تا ما به خدا نزدیک تر شویم

انقلاب شد تا زمینه ساز ظهور حضرت مهدی باشیم

انقلاب شد تا با نمایش سیمای واقعی اسلام مردم جهان را به این دین تعالی بخش ترغیب و هدایت کنیم اما متاسفانه در عمل عکس این مطلب اتفاق افتاد و حتی در جامعه ی ایران نیز دین گریزی به شدت رواج گرفت

بله نگرش بنده با جنابعالی متفاوت است اما اگر روزی فرضا جنگی میان امریکا و ایران روی دهد بنده قطعا در جبهه ها حضور خواهم داشت و از اسلام و ایران دفاع خواهم کرد

چنانچه اگر در زمان قاجار یا نادر شاه و یا در دوران بنی امیه و بنی عباس زندگی می کردم و جنگی بین ممالک اسلامی و کشورهای متخاصم بوجود می آمد قطعا به مقابله با متجاوزین می شتافتم

زیرا بنده در حد توان خود را شیعه می دانم

جالب است امام سجاد در دعاهای شان مرز داران ممالک اسلامی را دعا می فرمایند

این مرزداران ؛ سربازان بنی امیه هستند اما امام برای ایشان دعا می کنند
پس بنده دشمن نظام جمهوری اسلامی ایران نیستم بلکه منتقد عملکرد اشتباه والیان این حکومتم

همانطور که قبلا عرض کردم بنده منتقد ظلم و فساد و اختلاس مسئولین نالایق و بی کفایت و خائنی هستم که در بدنه ی نظام جمهوری اسلامی ایران نفوذ کرده اند و اگر همه ی مردم مانند بنده در برابر تخلف مسئولین معترض می شدند این روزگار ما نبود.....

.
علی سلام و عرض ادب کاملا درست می فرمایید. همین حرف هایی که زدین حقانیت انقلاب خمینی رو روشن میکنه. وگرن

نظر توسط علی

سلام و عرض ادب
من هم معتقد هستم که انقلاب شد تا ما به خدا نزدیک تر شویم و زمینه ساز ظهور حضرت رو فراهم کنیم. هر چند در داخل برخی مشکلات و کاستی ها وجود داره ولی به تحولات منطقه و دنیا باید با دیده ی انصاف نگریست! جریان بیداری اسلامی در دنیا با شیب ملایم صعودی در حال پیشرفت است! نشانه ی این مهم هجمه ی وسیع و همه جانبه ی دشمن در منطقه است. قطعا جنابعالی از بنده بهتر اطلاع دارید که در آخرالزمان اوضاع دنیا از شرایط کنونی بدتر خواهد شد. وقتی که جهان درگیر آشوب باشد، انتظار دارید انقلاب اسلامی که کانون اسلامیت و جمهوریت در جهان اسلام است در صحت و سلامت کامل به سر برد!؟ بی شک وضع جمهوری اسلامی ملتهب تر از اوضاع جهان خواهد بود.

تفاوت اول نگرش جنابعالی با بنده در این است که شما انتظار کشوری عاری از هر گونه فساد و کاستی از انقلاب اسلامی را دارید که این آرمان و انتظار مورد پسند است ولی کمی از واقعیت دور است! اما بنده در ابتدا انتظار مقاومت و ایستادگی در برابر مشکلات و مفاسد را دارم و بعد از آن انتظار کشوری عاری از هر گونه فساد و کاستی!

تفاوت دوم نگرش جنابعالی با بنده در این است که جنابعالی تر و خشک و ریشه ی آن ها را با هم می سوزانید! ولی بنده به پاکی و اصل بودن ریشه معتقد هستم و تر و خشک را با هم نمی سوزانم و فقط نسبت به مفسدین و منافقانی که در پی تخریب این انقلاب و ریشه ی آن هستند معترض هستم.

به عنوان مثال در جایی این چنین ذکر کردین:

کجایی ببینی که این انقلاب / وطن را فرو برده در منجلاب
اگه خاطرتون باشه صحبت کردیم که انقلاب، شخص نیست که موجب فساد بشود. این افراد هستن که موجب فساد انقلاب و جامعه میشن. ولی خواننده از این بیت شعرِ شما چنین برداشت می کنه که اصل ِانقلاب مشکل داره! در جای دیگه اینطور ذکر کردین:

نظامی که بنیان شود بر شعار / حکومت نماید در آن پاچه خوار
مصرع اول و دوم با هم در تضاد فاحشی هستن! کسی که با تاریخ ایران و اسلام و انقلاب آشنایی نداشته باشه با خوندن این بیت فکر می کنه انقلاب اسلامی یک شبه به وجود اومده! در جای دیگه اینطور ذکر کردین:

یقین توبه می کردی از انقلاب / که گردید از آن دین و دنیا خراب
با این بیت زعیم شیعه و رهبر مسلمانان رو به فعل حرام متهم کردین! یعنی امام خمینی بستری رو فراهم کرده که دین و دنیای مردم رو خراب کرده! با این استدل
سلام بر شما ممنونم از حضرتعالی که با حوصله پیگیر مبحث هستید بنده قبلا نیز عرض کرده ام که حقیر

نظر توسط

برادر عزیز

قبلا هم عرض کردم امام نیتش خوب بود او می خواست دین و دنیای مردم را بهتر کند اما چیزی را بهتر نکرد
او انقلاب کرد که وضعیت فکری و اعتقادی مردم ایران و بلکه تمام مردم جهان را بهتر کند اما هیچ چیز بهتر نشد

اگر در جاهایی کل انقلاب را زیر سوال برده ام به خاطر این است که هر چه به عواقب و نتایج انقلاب ۵۷ نگاه می کنم کمتر نتیجه ی مثبتی را مشاهده کرده ام و متاسفانه تاثیرات منفی انقلاب بر ایران و جهان اسلام بسیار بیشتر از محدود تاثیرات مثبت ان بوده است و لذا گفته ام ای کاش امام پایه ریز این انقلاب نشده بود

شما مقایسه کنید وضعیت امروز کشورهای ایران و عراق و سوریه و لبنان و مصر و لیبی و.... را با قبل از انقلاب

لبنان عروس خاور میانه بود امروز چه وضعیتی دارد؟


و از این رو بوده است که برخی از علمای بزرگ شیعه مانند مرجع جلیل القدر حضرت آیت الله بروجردی با ایده ی تاسیس حکومت اسلامی که توسط فدائیان اسلام به رهبری نواب صفوی مطرح می شد مخالف بودند و آیت الله بروجردی این آینده ی شوم را پیش بینی کرده و امام و فدائیان اسلام را از این فکر اشتباه که حکومت اسلامی تشکیل دهند باز داشته بود

اما متاسفانه امام این نصیحت عالمانه را گوش نکرد و ندانسته اشتباهی را مرتکب شد که اگر عاقبت شوم قیامش را دیده بود هرگز انقلاب نمی کرد

و لذا معتقدم چون امام امر و دستور آیت الله بروجردی که در آن زمان بر امام ولایت داشته را نادیده انگاشته باید توبه کند

امام به خیال خودش خواست عدالت امام علی را پیاده کند غافل از اینکه امروز ما شاهد اشرافی گری و بیداد حکومت معاویه ایم


وقتی که مردم مشاهده می کنند که چه تبعیض وحشتناکی بین مسئولین و دیگر اقشار جامعه وجود دارد حداقل عارضه اش دو پدیده ی شوم و خطرناک است

اول اینکه افرادی که اساسا اعتقادی به دین و پیغمبر ندارند برای کسب امتیازاتی چنین عالی هر طور شده وارد سیستم حکومتی می شوند و به این صورت منافق پروری رواج می یابد....

و دوم اینکه مردمی که یک چنین بی عدالتی و تبعیضی را مشاهده می کنند و مکرر شاهد اعمال ناشایست و خلاف دین منافقین روحانی نما هستند دین گریز می شوند....

بدون شک خطر دین گریزی مردم و بی اعتمادی ایشان به روحانیت از خطر آمریکا و اسرائیل و عربستان برای انقلاب و ایران و اسلام بیشتر است

نظر توسط


نمی دانم چقدر با مردم در ارتباط هستید
خواهش می کنم از جمع محدود همفکران تان خارج شده و به میان مردم بروید تا موج دین گریزی را در جامعه شاهد باشید
دین گریزی رایج در قشر وسیعی از جامعه ی ایرانی یکی از نتایج شوم انقلاب است

حال با چنین واقعیت تلخی بنده چطور می توانم با شما همفکر و همنوا باشم؟؟؟

نظر توسط علی

Comment
یقین توبه می کردی از انقلاب / که گردید از آن دین و دنیا خراب با این بیت زعیم شیعه و رهبر مسلمانان رو به فعل حرام متهم کردین! یعنی امام خمینی بستری رو فراهم کرده که دین و دنیای مردم رو خراب کرده! با این استدلال شما، گناه پیامبر بسی بزرگتر و نابخشودنی تر از امام خمینی است که بستری رو فراهم کرده که دین و دنیای مردم رو 1400 ساله خراب کرده! و در جای دیگه چنین ذکر کردین: نفهمیده بودی مگر بر زمین / حکومت بود کار اهل یقین؟ ندانسته بودی کسی در مقام / نباید نشیند به جای امام؟ در مورد این ابیات هم صحبت کردیم، شخصی که قیام میکنه باید قیامش رو حفظ کنه. حفظ قیام در سایه ی حکومت انجام میشه. شما می فرمایین که با اصل انقلاب مخالف نیستین ولی متاسفانه اشعار زیادی رو میشه مثال زد که اصل و ریشه ی انقلاب رو هدف گرفته
سلام بر شما ممنونم از حضرتعالی که با حوصله پیگیر مبحث هستید بنده قبلا نیز عرض کرده ام که حقیر

نظر توسط

برادر عزیز

قبلا هم عرض کردم امام نیتش خوب بود او می خواست دین و دنیای مردم را بهتر کند اما چیزی را بهتر نکرد
او انقلاب کرد که وضعیت فکری و اعتقادی مردم ایران و بلکه تمام مردم جهان را بهتر کند اما هیچ چیز بهتر نشد

اگر در جاهایی کل انقلاب را زیر سوال برده ام به خاطر این است که هر چه به عواقب و نتایج انقلاب ۵۷ نگاه می کنم کمتر نتیجه ی مثبتی را مشاهده کرده ام و متاسفانه تاثیرات منفی انقلاب بر ایران و جهان اسلام بسیار بیشتر از محدود تاثیرات مثبت ان بوده است و لذا گفته ام ای کاش امام پایه ریز این انقلاب نشده بود

شما مقایسه کنید وضعیت امروز کشورهای ایران و عراق و سوریه و لبنان و مصر و لیبی و.... را با قبل از انقلاب

لبنان عروس خاور میانه بود امروز چه وضعیتی دارد؟


و از این رو بوده است که برخی از علمای بزرگ شیعه مانند مرجع جلیل القدر حضرت آیت الله بروجردی با ایده ی تاسیس حکومت اسلامی که توسط فدائیان اسلام به رهبری نواب صفوی مطرح می شد مخالف بودند و آیت الله بروجردی این آینده ی شوم را پیش بینی کرده و امام و فدائیان اسلام را از این فکر اشتباه که حکومت اسلامی تشکیل دهند باز داشته بود

اما متاسفانه امام این نصیحت عالمانه را گوش نکرد و ندانسته اشتباهی را مرتکب شد که اگر عاقبت شوم قیامش را دیده بود هرگز انقلاب نمی کرد

و لذا معتقدم چون امام امر و دستور آیت الله بروجردی که در آن زمان بر امام ولایت داشته را نادیده انگاشته باید توبه کند

امام به خیال خودش خواست عدالت امام علی را پیاده کند غافل از اینکه امروز ما شاهد اشرافی گری و بیداد حکومت معاویه ایم


وقتی که مردم مشاهده می کنند که چه تبعیض وحشتناکی بین مسئولین و دیگر اقشار جامعه وجود دارد حداقل عارضه اش دو پدیده ی شوم و خطرناک است

اول اینکه افرادی که اساسا اعتقادی به دین و پیغمبر ندارند برای کسب امتیازاتی چنین عالی هر طور شده وارد سیستم حکومتی می شوند و به این صورت منافق پروری رواج می یابد....

و دوم اینکه مردمی که یک چنین بی عدالتی و تبعیضی را مشاهده می کنند و مکرر شاهد اعمال ناشایست و خلاف دین منافقین روحانی نما هستند دین گریز می شوند....

بدون شک خطر دین گریزی مردم و بی اعتمادی ایشان به روحانیت از خطر آمریکا و اسرائیل و عربستان برای انقلاب و ایران و اسلام بیشتر است

و دین گریزی رایج در ق
علی Comment یقین توبه می کردی از انقلاب / که گردید از آن دین و دنیا خراب با این بیت زعیم شیعه و رهبر مس

نظر توسط

و دین گریزی رایج در قشر وسیعی از جامعه ی ایرانی یکی از نتایج شوم انقلاب است

حال با چنین واقعیت تلخی بنده چطور می توانم با شما همفکر و همنوا باشم؟؟؟
علی Comment یقین توبه می کردی از انقلاب / که گردید از آن دین و دنیا خراب با این بیت زعیم شیعه و رهبر مس

نظر توسط

شهید نواب صفوی وقتی که با کسروی جلساتی بحث اعتقادی کرد و نتوانست او را مجاب کند تصمیم به ترور او گرفت

اما کسروی چرا ترور شد؟

کسروی ترور شد تا یکی از تزویج دهندگان دین گریزی از زمین محو شود

به نظر شما اگر شهید نواب صفوی امروز زنده بود چه کسانی را ترور می کرد؟

البته بنده مخالف ترور هستم
ساکت کردن امثال کسروی از طریق بحث های علنی بسیار بهتر کشتن آنهاست

کسروی ترور شد اما متاسفانه افکار منحرف او هنوز در جامعه در حال مانور دادن است

بنده یقین دارم خطر روحانی نماهایی مانند رئیس جمهور روحانی به مراتب بیشتر از امثال کسروی است

حال به مسند رسیدن افرادی چون روحانی که یکی از نتایج شرم آور نظام جمهوری اسلامی ایران است را چگونه توجیه می کنید؟

جنابعالی که به گمانم از جنس شهید نواب صفوی و همفکر او هستید با افرادی مانند روحانی خائن چگونه رفتار کرده اید؟

چرا ساکت مانده اید؟
چرا از اول انقلاب نظام را درست برنامه ریزی و هدایت نکردید تا کسانی چون روحانی نتوانند بر مسندها تکیه بزنند؟؟؟

این قصور خود را در روز قیامت چگونه جواب خواهید داد؟


در این دوران علی تنهای تنهاست......
علی Comment یقین توبه می کردی از انقلاب / که گردید از آن دین و دنیا خراب با این بیت زعیم شیعه و رهبر مس

نظر توسط

.

در این دوران علی تنهای تنهاست
دلش خون از گناه و غفلت ماست

به محشر کوفیان پس روسفیدند
اگر اوضاع ایران را بدیدند

اگر ملت به دنبال ولی بود،
اگر دولت به هر جا با علی بود،

یقین اوضاع ایران این نمی شد
یکی لائیک و ضد دین نمی شد

اگر این نهضت و جنبش الهی است
چرا پس مملکت سوی تباهی است؟!

«بنی عباسیان» هم روزگاری
به مسند تکیه کردند از قراری،

که قبلش پرچمی از آل طاها
برای خود عَلَم کردند و بر پا

ولیکن بر حکومت چون رسیدند،
به مسند طعم قدرت را چشیدند،

دگر پیمان خود با حق شکستند
درِ عدلِ امامت را ببستند

همان ها راه حق را سدّ نمودند!
به مسند اهل حق را رد نمودند!....!

در صورت تمایل متن کامل شعر انحراف انقلاب را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید

https://www.mofidifar.com/سیاسی-اجتماعی/حکومت
علی Comment یقین توبه می کردی از انقلاب / که گردید از آن دین و دنیا خراب با این بیت زعیم شیعه و رهبر مس

نظر توسط

جواب شما:

نظر توسط علی

متوجه نمیشم! یعنی چی امام نتونست وضعیت فکری و اعتقادی مردم رو بهتر کنه؟ مگه پیامبر و ائمه تونستن؟ بعد از 1400 سال هنوز بعضی از مردم نمی دونن برای چی باید نماز خوند! اونوقت شما انتظار دارین کاری که 124 هزار پیامبر و 11 امام معصوم نتونستن انجام بدن، امام خمینی تو 30-40 سال انجام بده؟

شما مثل اون دسته از خوارج می مونین که به امام علی گفتن باید از ادامه ی جنگ منصرف بشه، و بعد ها به حضرت گفتن باید توبه کنید! خیلی ببخشیدا، شما اصلا در جایگاهی نیستین که بخواین در درستی یا نادرستی عمل یک شخص (علی الخصوص ولی فقیه) اظهار نظر کنید!

باز هم ببخشید، ولی شما هنوز تو مرحله ی شناخت ولی و امام درجا می زنید، اونوقت می خواید با مفسدین به مخالفت برخیزین؟ این رفتارتون منو یاد زبیر بن عوام می ندازه، یه وقتی برای دفاع از امام علی شمشیر می کشید ولی بعدها جلوی امام علی تمام قد ایستاد. نتیجه پیشی گرفتن از امام میشه امثال زبیر!

قطعا اطلاع دارین زبیر بن عوام حکم شورای سقیفه را نپذیرفت و از خلافت حضرت علی دفاع کرد. ولی بعدها به همراه طلحه و عایشه جنگ جمل را علیه حضرت به راه انداختن، آیا منطقیه که بگیم به قدرت و شهرت رسیدن زبیر بن عوام یکی از نتایج شرم آور دین اسلام است؟ یا اینکه آیا می تونیم بگیم خوارج که منحرف ترین مردم جامعه بودن، نتیجه ی شرم آور دین اسلام است؟

من دغدغه ی شما رو نسبت به مشکلات کشور درک می کنم ولی متاسفانه قدرت تفکیک حق از باطل رو ندارین. مباحثی که مطرح می کنید یا مغلطه ست یا واقعا اطلاع ندارین. تمام مسائل رو با هم قاطی کردین! تمام حرف ها و گفته های خودتون رو نقض می کنید، یه بار میگین از انقلاب دفاع می کنید، یه بار می گین امام خمینی باید توبه کنه! شما روی خوارج رو سفید کردین!

باید خدمتتون عرض کنم که خطر تفکرات خوارج که به امام خودشون گفتن باید توبه کنه به مراتب بیشتر از آمریکا و اسرائیل است. امام علی رو خوارج شهید کردن نه دشمنان خارجی! همون افرادی که گفتند علی باید توبه کنه!

در این دوران علیِ زمان تنهای تنها نیست......
جواب شما:

نظر توسط

این قسمت فرمایش شما را کاملا قبول دارم:


شما اصلا در جایگاهی نیستین که بخواین در درستی یا نادرستی عمل یک شخص (علی الخصوص ولی فقیه) اظهار نظر کنید!

پس با هم بحثی نداریم
چون اساسا بحث ما بی نتیجه است
علی متوجه نمیشم! یعنی چی امام نتونست وضعیت فکری و اعتقادی مردم رو بهتر کنه؟ مگه پیامبر و ائمه تونستن؟ بع

نظر توسط

سلام

ظاهرا بحث های ما به نتیجه نخواهد رسید

بنده معتقدم
واقعا حیف از شماست که عمر خود را در کارهایی مانند برنامه نویسی تلف کنید
بنده به شما پیشنهاد می کنم وارد حوزه ی علمیه شوید آینده ی خوبی خواهید داشت
ان شاءالله


به هر حال چون بحث ما نتیجه ای نخواهد داشت و ادامه ی بحث را کاری عبث می دانم لذا بهتر است این گفتمان را پایان دهیم

اما خواهش می کنم خلاصه ای از مطالبی که طی این گفتمان بیان کرده اید را هر طور که دوست دارید و صلاح می دانید در یک پیام ارسال کنید تا آن را بعنوان دفاعیه ای برای امام و انقلاب در بخش پایانی مطالب اصلی این صفحه قرار دهم

بنده نیز خلاصه ای از نظرات خود را پیرامون امام و انقلاب پایین فرمایشات شما قرار خواهم دهد

در ضمن شماره تماس خود را به شما می دهم تا در صورتی که مایل بودید تلفنی و یا در واتساپ با هم در ارتباط باشیم

سلامت و موفق و سرافراز باشید ان شاءالله
علی متوجه نمیشم! یعنی چی امام نتونست وضعیت فکری و اعتقادی مردم رو بهتر کنه؟ مگه پیامبر و ائمه تونستن؟ بع

نظر توسط علی

من بر حسب وظیفه مطالبی که باید خدمتتون عرض کنم رو در حد توان بیان کردم. مطالب ذکر شده ساده، منطقی و به دور از حاشیه بود. که اگر غیر از این بود جنابعالی با بنده هم کلام نمی شدید. پذیرش یا عدم پذیرش مطالب گفته شده به عهده ی خودِ شما خواهد بود. فقط تقاضا می کنم منصفانه و به دور از تعصب برخورد کنید. امیدوارم تغییر و تحولی در اشعار و مطالب سایت برای خوانندگان صورت گیرد.

برنامه نویسی ذهن را تقویت می کند. برنامه نویسی به انسان می آموزد که تمام جوانب و حاشیه ها را در نظر گرفته و در نهایت به تحلیل دقیق پیرامون داده ها پرداخته شود.

پیشنهاد بنده به جنابعالی این است که تاریخ را از ابتدای خلقت آدم و رویارویی آن حضرت با شیطان را مطالعه کرده و به نقش جبهه ی باطل در منحرف کردن افراد توجه ویژه داشته باشید. راز کمال و خوشبختی و ثابت ماندن در مسیر حق در مطالعه و درس گرفتن از سیره ی پیامبران و ائمه است. خود را محدود به تاریخ عباسیان نفرمایید!

خلاصه ای از مطالب ممکن است اصل مطلب را نرساند و به جان کلام خلل وارد کند، می بایست تمام مطالب بدون کم و کاست باشد و این مهم به عهده ی خود شما باشد. چون هم مدیر سایت هستید هم حجم پیام های ارسالی زیاد است و دسترسی شما به پیام ها راحت تر است. پس لطفا به ترتیب و مشابه حالت پیام رسان ها، یعنی پیام های بنده و جنابعالی را پشت سر هم (حالت گفتگو) قرار دهید تا نظم و ترتیب پیام های ارسال شده حفظ شود.

بیش از این مصدع اوقات نمیشم. در پناه حق
شماره ی تماس بنده هست 09131176852

نظر توسط

ممنونم از همتی که مبذول داشته و با حوصله با بنده به بحث نشستید

پیامهای شما و جواب های بنده همه به همین صورتی که هست باقی خواهد ماند اما به نظر من اگر خلاصه ای از این مبحث در بخشی از این صفحه درج شود بهتر است چون عموما مردم مطالب طولانی را مطالعه نمی کنند

و اما بعنوان مطلب پایانی لازم به ذکر است که اگر چه شما منش بنده را شبیه خوارج دانسته و مرا به ایشان نسبت دادید اما بنده شما را با خود در یک جبهه و پاسدار اسلام و انقلاب می دانم


و مطلب دیگری که لازم می دانم خدمت شما عرض کنم این است که بنده در زمان حیات امام خمینی مقلد ایشان بودم و شعری که در این صفحه آمده درد دلی با امام است

همچنین پس از رحلت امام تاکنون مقلد مقام معظم رهبری هستم و گلایه های بنده از اکثریت مسئولین نالایق و بی کفایت حرف دل ایشان و دیگر دلسوزان نظام است

در واقع اشعار انتقادی بنده پاسخ به
توصیه ی ایشان به
فرمان
آتش به اختیار است‌‌‌‌....

یا علی مدد

التماس دعا
علی من بر حسب وظیفه مطالبی که باید خدمتتون عرض کنم رو در حد توان بیان کردم. مطالب ذکر شده ساده، منطقی و

نظر توسط سروش

دمتون گرم چقد کل کل کردین خخخخ
مناظره ی جالبی بود.
اون کلیپی که تاریخ حرفا امام و تاریخ حرفای دولتو گفت ندیده بودم. وقتی دیدمش نظرم کلا عوض شد. خدایی ببین چجوری با بریدن یه کلیپ مردمو سرکار میذارن. نامردا تاریخ سخنرانیو هم نمیگن.
تحلیل مستر علی در مورد این کلیپه جالب بود. اولا که بیشتر به نقل قول میخوره. بعدشم وظیفه دولت بوده. دولت یه حرفی زده ولی نتونسته پاش وایسه. مثه دولت الان که صدها وعده داده ولی هیچی به هیچی. ما اگه خیلی جنم داریم وعده های الان دولتو باس یاداوری کنیم که ۴۰ سال دیگه به پا رهبر ننویسنش.

چن تا حرف با مدیر سایت:
اگر تاریخ سخنان سیاستمداران مهم نیس چرا خودت آخر هر شعر تاریخ سرودن شعر رو نوشتی؟ پس تاریخ زیر هر شعر رو حذف کن.
جناب مدیر تو که هی عدالت عدالت میکنی چرا لینک کلیپ اون پسره رو نمیذاری؟ فقط لینک کلیپ خودتو گذاشتی. عدالتت منو کشته.
موندم چطوری میگی مقلد خمینی هستی والا من با خوندن شعرات به این پی میبرم که یه سلطنت طلب این شعرا رو گفته.
اینکه شعرات خمینی و انقلاب رو تخریب میکنه و تو نظرات میگی طرفدار خمینی هستی اصلا قابل قبول نیس. این شعرهای سروده شده تفکر شخصو نشون میده. شعرهای قدیم رو ببین از روی شعر میشه تفکر‌ و شخصیت شاعر رو تشخیص داد. از روی شعرهای شما هم میشه فهمید یه سلطنت طلب تمام عیار هستی.

با تشکر

نظر توسط

سلام بر شما جناب آقای سروش

اولا موضوع تقلید یک مسئله ی شخصی است و دلیلی ندارد بنده به شما دروغ بگویم که از چه کسی تقلید می کنم
البته شاید اگر فرضا در آن روزگار اوضاع امروز را دیده بودم و امام هم دیده بود و باز مصمم به وقوع انقلاب بود دیگر مقلدش نمی شدمثانیا من از امام نخواسته ام که توبه کند بلکه عرض کرده ام که اگر وضعیت امروز کشورهای ایران و جهان اسلام را می دیدید توبه می کردید از انقلابی که بنیان گزار آن شدید

ثانیا از امثال شما که مومن و متدین هستید انتطار نمی رود به کسی تهمت بزنید شما بنده را سلطنت طلب عنوان داده اید و این قطعا یک تهمت نارواست


من اگر همفکر بی بی سی بودم الآن در دامن انها بودم کمااینکه پیشنهاداتی برای پناهندگی داشته ام اما هرگز قبول نکرده و نخواهم کرد زیرا در نظر بنده امروز جهان غرب مانند روم در صدر اسلام محسوب می شود و امثال شما و حکومتی که برایش سر و دست می شکنید مانند حکومت بنی امیه و بنی عباس است و لذا اگر فرضا روزی جنگی میان ایران و امریکا روی دهد من در کنار شما با امریکا خواهم جنگید

نمونه ای از موضع بنده در برابر امریکا انگلیس اسرائیل و عربستان را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائیدhttps://www.mofidifar.com/سیاسی-اجتماعی/فرهنگ-شهادت


همچنین بنده از هیچ چیز و هیچ کس هراسی ندارم و تا زنده ام انچه که حق است را خواهم گفت ولو به خاطر بیان حقیقت تکه تکه شوم
سروش دمتون گرم چقد کل کل کردین خخخخ مناظره ی جالبی بود. اون کلیپی که تاریخ حرفا امام و تاریخ حرفای دولت

نظر توسط

و اما در مورد اینکه فرمودید تاریخ سخنرانی حضرت امام مهم است باید بگویم بله از جهانی مهم است اما از این جهت که امام قول داده اند که آب و برق و اتوبوس را مجانی کنند تاریخش مهم نیست

مثل اینکه شما بخواهید از بنده وامی بگیرید و من هم قبول کنم که وام را به شما بدهم اما بعداز چند سال منکر شوم و بگویم نه من نگفته ام و قولم را حاشا کنم
سروش دمتون گرم چقد کل کل کردین خخخخ مناظره ی جالبی بود. اون کلیپی که تاریخ حرفا امام و تاریخ حرفای دولت

نظر توسط

در ضمن برای برقراری عدالت کلیپی را که جناب علی اقا در مورد وعده ی آب و برق و اتوبوس مجانی ارائه کرده بودند در قسمت اصلی این صفحه قرار دادم

قضاوت با مردم
سروش دمتون گرم چقد کل کل کردین خخخخ مناظره ی جالبی بود. اون کلیپی که تاریخ حرفا امام و تاریخ حرفای دولت

نظر توسط سروش

سلام بر داش سلطنت طلب خودم :)

منکه چیزی نگفتم فقط نظرمو گفتم
توام سعی کن انتقاد پذیر باشی
بعضی انتقادارو اگه قبول‌کنی سازندس
من مثه اون پسره حال بحث ندارم اون کلی باهات بحث کرد اخرش حرف‌خودتو زدی منم بحث‌کنم باز حرف خودتو میزنی

منم بلدم نظرمو کپی کنمااا خخخ

منکران وعده ی آب و برق؟ یعنی فرتی ما رو دروغگو خطاب کردی؟ دمت گرم باوا :| لحن جملت خعلی داغونه خداییش.
باس اینطور بنویسی: کلیپ وعده ی آب و برق مجانی توسط دولت. حتما بنویس که بینندگان محترم به تاریخ ها توجه کنید. اینجوری یه مقداری به عدالت نزدیک میشه.

نظر توسط سروش

رااااستی
گفتی من تهمت زدم :| داداج من تهمت نزدم. خودت جوری شعر میگی که سلطنت طلب برداشت میشه.
اون وقت وعده ی دروغ میزنی پا امام خمینی این تهمت نیس؟
به قول خودت این قطعا یک تهمت نارواست

نظر توسط سروش

مردونه اگه امام زنده بود همون حکمی که واسه سلمان رشدی صادر کرد واس توام صادر میکرد خخخخ

نظر توسط

بنده در مقام مقایسه گفتم شاه بهتر از مسئولین نالایق و بی کفایت امروز جمهوری اسلامی ایران بود

در واقع حکایت ما حکایت کفن دزد است

چند سال پیش در یکی از سایت ها عکسی از محمد رضا شاه پهلوی گذاشته و زیر آن نوشته بودند هر حرفی با جناب شاه دارید در این رسانه بیان کنید....

وقتی نظرات مردم را خواندم بسیار برایم جالب بود چون دیدم اکثر قریب به اتفاق نظر دهندگان از شاه تعریف و تمجید کرده و با مقایسه ی دوران شاه و وضعیت مردم پس از انقلاب نظرشان این بود که دوره ی شاه بسیار بهتر از پس از انقلاب بوده و لذا نثار روح شاه خدا بیامرزی و تهیت و صلوات فرستاده بودند....

به هر حال بنده هم نظر و حرف دلم را با شاه چنین ابراز کردم:

جناب شاهنشاه آریامهر! این خدا بیامرزی هایی که نثارت می شود را خیلی جدی نگیر زیرا جنس این خدا بیامرزی ها از نوع خدا بیامرزی هایی است که مردم نثار آن کفن دزد معروف می کردند

ماجرای کفن دزد از این قرار است که:

پیر مرد کفن دزدی در حالت احتضار به پسرش گفت:
پسرم , کار من دیگر تمام است و بالاخره امروز و فردا خواهم مرد. اما از تو می خواهم پس از مرگم اسباب خدابیامرزی برای من فراهم کنی....

پسر گفت:
پدر جان خیالت راحت....

به هر حال پدر مرد و پسر راه پدر را ادامه داد منتهی او هرگاه کفنی را از تن مرده ای در می آورد چوبی را در فلان جای مرده فرو می کرد....

مردم هر بار که این وضع را می دیدند می گفتند:
خدا بیامرزد آن کفن دزد قبلی را لااقل به مرده ی ما جسارت نمی کرد.....

آری جناب آریا مهر ، این خدا بیامرزی هایی که نثار تو می شود هم از این نوع خدا بیامرزی هاست....

البته انصافا جنابعالی از بسیاری جهات از اکثر مسئولین جمهوری اسلامی ایران بهتر بودی

بنده معتقدم مسئولین جمهوری اسلامی ایران در این چهار دهه چنان بد عمل کرده اند که مردم به دوران نه چندان مقبول زمان شاه راضی شده اند
سروش منم به شوما تهمت نزدم. شعرایی که در مورد خوبی های شاه و سلطنت طلبی گفتی هست :)

نظر توسط

سلام بحث جالبی بود فقط حیف که مرتب و دسته بندی شده نبود منم با شما موافقم این بی انصافیه که دستاوردهای انقلاب رو نادیده بگیریم و فقط زوم کنیم روی نقاط ضعف و مشکلات کسی که خودشو مقلد امام معرفی می کنه نباید تیشه برداره بزنه به ریشه انقلاب.....
علی متوجه نمیشم! یعنی چی امام نتونست وضعیت فکری و اعتقادی مردم رو بهتر کنه؟ مگه پیامبر و ائمه تونستن؟ بع

نظر توسط

سلام بر شما جناب آقای قربانی عزیز

مگر بیان انتقاد و گفتن اشکالات تیشه به ریشه ی انقلاب زدن است؟

اگر بنده و جنابعالی باغی داشته باشیم و درختانش را آفت زده باشد حال بنده به شما بگویم درختان باغ مان آفت زده است لطفا فکری برایش بکنید این تیشه به ریشه زدن است؟

اینکه بنده می گویم آهای امت قهرمان
آهای انقلابیون عزیز
لطفا نخوابید
یا لااقل خودتان را به خواب نزنید....
و نسبت به ظلم و فسادی که تمام ایران را فراگرفته فکر چاره باشید.....
آیا این تیشه به ریشه ی انقلاب زدن است؟

من نمی دانم با جه زبانی باید گفت که این انقلاب منحرف شده و درخت انقلاب پر از آفت شده است شما را به خدا فکری بکنید

ای کاش جایی بود که می شد حرف‌های مان را رودررو بزنیم

ای کاش مسئولین اینقدر از ما فاصله نداشتند و درد دل های ما را گوش می کردند

اما افسوس....

دوست مان جناب علی آقا مرا به خواندن تاریخ فرا خواندند

بسیار خوب
یک مقایسه ی تاریخی می کنیم
مقابسه ای بین روش زندگی پیامبر و اهلبیت با سبک زندگی مسئولین جمهوری اسلامی ایران

تمام مسئولین جمهوری اسلامی ایران خود را شیعه می دانند

اما برای روشن شدن واقعیات تلخ جامعه ی امروزمان باید به این نکته اشاره کنم که شیعه یعنی پیرو

حال کمی تامل کنید و ببینید کدامیک از مسئولین و چند نفر از سران نظام جمهوری اسلامی ایران واقعا شیعه ی اهلبیت علیهم السلام هستند

یکی از مشخصه های زندگی پیامبر گرامی اسلام و اهلبیت طاهرینش ساده زیستی و نزدیکی ایشان با مردم و بسط عدالت بود

اما امروزه فاصله ی مسئولین با مردم و اشرافی گری و رانت خواری ایشان بر کسی پوشیده نیست


ساده ترین دلیل برای اثبات باطل بودن منش مسئولین فاسد و نالایق جمهوری اسلامی ایران روش زندگی ایشان است

کافی است سبک زندگی این منافقان و معاویه های زمان را با پیامبر و اهلبیت علیهم السلام مقایسه کنیم تا دیگر در باطل بودن و شیطانی بودن این منافق پیشگان خیانت کار شک نداشته باشیم

آیا این واقعیت تلخ را هم تکذیب و یا کتمان می کنید؟؟؟؟

نظر توسط

شیعه یعنی چه؟

قطعا کسی که سبک زندگی اش خلاف روش زندگی اهلبیت باشد شیعه نیست
شیعه باید در امور معنوی
از علی دائم نماید پیروی

شیعه یعنی: صاف و صادق در کلام
در عمل هم تابع امر امام

شیعه یعنی: پیرو زهرا شدن
با حیا در کوچه ها پیدا شدن

شیعه یعنی: روز و شب در بندگی
حق شناسی در تمام زندگی

شیعه یعنی: با توکل در حضور
دیدن دست خدا در هر امور

شیعه یعنی: ساده ای بی ادعا
روز و شب در خدمت خلق خدا

شیعه یعنی: در حقیقت یک کلام
آنکه دائم رفته دنبال امام

پس اگر حقی کسی زائل کند
ذره ای حتی اگر باطل کند،

گر به گفتارش نباشد حرف راست
خلق و خویش زشت و کردارش خطاست،

شهرتش دیگر یقینا شیعه نیست
پس ببین کردار او مانند کیست

مثل هر قومی عمل کرد آن دغل
جزء آن مسلک بخوانش در مثل

پس اگر دیدی منافق پیشه را
مثل گرگی در لباس بره ها

یا بدیدی می کند کس اختلاس
گر چه پوشد مثل روحانی لباس

یا بدیدی خوی اشرافی گری
در میان اهل وعظ و منبری

پس بدان این مدعی باشد بدل
زهر ماری بوده در ظرف عسل

گوهر اصل و بدل باید شناخت
تا که ایمان را به شیطان ها نباخت...
در صورت تمایل دیگر دل نوشته های بنده در زمینه ی مسائل اعتقادی را در سایت زیر مطالعه فرمائید:

https://www.mofidifar.com/شعرهای-با-موضوع/اعتقادی

.

نظر توسط ریحانی

منطق غیر انسانی و ضد اخلاقی امثال شما و رهبرتون سنگ دل و کینه ای تون این بوده و هست که باید مخالفین خودتون رو بکشید
ای لعنت به این مرام عمری تون
اسلام شماها همون اسلام داعش و طالبان و عمر و یزیده
خدا با همونا هم محشورتون می کنه
سروش مردونه اگه امام زنده بود همون حکمی که واسه سلمان رشدی صادر کرد واس توام صادر میکرد خخخخ

نظر توسط جواد

سلام.
من همین تازه با سایت شما اشناشدم ویه نگاه کلی به نقدهاتون داشتم.البته قطعاشما محظوراتی دارید و شاید هم گاها ناچار به تقیه باشید.
اما من میگم اساسا اصل انقلاب و تشکیل حکومت به نام دین و ادعای ولایت برای غیر معصوم از ریشه باطل وبدعت اندر بدعت بوده ،نه اینکه اصل انقلاب ووو خوب بوده بعدا منحرف شده باشه.پیشنهاد من اینه که با افراد متعصب و کور بحث کردن فایده ای ندارد. مکرو نیرنگ این حکومت بنی عباس ثانی رو فقط امام زمان خنثی میکنه
شیعه یعنی چه؟ قطعا کسی که سبک زندگی اش خلاف روش زندگی اهلبیت باشد شیعه نیست شیعه باید در

نظر توسط

سلام بر شما جناب آقا جواد عزیز

ممنونم از اظهار نظر حضرتعالی
البته همانطورکه در ضمن مباحث هم اشاره کرده ام بسیاری از علمای بزرگ مانند مرحوم آیت الله بروجردی هم نظر شما را داشته و با تاسیس حکومت دینی مخالف بوده اند زیرا آنها هم معتقد بوده اند که حکومت فقط کار معصومین است و غیر از معصومین هر کس وارد این صحنه شود کار را خراب تر می کند چنانچه انقلاب ۵۷ صحت این نظریه را اثبات کرد

البته بنده اهل تقیه نیستم و به معدود افرادی از منتصبان به جمهوری اسلامی ایران مانند شهید سلیمانی واقعا ارادت دارم

اما نسبت به اکثر مسئولین جمهوری اسلامی ایران تنفر دارم مانند رئیس جمهور روحانی
و از این اظهار نظرات هم در هیچ جا ابایی نداشته و ندارم

البته این بیزاری بنده به هیچ وجه مسئله ای شخصی و خصوصی نیست بلکه دلم اجازه نمی دهد در مورد کسانی که منافقانه تیشه به ریشه ی اسلام و مسلمین می زنند نرمش داشته باشم.....

سلامت باشید ان شاءالله
جواد سلام. من همین تازه با سایت شما اشناشدم ویه نگاه کلی به نقدهاتون داشتم.البته قطعاشما محظوراتی دارید

نظر توسط صالحیان پور

درود بر شما
مثالی که در قسمت مقدمه زده اید فوق العاده عالی بود
واقعا نسل قبل از ما بلانسبت خیلی احمق بودند که مملکت رو دست یه عده آخوند بی سواد و شارلاتان دادن

نظر توسط محمود زاده

برات متاسفم که مبلغ و هوادار دیکتاتوری مثل رضاشاه هسنی
رضاشاه نوکر انگلیس بود و دست نشانده استکبار
کم طلم به مردم نکرد

نظر توسط

سلام بر شما هموطن عزیز

بله رضاشاه بد بود
محمدرضا شاه از آن هم بدتر بود
منتها ببینید که مسئولین جمهوری اسلامی ایران چقدر بدند که ما مردم در به در ایران دل خود را به امثال رضاشاه خوش کرده ایم و می گوییم

از خدا خواهم رضا شاهی دگر.....

حکایت کفن دزد را که شنیده اید؟
برای ما مردم ایران تکرار شده است

البته قبلا هم به این مسئله اشاره کرده ام که به جز حضرات اهلبیت علیهم السلام هیچ کس بی عیب نیست و یقینا

امتحانی گر شود ما هم ردیم....

کما این که روحانیت اسلامی هم پس از انقلاب در امتحان حکومت و مملکت داری و اجرای عدالت واقعا بدجور رد شدند

و صد البته رضاشاه هم صددرصد ایده آل نبوده اما وقتی معدل بگیرید خواهید دید که یکی از بهترین پادشاهان تاریخ ایران بوده است

از خدا می خواهم در ازای خدمات شایانش اشتباهاتش را ببخشد

روحش شاد
محمود زاده برات متاسفم که مبلغ و هوادار دیکتاتوری مثل رضاشاه هسنی رضاشاه نوکر انگلیس بود و دست نشانده استکبار

نظر توسط قاسمی

تعارف که نداره مردم ایران دور از چون خر و احمق و نفهمن
انقلاب از ریشه اشتباه بوده خدا لعنت کنه باعث و بانی انقلاب و مردم احمقی که ایران رو نابود کردن
صالحیان پور درود بر شما مثالی که در قسمت مقدمه زده اید فوق العاده عالی بود واقعا نسل قبل از ما بلانسبت خیلی ا

نظر توسط

سلام بر شما هموطن عزیز
بنده جوابی برای حضرتعالی ندارم
از دوستان عزیز انقلابی و طرفداران این وضعیت ناگوار و خرابی خواهش می کنم جواب شما را بدهند
سلامت باشید ان شاءالله
قاسمی تعارف که نداره مردم ایران دور از چون خر و احمق و نفهمن انقلاب از ریشه اشتباه بوده خدا لعنت کنه باع

نظر توسط جمشید کیانی

درود بر شما بسیار عالی بود واقعا با دلایل عقلی و منطقی شما اثبات کردید که انقلاب در کل وقوعش اشتباه بوده است آفرین بر شما که اینچنین بی پروا و درست و منطقی انقلاب را نقد کردید شما باعث افتخار ایران و ایرانی خواهید بود درود بیکران بر شما باد که فردوسی زمانید

نظر توسط

سلام بر شما جناب آقای کیانی عزیز

ممنونم از لطف حضرتعالی و ابراز محبت تان
شما بزرگوارید و آنچه فرمودید نشان از بزرگ منشی شماست

به هر حال از اینهمه عنایت سپاسگزارم

سلامت و موفق و سرافراز باشید
ان شاءالله
جمشید کیانی درود بر شما بسیار عالی بود واقعا با دلایل عقلی و منطقی شما اثبات کردید که انقلاب در کل وقوعش اشتبا

نظر توسط علی مرادی

اقا اولا درود بر شما با این قلم روان و شیوا چقدر زیبا منطقی و سلیس مطالب را بیان می کنید
ثانیا نمی ترسید انقلابیون متعصب بلایی سرنان بیاورند؟
اقا مواظب خودتان باشید
زنده باد

نظر توسط

سلام بر شما جناب آقای جناب آقای مرادی عزیز


ممنونم از لطف حضرتعالی و حسن نظر و ابراز محبت تان

به هر حال حقایق را باید گفت اگر چه به طبع حاکمان و صاحبان قدرت خوش نیاید
از مرگ هم هراسی ندارم چون مطمئن هستم اولا مرگ و حیات فقط به دست خداوند است ثانیا قطعا یک بار بیشتر نخواهم مرد و چه بهتر که مرگ انسان در راه بیان حق و حقیقت باشد

به هر حال از توصیه و راهنمایی شما سپاسگزارم


سلامت و موفق و سرافراز باشید ان شاءالله
علی مرادی اقا اولا درود بر شما با این قلم روان و شیوا چقدر زیبا منطقی و سلیس مطالب را بیان می کنید ثانیا نمی

نظر توسط علی مرادی

آقای مفیدی
من شجاعت و حق گویی شما رو تمجید می کنم اما
عریز من راست گفتن خوبه ولی هر راستی را نباید گفت بخدا این مردم حق شون همین هاست خودت رو بی خود فدای این مردم دزد و پست نکن حیف امثال شماست که تو گونی بشن

نظر توسط

سلام بر شما جناب آقای مرادی عزیز

باز هم از لطف حضرتعالی سپاسگزارم
حق گویی و دفاع از مظلوم و مخالفت با ظالم وظیفه ی هر انسانی است و البته بنده هم سعی می کنم در حد توان این وظیفه ی خود را انجام دهم اگرچه متاسفانه در راه احقاق حق مظلومان و کیفر ظالمان کاری از دست امثال بنده ساخته نیست

امیدوارم خداوند علاج تمام دردهای بشریت را برساند و جهان را با طلوع ظهور از اینهمه ظلمت و فساد و بی عدالتی نجات دهد

ان شاءالله

نظر توسط قاسم

ای لعنت بر هرچی مردم ابله و نادان هست ک دانسته یا ندانسته سال ۵۷ خودشون ب درک مارو سوزوندن

نظر توسط فرهنگ به کما رفته

سلام
اشعارتون بسیار زیبا بود
بنده یک ارتشی هستم،اوضاع مون اصلا خوب نیست،تبعیض بین ارتش و دیگر ارگان ها بسیار است.با اینکه امنیتی مثال زدنی با کمترین امکانات رو تولید میکنن ولی خیلی مظلوم واقع شدن جوری که همه دنبال شغل دوم و سوم هستن،بمان دغدغه ی معاش ندارم.فرهنگ کشور نابود شده.چاره چیست

نظر توسط

سلام بر شما فرهیخته ی گرامی

اصطلاح بجا و درستی بکار بردید....
فرهنگ به کما رفته.....
واقعیت تلخ و تاسف باری است

بله جناب سرهنگ
کاملا درست فرمودید
آگاهی مردم نتیجه ی رشد فرهنگی است
مردم اگر آگاه باشند امور خود را به دست افراد بی کفایت و ناشی نخواهند سپرد
اگر فقر فرهنگی نبود شاید انقلابی صورت نمی گرفت و اگر انقلابی اتفاق می افتاد انقلاب نتیجه اش بهبودی وضعیت جامعه می شد
و لذا حتی مشکل معیشت و اقتصاد و وضعیت نابسامان کشور و..... همه ریشه اش در فقر فرهنگی است.....

ببین از فقر فرهنگی بلاهاست
که این سرمنشا ظلم و جفاهاست

اگر پایان هر عشقی طلاق است،
اگر بی اعتمادی یا نفاق است،

اگر دردی به جان اقتصاد است،
اگر تبعیض و بیداد و فساد است،

اگر بازار ما غرق دروغ است
محاکم هم در این دوران شلوغ است

اگر بینی گناه و جرم و نیرنگ
ندارد علتی جز نقص فرهنگ

لذا لازم بُوَد با هم بیاییم
برای درد خود فکری نماییم....

https://www.mofidifar.com/سیاسی-اجتماعی/اختلافات-خانوادگی

و متاسفانه امور فرهنگی کشور به دست افراد ناشی است چنانچه دیگر امور نیز به این درد مبتلاست......
و تا هر کس به کار خودش نپردازد این مشکلات قطعا حل نخواهد شد

سلامت و موفق و سرافراز باشید
ان شاءالله
فرهنگ به کما رفته سلام اشعارتون بسیار زیبا بود بنده یک ارتشی هستم،اوضاع مون اصلا خوب نیست،تبعیض بین ارتش و دیگر ارگا

نظر توسط حسین

نخیر دوست عزیز، عیب نویسنده سایت و خود آیت الله بروجردی اینه که میگه اسلام بدرد نماز و روزه و... میخوره. پیامبر در کل دعوتش تماما 4 نفر بهش ایمان آوردند که تازه زبیر هم علیه امام علی، علم شد.
بعد گفتین وضعیت زاهدان، بهتون بگم فقط خاطرات اسدالله علم رو بخونید تا شاه شناس بشید، شیراز که الان از بهترین شهرهای ایرانه در زمان شاه فرودگاه و جاده سالم نداشت.
ببخشید ولی کلام شما عین سکولاریسم است.
بعدشم حکم سلمان رشدی، حکم قرآنه نه امام خمینی... تنها مشکل انقلاب اینه که چهارتا نظریه پرداز مثل شهید بهشتی نداره وگرنه تا الان اقتصاد اسلامی پایه گذاری بود... و در آخر انقلاب خمینی به همه بدی هاش بساط میراث شوم تحجر و تجدد را که انگلیس پایه گذاری کرد را جمع کرد. دمش گرم
سلام بر شما جناب آقای قربانی عزیز مگر بیان انتقاد و گفتن اشکالات تیشه به ریشه ی انقلاب زدن است؟

نظر توسط حسین

پیروان مکتب خمینی اونقدر منطق دارن که به این کثیف کاریها دست نمی‌زنند، مثل همین آقا علی بزرگوار. من متولد سال 82 هستم، چند ماهی گرفتار انحراف از نهضت خمینی و خامنه ای شدم و تقریبا تاریک ترین روزای زندگیم رو سپری کردم. متاسفانه انقلاب ما داشت بوسیله امثال بهشتی و مطهری نظریه میداد ولی اونقدر تهدید و ترور راه انداختن که این کار رو زمین بود ولی ترجیح میدم حرفای روشنگرانی مثل حسن عباسی رو گوش کنم.
هر وقت خاطرات اسدالله علم و حسین فردوست را خواندید بعد تز ناامیدی بدید.
و اینکه یکی مثل قاسم سلیمانی به عنوان محصول انقلاب از تمام نماز خوانان خنثای قبل از انقلاب برتره. بعد شما درباره جنگ و برادرکشی گفتید ولی نگفتید که این جنگ، به کارخانه انسان سالاری تبدیل شده بود. حرفم رو با این کلام ناب گاندی تمام میکنم: برای پی بردن به ارزش کارت، ببین دشمنانت چه کسانی هستن...

علی مرادی اقا اولا درود بر شما با این قلم روان و شیوا چقدر زیبا منطقی و سلیس مطالب را بیان می کنید ثانیا نمی

نظر توسط Mofidifar Admin

سلام بر شما

بنده هم مخلص و ارادتمند شهید سلیمانی و بهشتی و... هستم اما متاسفانه یکی از آثار شوم انقلاب به فنا دادن این بزرگواران بود......
حسین پیروان مکتب خمینی اونقدر منطق دارن که به این کثیف کاریها دست نمی‌زنند، مثل همین آقا علی بزرگوار. من

نظر توسط دیلمی

سلام استاد مفیدی‌فر
به خدا قسم که درست می فرمایید.
در اصل همه حکام جز اندکی،شبیه هم هستند.
بنوالعباس و بنوامیه و پهلوی و جمهوری اسلامی و...
همه شبیه هم هستند.
امیدوارم موفق باشید.
حق نگهدار شما باد.

نظر توسط دیلمی

اوضاع از عثمان هم گذشته،اینان معاویه اند،معاویه.

نظر توسط دیلمی

حکومت بر غیرمعصوم حرام است.
چون باعث این فضاحت ها و این مشکلات و اضمحلال ها است.
معصومین را هم که شما،شاعر بزرگوار بهتر از من می شناسید.

نظر توسط دیلمی

دلم از هر حکومت خونِ خون است...

نظر توسط دیلمی

بلانسبت،کشوری که در تأمین برق خودش،چند ازبکستان هم عرضه و لیاقت نداره،باید گفت:
رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات

نظر توسط دیلمی

واقعاً اشعار شما چقدر شبیه اشعار ابوالعتاهیه(اسماعیل کوفی شیعی)شده.
آفرین،واقعا آفرین.

نظر توسط Mofidifar Admin

سلام بر شما فرهیخته ی گرامی

دقیقا درست می فرمائید
اتفاقا بنده در یکی از صفحات این سایت
به نام
حکومت در جهان مخصوص مهدی است
به همین موضوع پرداخته ام
دیلمی سلام استاد مفیدی‌فر به خدا قسم که درست می فرمایید. در اصل همه حکام جز اندکی،شبیه هم هستند. بنوالع

نظر توسط Mofidifar Admin

البته قطع برق در این چند روزه بیشتر برای ناراضی کردن مردم است ضمن اینکه اگر ما کمبود انرژی برق داریم چرا صادر می کنند؟

خدا می داند همین یکی دو ساعت قطع برق برای صنایع چقدر خسارت بار است....

خدا ریشه ی هر چه خائن و مسئول ناکارآمد است را بکند....
دیلمی بلانسبت،کشوری که در تأمین برق خودش،چند ازبکستان هم عرضه و لیاقت نداره،باید گفت: رحم الله من یقرأ ال

نظر توسط دیلمی

البته بنده لر هستم،و این اسمی است مستعار.
شعر ابوالعتاهیه:
کاش ظلم بنی امیه باز می گشت
و عدل عباسیان به دوزخ می رفت.
شب شما بخیر.
حق نگهدار شما باد.
دیلمی واقعاً اشعار شما چقدر شبیه اشعار ابوالعتاهیه(اسماعیل کوفی شیعی)شده. آفرین،واقعا آفرین.

نظر توسط Mofidifar Admin

بسیار عالی
اتفاقا چند تن از فامیل و دوستان صمیمی بنده لر هستند و همه در مرام و مردانگی نمونه....

از آشنایی با شما بسیار خوشبختم

سلامت باشید ان شاءالله
دیلمی البته بنده لر هستم،و این اسمی است مستعار. شعر ابوالعتاهیه: کاش ظلم بنی امیه باز می گشت و عدل عباس

نظر توسط

این بیت از ابوالعتاهیه مرا به یاد حکایت کفن دزد انداخت.....

گویی حکایت مردم ایران است که امروز با دیدن این وضعیت از خدا خواهان برگشتن به زمان شاه هستند

چند سال پیش در یکی از سایت ها عکسی از محمد رضا شاه پهلوی گذاشته و زیر آن نوشته بودند هر حرفی با جناب شاه دارید در این رسانه بیان کنید....

وقتی نظرات مردم را خواندم بسیار برایم جالب بود چون دیدم اکثر قریب به اتفاق نظر دهندگان از شاه تعریف و تمجید کرده و با مقایسه ی دوران شاه و وضعیت مردم پس از انقلاب نظرشان این بود که دوره ی شاه بسیار بهتر از پس از انقلاب بوده و لذا نثار روح شاه خدا بیامرزی و تهیت و صلوات فرستاده بودند....

به هر حال بنده هم نظر و حرف دلم را با شاه چنین ابراز کردم:

جناب شاهنشاه آریامهر! این خدا بیامرزی هایی که نثارت می شود را خیلی جدی نگیر زیرا جنس این خدا بیامرزی ها از نوع خدا بیامرزی هایی است که مردم نثار آن کفن دزد معروف می کردند

ماجرای کفن دزد از این قرار است که:

پیر مرد کفن دزدی در حالت احتضار به پسرش گفت:
پسرم , کار من دیگر تمام است و بالاخره امروز و فردا خواهم مرد. اما از تو می خواهم پس از مرگم اسباب خدابیامرزی برای من فراهم کنی....

پسر گفت:
پدر جان خیالت راحت....

به هر حال پدر مرد و پسر راه پدر را ادامه داد منتهی او هرگاه کفنی را از تن مرده ای در می آورد چوبی را در فلان جای مرده فرو می کرد....

مردم هر بار که این وضع را می دیدند می گفتند:
خدا بیامرزد آن کفن دزد قبلی را لااقل به مرده ی ما جسارت نمی کرد.....

آری جناب آریا مهر ، این خدا بیامرزی هایی که نثار تو می شود هم از این نوع خدا بیامرزی هاست....

البته انصافا جنابعالی از بسیاری جهات از اکثر مسئولین جمهوری اسلامی ایران بهتر بودی

بنده معتقدم مسئولین جمهوری اسلامی ایران در این چهار دهه چنان بد عمل کرده اند که مردم به دوران نه چندان مقبول زمان شاه راضی شده اند
دیلمی البته بنده لر هستم،و این اسمی است مستعار. شعر ابوالعتاهیه: کاش ظلم بنی امیه باز می گشت و عدل عباس

نظر توسط پیمان جمالی

اقای عزیز مردم رو چی فرض کردی؟؟
میگی من مقلد امام بودم اون وقت نهضت امام رو زیر سوال می بری؟؟؟؟؟
واقعا که......
تو مهره ی استکباری.....

نظر توسط Mofidifar Admin

سلام بر شما

فرض کنید برگردیم به هفتاد هشتاد سال پیش یعنی دهه سی
آن زمانی که بزرگانی چون آیت الله بروجردی به افرادی چون امام خمینی و شهید نواب صفوی توصیه می کرد که مبادا به فکر تاسیس حکومت اسلامی باشید زیرا حکومت کار امثال ما نیست....

گویا آیت الله بروجردی وضعیت نامناسب امروز ما را دیده بود و چنین توصیه ی حکیمانه ای را به انقلابیون می داد اما متاسفانه امام خمینی فرمایش او را نادیده گرفت و پس از وفات آیت الله بروجردی پایه ریز انقلاب شد....

حال فرض بفرمائید که امام خمینی هم آینده ی انقلاب را هفتاد سال پیش دیده بود آیا باز هم انقلاب می کرد؟
قطعا نمی کرد...

قطعا امثال بنده و میلیونها ایرانی هم اگر در اول انقلاب چنین آینده ای را برای انقلاب پیش بینی کرده بودیم هرگز انقلاب نمی کردیم و حتی اگر امام خمینی هم اصرار به انقلاب داشت او را یاری نمی کردیم.....

در مورد اینکه بنده عرض کرده ام که در زمان امام مقلد او بودم حقیقت را عنوان کرده ام اما فرضا اگر وضعیت نامناسب امروز ایران را در آن روزگار دیده بودم قطعا به امام می گفتم که انقلاب نکند و اگر او قبول نمی کرد بنده قطعا دیگر از او تقلید نمی کردم.....

انسان مجاز است که هرگاه دید مرجع اش اعلم نیست از او دیگر تقلید نکند چنانچه خیلی از برادران اهل سنت یک زمانی از خلفای غاصب تبعیت کرده اند اما وقتی حقیقت برای شان روشن شده و شیعه شده اند از خلفای غاصب تبری جسته و دیگر از ایشان پیروی نکرده اند....
پیمان جمالی اقای عزیز مردم رو چی فرض کردی؟؟ میگی من مقلد امام بودم اون وقت نهضت امام رو زیر سوال می بری؟؟؟؟؟ و

نظر توسط علی فائزی

سلام وعرض ادب خدمت همه دوستان،،با احترام و عرض خسته نباشید خدمت شما عزیزان درخصوص بحث طولانی شما دو دوست گرامی و گرانقدر این برادر کوچک شما اجازه میخام مطلبی را پیرامون این بحث متاسفانه حل نشده تاریخ این مملکت به عرضتان برسانم،،،
درتمامی بحثها انگار که به عمد شما دو دوست گ انقدر خواهان طول و تفسیر های اضافه ایی هستید شاید هم مثل زمان خاتمی لعنته الا علیعه این صفحه را رااندازی کرده اید تا جوانان و مبارزان نو ظهور سیاسی را به تحریک کرده و به دام بیندازید درعجم که شما چگونه سر بر بدن دارین در صورتی اشعار وصحبتهای شما بارها از اشعار و اظهار نظر شهیدانی مثل پوینده و مختاری و سیرجانی و غیره روشنتر و در دسترس تر است،،،ابتدا اگر امکان داره این موضوع را برای مخاطبان بخصوص بنده حقیر روشن کنید تا بنده در بحث شما دو نفر را با استدلالهای خودتان روشن کنم وانشالا پایانی باشد بر تکرار بیهوده ی اینگونه مباحث
سلام بر شما جناب آقا جواد عزیز ممنونم از اظهار نظر حضرتعالی البته همانطورکه در ضمن مباحث هم اشار

نظر توسط Mofidifar Admin

سلام بر شما برادر عزیز و بزرگوار

خوشحال و ممنون می شوم اگر نقطه نظرات خود را در این زمینه بیان فرمائید

سلامت باشید ان شاءالله

نظر توسط علی فائزی

سلام و عرض ادب خدمت شما برادر بزرگوار یزدی،،،شاعری توانا از دیار بزرگ مرد مبارز جان برکف شهید فرخی یزدی درابتدا باید خدمتتان اعتراف کنم که بنده به طور اتفاقی باصفحه شما آشناشدم واز دیشب تا این لحظه با ذوق و تعجب خواب و خستگی در من اثر نکرده،،،خواهشی از شما استاد گرانقدر دارم اگر امکان دارد لختی از بیوگرافی خود و همچینین جواب سوالی قبلی را روشن کنید،،باسپاس
سلام بر شما برادر عزیز و بزرگوار خوشحال و ممنون می شوم اگر نقطه نظرات خود را در این زمینه بیان ف

نظر توسط Mofidifar Admin


سلام بر شما جناب آقای فائزی عزیز

ببخشید
الان پیام های تان را دیدم

ان شاءالله در اسرع وقت به تمام سوالات تان پاسخ خواهم داد

اما قبل از هر چیز چون از بیوگرافی بنده پرسیده بودید خواهش می کنم با مراجعه به صفحه ی زیر اطلاعات لازم را در مورد بنده بدست آورید

ممنونم


https://www.mofidifar.com/about/work

نظر توسط Mofidifar Admin

سلام بر شما

سلامت و موفق و سرافراز باشید ان شاءالله

نظر توسط رضا

اشتباهات اقای خمینی

فهمیدن درست و دقیق مطالب مخصوصا مسائل دینی و انتقال درست انها فوق العاده مهم و خطیر هست بهمین سبب پیامبر خدا (ص) طبق حدیثی متواتر نزد فریقین فرمودند :نضَّرَ اللَّهُ عبدًا سمِعَ مَقالَتي، فحفِظَها ووَعاها وأدَّاها، فرُبَّ حاملِ فِقهٍ غيرِ فقيهٍ، ورُبَّ حاملِ فِقهٍ إلى مَن هو أفقَهُ مِنهُ.

خداوند خرم و نورانی فرماید بنده ای را که گفته مرا شنیده و حفظ کند و بدیگران برساند چه بسا کسی که خود عالم نیست حافظ فقه است و چه بسا فقیهی وسیله نقل به عالمتر از خود استهمیشه باید ریشه یابی کرد وسرچشمه را بررسی نمود در خلال تحقیقات 40 ساله بدنبال علل نارسایی انقلابات اسلامی متوجه شدم اصل واساس مشکلات از همان سقیفه است که بقول ائمه علیهم السلام ام الفساد بود و خلفای جور باعث بدبختی بشریت شدند ( هودا ومجسا و تنصرا..) .همانطور که در ایات 144 ال عمران و 30 فرقان و ... امده ، صحابه پیامبرص بعد از ایشان به جاهلیت منقلب واین قران را مهجور نمودند .ودر کتاب کافی کلینی و صحیح بخاری هم احادیث متواتری از ارتداد صحابه و انحراف اسلام از مسیر اصلی امده که تحت هیچ شرایطی قابل انکار و خدشه نیستند .اما چون انحرافات وحوادث تاریخی زنجیر وار بهم متصلند از ابتدا مهجوریت قران و عدم قبول مصحف امیرالمومنین ع توسط حزب سقیفه که بروایت امام سیوطی در اتقان از ابن سیرین که مصحف مولا ع بی نظیر بود وشامل ناسخ ومنسوخ بترتیب نزول و حاوی علم زیادی بود .ولی جناب عثمان بدستور عمر مامور جمع قرانی شد که توسط زیدبن ثابت یهودی ناسخ ومنسوخش در هم امیخت و تا امروز سبب اختلاف و افتراق امت اسلامی شده است .بروایت صحاح سنت وشیعهزیربنای اساسی عقاید مسلمین ، قران کریم و روایات هستند و چون تشخیص نواسخ ومنسوخ ایات وروایات بسیار سخت وصعب است همین امر گرداب برخی فقها گردیده است !دوگروه عمده مسلمین که یکی قائلین به اصالت جنگ و جهاد ابتدایی ودیگری قائلین به اصالت صلح و جنگ دفاعی هستند بر اساس همین تشخیص اشتباه از منسوخات همواره در ستیزند !حاکمان و رهبران هم مثل فقها در این باتلاق ناسخ ومنسوخ گرفتار شده اند .مرحوم اقای سید روح الله خمینی نیت وهدفش نیک ودلسوز بود ولی در روش اشتباه کرد چون فکر میکرد اسلام را شن
Mofidifar Admin سلام بر شما سلامت و موفق و سرافراز باشید ان شاءالله

نظر توسط Mofidifar Admin

سلام بر شما جناب آقا رضا برادر عزیز و بزرگوار

ببخشید
ضمن تشکر از حضرتعالی به خاطر وقتی که گذاشتید و توضیحاتی دادید به عرض می رسانم که مطلب شما کامل درج نشده است
لطفا در صورت امکان باقیمانده ی مطلب را در پیامی دیگر ارسال فرمائید

ممنونم
سلامت باشید ان شاءالله

نظر توسط محمد رضوانی

ای که بدبینی به راه انقلاب
تو نبینی فرق بد را از صواب

باز مشکل را دو چندان میکنی
در ره حق راه بندان میکنی

ای که دم از ناامیدی میزنی
زهر فکرت را به مردم میدمی

ای که تو دم از عدالت میزنی
عینک تاریک بر چشمت زدی

عادلان را هم سعایت میکنی
دوستی نه!تو عداوت میکنی

ظاهرا که دلسوزی میکنی
باطن اما خانه سوزی می کنی

در زمین دشمنان بازی کنی
با زبان شعر هم بازی کنی

درد تو پول است ای دنیا پرست
ای کلاغ دشمن بدکار و مست

ای که با دشمن طلاقی میکنی
عشق را با پول قاطی میکنی

ما برای خاک خونها داده ایم
تیر خوردیم و ولی استاده ایم

این شهیدان حرفشان یک جمله است
راه حق راه ولایت بوده است

کار تو تبدیل خوبی به بدیست
کار تو با ما همیشه دشمنیست

راه ما راه حسینی بوده است
چون امام ما خمینی بوده است

حرف طالغوتان همیشه زور بود
شاه ظالم را نصیبش گور بود

رهبر ما رهبری از نور بود
انقلاب ما انفجار نور بود

ما کجا قدرت و موشک داشتیم
ما کجا همت و هیبت داشتیم

ما کجا لیسانس و دکتر داشتیم
ما. کجا درمان و دکتر داشتیم

با نگاهت اینهمه ظلمت نبین
اینهمه تولید ملی را ببین

ما کجا پتروشیمی ها داشتیم
ما کجا خودروی ملی داشتیم

ما کجا تاکسی و جاده داشتیم
ما کجا از خود اراده داشتیم

ما کجا شمشی ز فولاد داشتیم
ما کجا پواز پهباد داشتیم

حیف کور هستی ز دید ره حق
خاک ها پاشیدی از کین بر شفق

ما کجا وحدت و ملت داشتیم
ما کجا عزت و دولت داشتیم

چشمها را باز کن ای نا نجیب
اینهمه رشد صعودی را ببین

این همه رشد صعودی را ببین
سر نکن چون کبک در توی زمین

ما برای این وطن جان داده ایم
خون به راه حق مولا داده ایم

یک جهان دارد مسلمان میشود
این مفیدی فر پشیمان میشود

نظر توسط Mofidifar Admin


سلام بر شما برادر عزیز و بزرگوار

اولا تحسین می گویم طبع گرم و لطیف شاعرانه تان را
ثانیا تبریک عرض می کنم حس دلسوزی و احساس مسئولیت شما را نسبت به اسلام و میهن اسلامی مان

و اما گلایه می کنم از شما بابت قضاوت غیر منصفانه ی تان نسبت به این حقیر
شما بر چه اساسی فکر می کنید بنده برای پول و مال دنیا از مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده ام؟

بنده با چه کسی عداوت کرده ام؟
این حقیر همیشه سعی کرده ام که از حق و عدالت جانبداری کنم و به هیچ عنوان با ظلم و فساد و بی عدالتی و تبعیض و...‌. سر سازش ندارم

ادعایی ندارم اما مولا و مقتدای من حضرت علی علیه السلام است
او می فرماید
اگر همه ی دنیا را به من بدهند حاضر نیستم پوست جوی را از دهان مورچه ای به ظلم بگیرم
شاید باور نکنید اما بنده هم با تاسی از آن امام عظیم الشأن عرض می کنم که
اگر تمام دنیا را هم به من بدهند حاضر نیستم کلامی غیر از حق بگویم


ادامه ی جواب شما در پیام بعدی:
.

نظر توسط

جناب آقای رضوانی
شما از پیشرفت های صنعتی پس از انقلاب گفتید
اما از یک نکته عافل مانده اید

از نظر اقتصادی و تکنولوژی مقایسه ی ایران قبل از انقلاب با بعداز انقلاب درست نیست
شما برای مثال باید اول ایران قبل از انقلاب را با کشورهای کره ی جنوبی و ترکیه و امارات و..... در آن زمان مقایسه کنید سپس ایران بعداز انقلاب را با وضعیت امروز کشورهای کره ی جنوبی و ترکیه و امارات و.... مقایسه کنید تا بدانید این انقلاب چه به سر ما آورده است....‌
پروژه های بزرگی چون راه آهن سراسری شمال به جنوب و پالایشگاه آبادان و پالایشگاه اصفهان و پتروشیمی بندر امام و ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه و.... را که همه حاصل مدیریت زمان طاغوت است را در نظر بگیرید و بگوئید که جمهوری اسلامی نه بهتر از آنها را که حتی مشابه آنها را در کجای ایران پس از انقلاب احداث نموده و به مردم هدیه داده است...

از پتروشیمی گفتید
بنده خود در صنعت مشغول به کار هستم و تا حدود زیادی با انواع صنایع آشنایی دارم
چنانچه بنده مدتی در شرکت پتروشیمی بندرامام مشغول به کار بوده ام این شرکت عظیم محصول مدیریت زمان شاه است شرکتی که مانندش در تمام چهل و سه ساله ی پس از انقلاب ساخته نشده است.....

ادامه ی جواب شما در پیام بعدی:


نظر توسط

برادر عزیز جناب آقای رضوانی

مقایسه ی
ایران در دوران ستمشاهی
با ایران پس از انقلاب مصداق حکایت زیر است
بنده ی خدایی می گفت
خانواده به بنده ایراد می گیرند که تو آدم تنبل و بی عرضه ای هستی و الان ۶۰ سال داری ولی هیچ پیشرفتی نکرده ای
من در جواب گفتم
نخیر پیشرفت کرده ام
چهل سال پیش موتور داشتم
سی سال پیش ژیان خریدم
بیست سال پیش پیکان خریدم
ده سال پیش پراید خریدم
الان هم خدارا شکر پژو جی ال ایکس دارم..... این پیشرفت نیست؟
در جوابم یکی گفت
آن وقت که تو ژیان داشتی فلانی دوچرخه هم نداشت اما الان که تو پژو سواری او هیوندای سوار است....
حال حکایت مقایسه ی پیشرفت ما در مقابل پیشرفت در دیگر کشورهاست.....

نظر توسط

به هر حال حرف برای گفتن زیاد است اما در پایان برای شما سلامنی و توفیق دفاع از حق و حقیقت و برای ایران و مردم ایران رسیدن به یک حکومت اسلامی واقعی و اجرای عدالت آرزو دارم

سلامت و موفق و سرافراز باشید ان شاءالله
محمد رضوانی ای که بدبینی به راه انقلاب تو نبینی فرق بد را از صواب باز مشکل را دو چندان میکنی در ره حق راه ب

نظر توسط عزیزاکبری اورنگی

بزرگترین مزیت جمهوری اسلامی نسبت نظام شاهنشاهی این است که جمهوری اسلامی حامی مسلمان و مظلومان جهان است و در مقابل جهان استکبار جنایتکار و استعمار گر ایستاده است. این از بعد بین المللی
در بعد داخلی استقلال ایران بزرگترین ارمغان جمهوری اسلامی بود و در ضمینه آزادی هرچند هنوز به حداعلای آن نرسیده ولی آزادی موجود امروز جامعه ایران هیچ قابل مقایسه با نظام دیکتاتوری و خفقان سیاه نظام ستم شاهی نیست
و هرچند در زمینه اسلامی کردن جامعه چندان موفقیتی حاصل نشده ولی از اجتماعات بزرگ مذهبی کاملاً مشخص است که جمهوری اسلامی زمینه اسلامی شدن جامعه را تا حدود زیادی فراهم نموده است ضمن اینکه همین اجتماعات بزرگ مذهبی خود دلیلی روشن به بااعتقادتر شدن مردم نسبت به دوران ستم شاهی است.
و خود شکل جمهوری از بزرگترین مزیت های جمهوری اسلامی است قبل از انقلاب اسلامی ملت هیچ نقشی در سیاست و حکومت نداشتند.
با این همه پیشرفت در زمینه های گوناگون ایران بعد از انقلاب اصلاً قابل مقایسه با دوران قبل از انقلاب نیست. چنانچه این همه پیشرفت را فقط محصول پیشرفت زمان میدانید پس دلیل عقب ماندگی کشورهای همسایه های ایران چیست؟
درضمن در قیاس نباید مع الفارقانه عمل کرد اگر دلیل پیشرفت ایران بعد از انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی نیست پس چرا کشوری مثل مصر که شرایط چهل و سه سال پیش آن دقیقا مثل شرایط ایران چهل و سه سال پیش است چرا پیشرفت زمان تأثیر چندانی در آن کشور نگذاشته؟!
مصر چهل و سه سال پیش مثل ایران ما نظام شاهنشاهی داشت مثل ما شاه آن نوکر آمریکا بود مثل ما معادن و مخازن دارد و...
پس چرا امروز ما در خانه های مان لوله کشی گاز داریم ولی آنها ندارند چرا ما انرژی هسته ای، نانوفناوری داریم ولی آنها ندارند چرا ما قدرت ایستادگی و مقابله در مقابل آمریکا و اسرائیل را داریم ولی آنها ندارند؟؟؟
و خیلی چراهای دیگر...
فرمایشات شما را قبول دارم منتها به بنده نفرمودید مزیت جمهوری اسلامی ایران چیست تا دیگر آن را با رژیم

نظر توسط عزیزاکبری اورنگی

اگر معتقدید که حکومت فقط مخصوص خداست و این حق از خدا فقط پیامبر و به امامان معصوم رسیده پس باید حکومت ولی فقیه را برحق بدانید چون
اولاً قرآن که کلام خداست حق حکومت را به کسی داده که عالم دین باشد و عادل باشد و... و این یعنی ولایت فقیه
دوماً امامان معصوم در غیبت خویش ولایت جامعه مسلمین را به عهده فقیه جامع الشرایط گذاشته اند
بله حکومت فقط مخصوص خدا و پیامبر و امامان معصوم است پس آنها می‌توانند اجازه حکومت را به هر کس که بخواهند بدهند
نظر حضرتعالی محترم است اما بنده معتقدم حکومت فقط مخصوص و متعلق به خداست و تنها حضرات معصومین چون جلو

نظر توسط Mofidifar Admin


سلام بر شما برادر عزیز و بزرگوار

ضمن تشکر از توضیحات تان باید عرض کنم که بنده منکر موارد ذکر شده توسط جنابعالی نیستم اما از شما خواهش می کنم اولا قابلیت های ایران و ایرانی را با قابلیت های موجود در کشوری مانند مصر مقایسه کنید تا متوجه شوید اگر پس از انقلاب در ایران پیشرفت هایی صورت گرفته بسیار کمتر از حد انتظاری است که باید پیشرفت می کردیم

ثانیا بنده مطمئن هستم اگر انقلاب نشده بود پیشرفت های صنعتی در ایران بسیار بیشتر صورت می گرفت

و اما بیشترین زیان ما ایرانیان از وقوع انقلاب سقوط فرهنگی و ترویج دین گریزی و به فنا رفتن اخلاق انسانی و اسلامی است چنانچه برای مثال در زمان شاه حتی یک زن بی حجاب و یا یک نفر نماز نخوان در تمام فامیل ما وجود نداشت اما متاسفانه امروزه اکثر جوانان فامیل ما دین و ایمان محکمی ندارند و اهل نماز و انجام واجبات نیستند و همچنین بسیاری از دختران و زنان فامیل ما حجاب مناسبی ندارند.....

برای اینکه سقوط فرهنگی و فنای اخلاق را در بعداز انقلاب بهتر درک کنید لطفا نگاهی به آمار پرونده های قضایی و جرائم و میزان طلاق و تعداد معتادان بیندازید تا به عمق فاجعه پی ببرید....

سلامت باشید ان شاءالله

نظر توسط Mofidifar Admin

برادر عزیز!
وقتی پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام خودشان حی و حاضر باشند منطقی است که خودشان حکومت کنند و در این صورت بله می توانند بنا به صلاح دید خود حکومت هر قسمت از ممالک اسلامی را به اهلش واگذار کنند

اما وقتی امام زمان ما در غیبت است هدایت جامعه ی اسلامی را به عالمان دین واگذار کرده است نه حکومت را

که البته متاسفانه بعداز انقلاب علمای دین همین وظیفه ی اصلی خود که هدایت مردم است را هم به درستی انجام ندادند و الا وضعیت امروز جامعه ی ما چنین اسفبار نبود

نمی دانم چقدر با مردم در ارتباط هستید اما موج ویران کننده ی دین گریزی در ایران بیداد می کند و اصل و اساس این واقعه ی تلخ زشت نشان دادن دین توسط روحانی نماهایی است که به نام دین بدترین ظلم و فساد و بی عدالتی و...... را در ایران به نمایش گذاشته اند

خدا آخر و عاقبت همه ی ما را ختم به خیر کند ان شاءالله

نظر توسط عزیزاکبری اورنگی

دین گریزی در همه زمان‌ها و همه ممالک بوده و خواهد بود و ربطی به انقلاب اسلامی ندارد
دوماً بنا به موازین محکم علم منطق شما در این فرض به استدلال اسقرای ناقص متوسل شده اید یعنی دین گریزی عده ای را به همه افراد جامعه تأمین داده اید!
اگر چنین استدلالی را قبول دارید باید متدینین را هم به کل جامعه تأمین دهید

و دین گریزی رایج در قشر وسیعی از جامعه ی ایرانی یکی از نتایج شوم انقلاب است حال با چنین واقعیت تل

نظر توسط عزیزاکبری اورنگی

اگر رئیس جمهور شدن روحانی را نتیجه شرم آور نظام جمهوری اسلامی میدانید باید به خلافت رسیدن یزید لعنة الله علیه را نیز نتیجه شرم آور صلح امام حسن مجتبی علیه السلام بدانید العیاذ بالله
شهید نواب صفوی وقتی که با کسروی جلساتی بحث اعتقادی کرد و نتوانست او را مجاب کند تصمیم به ترور او گر

نظر توسط عزیزاکبری

اگر ملت به دنبال ولی بود
اگر دولت به هر جا با علی بود

در این بیت خود شما مقصرهای اصلی را خوب مشخص کرده اید
مردم و دولت
پس چرا در چند بیت بعد الهی بودن جنبش و نهضت یعنی همان انقلاب اسلامی را زیر سوال برده اید؟!
و در مورد بنی عباسیان سروده اید
دگر پیمان خود با حق شکستند
مگر بنی عباس با حق پیمانی بسته بود که آن را هم بشکند یا نشکند؟!
من خودم شاعر هستم البته خاک پای شعرا و البته حضرت عالی
ولی این همه تناقض اعتقادی آن هم در یک شعر خیلی عجیبه!!!!!!!!!!!!!!
. در این دوران علی تنهای تنهاست دلش خون از گناه و غفلت ماست به محشر کوفیان پس روسفیدند اگر ا

نظر توسط

بله دقيقاً

نظر توسط Mofidifar Admin

مفیدی فر:
سلام بر شما

تناقضی در این شعر وجود ندارد
ظاهرا در جریان امر نیستید
قیام سیاه جامگان بر علیه حکومت سفاک بنی امیه که منجر به تاسیس حکومت بنی عباس شد در ابتدا با شعار رسیدن خلافت به دست اهلبیت علیهم السلام صورت گرفت اما همین که رهبران قیام به حکومت رسیدند و طعم قدرت را چشیدند خودشان در جفا بر اهلبیت روی بنی امیه را سفید کردند.....

دقیقا مانند انقلاب سال ۵۷ که قرار بود زمینه ساز قیام حضرت مهدی باشد ...... اما همین که مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران طعم قدرت را چشیدند یادشان رفت که رسالت شان چیست و لذا چنان غرق در تجمل شدند که روی حاکمان پهلوی را در ظلم و فساد و بی عدالتی و تبعیض و اشرافی گری. و..... سفید کردند....

اگر آمار بگیرید و از محل سکونت مسئولین نظام مطلع شوید متوجه قضیه خواهید شد......

و البته استارت این انحرافات بوسیله ی امام خمینی کلید خورد با سکنا گرفتن او در جماران که در شمال شهر تهران و در نزدیکی نیاوران است.....

نظر توسط Mofidifar Admin

این موضوع ربطی به صلح امام حسن علیه السلام ندارد
به حکومت رسیدن کسی مانند روحانی در سایه ی نظام جمهوری اسلامی ایران
مانند به حکومت رسیدن متوکل عباسی است در سایه ی قیام سیاه جامگان

متوکل یکی از سفاک ترین خلفای عباسی است که برای نمونه دستور تخریب حرم امام حسین علیه السلام را صادر کرد......

نظر توسط Mofidifar Admin

سلام

بعداز انقلاب روحانیون با رفتار نا صحیح شان باعث دین گریزی مردم ایران شدند....

ظاهرا شما در بین مردم نیستید.....

نظر توسط

سلام بر شما

تناقضی در این شعر وجود ندارد
ظاهرا در جریان امر نیستید
قیام سیاه جامگان بر علیه حکومت سفاک بنی امیه که منجر به تاسیس حکومت بنی عباس شد در ابتدا با شعار رسیدن خلافت به دست اهلبیت علیهم السلام صورت گرفت اما همین که رهبران قیام به حکومت رسیدند و طعم قدرت را چشیدند خودشان در جفا بر اهلبیت روی بنی امیه را سفید کردند.....

دقیقا مانند انقلاب سال ۵۷ که قرار بود زمینه ساز قیام حضرت مهدی باشد ...... اما همین که مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران طعم قدرت را چشیدند یادشان رفت که رسالت شان چیست و لذا چنان غرق در تجمل شدند که روی حاکمان پهلوی را در ظلم و فساد و بی عدالتی و تبعیض و اشرافی گری. و..... سفید کردند....

اگر آمار بگیرید و از محل سکونت مسئولین نظام مطلع شوید متوجه قضیه خواهید شد......

و البته استارت این انحرافات بوسیله ی امام خمینی کلید خورد با سکنا گرفتن او در جماران که در شمال شهر تهران و در نزدیکی نیاوران است.....
عزیزاکبری اگر ملت به دنبال ولی بود اگر دولت به هر جا با علی بود در این بیت خود شما مقصرهای اصلی را خوب مشخ

نظر توسط

این موضوع ربطی به صلح امام حسن علیه السلام ندارد
به حکومت رسیدن کسی مانند روحانی در سایه ی نظام جمهوری اسلامی ایران
مانند به حکومت رسیدن متوکل عباسی است در سایه ی قیام سیاه جامگان

متوکل یکی از سفاک ترین خلفای عباسی است که برای نمونه دستور تخریب حرم امام حسین علیه السلام را صادر کرد......
عزیزاکبری اورنگی اگر رئیس جمهور شدن روحانی را نتیجه شرم آور نظام جمهوری اسلامی میدانید باید به خلافت رسیدن یزید لعنة

نظر توسط

آفرین
اشعارت سراسر نکوست....

نظر توسط Mofidifar Admin

سلام بر شما

ممنونم از لطف حضرتعالی و ابراز محبت تان

سلامت باشید ان شاءالله

نظر توسط جعفر شفیعی

مرتیکه تو بر چه اساسی بزرگترین مرجع جهان تشیع را زیر سوال می بری
اصلا تو کی هستی که بفهمی اسلام چیه
مزدور کثافت

نظر توسط Mofidifar Admin


سلام نه علیکم

بنده هیچ ادعایی ندارم اما با شناخت مختصری که از اسلام و تعالیم آن و پیامبر اکرم و امامان شیعه دارم هیچ سنخیتی بین اسلام واقعی و امام خمینی و اکثر مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران نمی بینم

بنده در شعر فوق چند مورد از تناقضاتی که بین پیشوایان تشیع و امام خمینی وجود دارد را ذکر کرده ام

تناقضاتی مانند
تکبر و اجازه صف کشیدن و دستبوسی امام توسط مسئولین
قصاوت قلب و بی رحمی و اعدام بسیاری از مسئولین رژیم شاه توسط امام خمینی

عدم مردمی بودن و ساکن شدن در بهترین منطقه پایتخت و داشتن صدها محافظ و رواج اشرافی گری نوین بین روحانیون و دیگر مسئولین

عمل نکردن به وعده هایی که داده بود
مانند توجه به مستضعفین و خانه سازی و مجانی کردن آب و برق برای آنان

ایجاد اختلاف و برادر کشی و به پا کردن جنک بین ایران و عراق بجای ایجاد وحدت.....

ترویج دین گریزی در ایران بجای معرفی صحیح اسلام به مردم و......

در مقابل
شما لطف کنید و برای رد نظر بنده چند مورد وجه تشابه امام خمینی با پیشوایان شیعه را بیان کنید تا بنده متوجه شوم امام خمینی بعنوان یک شیعه کجا از امام علی علیه السلام و دیگر پیشوایان دینی ما تبعیت و پیروی کرده است

ممنونم

نظر توسط کیهان

سلام
واقعا دستتون درد نکنه خیلی خوب روشنگری کردید
چهره منافقان را به درستی تشخیص داده و دستشونو خوب رو کردید
مرحبا

نظر توسط Mofidifar Admin

سلام بر شما

ممنونم از لطف حضرتعالی و ابراز محبت تان

سلامت باشید ان شاءالله

نظر توسط احمد

درست است که بیگناهانی هم در اول انقلاب اعدام شدند. چون بعضی از مسیولین ما از ظالمین آن زمان فاسدترند. اما خیلی از این دست کارها بدون کسب اجازه از امام خمینی و خودسرانه انجام شد. و بعضی از ان احمقها از کنترل خارج شده بودند و سواد درستی هم نداشتند. ولی باید این امور اصلاح شود . چون در ایران جای جاهل و عالم عوض شده است.

نظر توسط Mofidifar Admin


سلام بر شما

البته کلیات فرمایش شما درست است به جز این مورد که بیشتر اقدامات ظالمانه و جاهلانه ای که در اوایل انقلاب صورت گرفت به فرمان امام خمینی و با رضایت او انجام شد چنانچه بنده کلیپی از خلخالی در اختیار دارم که او طی مصاحبه ای می گوید
من هیچ کاری را بدون اجازه و دستور امام انجام نداده ام.....

در هر حال تا روز محشر زمان زیادی نمانده و بالاخره روزی پرده ها کنار خواهند رفت و حقیقت برای همه روشن خواهد شد

اما ای کاش پیش از مرگ از برخی حقایق اطلاع پیدا می کردیم

سلامت و عاقبت بخیر باشید ان شاءالله

نظر توسط حامد

سلام
مطالب شما قابل تأمل اما مغرضانه است - و برخی از سندهایی که ذکر فرمودید قابل استناد نیست و حتی اشتباه هم هست

نظر توسط Mofidifar Admin

سلام بر شما برادر عزیز و بزرگوار

البته بنده با هیچ کس خصومت شخصی ندارم و هیچ مطلبی را از روی کینه و عداوت شخصی عرض نکرده ام اما اگر حضرتعالی مورد یا مواردی اشتباه و اشکال و قضاوت نا روا از بنده سراغ دارید ممنون می شوم اگر آن را یادآوری بفرمائید تا اصلاح نمایم

متشکرم
سلامت باشید ان شاءالله

نظر توسط کیان پیر فلک

درود بر همگی عزیزان،وبه ویژه شاعر توانا.
جناب مفیدی فر گرامی نخست شما همیشه سپاسگذار پروردگار باشید با این استعداد ونبوغ شعر که این نعمت در اختیار همگان قرار ندارد.


در مورد جناب خمینی هیچ نگویم بهتر است.


واما برای بیان درد ایرانیان این چند بيت را برایتان از شاعر توانا کشورمان جناب حسین جنتی عزیز می نویسم.


ایرانیا!دراین شب بی در چگونه ای؟
ازظالمی به ظالم دیگر چگونه ای؟
ای خسته از تعفن شاهان سلطه‌ ور!
حالی در این فضای معطر چگونه ای!
ای شانه ات سبک شده از رنج تاج وتخت!
امروز زیر پایه ی منبر چگونه ای!
حسین جنتی

استاد گرامی اشعار شما را هم اگر در جایی دیگر استفاده کنم نام شما را هم بیان می کنم.

با سپاس از شما.

نظر توسط

سلام بر شما هموطن عزیز و بزرگوار

اولا از نظر لطف حضرتعالی و ابراز محبت تان سپاسگزارم و البته این نشان از بزرگواری شماست

در ثانی ما هر چه داریم عنایت حضرت حق است و طبع شعری هم که بنده دارم از لطف خداست
هذا من فضل ربی
و لذا سعی بنده همواره این بوده است که از این عنایت الهی در راه حق استفاده کنم و امیدوارم در انجام وظیفه و نقشی که خالق هستی برای بنده در نظر گرفته است موفق باشم

برای شما فرهیخته ی گرامی هم بهترین ها را آرزو می کنم
سلامت و موفق و سرافراز باشید ان شاءالله

کیان پیر فلک درود بر همگی عزیزان،وبه ویژه شاعر توانا. جناب مفیدی فر گرامی نخست شما همیشه سپاسگذار پروردگار باشید

نظر توسط

در ضمن ببخشید

می خواستم بدانم شما با مرحوم کیان پیرفلک که اهل ایذه بود و در جریان حمله به بازار ایذه آبان ماه امسال کشته شد نسبتی دارید؟

کیان پیر فلک درود بر همگی عزیزان،وبه ویژه شاعر توانا. جناب مفیدی فر گرامی نخست شما همیشه سپاسگذار پروردگار باشید

نظر توسط کیان پیر فلک

درود بر شما.

از شما سپاسگزارم.

نه خیر آن عزیز که اگر زنده می بودند در آینده از مفاخر ایران می‌شد، از هم زبانان عزیز من می باشند.

مادر گرامی ایشان فرزندی با اندیشه های بکر تربیت کرده بودند.

بنده فقط به خاطر زنده نگاه داشتن آن عزیز از نام زیبایش استفاده کردم.
روحش شاد ویادش گرامی.
پاینده باشید.

نظر توسط

سلام

به هر حال امام خمینی وعده ی آب و برق مجانی و ساخت مسکن به قول شما برای مردم مستضعف داد
اما آیا به وعده ی خود عمل کرد؟

حکم خداست که مومن باید به عهد خود عمل کند

اوفوا بعهدکم....
برای مستمندان فرمودند ایشان آنهم به توصیه دولت موقت بود لطفا همه واقعیت را بگویید و بخش بندی نکنید

نظر توسط سعید

چرا نمیفهمی کسی که انقلاب کرد آنقدر خالص بود که هزاران نفر به فرمانش در جبهه ها جان می‌دادند این افکار شما نتیجه لقمه های حرام است که مدح رضا پالاندوز جنایت کار را میکنی و چشم نداری خوبی های انقلاب بزرگ ایران را برای مردمی که چهل سال پیش نان برای خوردن نداشتند را ببینی این چه قضاوت جاهلانه ای است که در خصوص معمار انقلاب که یک متر زمین به نامش نبود میکنی در مقابل ملعونی که انقلابیون را کشت و هزاران جنایت به دستور انگلیس خبیث کرد و موقع مرگش ۳۰ هزار سند زمین و اموال مردم به نامش بود تو شاعر جهلی نه دانایی .

نظر توسط کیان پیر فلک

درود بر شما.
جناب سعید خان بی زحمت کمی چشمان مبارک را باز کنید.

مگر در این جامعه زندگی نمی کنید،شور بختانه فقر بی داد می کند.فساد در تمامی بند بند جامعه ریشه دوانده.

شما که قطعا خمینی را معمار کبیر انقلاب میدانید....

پس از این همه بی عدالتی شما به عنوان یک ایرانی ریشه این بی عدالتی را در چه می بینید؟

برادر گرامی مردم گرسنه‌اند و بی کار.

فردا که آفتاب حقیقت برون زند
سر"درکدام"برف"نهان می کنی رفیق؟

تورا به خدا کمی واقع بینانه به دور ،ور خود بنگرید.

با سپاس از شما.

نظر توسط


سلام بر شما

اصلا بزرگ ترین ایرادی که بنده به امام خمینی می گیرم این است که چرا او به جای ایجاد اتحاد بین مردم ایران و عراق و دیگر کشورهای اسلامی باعث ایجاد اختلاف و جنگ و برادر کشی شد؟

اینکه بهترین جوانان ایران و مردم عراق در آتشی که امام خمینی و صدام روشن کردند سوختند افتخاری برای امام خمینی نیست که شما از آن یاد می کنید

ضمن اینکه مگر شما می توانید منکر مفت خوری های بیت امام باشید

مگر بنای عظیم مرقد امام جلوه ای از اشرافی گری و حیف و میل اموال عمومی نیست؟

مگر باغ ۱۴ هزار متری خسرو شاهی در اختیار امام خمینی و پس از او در اختیار نوادگان اش نبوده و نیست؟

مگر شما می توانید منکر ترویج اشرافی گری و بی عدالتی امام خمینی شوید

به عکس بالای صفحه نگاه کنید

آیا واقعا امام خمینی امام مستضعفین بود؟.....

شما با واقعا خیلی نفهم و نادان هستید یا امثال بنده را احمق فرض می کنید

اصلا خود شما چه کاره اید؟
کجا زندگی میکنید؟

لطفا بیوگرافی مختصری از خود را بیان کنید تا بتوانم شما را بهتر بشناسم و دلیل اینهمه حمایت شما را از حکومت سراسر ظلم جمهوری اسلامی ایران درک کنم....
سعید چرا نمیفهمی کسی که انقلاب کرد آنقدر خالص بود که هزاران نفر به فرمانش در جبهه ها جان می‌دادند این افک

نظر توسط علیرضا

اقای مفیدی فر شما به مثل آن یهودی تازه مسلمان شده ای میمانی که پیش عالمی از همدان رفت و چنان از قرآن و نهج البلاغه سخن می‌گفت که آن عالم شیعه فهمید همه این حرفها برای فریب است و او را رسوا نمود انشالله شما هم که علیه امام خمینی شعر میسرایی مثل آن یهودی تازه مسلمان شده رسوا خواهی شد جون خرده سواد شما از شاگرد شاگرد ایشان هم کتر است و ادعای شیعه نبودن علمای اسلام را داری احتمالا جد شما نیز یهودی بوده !

نظر توسط


سلام بر شما

اولا بنده ادعای شیعه بودن ندارم چون این ادعای بسیار بزرگی است و با مختصر اطلاعی که از دین مبین اسلام و مذهب حقه تشیع دارم به این یقین رسیده ام که بسیاری از ما مسلمانان فقط اسما مسلمانیم

متاسفانه حتی بسیاری از پیشوایان اهل سنت اهل سنت نیستند چنانچه بسیاری از مدعیان شیعه واقعا شیعه نیستند


شیعه کسی است که پیرو حضرات معصومین علیهم باشد و سنی هم کسی است که طبق سنت پیامبر اکرم صلوات الله علیه رفتار کند

پس با این حساب
نه کسانی که ادعای شیعه بودن دارند و از حضرات معصومین علیهم السلام پیروی نمی کنند شیعه هستند و نه کسانی که ادعای سنی بودن دارند ولی مانند پیامبر اکرم عمل نمی کنند سنی نیستند

برای مثال
حضرت محمد صلوات الله علیه به حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندانش بسیار ابراز علاقه می کرد
بنابر این کسی که به حضرت زهرا آزار رسانده و یا کسانی که در کربلا آن بلای عظیم را به پا کردند قطعا سنی نیستند....

ثانیا بنده هیچ چیزی برای پنهان کاری ندارم تا شما منتظر زمانی باشید که بنده رسوا شوم

بنده با اینکه طبق فرمایش درست شما از علم دین بی بهره ام اما حاضرم البته اگر قابل بدانید در یک مباحثه ی حضوری خدمت شما باشم و دلایل منطقی و عقلی خود را در مورد ادعاهای خود بیان کنم

و در مقابل شما نیز می توانید با آوردن شواهد و دلایل مستدل ، بطلان نظریات بنده را اثبات نمایید

برای هماهنگی جهت بحث و تبادل افکار شما می توانید با شماره تلفن بنده تماس بگیرید تا در خدمت شما و دیگر دوستان و همفکران تان باشم

شماره تلفن بنده:
09131176852

سلامت و عاقبت بخیر باشید ان شاءالله
علیرضا اقای مفیدی فر شما به مثل آن یهودی تازه مسلمان شده ای میمانی که پیش عالمی از همدان رفت و چنان از قرآن

نظر توسط


و اما در مورد جد بنده که فرمودید احتمالا یهودی بوده است واقعا اطلاع ندارم ولی پدر بزرگ مادری و پدر بزرگ پدری ام قطعا مسلمان شیعه بوده اند

مخصوصا مادر بزرگم(مادر پدرم) خدا رحمتش کند بانوی بسیار مومنی بود

چنانچه
ارادت و علاقه ی آن مرحومه به حضرت اباعبدالله الحسین به حدی بود که هر گاه نام مقدس امام حسین علیه السلام را می شنید اشک از چشمانش جاری می شد.

بنده با توجه به اینکه سالها با آن مرحومه در یک خانه زندگی می کردم حتی یک مورد ندیدم که او نام امام حسین را بر زبان آورد و یا نام آن بزرگوار را بشنود و گریه نیفتد و اشک از چشمانش جاری نشود.

به هر حال بنده حتی مومن بودن اجداد خود را دلیلی برای افتخار و مباهات خود نمی دانم چرا که

گیرم پدر تو بود فاضل
از فضل پدر تو را چه حاصل؟

چنانچه برخی به امام خمینی خرده می گیرند که اجدادش هندی و غیر مسلمان بوده اند که در نظر حقیر این مزخرفات ربطی به امام خمینی ندارد چرا که معتقدم در مرام انسانی و تدین و دینداری ، قوم و قبیله و نژاد و اجداد و زبان و.... ملاکی برای رتبه بندی نیست.....
علیرضا اقای مفیدی فر شما به مثل آن یهودی تازه مسلمان شده ای میمانی که پیش عالمی از همدان رفت و چنان از قرآن

نظر توسط شهرام

آقای مفیدی سلام
ابتدا باید از شجاعت و مردانگی شما و اشعار ناب و روان تان تقدیر و تشکر کنم
واقعا باید به شما آفرین گفت که چه زیبا شعر می سرایید و چه گویا و روشن جواب حامیان این حکومت دجال را می دهید

اما برادر عزیز احتیاط شرط عقل است
کمی محتاط تر عمل کنید
می ترسم جیره خواران بی مغز خدای ناکرده بلائی به سرتان بیاورند
اینها نه انصاف دارند نه مردانگی
پس بیشتر احتیاط کنید و با این افعی ها و گرگهای درنده در نیفتید
برای تان آرزوی سلامتی دارم
خدا پشت و پناه تان باشد ان شاءالله

نظر توسط

سلام بر شما برادر عزیز و بزرگوار

اولا از نظر لطف حضرتعالی و ابراز محبت تان بی نهایت سپاسگزارم

ثانیا بنده خود را چون بچه ای در بغل خدا می بینم و این دنیا را چون بغل چپ خداوند و جهان پس از مرگ را بغل راست او می دانم و مطمئن هستم هر گاه که او بخواهد مرا از این بغل به آن بغل انتقال خواهد داد

و یقین دارم که بی اذن خدا برگی از درخت نمی افتد
پس جای هیچ گونه نگرانی نیست و از این رو از هیچ کس و هیچ چیز نیز هراس و واهمه ای ندارم

در هر صورت از بذل محبت تان ممنون و سپاسگزارم و برای تان بهترین ها را از خداوند کریم مسئلت دارم

سلامت و موفق و سرافراز باشید
ان شاءالله
شهرام آقای مفیدی سلام ابتدا باید از شجاعت و مردانگی شما و اشعار ناب و روان تان تقدیر و تشکر کنم واقعا ب

نظر توسط Mofidifar Admin

بچه ی خردسالی که پدر و مادرش را در کنار خود می بیند خیالش آسوده است
نه فکر ناهار و شام می کند
نه از چیزی هراسان می شود
او شاد شاد است
چون یاورانی مطمئن را پشت سر خویش می بیند و چنین است که خیالش راحت راحت است...
حال برای انسانی که قدرتی مافوق تصور را حامی خود بداند و خود را در پناه خداوند قادر متعال و تحت کنترل او ببیند آیا در دل یک چنین شخصی جایی برای دلواپسی و نگرانی وجود خواهد داشت؟
رابطه ی با خدا کلید خوشبختی انسان در دو جهان
و رمز موفقیت
و عامل آرامش دل
و موجب راحتی خیال است
کسی که دلش به یاد خدا
و چشمش فقط به دست خداوند رحمان باشد قطعا آن قادر حکیم خودش زندگی او را مدیریت می کند و لذا در دل چنین انسانی هیچ ترس و تشویش و نگرانی راه نخواهد داشت.
پس دستت را به دست خداوند بسپار
و با خیالی راحت همیشه خوش باش
پیشنهاد می کنم با مراجعه به صفحه ی

https://www.mofidifar.com/سیاسی-اجتماعی-کوتاه/راضی-به-مقدر-الهی

ابیات دیگری در ارتباط با این موضوع مطالعه فرمائید

نظر توسط Mofidifar Admin

بچه ی خردسالی که پدر و مادرش را در کنار خود می بیند خیالش آسوده است
نه فکر ناهار و شام می کند
نه از چیزی هراسان می شود
او شاد شاد است
چون یاورانی مطمئن را پشت سر خویش می بیند و چنین است که خیالش راحت راحت است...
حال برای انسانی که قدرتی مافوق تصور را حامی خود بداند و خود را در پناه خداوند قادر متعال و تحت کنترل او ببیند آیا در دل یک چنین شخصی جایی برای دلواپسی و نگرانی وجود خواهد داشت؟
رابطه ی با خدا کلید خوشبختی انسان در دو جهان
و رمز موفقیت
و عامل آرامش دل
و موجب راحتی خیال است
کسی که دلش به یاد خدا
و چشمش فقط به دست خداوند رحمان باشد قطعا آن قادر حکیم خودش زندگی او را مدیریت می کند و لذا در دل چنین انسانی هیچ ترس و تشویش و نگرانی راه نخواهد داشت.
پس دستت را به دست خداوند بسپار
و با خیالی راحت همیشه خوش باش
پیشنهاد می کنم با مراجعه به صفحه ی

https://www.mofidifar.com/سیاسی-اجتماعی-کوتاه/راضی-به-مقدر-الهی

ابیات دیگری در ارتباط با این موضوع مطالعه فرمائید

نظر توسط هادی

با عرض سلام
برادر عزیز این آقا علی با تمام ادله محکمه پسند شرعی و عقلی و تاریخی ثابت کردند
شما که دم از عقلانیت و بی تعصبی و ... میفرمایید دیگه باید از این عقیده ی خود دست بردارید چرا دوباره بعد از روشن گری این برادر بزرگوار عقاید قبلی خود را تکرار میفرمایید
و اما یک نقطه هم من عرض کنم برادر
یک روایتبعد از شهادت عمار یاسر در جنگ صفین بین لشگریان معاویه مطرح شد که عمار را کسی خواهد کشت که جفا کار و ظالم هست
معاویه سریع حیله کرد و گفت اگه علی ع عمار به جنگ نمی آورد کشته نشده بود پس علی ع گنه کار است
صحبت شما بر این هست که میفرمایی نباید انقلاب میشد چرا که بعضی منافقان داخلی و ماه ماه متخاصم های خارجی به دین ضربه زدند
با این حساب نباید ازدواج کرد چرا ممکنه به طلاق منجر بشه
نباید سوار ماشین شد شاید تصادف کنیم و قطع نخاع بشویم
نباید هیچ کاری انجام بدهیم چرا که ممکن هست بعدش یه کار اشتباه و خطا انجام بشه
برادر اون موقع هیچ کاری نمی تونی انجام بدی
شما که دم از حقانیت میزنی
بله از این استعداد خدا دادی استفاده بکن و مثل صحابه ی امام حسین ع مثل شاگردان امام جعفر صادق ع روشنگری کن تا آفتها و فساد های بوجود آمده و کارهای اشتباه عیان بشود و درصدد اصلاح امور باشیم
امام خمینی رحمه الله یک قدم آمد جلو ما هم وظیفه داریم قدم های بعدی را برداریم نه آنکه تیشه به ریشه بزنیم
یا علی مدد
سلام بر شما برادر عزیز و بزرگوار اولا از نظر لطف حضرتعالی و ابراز محبت تان بی نهایت سپاسگزارم

نظر توسط

سلام بر شما برادر عزیز و بزرگوار

اولا از اظهار نظر و روشنگری شما سپاسگزارم
ثانیا خواهش می کنم به این مطلب خوب دقت کنید که چرا می گویم ای کاش امام خمینی مسبب این انقلاب نشده بود

ببینید برادر عزیز
فرض کنید قسمتی از برق منزل شما اشکال دارد
بنده اگر توانایی رفع اشکال برق منزل شما را ندارم نباید به سیم کشی ساختمان شما دست بزنم و تازه قسمت های سالم را هم به هم بریزم و سبب خرابی برق کل ساختمان شوم

در زمان شاه اشکالات زیادی در جامعه وجود داشت اما آیا انقلاب سبب بهبود اوضاع شد یا از بسیاری جهات وضعیت را بدتر کرد؟

امام خمینی اگر توانایی اصلاح امور را نداشت نباید وارد معرکه ای می شد که تخصص اش را نداشت و اوضاع را از هر جهت بدتر می کرد

بنده قسم می خورم که دینداری مردم ایران در زمان شاه بسیار بهتر از الان بود

برای نمونه در زمان شاه حتی لات و لختی ها و عرق خور ها هم حرمت ماه رمضان را نگاه می داشتند اما الان بسیاری از مردم علنا در ملا عام روزه خواری می کنند.....
و از این موارد بسیار زیاد است که نشان می دهد مردم ایران در راه بندگی و اطاعت از اوامر الهی پسرفت داشته اند و....

و اگر این انحطاط صورت گرفت تمام مسئولین نظام در این بلای عظیم مقصرند.....

در مورد ماجرای مغلطه ای که معاویه ملعون در مورد شهادت عمار صورت داد باید عرض کنم که هیچ ربطی به موضوع ما ندارد
در آن ماجرا جنگ را حضرت علی علیه السلام به پا نکرده بود که حضرت علی مقصر باشد اما در مورد انقلاب امام خمینی اشتباهات زیادی مرتکب شد و خودش سبب بروز مشکلات شد
مانند تحریک صدام توسط امام و بر پایی آتش جنگ هشت ساله.....

و همچنین ایجاد تبعیض و فاصله طبقاتی را امام خمینی استارت کرد
آرام آرام اشرافی شدن مسئولین و دور شدن آنان از مردم مسببش امام خمینی بود
او بود که به جای سکنا گزیدن در جنوب شهر و رسیدگی به وضع محرومین رفت در شمال شهر تهران در نزدیک نیاوران ساکن شد

و نمونه های دیگر.....

که البته قضاوت نهایی با خداست.....

الیس الله باحکم الحاکمین

سلامت باشید ان شاءالله

هادی با عرض سلام برادر عزیز این آقا علی با تمام ادله محکمه پسند شرعی و عقلی و تاریخی ثابت کردند شما که

نظر توسط هادی

برادر بزرگوار لطفا مغلطه نفرمایید
بعد پیامبر اکرم ص تمامی امت دچار انحطاط و خون و خونریزی شد و چقدر خونها که ریخته نشده
آیا به خدا باید خرده بگیریم چرا پیامبر فرستاد که بعدش به خاطر دین و کج فهمی یک سری آدم نادان خونریزی شود
این چه منطقی هست شما دارید
بعدش امام خمینی رحمت الله علیه هیچ گونه کار اشتباه ی نکرد
سربازان جان برکف پرورش داد که یک تار موی آنها به کل عالم می ارزد
شهید صیاد شیرازی ها
شهید باکری ها
شهید همت ها
شهید سلیمانی ها
شهید خرازی ها
شهید ادوارد آنیلی که بعد شیعه شدن اسمش را به مهدی آنیلی تغییر داد
ابراهیم زکزاکی که ۲۰میلیون شیعه پرورش داده همه شاگردان امام خمینی بودند
در سایه ی همین انقلاب هست که زیارت اربعین با این شور و شعور برگزار میشود و اسم امام حسین ع را در کل عالم تنین انداز میکند
شیعیان لبنان که مثل کوه استوار جلوی صهیونیست جهانی ایستاده همه شاگردان مکتب امام بودند
برادر بزرگوار امروز در خبر ها آمد روسیه هواپیماهای مسافری خود را به ایران فرستاده برای تعمییر
این افتخار ندارد
صنعت هسته ای پزشکی و مهندسی و همه و همه افتخار ندارد
بردار عزیز این کشوارهای رنج کشیده از دست ظالمان عالم در همین مکتب یاد گرفتن که جلوی ظالم بایستند مثل ونزوئلا ،بولیوی،فلسطین و....
برادر بزرگوار اگه مکتب امام و اندیشه ی امام درست نبود سلاطین عالم برای نابودی همین مکتب میلیاردها دلار هزینه نمی کردند هزاران شبکه های ماهواره ای درست نمی کردند برای مبارزه با این انقلاب
ما در جنگ هستیم و جنگ هم هزینه دارد
مگه پیامبر هزینه نکرد مگر عموی پیامبر در جنگ شهید نشدند
مگر در زمان پیامبر منافق نبود پس این همه آیات در مورد نکوهش منافقان و بعضی از صحابه پیامبر نیامده
برادر بزرگوار برو سوره احزاب بخوان چقدر صحابه پیامبر بعد اینکه به سختی افتادند میخواستند از دین برگردند
کار دشمن دشمنی است و کار ماهم باید مبارزه با دشمن باشد
مگه این شهدای مدافع حرم مگه جوان های آموزش دیده در مکتب امام و رهبری نیستند
مگه این بسیجیان مخلص که در کرونا سنگ تمام گذاشتند در همین مکتب آموزش ندیدند
در تمامی اعصار ریزش هست و رویش هم هست
شما مواظب باش در این امتحان قبول میشوی یا رفوضه
بله مشکل زیاد داریم و دشمن هم زیاد اما باید گوش به فرمان مقام معظم رهبری باشیم و
سلام بر شما برادر عزیز و بزرگوار اولا از اظهار نظر و روشنگری شما سپاسگزارم ثانیا خواهش می کنم ب

نظر توسط

سلام بر شما برادر عزیز و بزرگوار

خونریزی هایی که شما ذکر کردید قبل از بعثت پیامبر نیز وجود داشته است

شما اگر وضعیت اعراب در عربستان قبل و بعداز رسالت پیامبر اکرم را با هم مقایسه کنید تاثیرات مثبت زیادی از بعثت پیامبر را خواهید دید

برای مثال
پدیده های زشتی مانند
بت پرستی
دختر زنده به گور کردن
جنگ ها و نزاع های متعدد
عدم رعایت بهداشت
و..... دهها مورد ناپسند دیگر قبل از بعثت پیامبر در عربستان رایج بوده اما بعثت پیامبر بسیاری از این ناهنجاری ها را از بین برد

ایراد بنده به انقلاب این است که با اینکه قرار بود انقلاب جامعه را به سوی شرایطی بهتر پیش ببرد اما متاسفانه در بسیاری از موارد نه تنها مسبب بهبود نشد بلکه اوضاع را بدتر از زمان شاه کرد....

البته بله در مواردی هم انقلاب تاثیرات مثبتی داشته است که شما به قسمتهایی از آنها اشاره کردید اما انتظار ما از انقلاب خیلی بیشتر از این موارد است که ان شاءالله با توکل بر خدا و رهنمودهای مقام معظم رهبری و هشیاری مردم به آنها نیز دست خواهیم یافت

ضمن اینکه انصافا آقای خامنه ای خیلی بهتر از امام خمینی مدیریت کرده اند چنانچه برای مثال امام خمینی به جای ایجاد حس برادری و اتحاد با تحریک صدام ایران و عراق را به جنگ هشت ساله دچار کرد اما آقای خامنه ای بین ایران و عراق اتحاد ایجاد کردند و در پرتو آن راهپیمایی اربعین بوجود آمد که انصافا یکی از زیباترین دستاوردهای انقلاب است....

در پناه خدا
سلامت باشید ان شاءالله
هادی برادر بزرگوار لطفا مغلطه نفرمایید بعد پیامبر اکرم ص تمامی امت دچار انحطاط و خون و خونریزی شد و چقدر

نظر توسط اسلام علوی انسان سازم آرزوست

سلام، بهتره برید مستند آیت الله مطهری رو درباره ی ولی فقیه و وظیفه او مشاهده کنید، یا اینکه شما از شهید مطهری هم عالم ترید!!! واسه همین مطهری و طالقانی و بهشتی و فرزندان خمینی و بقیه عوامل اصلی انقلاب رو همون اول کشتید که دیگه کسی صداش در نیاد!!! اصلا چرا این افراد تو همون دو سه سال اول فهمیدن اوضاع از چه قراره و اینقدر مخالفت های تند کردند تا همشون حذف شدند..!!
عزیزاکبری اورنگی اگر معتقدید که حکومت فقط مخصوص خداست و این حق از خدا فقط پیامبر و به امامان معصوم رسیده پس باید حکوم

نظر توسط اسلام علوی انسان سازم آرزوست

سلام
بله این حدیث درسته ولی نگفته خود کسیکه به حق دعوت کرده خودش حق بوده یا نه!!!
و تمجید و تعریفش در مورد مردم بوده..
علی بحث ما در مورد انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی به اتمام نرسید! مسیر حرکت آیت الله بروجردی و ام

نظر توسط اسلام علوی انسان سازم آرزوست

سلام
کی گفته که حکمای عباسی و اموی فقیه و عالم نبودند..!! اتفاقا همه ی آنها هم فقیه بودند هم عالم بودند، ولی عادل نبودند مانند فقهایی که شما ذکر کردید، که اگر بودند ویژگی فقیه عادل ایستادن در برابر ظلم و سکوت نکردن هست نه ایستادن در برابر مردم و جبر و خشونت نشان دادن به مردم ولی مراعات و خودداری در برابر مسئولین..
قبل اینکه لفظ حکومت حضرت علی رو بیارید بهتره رفتار پیامبر و حضرت رو دربرابر مسئولین فاسد زمانه شون بخوانید، که حتی اگر مسئول برای شام مفصل به جایی دعوت میشد و میرفت بلافاصله فردایش با برخورد جدی حضرت روبرو بودند، حاکمین غاصب جدیت و خشونت علی و اولادش در برابر ظلم به مردم و فساد مسئولین رو میدانند برای همین هیچ وقت حاضر نیستند که حکومت به دست این خاندان بیفتد..
علی خیلی ساده، واضح و صریح میگم! حکومت اسلامی توسط پیامبر تاسیس شد و یکسری مشکلات داشت. حکومت امام ع

نظر توسط اسلام علوی انسان سازم آرزوست

چرا اینقدر سفسطه میچینید؟
آیت الله بروجردی گفتند به هیچ عنوان همچنین کاری نکنید، یعنی به هیچ وجه در امری که مربوط به امام زمان هست دخالت نکنید که فاتحه دین و اعتقادات مردم رو میخوانید..
چرا کشوری که سابقه ۶هزار ساله توحیدی داره، بقای اسلام مربوط به ایران و عرفای این کشور بوده، قانون حجاب از ایران به تمام دنیا رواج پیدا کرده بوده، حالا مردمش باید تمام اینهارو انکار کنند..!!
صوت اخیر آقای دانشمند رو گوش کنید ببینید خطاب به مسئولین چی داره میگه و چی میخواد..
فاتحه دین و اعتقاد و فرهنگ مردم رو خوندید، تازه دفاعم میکنید..!!! بابا شما چه متعصب های بددینی هستید دیگه..!!
فردا اگه امام زمان بیاد بخواد گردن این حکمای شیعه ی دروغگو رو بزنه مطمئنا جلوی حضرت ایستادگی میکنید..!!!
علی اختلاف دو شخص غیر معصوم کاملا طبیعی ست. اون هم در شرایط حساس سیاسی اجتماعی که هدف تشکیل حکومت اسلامی

نظر توسط اسلام علوی انسان سازم آرزوست

کی ریشه ی انقلاب رو زد؟؟!!
بابا ما داریم میگیم یک درختی رو بنا کردید قوی و سالم و تنومند، ولی کودی که به پاش ریختید دروغ و خیانت و خلف وعده و ریا و ربا بود..
علی باز برگشتیم سر پله اول! من هم قبول دارم که مسئولین فعلی عملکرد بسیار ضعیفی داشتن که منجر به فساد، د

نظر توسط اسلام علوی انسان سازم آرزوست

بله عمرم جهانگشایی کرد، پس حتما بر حضرت علی برحق تر بوده..
بی خیال جان ما گوش ما ازین حرفا پره..
زدید فاتحه مردم خودتون رو خوندید، جیب خودتونو بچه هاتونو تا هزار سال دیگه پر کردید، بعد میاید با ما ازین حرف میزنید که حامی کشورهای دیگه اید!!
بله بایدم باشید، چون فردا اگه مشکلی پیش بیاد مثل سال ۸۸ از همون کشورها افراد میارید واسه کشتن مردم، باید به اونا برسید تا خارج مرز هم ایمن و قوی باشید تا خطری از خارج تهدیدتون نکنه، شما حتی با آمریکا و انگلیس هم رفیقید، وگرنه بچه ها و نوه هاتون تو اون کشورهای کفار ول نمیچرخیدن و به ریش ما نمیخندیدن..!!
عزیزاکبری اورنگی بزرگترین مزیت جمهوری اسلامی نسبت نظام شاهنشاهی این است که جمهوری اسلامی حامی مسلمان و مظلومان جهان ا

نظر توسط اسلام علوی انسان سازم آرزوست

جامعه متشکل از افراد بددین و بی دین شده و دینداران واقعی انگشت شمار هستند و در انزوا و خفا..
وقتی در جامعه تکثر در تمامی حوزه ها از مدارک تحصیلی، موسیقی و خوانندگی، خارج کردن بانوان از خانه ها و آوردن آنها به بازار کار و کارخانه ها برای کاهش هزینه ها و سرکوب کردن مردان، حوزه های علمیه و خروج بی رویه ی طلبه های بی خاصیت تزریق شد، اصل و هدف جایگاه علم و شعر و فطرت زن و خانواده و دین از بین رفت و نتیجه اش شد خاموشی انسانیت...
خوب حالا که انسان در جامعه مانند غرب کم هست، بگذارید مردم در حیوانیت آزاد باشند و خودتان هر غلطی دوست دارید بکنید..
عزیزاکبری اورنگی دین گریزی در همه زمان‌ها و همه ممالک بوده و خواهد بود و ربطی به انقلاب اسلامی ندارد دوماً بنا به م

نظر توسط اسلام علوی انسان سازم آرزوست

ببین برادر من از اول با شما همفکر بودم، ولی وقتی دیدم فقط در فکر این هستید امام را مقصر جلوه بدید و آقای خامنه ای رو بی تقصیر جلوه بدید، این خیلی حرف سنگین و بدون فکری هست که یک فرد مرده رو مقصر اوضاع کنونی جلوه بدید، ولی فرد حاضر و شخص اول حکومت که همه چیز و همه کس از فیلتر ایشان رد می شود را بی تقصیر نشان دهید..
پس برای همین است که سایتتون باز هست و فیلتر نشده..
وگرنه الان سایت جهانی سلام که ترویج شریعت و آشنایی با امام زمان را انجام میدهد، بدون اسم بردن حتی یک نفر از مسئولین فیلتر شده است..!!!
سلام بر شما جناب آقای سروش اولا موضوع تقلید یک مسئله ی شخصی است و دلیلی ندارد بنده به شما دروغ ب

نظر توسط اسلام علوی انسان سازم آرزوست

دیگه بقیه حرفات واسم ذره ای ارزش نداره، تو همه و همه و انقلاب رو کوبوندی که از آخر فقط از یک نفر دفاع کنی، خیلی ارزشی هستی، واقعا واسه شما و امثال شما متاسفم که اینقدر راحت ظالم رو حق جلوه می دهید...
به حق امام زمان ان شاءالله گردن کفر و شرک و ریا و تزویر را بزودی زود خواهیم زد..
آنجا حق و باطل را به همه شما نمایان خواهیم کرد که بفهمید یک من ماست چه قدر کره میده..
گذر پوست به دباغ خانه خواهد افتاد عجله نکنید..!!
و اما در مورد اینکه فرمودید تاریخ سخنرانی حضرت امام مهم است باید بگویم بله از جهانی مهم است اما از

نظر توسط اسلام علوی انسان سازم آرزوست

دقیقا همینطوره و صد برابر بدتر..
عمر کسی بود که اولین بار دره ی احتساب را بر مردم بست و در زمان حکومتش با شلاق در کوچه ها راه میرفت و اگر صدای چنگی به گوش میرسید، در همانجا اهل آن خانه را به شلاق میبست، من هم فرقی بین عمر و معاویه و علی الخصوص یزید و هارون با این جماعت کفار منافق نمیبینم..
شما فقط زورتون به مردم بدبخت میرسه ولی با مسئولین چون همتون سر یک سفره نشخوار میکنید، هیچ برخورد زننده ای حتی به خودتان زحمت نمیدهید چه برسد به تنبیه و مواخذه..
بعد نمیدونم با چه رویی خودتون رو با حکومت پیامبر و امام علی مقایسه میکنید..!!
ریحانی منطق غیر انسانی و ضد اخلاقی امثال شما و رهبرتون سنگ دل و کینه ای تون این بوده و هست که باید مخالفین

نظر توسط اسلام علوی انسان سازم آرزوست

خخخ
واسه اثبات خودتون آیت الله بروجردی رو هم کوبوندید..!! خیلی باحالید البته واسه خودتون نه واسه ما.. چون واسه ما حراف و پررو و منافقید..

شمایید که اسلام رو یک دین مرده و غمگین و همیشه عزادار جلوه دادید، در صورتیکه ائمه و بزرگان و علمای دین همیشه سعی بر پویایی و فعال بودن و دخیل بودن مردم در مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جوامع اسلامی داشتند..
ولی امروزه شما مردم رو در گوشه ی خونه ها و محل کارشون منزوی و گوشه گیر و افسرده کردید..
و به این هم راضی نشدید و حتی علمای دین رو هم خلع لباس و ممنوع از مسجد و منبر کردید تا مردم به واقعیت دین پی نبرند..
بابا خیلی بدبختید خداییش، چجوری میخواین جواب خدا و ائمه و انبیاء رو بدید با این همه ظلم و فسادتون..!!
البته اگه اعتقادی به روز جزا و معاد داشته باشید..!!
حسین نخیر دوست عزیز، عیب نویسنده سایت و خود آیت الله بروجردی اینه که میگه اسلام بدرد نماز و روزه و... میخ

نظر توسط اسلام علوی انسان سازم آرزوست

خوب اینا که ظلمشون بیشتر از اونا بوده دست نشانده ی کی هستند..؟؟
اصلا میگیم رضا شاه و پسرش دزد، میشن دو نفر کلا اونم در زمانهای مختلف..
خوب الان که همه آقاها و آقازاده ها دزد هستند و خونخوار، الان ما مقصر رو کی بدونیم و اینها رو دست نشانده ی کی؟؟!!
بهتره سخنرانی شهید بهشتی ۵ دقیقه قبل انفجارشو گوش کنی..
زمانیکه رفسنجانی ملعون پا به فرار گذاشت تا همه بزرگان در آن جمع بمیرند و خودش و دست نشاندش به راحتی بر ریاست بنشینند، و الحق که خوب در آخر عمر تو کاسه خودش گذاشتند..!!
محمود زاده برات متاسفم که مبلغ و هوادار دیکتاتوری مثل رضاشاه هسنی رضاشاه نوکر انگلیس بود و دست نشانده استکبار

نظر توسط اسلام علوی انسان سازم آرزوست

پول چی کشک چی؟؟!!
ما داریم حرف از ایمان و انسانیت میزنیم در ایران..
جهان مسلمون بشن چه ربطی به تو و حکومتت داره..
اونا بخاطر فرار از حیوانیتی که یک قرنه درگیرشن دارن مسلمون میشن، اونم نه مثل امثال تو مسلمون و شیعه واقعی و با تحقیق، نه با تلقین از پدر مادر و بقیه..

مگه زمان شاه مردم پول داشتن، وسایل آنچنانی داشتند؟!!
نه فقط انسان بودند و انسان... ولی شماها همینم از مردم گرفتید..
محمد رضوانی ای که بدبینی به راه انقلاب تو نبینی فرق بد را از صواب باز مشکل را دو چندان میکنی در ره حق راه ب

نظر توسط اسلام علوی انسان سازم آرزوست

نه تورو خدا حتما شماها با این لحن و گفتارتون میفهمید اسلام چیه..!!
البته چرا شما پیرو اسلام عمری و یزیدی و هارونی هستید، پس شما آن اسلام را از ما بهتر میشناسید..!!
نه اسلامی که برای بزرگترین گناه که زنا باشد، دستوراتی سخت برای اثبات آن صادر کرده، که تا آخرین حد امکان گذشت از فرد خاطی فراهم باشد..
ولی در اسلام شما مردم با اولین خطای حکومتی سر خود را از دست میدهند..
جعفر شفیعی مرتیکه تو بر چه اساسی بزرگترین مرجع جهان تشیع را زیر سوال می بری اصلا تو کی هستی که بفهمی اسلام چیه

نظر توسط

سلام بر شما

اولا از اظهار نظر تان پیرامون مباحثی که مطرح شده است ممنونم
بنده در کل با نظرات شما موافقم اما از قضاوت غیر منصفانه ای که در مورد بنده طی پیام فوق داشته اید از شما گله مندم

دوست عزیز!
بنده فقط امام خمینی را مقصر و مسبب وضعیت موجود ندانسته و نمی دانم
بنده هرگز اشتباهات دیگر مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران را نادیده نگرفته و کتمان نکرده ام

بله معتقدم و یقین دارم که آقای خامنه ای از امام خمینی بهتر عمل کرده است
اما هرگز تمام عملکرد آقای خامنه ای را تائید نکرده ام

و اما اینکه شما گفته اید که

( این خیلی حرف سنگین و بدون فکری هست که یک فرد مرده رو مقصر اوضاع کنونی جلوه بدید، ولی فرد حاضر و شخص اول حکومت که همه چیز و همه کس از فیلتر ایشان رد می شود را بی تقصیر نشان دهید.....)

قضاوت درستی نبوده است
زیرا اولا امام خمینی اگر چه مرده است اما بنای ظلمی را که بنا نهاده تا قیام قیامت مایه ی شر بوده و او تا ابد در این شرارت ها شریک خواهد بود چنانچه ابوبکر و عمر نیز در ظلم ها و انحرافاتی که در اسلام بوجود آوردند تا ابد مقصر و شریک جرم خواهند بود

و اما اینکه چرا تا بحال سایت بنده فیلتر نشده دلیلش را خدا می داند
اما آنچه در این زمینه تصور می کنم این است که چون بنده نهایت سعی خود را کرده ام که در همه جا جانب حق را بگیرم و هرگز از روی کینه و عداوت و تمایلات شخصی حرفی نزده ام دلیل خوبی برای فیلتر نشدن سایت بنده است

ضمن اینکه برای بنده فیلتر شدن یا نشدن سایت برایم اهمیت ندارد.....
اسلام علوی انسان سازم آرزوست ببین برادر من از اول با شما همفکر بودم، ولی وقتی دیدم فقط در فکر این هستید امام را مقصر جلوه بدید و

نظر توسط

با عرض سلام مجدد

بنده قبلا هم عرض کرده ام که
اساسا اهل تقیه نیستم و تقیه را نوعی ریاکاری و تظاهر دروغین می دانم

تقیه یعنی بنده ای که خود را در بغل خداوند می دانم از موجودات ضعیفی چون ماموران حکومتی و مسئولین نظام ترس و واهمه دارم

و حال آنکه این نگرش توهین به خداوند است بنابراین بنده چون خود را در پناه خدا می دانم از هیچ کس و هیچ چیز هرگز هراسی ندارم

بنده مانند بچه ای که در بغل مادرش از سگ و گربه ای نمی ترسد الان خود را در دنیا برای مثال در بغل چپ خدا می بینم و هر گاه خواست به جهان پس از مرگ ببرد مرا از بغل چپ به بغل راستش انتقال خواهد داد....

پس برای بنده جای هیچگونه هراس و واهمه ای نیست....
اسلام علوی انسان سازم آرزوست احسنت و اگر غیر از تقیه هدف دیگه ای نویسنده داشته، من تفاوتی بین نویسنده و بقیه نخواهم دید..

نظر توسط سلام

طرف که خودش ادعای عصمت نداشته که اینجوری می خوای بکوبیش

نظر توسط

با سلام به همگی. من ازتون می خواهم که فرع رو نگیرد و اصل رو بگیرید. من دقیق از محل سکونت امام خمینی (ره) خبر ندارم اما به این چیزهای جزئی دقت نکنید . پر رنگ کردن بعضی چیزها کار درستی نیست. البته شما نظرتون رو دادید و این هم اشکالی نداره . اما در هر کاری که انجام می خواهید بدید ببینید این کار رو انجام بدیم یا نه. اصلا این رو به خودم بگم که به کسی بر نخوره. با تشکر

نظر توسط

سلام بر شما

بله دقیقا درست می فرمائید اما متاسفانه خیلی از پاچه خواران و تملق سرایان هم در زمان حیات امام خمینی و هم بعداز آن چنان از قداست امام می گویند که انسان به خیلی چیزها شک می کند

بنده کلیپی دارم که خود امام خمینی به این نکته که شما فرمودید اشاره کرده است


سلامت باشید ان شاءالله
سلام طرف که خودش ادعای عصمت نداشته که اینجوری می خوای بکوبیش

نظر توسط

سلام بر شما

البته برخی از موضوعات مانند ایجاد اختلاف بین ایران و عراق و برپا کردن جنگ هشت ساله و اعدام های اوایل انقلاب و.... مسائل ساده ای نیست که بتوان آنها را نادیده گرفت

سلامت باشید ان شاءالله
با سلام به همگی. من ازتون می خواهم که فرع رو نگیرد و اصل رو بگیرید. من دقیق از محل سکونت امام خمینی

نظر توسط مصطفی

سلام بزرگوار
لطفا همه علما ومراجع و طلبه هارو مدافع این انقلاب معرفی نفرمایید بیش از ۵۰ نفر از مراجع و مجتهدین و آیت الله ها و همچنین طلبه های زیادی حبس کشته و حبس خانگی و در فقر زندگی می کنند
طلاب زیادی در تهران و قم بااسنپ روزگار میگذرانند ولی زیر بارحکومت نمی روند خواهشا استدلالهای این دسته از روحانیون خوش فهم را هم یگذارید باتشکر

نظر توسط

سلام بر شما برادر عزیز و بزرگوار

بله دقیقا درست می فرمائید
از اول انقلاب بسیاری از افراد سالم و خوش طینت و پاک مانند شهید بهشتی که متوجه انحراف در مسیر انقلاب شده بودند توسط طراحان استکباری این انقلاب حذف شدند تا عواملی چون رفسنجانی و شیخ حسن روحانی و.... بتوانند نقشه های شوم استعماری را در ایران پیاده کنند و بزرگ ترین ضربه ها را به دین و اعتقاد مردم بزنند که متاسفانه این نقشه های شوم با دقت تمام اجرا شد بطوری که موج دین گریزی در ایران یکی از این برنامه های شیطانی بوده است.....

سلامت و عاقبت بخیر باشید ان شاءالله
مصطفی سلام بزرگوار لطفا همه علما ومراجع و طلبه هارو مدافع این انقلاب معرفی نفرمایید بیش از ۵۰ نفر از مرا

نظر توسط فرامرز

کمر مملکت روزی شکست که محمدرضا که در حال عمران و پیشرفت کشور تو تمام زمینه ها بود رو حذف کردن و بدتر اینکه مسئولین و اصحاب سرمایه خصوصی رو از حق خودشون محروم کردن
و شد آن که نباید
حضور نیروی انسانی فاقد تخصص در امور مملکت داری و امور خصوصی و متعاقبا پسرفت.......

نظر توسط

سلام بر شما

درست می فرمائید
متاسفانه این اتفاق افتاد و البته این برنامه ی کشورهای استعماری بود که به دست مردم طماع و ناآگاه ایران اجرایی شد..‌‌‌‌..

و صد افسوس که این دو خصیصه ی مهم ما ایرانیان که جهالت و منفعت طلبی می باشد هر روز پر رنگ تر می شود و تا این دو خصیصه در ما هست امیدی به بهبودی اوضاع مملکت نیست....
فرامرز کمر مملکت روزی شکست که محمدرضا که در حال عمران و پیشرفت کشور تو تمام زمینه ها بود رو حذف کردن و بدتر

نظر توسط عزیزاکبری اورنگی

اگر چنانکه فرمودید حکومت جمهوری اسلامی را حکومت بنی عباس میدانید پس ناگزیر باید نقطه مقابل جمهوری اسلامی را امام خود بدانید!
یادتان که دشمنان جمهوری اسلامی چه کسانی هستند منظورم آمریکا و اسرائیل و داعش جنایتکار و وهابیان و بهائیان و... است.
میان حق و باطل گزینه سومی وجود ندارد
یا در جبهه حقی یا در جبهه باطل

نظر توسط

سلام بر شما برادر عزیز و بزرگوار

اتفاقا الان نیز شرایط جهان بسیار شبیه دوران خلفای غاصب است

بنده در این زمینه برای ادعای خود دلایل متعدد دارم

شما هم اگر کمی دقت کنید قطعا به نتیجه ای که بنده به آن رسیده ام خواهید رسید

شرایط امروز کشور ما ایران بسیار شبیه ممالک اسلامی در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس است

الان هم مانند آن زمان ها کسانی با نام اسلام حکومت می کنند که اسلام شان از جنس خلفای غاصب و والیان ظالم دوران بنی امیه و بنی عباس است

الان نیز مانند آن دوران که امامان معصوم علیهم السلام مظلوم بودند امام زمان ما هم مظلوم است

امروز حق مطلق امام زمان حضرت مهدی ارواحنا له الفدا می باشد نه نظام جمهوری اسلامی ایران
و اتفاقا مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران به جای خلفای غاصب نشسته اند

و البته کشورهای انگلیس و آمریکا و.... هم جای کشورهای روم و.... قرار دارند

الان هم مانند آن دوران دشمنان اسلام سعی در نابودی جهان اسلام دارند و همانطور که امامان ما در آن دوران برای حفظ اسلام حتی به خلفای غاصب کمک می کردند ما نیز برای حفظ اسلام باید از نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت کنیم

بنابراین در نظر بنده امروز جهان غرب مانند روم در صدر اسلام محسوب می شود و حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز مانند حکومت بنی امیه و بنی عباس است و لذا اگر فرضا روزی جنگی میان ایران و امریکا روی دهد بنده نیز در کنار شما با امریکا خواهم جنگید 

برای اثبات این ادعا شما می توانید نمونه ای از موضع بنده در برابر امریکا انگلیس اسرائیل و عربستان را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید

https://www.mofidifar.com/سیاسی-اجتماعی/فرهنگ-شهادت

در پناه حق سلامت و موفق و پیروز باشید
ان شاءالله
عزیزاکبری اورنگی اگر چنانکه فرمودید حکومت جمهوری اسلامی را حکومت بنی عباس میدانید پس ناگزیر باید نقطه مقابل جمهوری اس

نظر توسط

با عرض سلام مجدد خدمت شما لازم دانستم به یک نکته ی اساسی دیگر در این زمینه نیز اشاره کنم و آن اینکه

همانطور که در دوران حکومت خلفای غاصب افراد پاک و درستکاری چون سلمان فارسی وجود داشته اند که در سیستم حکومت وارد شده و با انجام وظایف خویش رستگار و عاقبت بخیر شده اند در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز افراد پاک و صالحی چون سردار سرافراز شهید حاج قاسم سلیمانی وجود داشته و هستند که خالصانه و صادقانه تمام همت خود را در جهت خدمت به اسلام و مسلمین به کار بسته اند و در دنیا و آخرت رستگار خواهند شد

ان شاءالله
عزیزاکبری اورنگی اگر چنانکه فرمودید حکومت جمهوری اسلامی را حکومت بنی عباس میدانید پس ناگزیر باید نقطه مقابل جمهوری اس

نظر توسط کمال رفیعی

آقای مفیدی فر سلام
احسنت بر شما به خاطر این روشنگری هایی که صورت داده اید انصافا بسیاری از اشعار و مطالب شما ناب و قابل تامل می باشند بطوریکه توجه به آنها و تفکر در این گونه مسایل راه را روشن می سازد و شناخت چهره ی واقعی اسلام و اسلام منافقین را آسان می کند
در پناه حق سالم باشید
Mofidifar Admin سلام نه علیکم بنده هیچ ادعایی ندارم اما با شناخت مختصری که از اسلام و تعالیم آن و پیامبر اکرم و

نظر توسط

سلام بر شما برادر عزیز و بزرگوار

ممنونم از حسن نظر و لطف حضرتعالی و ابراز محبت تان

خداوند شما را حفظ فرماید
سلامت و موفق و سرافراز باشید ان شاءالله
کمال رفیعی آقای مفیدی فر سلام احسنت بر شما به خاطر این روشنگری هایی که صورت داده اید انصافا بسیاری از اشعار و

نظر توسط

سلام
بله بنده هرگز از هیچ ظالمی حمایت نکرده و نخواهم کرد

منتها چون در جایی آقای خامنه ای را به دلایلی بهتر از امام خمینی قلمداد کرده ام ممکن است که این بزرگوار چنین برداشتی کرده باشد

بله بنده امام خمینی را محرک صدام برای جنگ با ایران و روشن کردن جنگ ایران و عراق و به پا کننده ی فتنه ی برادر کشی می دانم در حالی که آقای خامنه ای را مسبب اتحاد بین مردم ایران و عراق می دانم.....
کمال رفیعی سلام ببخشید آقای مفیدی کجا از خامنه ای دفاع کرده و از ظلم او و دیگر مسیولین دفاع کرده است؟؟؟؟

نظر توسط حیدر غلامی

آقا دمتون گرم خیلی خیلی عالی بود

نظر توسط

سلام بر شما

طبق فرمایش یکی از مسئولین عالی رتبه ی نظام جمهوری اسلامی ایران بنده حتی لیاقت یک گونی را هم ندارم که خرجم کنند....

چنانچه ایشان در پایان صحبت هایی که با هم داشتیم فرمودند:

حیف یک گونی خالی که حرامت بکنیم
مردنی ! کیفر ما داخل زندان به تو چه؟

بنده این موضوع را در یک غزل سیاسی مطرح کرده ام که در صورت تمایل می توانید متن کامل آن را صفحه ی زیر مطالعه فرمائید

https://www.mofidifar.com/سیاسی-اجتماعی/جواب-انتقادات

سلامت باشید ان شاءالله
دانیال سایبری چه تهدید ریزی کردی بگو یه گونی اندازه اش بیارن

نظر توسط عزیزاکبری اورنگی

با سلام و عرض ادب
اگر متولد 1346 هستید یعنی یعنی در سال 57 یک بچه 11 ساله بوده اید.
چگونه می فرمائید وقوع انقلاب را «کاملاً» درک کرده ام؟!!!!
پس اگر منطقی باشید شما نباید انقلاب و وقایع آن را با پندار خود بسرائید بلکه مستدل و با اسناد معتبر تاریخی حرف بزنید.
برای آگاهی شما عرض می کنم بنده متولد ۱۳۴۶ یعنی ۵۲ ساله ام وقوع انقلاب را کاملا درک کرده ام ز

نظر توسط

سلام بر شما برادر عزیز و بزرگوار

به نظر شما کدامیک از وقایعی که بنده از زمان وقوع انقلاب به خاطر دارم را نباید ملاکی برای قضاوت قرار دهم؟

دیدن عکس امام در ماه؟

وعده های فریبنده ی انقلابیون به مردم مانند دادن پول نفت به مردم در صورت سقوط شاه؟....

دروغ های بزرگی مانند
آتش زدن سینما رکس آبادان توسط شاه؟

آمارهای دروغ از کشته شدن دهها هزار نفر در تظاهرات توسط ماموران شاه؟

تبلیغات وسیع رادیو بی بی سی بر علیه رژیم شاه و تهیج مردم برای شرکت در انقلاب و سرنگونی شاه؟ ؟؟؟؟

مشکل اینجاست که امثال شما هنوز هم نمی توانید قبول کنید که انقلاب سال ۵۷ توسط انگلیس و آمریکا طراحی شد و مردم فریب خوردند و انقلاب نتایج منفی زیادی از جمله نابودی افراد فرهیخته ای چون شهید چمران و شهید بهشتی و برپایی جنگ هشت ساله و مصیبت بزرگ برادر کشی و..... را به همراه داشت.....

سلامتباشید ان شاءالله
عزیزاکبری اورنگی با سلام و عرض ادب اگر متولد 1346 هستید یعنی یعنی در سال 57 یک بچه 11 ساله بوده اید. چگونه می فرمائ

نظر توسط

نگران نباشید
ان شاء الله دوباره بنزین را گران می کنند و پس از آن انفجار قیمت ها را همچنان خواهیم دید و باز تاثیرات منفی گرانی و تورم را بر زندگی اکثریت مردم ایران شاهد خواهیم بود....
عزیزاکبری اورنگی آب که سهله امروزه بنزین هم در ایران مفت و مجانی یه...

نظر توسط اکرم اسدی

درود بر شما تمام صحبت های شما صحیح
اما من 80 در صد ایرانی را میدانم که اصلا به دین شما نیستند و تمام این ماجرا را حمله دوم اعراب به ایران میبینند و مجبورند که در تقیه زندگی کنند چه سنی چه شیعه اصلا مشکل ایرانی ها نیست مشکل اعراب و دعوای قدرت که تا به حال فراموش نکردند و مردم میگویند چرا در همان عربستان دنبال حکومت علوی نیستید
ایران چرا ..مردم ناراحت هستند از این همه مقبره اعراب در ایران چون مرتب تاریخ حمله عمر و 505سال حکومتی که قتل و غارت و از بین بردن هویت ایرانی بوده و خداوند مغول را فرستاد
و بعد شدند آنچه خبر دارید و دوباره جمع شدند نیرو جمع کردند و دوباره خواستند خلافت از نوع شیعه در دنیا راه بیندازند و چون ایران را 1400 سال قبل گرفتند پس این جا میشود دارالخلافه
متاسفانه اینطور نیست ایرانی همان ایرانی زرتشتی و قابل تغییر نیست بلکه دین عرب را همینطور که می‌بینید به گند کشیده شاید اگر انگلیسیها در 1400سال پیش نفت را استخراج میکردند در عربستان حالا این همه آدم ناراحت اینجا نبودند و در خانه خود بودند.
این موضوع ربطی به صلح امام حسن علیه السلام ندارد به حکومت رسیدن کسی مانند روحانی در سایه ی نظام جم

نظر توسط اکرم اسدی

درود بر شما
مردم را بگذارید خودشان انتخاب کنند باور بفرمایید ایرانی هنوز زرتشتی است وخوبی هوایی که مانده ازان است وگر نه رسم عربیت جایی در قلب مردم ندارد تمام این قضایا انسان را یاد حمله عمر و زجر بی پایان و تصرف ایران می اندازد
اسلام علوی انسان سازم آرزوست جامعه متشکل از افراد بددین و بی دین شده و دینداران واقعی انگشت شمار هستند و در انزوا و خفا.. وقتی د

نظر توسط اکرم اسدی

درود بر شما
چرا مرتب از غیر ایرانی ها و اجداد اعراب صحبت میکنیداز ایران و ایرانیان مثال بزنید از زنده ها مثال بزنید بخدا مردم دیگر گوش نمی‌دهند به این داستان های تکراری
این موضوع ربطی به صلح امام حسن علیه السلام ندارد به حکومت رسیدن کسی مانند روحانی در سایه ی نظام جم

نظر توسط

سلام بر شما هموطن عزیز و بزرگوار

در نظر بنده قوم و قبیله و نژاد و ملیت و زبان و.... به هیچ وجه نمی توانند ملاکی برای مقام و مرتبه ی انسانی باشد

اگر چه حب وطن و علاقه به نزدیکان معمولا در دل عموم انسانها قرار دارد اما آنچه بسیار والاتر و بالاتر از اینگونه مسائل است روحیات و صفات والای انسانی است که به هیچ عنوان محدود به مرزهای جغرافیایی و نژاد و قوم و قبیله و ملیت و زبان و.... نیست

سلامت و عاقبت بخیر باشید ان شاءالله
Akram Assadi درود هرچه بود ایرانی بود نه عرب بیگانه

نظر توسط

سلام بر شما فرهیخته ی گرامی

پرداختن به گذشته ها جز هدر دادن عمر و وقت و انرژی و بروز افسردگی نتیجه ای در بر ندارد

اینکه بپردازیم به اینکه ۱۴۰۰ سال پیش جنگی رخ داده و جنایتها صورت گرفته دردی را از ما درمان نخواهد کرد

دوستانه عرض می کنم به بحث های نژاد پرستانه و تفرقه افکنانه گوش نکنید این سخن ها جز روان پریشی و افسردگی چیزی در بر ندارد.....

اروپایی ها هشتاد سال پیش در جریان جنگ جهانی دوم بیش از شصت ملیون نفر از یکدیگر را کشتند و امروز بی کینه و دشمنی بدون مرز در کنار هم در صلح و صفا زندگی می کنند...

اما متاسفانه بسیاری از ما ایرانیان بعداز چهارده قرن هنوز کینه و دشمنی اعراب را در سینه داریم....

بد نیست کمی منطقی فکر کنیم.....

سلامت باشید ان شاءالله

اکرم اسدی درود بر شما تمام صحبت های شما صحیح اما من 80 در صد ایرانی را میدانم که اصلا به دین شما نیستند و تما

نظر توسط

سلام بر شما هموطن عزیز و بزرگوار

بنده معتقدم تمام پیامبران منجمله حضرت زرتشت چراغ هدایت بشریت بوده اند اما متاسفانه اکثر مردم تابع و پیرو پیامبران دین خود نبوده اند

چنانچه در طول تاریخ اکثر مسلمانان واقعا از حضرت محمد پیروی نکرده اند و همچنین اکثر مردم ایران تقریبا هیچگاه پیرو واقعی دین زرتشت نبوده و نیستند و آنچه از اسناد تاریخی می توان استنباط کرد این است که مردم ایران هرگز به اصول ارزشمند و متعالی دین زرتشت عمل نکرده اند‌....

اگر قبول ندارید شما بفرمائید
مردم ایران کی صاحب پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک بوده اند؟.......

سلامت و عاقبت بخیر باشید ان شاءالله
اکرم اسدی درود بر شما مردم را بگذارید خودشان انتخاب کنند باور بفرمایید ایرانی هنوز زرتشتی است وخوبی هوایی که

نظر توسط

تا از نظر کی به قدیس بودن امام خمینی بخوای نگاه کنی از نظر صهیونیست و آمریکا یا اصلاح طلبهای دوزاری داخلی معلومه که قدیس نیست اما باید از نظر مردم عادی ببینی که نخ تنها قدیس که در حر پیامبر است

نظر توسط

سلام
ممنون می شوم اگر شما یا هر کس دیگری که امام خمینی را قدیس و در حد پیامبر می داند چند مورد تشابه بین امام خمینی و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله را بیان فرماید

چون بنده با این عقل ناقصم هر چه فکر می کنم وجه تشابهی بین امام خمینی و حضرات معصومین علیهم السلام نمی بینم
تا از نظر کی به قدیس بودن امام خمینی بخوای نگاه کنی از نظر صهیونیست و آمریکا یا اصلاح طلبهای دوزاری

نظر توسط ارش

متاسفانه دوستان ولائی سواد انچنانی ندارندوفقط ادعا و ...

،
میگم خوبه که هنوز بیشتر از ۴۳ سال از این مستندات نگذشته و همه چیز ثبت و ضبط است ... و اسناد و فیلمها هنوز موجودند ؛


من به دولت راجع به #مجانی کردن آب و برق و بعضی چیزهای دیگر فعلا برای طبقات کم بضاعتی که در اثر تبعیضات خانمان بر انداز رژیم شاهنشاهی دچار محرومیت شده اند و با برپائی حکومت اسلامی به امید خدا این محرومیتها برطرف خواهد شد، سفارش اکید نمودم که عمل خواهد شد. صحیفه نور ج ۵ ص ۱۱۹ تاریخ سخنرانی ۹ اسفند ۱۳۵۷


ما بسیار کارها در پیش داریم که باید من بعضی از آنها را برای شما عرض کنم. من در این آخر که از تهران می خواستم بیرون بیایم، دستور دادم که تمام املاک و دارایی سلسله منحوس پهلوی و تمام دارایی آن اشخاص که وابسته به او بودند و این ملت را چاپیدند مصادره بشود. برای طبقه ضعیف مسکن ساخته بشود. سرتاسر ایران برای ضعفا مسکن سازیم، همین دارایی شاه سابق و خواهر و برادرش برای یک مملکت، برای آباد کردن یک مملکت کافی است. ما عمل می کنیم، حرف نمی زنیم. تمام کمیته هایی که در تمام اطراف ایران هست موظفند که آنچه به دست آمد از مخازن ایران، هر چه که اینها بردند و مخفی کردند و اتباع آنها بردند و مخفی کردند، آنها را که به دست آمده است. به بانکی که شماره اش را بعد تعیین می کنم تحویل بدهند که برای کارگرها، برای مستضعفین، برای بینوایان، هم خانه بسازند، هم زندگی آنها را مرفه کنند. ما علاوه بر اینکه زندگی مادی شما را می خواهیم مرفه بشود، زندگی معنوی شما را هم می خواهیم مرفه باشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردند اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط بسازیم *، آب و برق را #مجانی می کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند، دلخوش به این مقدار نباشید، معنویات شما را، روحیات
شما را عظمت می دهیم، شما را به مقام انسانیت می رسانیم. اینها شما را منحط کردند، اینقدر دنیا را پیش شما جلوه دادند که خیال کردید همه چیز این است. ما، هم دنیا را آباد می کنیم و هم آخرت را. یکی از اموری که باید بشود همین معناست که خواهد شد. این دارایی از غنائم اسلام است و مال ملت است و مستضعفین. و من امر کرده ام به مستضعفین بدهند و خواهند داد و پس از این هم تخفیف های دیگر در امور خواهد حاصل شد لکن یک قدری باید تحمل
علی لطفا تعصب رو بذارید کنار. سخنگوی دولت اون وعده رو داد. وقتی وعده ی مجانی کردن آب و برق عملی نشد باید

نظر توسط ارش

و خطای دیگر ایشان این بود که ولایت فقیه را همان ولایت رسول الله ص میدانست (جهاد ابتدایی هم از شئون ولایت فقیه است) که طبق روایات این امر شرک است و حتی اقای منتظری که ولایت فقیه را وارد قانون اساسی کرد همین نظر را داشت و معتقد به شرک بودن نظریه ولایت مطلقه بود طبق حدیث امام صادق ع در کافی :

مَنْ أشْرَكَ مَعَ إمامٍ إمامتُهُ مِنْ عِنْدِ اللّه ِ مَنْ لَيسَتْ إمامَتُهُ مِنَ اللّه ِ كانَ مُشْرِكا باللّه ِ .
امام صادق عليه السلام :
هر كس پيشواى غير الهى را با پيشوايى كه امامتش از جانب خداست شريك گرداند به خدا شرك ورزيده است

سلام ممنون می شوم اگر شما یا هر کس دیگری که امام خمینی را قدیس و در حد پیامبر می داند چند مورد تشا

نظر توسط ارش


مهمترین سوال :

علت تغییر در نظرات ایت الله خمینی بعد از انقلاب چه بود ؟ مثلا از نظارت فقیه قبل انقلاب به حکومت فقیه بعد از انقلاب و از جهاد دفاعی قبل انقلاب به جهاد ابتدایی بعد از انقلاب ؟
طبق مدارک موجود تغییر نظرات اقای خمینی از اعتدال به افراط تحث تاثیر سلفیونی مانند مودودی بوده است .

محققین میدانند که دو مرحله در عقاید ایت الله خمینی دیده میشود اول مربوط به جوانی و قبل از انقلاب است که در کتاب کشف اسرار در جواب به شبهات وهابی احمد کسروی داده اند مانند نظارت فقیه بجای ولایت و حکومت فقیه که در صفحات ۲۲۳ و ۲۳۲ کتاب کشف اسرار که در سن ۴۲ سالگی نوشتند و مرحله بعد در سنین پیری و بعد از انقلاب نوشتند و از نظرات اولیه عدول کردند مثلا از نظارت فقیه به ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه در کتاب البیع که در سن ۷۶ سالگی نوشتند همچنین تغییر عقیده از جهاد دفاعی به جهاد ابتدایی که در کتاب تحریر الوسیله نوشته در سن ۶۴ سالگی معتقد به جهاد ابتدایی با اذن امام معصوم بودند ولی در کتاب بعدی یعنی البیع و حکومت اسلامی از این نظر عدول نمودند .

بنظر میرسد تفکرات ابوالاعلی مودودی جد داعش که وارث افراطیونی مانند ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب بود و اعتقاد به جهاد ابتدایی و مبارزه همیشگی با مخالفین داشتند در این تغییرات موثر بوده و دیدار و مکاتباتی بین اقای خمینی و مودودی صورت گرفته است .

نظر توسط ارش


۳ پیام از اقای خمینی به ارتش و ملت عراق که باعث تحریک صدام به جنگ علیه ایران گردید .

(این ۳ پیام در تاریخ 1359/01/19 و ۲۶ فروردین ۵۹ و ۲ اردیبهشت ۵۹ یعنی کمتر از شش ماه قبل از آغاز جنگ ایران و عراق اعلام شد)

" بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران! خبر قطع رابطه ایران و آمریکا را دریافت کردم اگر کارتر در عمر خود یک کار کرده باشد که بتوان گفت به خیر و صلاح مظلوم است، همین قطع رابطه است. رابطه بین یک ملت بپا خاسته برای رهائی از چنگال چپاولگران بین المللی با یک چپاولگر عالمخوار، همیشه به ظرر ملت مظلوم و به نفع چپاولگر است. ما این قطع رابطه را به فال نیک میگیریم چون که این قطع رابطه دلیلی بر قطع امید آمریکا از ایران است ملت رزمنده ایران این طلیعه پیروزی نهایی را که ابر قدرت سفاکی را وادار به قطع رابطه یعنی خاتمه دادن به چپاولگری ها کرده است، اگر جشن بگیرد حق دارد. ما امیدواریم که نابودی سرسپردگانی مثل سادات و صدام حسین به زودی انجام گیرد و ملتهای شریف اسلامی به این انگل های خائن، آن کنند که با ملت ما با محمد رضای خائن کرد و بدنبال آن برای زیستن و به استقلال تمام رسیدن، قطع روابط با ابر قدرتها خصوصا آمریکا نمایند. من کرارا گوشزد نموده ام که رابطه ما با امثال آمریکا، رابطه ملت مظلوم با جهانخواران است.

شما ای ملت عزیز که برای رضای خداوند متعال، با بانگ الله اکبر بر دشمنان خود چیره شدید و آزادی و استقلال را به دست آوردید، با اتکال به خداوند تعالی و حفظ وحدت کلمه مهیا باشید برای رودررویی دشمنان اسلام و دشمنان مستضعفین، شما به خواست خدای تعالی پیروز هستید و بر مشکلات غلبه خواهید کرد. صدام حسین که همچون شاه مخلوع چهره قبیح غیر اسلامی و انسانی خود را نشان داده و به هدم اسلام و حوزه مقدسه نجف کمر بسته و با مسلمانان مظلوم برای رضای کارتر، آن کند که مغول کرد و با علمای اسلام خصوصا حضرت آیت الله آقای سید محمد باقر صدر، آن کند که رضاخان و محمدرضا پهلوی با علما و روحانیون و سایر طبقات کردند، باید بداند که با این اعمال ضد اسلامی، گور خودش و رژیم تحمیلی غیر انسانی و غیر قانونی بعث را با دست خود می کند.

ملت شریف عراق! شما اخلاف آنان هستید که انگلیس را از عراق راندند، *بپا خیزید* و قبل از آنکه این رژیم فاسد همه چیز را تباه کند، دست جنایتکار او را از کشور اسلامی خود قطع ک
سلام بله بنده هرگز از هیچ ظالمی حمایت نکرده و نخواهم کرد منتها چون در جایی آقای خامنه ای را به

نظر توسط ارش

متاسفانه غلو مخرب است وبرخی ایشان را در امام معصوم میدانند درحالیکه حتی خود اقای خمینی چند مرتبه فرمود من اشتباه کردم :

اشتباه دیگر ایشان این بود که در سخنرانی فرمودند ما سوره منافقین داریم ولی سوره کفار نداریم ! .صحیفه نور ج 12 ص 199تاریخ 4 تیر1359

در حالیکه در قران سوره کافرون داریم !!!

ضمن اینکه اساسا این استدلال اشتباهست که بگوییم فلان سوره به نام بقره ونساء و ... در قران هست مثلا سوره نساء داریم ولی رجال نداریم ایا این یعنی رجال ادم نیستند ؟!

البته مرحوم امام اشتباهات دیگری هم داشت مثلا مقتولین بنی قریظه را ۷۰۰ نفر میدانست ( صحیفه نور ج ۱۲ ص ۲۵۴ ) در حالیکه طبق اسناد صحیح تعداد مقتولین ۴۰ نفر بود ویا جمله کل یوم عاشورا را حدیث میدانست ! و یا معتقد به شرکت حسنین ع در جنگهای خلفا بود ( صحیفه نور ج ۱۹ ص ۶۱ )که این امر درست نیست وجعلیست .
همچنین در کتاب البیع و حکومت اسلامی و کشف اسرار ایشان در اثبات ولایت فقیه به یک حدیث ضعیف و موضوع اللهم ارحم خلفائی استناد میکند که فریقین انرا مردود و موضوع شمرده و خلفای پیامبر ص همان اولی الامر ۱۲ گانه هستند که در احادیث دیگر متواتر امده اند
سلام ممنون می شوم اگر شما یا هر کس دیگری که امام خمینی را قدیس و در حد پیامبر می داند چند مورد تشا

نظر توسط

ضمن تشکر از حضرتعالی به خاطر ارسال پیام ها و اظهار نظر های تان به عرض می رساند که چون برخی از پیامها از حد گنجایش در این قسمت بلندتر بوده ناقص ثبت شده است

لطفا در صورت امکان اینگونه پیامها را در در دو یا چند پیام ارسال فرمائید

ممنونم
سلامت باشید ان شاءالله
ارش ۳ پیام از اقای خمینی به ارتش و ملت عراق که باعث تحریک صدام به جنگ علیه ایران گردید . (این ۳ پیا

نظر توسط

در تایید فرمایش حضرتعالی باید عرض کنم که
اگر چه هر انسان خطاکاری خود در انجام خطایی که مرتکب می شود مقصر است اما بطور قطع و یقین کسانی که در برابر اینگونه اشتباهات ساکت مانده و یا از این تخلفات به دلایلی حمایت کرده اند از خود آن فرد خطاکار مقصر ترند

امام خمینی اشتباه زیاد کرد اما به نظر حقیر عموم مردم و خصوصا اطرافیان امام و علمایی که در برابر این اشتباهات سکوت کرده و حتی بعضا تایید و حمایت کرده اند نه تنها در این زمینه ها شریک جرم هستند بلکه در مواردی خود آنان مسبب ظلم و گناه و اشتباه محسوب می شوند و قطعا در عالم قیامت مواخذه خواهند شد.....
ارش متاسفانه غلو مخرب است وبرخی ایشان را در امام معصوم میدانند درحالیکه حتی خود اقای خمینی چند مرتبه فرم

نظر توسط عاطفه

با سلام
آقای مفیدی فر اول از همه عرض کنم که سایتتون خیلی از لحاظ پوسته افتضاحه طوری که برای مطالعه پیام ها دچار مشکل میشه آدم.
دوم بهتون پیشنهاد میکنم چند کتاب ایرانی با اسناد درست مطالعه کنید تا کمی اطلاعات دینی و تاریخی و سیاسیتون بالا بره و اینقدر به یه کتاب خارجی بسنده نکنید تا همش اون رو معرفی کنید.
بهتون پیشنهاد میکنم حتما کتابهایی حضرت آقا که از جمع آوری سخنرانی های ایشون در مورد قیام امام حسین(ع) هست رو مطالعه بفرمایید تا متوجه بشین که چرا امام خمینی(ره) قیام کردند. بریم سر انتقاد کردن در مورد مطالب شما در مورد امام خمینی(ره) و...
باید بگم که شما چه خواسته و چه ناخواسته با نوشتن این مطالب باعث بدبینی و نا امیدی مردم از حکومت اسلامی شدید نه امام خمینی(ره)...هرچند با این تفکراتی که شما از تشکیل حکومت اسلامی با توجه به گفته ی آیت الله بروجردی بیان کردید حتی اگر امام زمان هم ظهور کنن شما منکر ایشون و قیامشون خواهید شد(اگر به ایشون با توجه به اندک اسلامی که گفتید دارید معتقد باشید)بنده یک سوال دارم اگر با انقلاب امام خمینی (ره) باتوجه به گفته های شما همه چی اوکی بود و گل بلبل میشد و برق آب و گاز و..که شما اینقدر روش تاکید دارید مجانی میشد و رانت خواری و فحشا از بین می رفت دیگه مردم چه نیاز به امام زمان داشتند خب امام خمینی دیگه با انقلابش این کار رو انجام داده بودند نه؟
اصلا اگر امام خمینی قیام نمیکردند آیا چیزی به عنوان اسلام باقی می موند؟؟
آیا منه دهه هفتادی یا اونی که دهه هشتاد یا نودی هست چیزی به اسم اسلام رو می شناخت؟؟اصلا چرا منه دهه هفتادی یا اون دهه هشتادی باید بیاد حرف های شما رو نقد کنیم؟؟ آیا از سر جهل هست یا از روی آگاهی و علم؟؟
مگه شما نمیگید بنده به حاج قاسم و شهیدای انقلاب و حتی شهید حججی ارادت دارم پس چرا باورها و تفکرات این اشخاص رو الان دارید زیر سوال می برید و بهشون توهین می کنید؟؟
آیا سلیمانی ها و حججی ها و صدرزاده پرورش یافته این انقلاب و اسلام نیستن؟؟
آیا همین حضرت آقایی که شما از ایشون دارید به خوبی یاد میکنید مگر پیرو خط نواب صفوی و امام خمینی نبودند؟مگر همون تفکر و باور انقلاب رو نداشتن و ندارن؟؟

می دونید آقای مفیدی فر شمابنا به گفته حضرت آقا جز عوام هستین یعنی بصریت ندارین و قدرت تحلیل مسائل رو ندارید که اگر داشتین به جای محک

نظر توسط

سلام بر شما خواهر عزیز و بزرگوار

اولا از اظهار نظر و توضیحات شما بی نهایت سپاسگزارم
البته قسمتی از پیام تان ثبت نشده چون از حد و اندازه ی حجمی پیام در سایت ‌بیشتر بوده است

ممنون می شوم اگر لطف کنید و قسمت های ارسال نشده را در یک یا چند پیام مجددا ارسال فرمائید

ممنونم
سلامت و موفق باشید ان شاءالله
عاطفه با سلام آقای مفیدی فر اول از همه عرض کنم که سایتتون خیلی از لحاظ پوسته افتضاحه طوری که برای مطالعه

نظر توسط

و اما در مورد وضعیت آشفته ی پیام ها کاملا درست می فرمائید
متاسفانه مدتی است این مشکل پیش آمده به طراح سایت هم گفته ام که مشکل را برطرف نماید که متاسفانه هنوز اقدامی صورت نگرفته است
عاطفه با سلام آقای مفیدی فر اول از همه عرض کنم که سایتتون خیلی از لحاظ پوسته افتضاحه طوری که برای مطالعه

نظر توسط

و اما در مورد اینکه فرمودید
ما نباید انتظار داشته باشیم که بعداز انقلاب اوضاع مردم از هر جهت بهتر شود نظر کاملا اشتباهی است
چرا که اگر قرار نبود اوضاع مملکت بهتر شود پس اصلا چرا انقلاب شد؟

ضمن اینکه انصافا بعداز انقلاب از جهاتی نه تنها اوضاع بهتر نشد که بدتر هم شده است

برای مثال
قبل از انقلاب در تمام فامیل ما هیچ زنی بی چادر نبود اما امروزه متاسفانه بسیاری از زنان و دختران فامیل ما حجاب مناسبی ندارند
همچنین
قبل از انقلاب تقریبا تمام زنان و مردان فامیل ما نماز خوان و مومن و مقید به اصول ارزشمند و متعالی دین اسلام بودند اما متاسفانه امروزه بسیاری از افراد فامیل ما اهل نماز و..... که نیستند هیچ بلکه لاییک و منکر خدا و قیامت شده اند....

و این همان نتیجه ای است که مرحوم آیت الله بروجردی پیش بینی کرده بود....

و علت اساسی این رکود اعتقادی به خاطر این است که روحانیت از وظیفه ی اصلی خود که همانا ترویج و تحکیم دین و اعتقاد مردم بوده غافل گشته اند

ضمن اینکه متاسفانه بسیاری از علما که می توانستند در جهت ترویج دین فعالیت نمایند در سایه ی نظام جمهوری اسلامی ایران یا ترور شدند و یا در جریان جنگ ایران و عراق به شهادت رسیدند....
عاطفه با سلام آقای مفیدی فر اول از همه عرض کنم که سایتتون خیلی از لحاظ پوسته افتضاحه طوری که برای مطالعه

نظر توسط محمدحسین

سلام. من فقط یک جمله به این برادر هموطنم میگم:
برو کل کتابهای دنیا را مطالعه کن اگر تونستی از آیین زرتشت غیر از این سه کلمه پندار و گفتار و کردار نیک چیز دیگری تونستی در بیاری و پیدا کنی.من تابع این دین میشم.
اساسا یک نفر می تونه به نمایندگی از زرتشت بگه واقعا مصداق پندار و گفتار و کرداری که نیک است کدام کردا و گفتار است؟ کدام پندار نیک است؟
حال بیا و ببین در دین اسلام اقیانوسی از معارف است که این سه کلمه را به خوبی تبیین و تفسیر کرده است.
اگر آدرس خواستی برایت بگویم.
سلام بر شما هموطن عزیز و بزرگوار بنده معتقدم تمام پیامبران منجمله حضرت زرتشت چراغ هدایت بشریت بو

نظر توسط محمدحسین

امام قدیس نبود. ای کاش کتابها و سخنان این مرد الهی را می خواندی. همه را نه، فقط همان وصیت نامه اش را تا ببینی امام چه کسی بود.
اگر از امام بخواهم بگویم قطره ای از دریا را می توانم بگویم: من کودکی 10 ساله بودم که از نزدیک او را دیدم و نورانیت و درخشندگی در چهره اش داشت که در هیچ عالمی ندیدم.
اما همین قدر بگویم عالمان زیادی شهادت دادند که امام در عمرش حتی یک عمل مکروه هم انجام نداده است.
او مرد الهی بود که فقیه و مرجع بزرگ و عالم روشنفکر عراق، شهید آیت الله صدر که رهبر عراق بود فرمود: در امام خمینی ذوب شوید همانگونه که او در اسلام ذوب شد.
آیت الله سعیدی زیر شکنجه دژخیمان شاه گفت اگر تمام سلولهای بدنم را از هم باز کنید نام خمینی را در آن خواهید دید.
شهدای عالیقدر محراب در ابتدای انقلاب که خود عالمانی وارسته و مهذب بودند، همه شیفته و فدایی امام خمینی بودند. نظیر دستغیب و صدوقی و اشرفی اصفهانی و قاضی طباطبایی، و هزاران شهید جان برکف که در وصیت نامه هایشان نوشته اند دست از حمایت از امام و انقلاب بر ندارید.
سلام ممنون می شوم اگر شما یا هر کس دیگری که امام خمینی را قدیس و در حد پیامبر می داند چند مورد تشا

نظر توسط

اگر به اندازه ارزنی سواد سیاسی داشتید متوجه می شدید که آمریکا تمام راهها را برای نابودی جمهوری اسلامی رفت و چون نتیجه نگرفت، دستور حمله به ایران را به صدام حسین صادر کرد.
این مطلبی نیست که بتوان انکار کرد. همه اسناد بر این مطلب دلالت دارند به ویژه اعترافات مسئولین بازنشسته آمریکایی بعد از 40 سال.
ارش ۳ پیام از اقای خمینی به ارتش و ملت عراق که باعث تحریک صدام به جنگ علیه ایران گردید . (این ۳ پیا

نظر توسط

سلام بر شما برادر عزیز و بزرگوار

اصل و اساس پیام و دستورالعمل و رسالت تمام انبیای الهی همین سه اصل بزرگی است که اصول دین زرتشت است
مگر شما حکمی را در اسلام سراغ دارید که خارج از این سه اصل باشد؟

ضمن اینکه حتی اگر هیچ پیامبری هم برگزیده نشده بود فطرت انسانی در هدایت تکوینی تمام دستورات الهی را دریافت کرده پس مهم عمل به آن فرامین الهی است

منتها چنانچه بارها در قرآن کریم آمده است خداوند پیامبران را برای یادآوری بین انسانها فرستاده است تا به مردم یادآوری کنند که کاری خلاف فطرت پاک انسانی شان انجام ندهند

ضمن اینکه دین اسلام در تشریح و بیان دستورات الهی کامل ترین دین است

و چون انتظار خداوند از کسی که به وظیفه ی انسانی خود آگاهی دارد بیشتر از کسی است که به او دستورات ابلاغ نشده است لذا امیدوارم ما مسلمانان بتوانیم به دستورات متعالی اسلام درست عمل کنیم تا روز قیامت شرمنده نباشیم

ان شاءالله
محمدحسین سلام. من فقط یک جمله به این برادر هموطنم میگم: برو کل کتابهای دنیا را مطالعه کن اگر تونستی از آیین

نظر توسط

سلام
سخنرانی و نوشتن مطالب اگر همراه با عمل نباشد ارزشی ندارد و مشمول آیه ی ۵ سوره ی جمعه می شود که می فرماید:

«مَثَل الَّذینَ حُمِّلُوا التّوراةِ ثمّ لم یَحمِلوها کَمَثل الحِمارِ یَحمل اَسفاراً؛

مثال کسانی که به دستورات تورات، تکلیف شدند، ولی حق آن را ادا ننمودند، همانند مثل الاغی است که کتاب هایی با خود حمل کند(و از کتاب ها بهره ای نبرد جز سنگینی بار آن!)»

متاسفانه امام خمینی در برخی از امور اشتباه عمل کرده و از پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام پیروی نکرد و همان اشتباهات دلیل عدم موفقیت انقلاب در اجرای اهداف اولیه و محقق نشدن شعارهای اوایل انقلاب شد....
محمدحسین امام قدیس نبود. ای کاش کتابها و سخنان این مرد الهی را می خواندی. همه را نه، فقط همان وصیت نامه اش را

نظر توسط

بله در اینکه آمریکا و انگلیس و فرانسه و..... خواهان ایجاد جنگ بین ایران و عراق بودند که شکی نیست چنانچه این جنگ ویرانگر اگرچه برای ایران و عراق چیزی جز نابودی نیروهای انسانی و منابع و دارایی های این دو کشور چیزی در بر نداشت اما برای کشورهائی مانند
آمریکا و انگلیس و فرانسه و روسیه و.... درآمد زا بود

اما نکته ی مهم اینجاست که امام خمینی دانسته یا ناآگاهانه با تحریک صدام برای جنگ با ایران دقیقا کاری کرد که دشمنان ما می خواستند و این کار نه قابل انکار و نه قابل گذشت است

مطمئن باشید که تمام کسانی که در برپایی آن آتش جنگ و برادر کشی دخیل و مقصر بودند قطعا در عالم برزخ و قیامت مواخذه شده و موذب خواهند بود.....
اگر به اندازه ارزنی سواد سیاسی داشتید متوجه می شدید که آمریکا تمام راهها را برای نابودی جمهوری اسلام

نظر توسط جعفر مهمان نواز

سلام برادر عزیز

شما با انتشار یک چنین مطالبی دقیقا همان کاری را انجام می دهید که شبکه های ضد انقلاب انجام می دهند و این بار افکار اسلامی و اظهار مودت تان در تناقض است

لطفا در نشر مطالب تان کمی تفکر و تجدید نظر کنید

نظر توسط

سلام بر شما برادر عزیز و بزرگوار

تناقضی در کار نیست
بنده که اصلا قابل نیستم و عددی محسوب نمی شوم اما
شما اگر در سیره ی امامان معصوم علیهم السلام هم نگاه کنید خواهید دید که آنها هم همین گونه رفتار کرده اند

در مقام مقایسه اگر حکومت جمهوری اسلامی ایران را در ردیف حکومت های غاصب بنی امیه و بنی عباس در نظر بگیرید بنده هم همانگونه عمل می کنم که امامان معصوم ما عمل کرده اند
در آن دوران امامان ما به خاطر حفظ اسلام در بسیاری از موارد در برابر خلفای غاصب سکوت کرده و حتی از آنان حمایت کرده اند
چنانچه برای نمونه حضرت امام سجاد علیه السلام در یکی از دعاهای شان سربازان مرزهای کشورهای اسلامی را دعا کرده اند

بنده هم بعنوان یک شیعه چنین عمل می کنم

چنانچه برای نمونه زمانی که سردار سرافراز حاج قاسم سلیمانی مورد هجمه ی دشمنان اسلام قرار داشت بنده شعر
عشق من قاسم سلیمانی است
را در دفاع از آن پاسدار مخلص و جان بر کف سرودم

همچنین
مطمئن باشید اگر روزی جنگی میان ایران و اسرائیل و آمریکا و انگلیس و.... رخ دهد بنده جزو اولین نفراتی هستم که برای دفاع از اسلام و کشور اسلامی مان عازم جبهه خواهم شد

بنده الان هم در جبهه ی مقابل شبکه های ماهواره ای ضد اسلامی فعالیت می کنم
برای نمونه
آنها در جهت رواج بی حجابی و بی بند و باری فعالیت می کنند و بنده مروج فرهنگ حجاب و عفاف هستم....

سلامت و حق پو و موفق و عاقبت به خیر باشید
ان شاءالله
جعفر مهمان نواز سلام برادر عزیز شما با انتشار یک چنین مطالبی دقیقا همان کاری را انجام می دهید که شبکه های ضد انق

نظر توسط

سلام بر شما برادر عزیز و گرامی

اولا امیدوارم که هیچگاه در هیچ جای دنیا جنگ و اختلافی بین مردم بوجود نیاید زیرا ایجاد اختلاف و بروز جنگ از دسیسه های شیطان است
آنچه خداوند را راضی و خشنود می کند ایجاد تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز بین تمام مردم دنیاست

اما با این حال اگر خدای ناکرده کشور عزیزمان ایران و یا کشوری از کشور های اسلامی مورد تجاوز قرار گرفت به یاری خداوند با تمام وجود در صحنه حضور خواهم داشت

و البته بزرگ ترین آرزوی بنده شهادت در راه خداست خصوصا اگر در رکاب امام زمان باشد
ان شاء الله
قاسم رحمانی سلام برادر عزیز پس به امید خدا اگر جنگی بپا شد روی شما حساب کنیم دیگه؟

نظر توسط داوود

یه نکته: متاسفانه شما به انقلاب و اسلام به دید مادی نگاه می کنید! نقدها و اعتراضات رو با دید مادی و معیشتی شروع می کنید و در آخر کار لفظ خدا هم به جملاتتون اضافه می کنید! غافل از اینکه انقلاب و اسلام صرفا مادی نیست، اصلا ظهور انقلاب و اسلام بیشتر به خاطر معنویت بود. پیامبر با جمله ی لا اله الا الله مردم رو به اسلام دعوت کرد نه وعده ی کارخانه و پول و ثروت،
نکته ی بعد اینه که امام خمینی به هیچ عنوان وعده ی آب و برق نداد. دولت وقت همچین تزی رو داده بود. انهم شخص عباس امیر انتظام یهودی مخفی ؟ مگر نفوذی ها همه بیکارنشسته انئ و بودن

نظر توسط

سلام بر شما برادر عزیز و بزرگوار

اولا اساس انتقادات بنده از امام خمینی و دیگر مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران به خاطر مسائل مادی نیست چنانچه در این چهل و پنج سال دنیا در حال پیشرفت بوده و ما نیز در ایران از نظر مادی پیشرفت هایی داشته ایم اگر چه اگر انقلاب نشده بود قطعا مدیریت طاغوتی حکومت پهلوی بسیار بهتر عمل کرده و ما قطعا بیشتر پیشرفت کرده بودیم

اما عمده انتقاد بنده از این نظام به خاطر غفلت روحانیون از وظیفه ی اصلی خود که هدایت مردم و ترویج دین بوده می باشد
بنده به این امر متعرض هستم که چرا بعداز انقلاب اکثر روحانیون به ظواهر و تجملات مشغول شدند و به طبع عموم مردم نیز از خدا غافل شده و جامعه از دین و حقیقت و عبودیت تهی گشته است....

ضمن اینکه قرار بود حکومتی که امام شما آن را تاسیس کرد هم دنیای مردم و هم آخرت مردم را آباد کند....

(که بنده کلیپ سخنرانی امام و وعده ای که داده و انجام نشده را دارم)

اما متاسفانه انقلاب و حکومت مورد تایید شما هم آخرت اکثر مردم ایران را با ترویج دین گریزی خراب تر کرد و هم دنیای قشر وسیعی از جامعه را به تباهی کشاند

ظاهرا حضرتعالی بین مردم نیستید و از وضعیت جامعه بی خبرید.....

سیری خبر از گرسنه ات نیست
نوشابه زدی که تشنه ات نیست.....
داوود یه نکته: متاسفانه شما به انقلاب و اسلام به دید مادی نگاه می کنید! نقدها و اعتراضات رو با دید مادی و

نظر توسط

ضمن اینکه وعده ای که دولت موقت برای دلگرمی مردم داده بود نه‌تنها مورد تایید امام بود که حتی امام خمینی در تایید و تکمیل آن گفت

دلخوش به این میزان نباشید ما هم دنیای شما را آباد می کنیم هم آخرت شما را....

و لذا امام چون آن وعده های کذایی را تایید کرده بطور قطع و یقین مدیون است

و شما و امثال شما اگر این حقیقت را درک می کردید لااقل برای رهایی امام از عذاب برزخی کاری می کردید نه اینکه سعی در حاشا کردن وعده های امام داشته باشید....
داوود یه نکته: متاسفانه شما به انقلاب و اسلام به دید مادی نگاه می کنید! نقدها و اعتراضات رو با دید مادی و

نظر توسط

و نکته ی دیگری که باید به آن اشاره شود این است که

پیامبر اکرم صلوات الله علیه اگر بعنوان آخرین پیامبر الهی بین مردم ظهور کرد هرگز از مردم جدا نبود

اگر مردم مسلمان در محاصره ی شعب ابی طالب قرار گرفته بودند و یا مجبور به جهاد می شدند پیامبر اکرم و خاندان پاکش نیز در کنار مردم بودند
نه مثل امام خمینی و دیگر مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران که در خوش آب و هوا ترین نقاط پایتخت سکنا گزیدند و تمام مصیبت ها فقط برای مردم بدبخت ایران باشد...

تحریم و فشار اقتصادی سخت است
بر دل به مثال آتشی در رخت است

اما نکشد رئیس و حاکم سختی
سختی همه سهم مردم بد بخت است.....
داوود یه نکته: متاسفانه شما به انقلاب و اسلام به دید مادی نگاه می کنید! نقدها و اعتراضات رو با دید مادی و

نظر توسط

و سخن پایانی اینکه

اگر شما و مسئولین نظام واقعا به دنبال کسب رضای الهی و میل به مقبولیت مردمی دارید تنها راهکارش این است که
مسئولین از کاخ نشینی و تجمل گرایی دست بردارند و مانند عموم مردم زندگی کنند و فاصله ی خود را با مردم کم کنند و الا اگر روی تمام دیوارها و کتابها و تابلوها و.... بنویسید
ما شیعه هستیم
تا شکل زندگی تان مانند معاویه است به خدا قسم هرگز در صف شیعیان قرار نخواهید گرفت....
داوود یه نکته: متاسفانه شما به انقلاب و اسلام به دید مادی نگاه می کنید! نقدها و اعتراضات رو با دید مادی و

نظر توسط ارش


زیربنای اساسی عقاید مسلمین ، قران کریم و روایات هستند و چون تشخیص نواسخ ومنسوخ ایات وروایات بسیار سخت وصعب است و نشناختنش موجب هلاکت ، همین امر گرداب برخی فقها گردیده است !

دوگروه عمده مسلمین که یکی قائلین به اصالت جنگ و جهاد ابتدایی ودیگری قائلین به اصالت صلح و جنگ دفاعی هستند بر اساس همین تشخیص اشتباه از منسوخات همواره در ستیزند !

حاکمان و رهبران هم مثل فقها در این باتلاق ناسخ ومنسوخ گرفتار شده اند .ومحل نزاع دو طایفه اصولی واخباری هم همین جاست . در مجموع برداشت اخباریان از مذهب حقه شیعه اثنی عشری محکمتر از اصولیون است مثلا در برداشت از حدیث متواتر ثقلین اصولیون توانایی مقابله در مباحثات بر مخالفین شیعه را ندارند چون به استقلال ثقلین معتقدند در حالیکه دقت در مفاد حدیث ثقلین همراهی ومعیت دوثقل را موجب سعادت میداند نه حجیت مستقل هریک را .

اصولیونی مانند اقای خمینی برای اینکه بتوانند مسائل مستحدثه فقه شیعه را حل کنند بناچار روی به ولایت مطلقه فقیه اورده اند و اخباریون را تضعیف نموده اند و از ایات قران برداشت اشتباه کرده اند مانند سلفیه و زیدیه و ...چون ناسخ ومنسوخ و متشابه را دقیق نشناخته اند ... در اواخر همین مقاله به شباهت اشتباهات فتحعلیشاه قاجار با اشتباهات اقای خمینی در برخورد با اخباریون اشاره شده است .
عاطفه با سلام آقای مفیدی فر اول از همه عرض کنم که سایتتون خیلی از لحاظ پوسته افتضاحه طوری که برای مطالعه

نظر توسط ارش

چرا منطق و آگاهی رهبران از اوضاع جهانی و روابط بین الملل بسیار حیاتی است ؟
اگر در تاریخ دقت کنید دو عامل مهم شکست ایران در غالب جنگها ، اول همان نشناختن روابط بین الملل و نا اگاهی از اوضاع جهانی بود دوم هم غرور وافراط رهبران و نشناختن قدرت رقبا توسط علمای دین که به اسم امداد خدایی در انتظار شماست سبب تحریک شاهان بجنگ با کفار میشدند و ...

مثلا گنده گویی وغفلت سلطان محمد خوارزمشاه از عواقب دست کم گرفتن دشمنی با مغول سبب نابودی ایران بدست مغول گردید ... همچنین غرور بیجای صفویه وقاجاریه در غفلت از قدرت دشمنی مانند روس سبب شکستهای متعدد ایران از روس شد . قتل عام اهالی گرجستان و غنیمت 15000 پسر ودخترجوان توسط اغا محمد خان قاجارهم یکی دیگر از علل کینه روسها از ایران بود .... ضمن اینکه فتوای جهاد علمای دین هم سبب تحریک فتحعلیشاه در حمله بروس شدند که وعده یاری خدا میدادند و ...عدم قبول نصایح دلسوزانی مانند میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی توسط تندروان ...سرانجام منجر به قبول عهدنامه های ننگین گلستان و ترکمنچای شد .

سید محمدباقر شفتی که فتوایش مبنی بر قتل اسرای کفار وغنیمت اولاد و زنانشان بر دشمنی وکینه روسها افزود و ...

همین غفلت را اقای خمینی دراول انقلاب داشت و با تحریک همه جهان با شعار صدور انقلاب و ...باعث اجماع جهانی و جنگ وتحریم و ... علیه ایران شد .حتی از قدرت صدام وحامیانش هم غفلت کرد و میگفت اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد با تمام قدرت ایستاده ایم و ... ولی اخرش مجبور به نوشیدن جام زهر و ...شد ! که اگر قطعنامه 598 را قبول نکرده بود قطعا عراق اهواز را تصرف و ایران تجزیه گردیده بود و ...همچنانکه اگر فتحعلیشاه عهد نامه ترکمنچای را قبول نکرده بود روسها تهران را هم تصرف نموده بودند .

روابط ایران و روس در دوره صفویه آغاز شد. در آن زمان شاه عباس پادشاه مقتدر صفوی بر ایران حکومت می‌کرد و روس‌ها هنوز هیچ برتری نظامی و تکنولوژیک بر ایران نداشتند. روسیه تازه از شر «اردوی زرین» یعنی بازمانده مغول‌ها رها شده بود و دوران دیکتاتوری ایوان مخوف ایالات مختلف این سرزمین پهناور را متحد کرده بود. جانشینان ایوان به اندازه او مقتدر نبودند و دیدار نماینده روسیه از دربار شاه‌عباس دوم دال بر همین واقعیت بود.
در آن زمان فئودور سوم تزار روسیه بود و روسیه کشوری نسبتا ضعیف و عق
بله در اینکه آمریکا و انگلیس و فرانسه و..... خواهان ایجاد جنگ بین ایران و عراق بودند که شکی نیست چنا

نظر توسط

سلام
بله دلایل متعددی وجود دارد که کشورهای استعماری خواهان سقوط شاه بودند چرا که محمد رضا شاه پهلوی خصوصا در چند سال پایانی حکومتش به سیاستمداران غربی بهایی نمی داد چنانچه بنده کلیپی دارم که در آن شاه رسما اعلام می کند که ما به هیچ عنوان کنسرسیوم را تمدید نمی کنیم و.... و این سیاست های مقتدرانه ی شاه باعث شد که غربی ها برای سقوطش برنامه‌ریزی کنند....

مطمئن باشید زمانی پرده ها کنار خواهد رفت و دخیل بودن کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس و.... در سقوط شاه بطور روشن افشا خواهد شد....
ارش خود کارترو ریگان وکلینتون گفتند شاه را بردیم و اقای خمینی را اوردیم و داعش را درست کردیم و ...

نظر توسط

سلام بر شما

بله بنده کلیپ سخنرانی امام خمینی و تحریک صدام برای جنگ با ایران را دارم
در این که امام خمینی صدام را برای جنگ با ایران تحریک کرد شک ندارم...‌.
ارش در صحیفه نور هست 3 تا پیام تحریک امیزاقای خمینی قبل ازشروع جنگ به مردم وارتش عراق که علیه صدام قیام

نظر توسط

سلام

بله دقیقا درست می فرمائید

متاسفانه ما ایرانیان تقریبا در همه ی ادوار فرهنگ تعامل و همزیستی مسالمت آمیز را نداشته ایم و همان طور که شما اشاره کردید در طول تاریخ از این جهت ضربه های سختی خورده ایم.....

در ضمن چون این پیام شما از حد معمول بلند تر بوده ناقص ثبت شده است
لطفا قسمت ثبت نشده را در یک یا چند پیام دیگر ارسال کنید

متشکرم
ارش چرا منطق و آگاهی رهبران از اوضاع جهانی و روابط بین الملل بسیار حیاتی است ؟ اگر در تاریخ دقت کنید د

نظر توسط

سلام

در اینکه امام خمینی در جاهایی اشتباه کرده و به زیان جهان اسلام عمل کرده و در جهان آخرت از این جهات معذب خواهد بود که شکی نیست منتها این نکته را هم باید در نظر داشت که عموم مردم و خصوصا علمای زمان که در برابر آن اشتباهات سکوت کرده و حتی برخی آنها را تایید کرده و می کنند در انجام آن اشتباهات شریک جرم بوده و مشمول آیه ی

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره

قرار خواهند گرفت و بد جور عقوبت خواهند دید....
ارش زیربنای اساسی عقاید مسلمین ، قران کریم و روایات هستند و چون تشخیص نواسخ ومنسوخ ایات وروایات بسیار

نظر توسط

سلام تمام بدبختی های ما از شاه و کسانی است که بنای درس ومدرسه ودانشگاه را گذاشتند و گفتند درس و مدرسه ودانشگاه و دزدی وتقلب وخیانت در امانت و رشوه ولواط وهم جنس گرایی و مصرف الکل و سیگار و موادمخدروفحاشی وغیبت وسرود وخوانندگی وشطرنج بازی وقماربازی درخانه های فسادی به نام مدرسه را بنیان گذاشتندونگذاشتند هرکس آن طور که دوست دارد زندگی کندوالان بدون درس و مدرسه ودانشگاه شغل و ازدواج وزندگی کردن غیر ممکن است وعمری بچه ها باید راه اشتباه گذشتگان را بپیمایندو حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم راه نظام آموزشی پهلوی و صنعت آن را ادامه دادند و الان بعد ۴۵ سال با رشد منفی جمعیت به خاطر دختران پیر لیسانس وفوق لیسانس که نتیجه انتخاب شاه و گذشتگان و قانون گذاران این مملکت است و باعث تلف شدن زندگی خیلی ها شدرا شاهد هستیم و الان می گوییم که اینها به اسلام و ایران می آید یا نه ؟ویا کارما از اول انقلاب درست بودیانه؟و کسی نمی گوید که ما هم راه اشتباه پهلوی درنظام آموزشی و سرود وخوانندگی وشطرنج و موسیقی را رفته ایم و الان نتیجه اش را داریم می بینیم و نمی خواهیم اشتباهات مان را قبول کنیم واصرار به ادامه کارهای اشتباه مان را داریم و نمی خواهیم قبول کنیم که دانش آموز برای دزدی ها تقلبها و رشوه هایش وبی حجابی هایش درآینده نزدیک در قیامت باید حساب بدهدواین مسئولان نتیجه همان مدرسه ها و دانشگاهها هستند و همان دزدی ها وتقلبها و رشوه ها را که در مدرسه به آن عادت کرده بودند درکارهای بزرگسالی شان هم ادامه می دهند و همان طور که در دانشگاه با دختران وزنان شوهرداربدحجاب وبی حجاب هم کلاس بودند وبا هم بحث می کردند طعم صحبت با زنان نامحرم برایشان شیرین شده است واگر نماینده باشند از طرح حجاب مثل ۸۰ نفرنماینده مجلس غایب وفراری از مجلس فرار می کنند

نظر توسط

سلام بر شما

ضمن تشکر از حضرتعالی به خاطر اظهار نظر تان باید عرض کنم که

همه ی تقصیرها را نباید گردن رژیم شاه گذاشت
ساخت مدرسه و دانشگاه و مراکز آموزشی و فرهنگی که بد نیست
مهم روش مدیریتی در آن مراکز است

بله در زمان شاه دانشگاه ها و مدارس از برخی جهات مانند پوشش زنان و روابط آزاد نامحرمان خوب نبود اما متاسفانه پس از انقلاب این مراکز آموزشی در زمینه هایی مانند محتوای آموزشی و نگاه مادی به آموزش بسیار بدتر از زمان شاه شد

انقلاب اگر واقعا مسیر تعالی را طی کرده بود باید حتی افراد فاسدی که دست پرورده ی رژیم ستمشاهی بودند را اصلاح می کرد نه اینکه افراد سالم را هم خراب کند....

واقعیت تلخ این است که انقلاب با اینکه صورت گرفت که جامعه را اصلاح کند اما متاسفانه در بسیاری از زمینه باعث بدتر شدن اوضاع شد....

سلامت باشید ان شاءالله
سلام تمام بدبختی های ما از شاه و کسانی است که بنای درس ومدرسه ودانشگاه را گذاشتند و گفتند درس و مدر

نظر توسط

سلام با گسترش بی حجابی دختربچه ها و پسر بچه ها درآینده به هم وابسته شده این دخترها از این پسرها باردارشده و حرام زاده تولید می شود و بیماریهای ایدز هپاتیت سی وسوزاک ودیگر بیماری های مقاربتی و سکته و خودکشی افزایش خواهد یافت و زورگیری ها وسرقتهای مسلحانه متجاوز های بسیار بدتر از این به نوامیس مردم توسط حرام زادگان تولیدی این بی حجابها در جامعه صورت خواهد گرفت و این به برکت درس و مدرسه ودانشگاه فاسدی است که از رژیم پهلوی به ما رسیده است وخیلی ها آنرا خوب وعالی می دانند و معلوم نیست که آن پول و درآمد با مدارک دانشگاه که از راه دزدی تقلب رشوه و خیانت درامانتها وبی حجابی ها به دست آمده است وریشه در نظام آموزشی است که از رژیم پهلوی به ما رسیده است و موانع ازدواج وزندگی بی تکلف وساده را ایجاد کرده است و خوشبختانه شما از این حرام زادگان پهلوی طرفداری می کنید و بدبختی تان را در انقلاب می بینید
سلام بر شما ضمن تشکر از حضرتعالی به خاطر اظهار نظر تان باید عرض کنم که همه ی تقصیرها را نبای

نظر توسط

سلام بر شما

بنده از حضرتعالی به خاطر قضاوت غیر منصفانه ی تان در مورد این حقیر گله مندم
زیرا اولا
بنده طرفدار سرسخت حجاب و مروج حیا و عفاف بوده و هستم و ان شاءالله تا پایان عمر در این مسیر خواهم ماند

برای اینکه با طرز فکر و نظر بنده در مورد حجاب آشنا شوید همین یک بیت را خدمت تان تقدیم می کنم

جانم فدای چادر زیبای همسرم
گنجی که از تمامی دنیا گران تر است.....

دوم اینکه این حقیر طرفدار رژیم پهلوی و یا ضد انقلاب نیستم بلکه بنده بعنوان یک انسان منصف خوبی ها و بدی های رژیم پهلوی را با هم می بینم و آثار مثبت و منفی انقلاب را نیز در کنار هم نظاره می کنم

قطعا رژیم پهلوی در ترویج بی حجابی و بی بند و باری برنامه ها و اقدامات بسیار بدی را در ایران اجرا نمود که قطعا مورد اشکال است و هیچگونه ابهامی در آن نیست

اما مسئله اینجاست که حکومت جمهوری اسلامی که مورد تایید شما می باشد چرا بعداز چهل و پنج سال هنوز نتوانسته است در گسترش فرهنگ عفاف قدم های موثری بردارد؟
و متاسفانه باید گفت
جمهوری اسلامی نه تنها نتوانست در این زمینه اقدامات مثبتی صورت دهد که خود باعث خراب تر شدن وضعیت حجاب و عفاف شد چنانچه برای نمونه عرض می کنم که در زمان شاه ما در فامیل مان حتی یک زن بی حجاب و حتی بی چادر نبود اما امروزه متاسفانه بسیاری از زنان و دختران فامیل ما حجاب مناسبی ندارند و این از نتایج منفی انقلاب است.....

به هر حال
آینده گواه این ادعای بنده خواهد بود که:

کشف حجاب رضاخانی و حجاب اجباری در نظام جمهوری اسلامی ایران دو لبه ی یک قیچی استعماری بودند که طی یک قرن گذشته پرده ی حیا و عفاف را در ایران درید.....

و آینده این واقعیت تلخ را تایید خواهد کرد

البته امیدوارم تا دیر نشده است نظام جمهوری اسلامی ایران با اصلاح روش مدیریتی خود در همه ی زمینه ها به اصلاح اشتباهات خود بپردازد....

ان شاءالله
سلام با گسترش بی حجابی دختربچه ها و پسر بچه ها درآینده به هم وابسته شده این دخترها از این پسرها بارد

نظر توسط

ضمن اینکه با عرض معذرت باید عرض کنم که
متاسفانه شما درک درستی از مسائل ندارید و تحلیل های تان معقول و منطقی نیست

رضاشاه و محمد رضا شاه پهلوی دانشگاه ها و مدارس زیادی ساختند و به فرضی هم که آنان در آن بناها ترویج فساد و بی بند و باری می کردند شما پس از گذشت چهل و پنج سال چرا هنوز نتوانسته اید سیستم آموزشی را اصلاح کنید؟

مگر در همان سال های اوایل انقلاب حرکتی تحت عنوان انقلاب فرهنگی صورت نگرفت؟ پس چرا سیستم خراب آموزشی درست نشد؟

فرض کنید که شاه ساختمانی ساخت که از آن بعنوان کاباره و مشروب فروشی و ترویج فحشا استفاده می کرد شما چرا پس از انقلاب از آن ساختمان بعنوان کتابخانه و خیریه و مرکزی برای معارف اسلامی و ترویج دین استفاده نکردید؟

جواب روشن است چون شما و رهبران و همفکران تان اصلا اهل این مسائل نیستید

بنده که خود را حتی خاک پای علما و بزرگان دین هم در نظر ندارم اما با این حال اکثر مسئولین نظام را اصلا عددی برای فعالیت های فرهنگی حساب نمی کنم و افرادی مانند احمدی نژاد و روحانی و رئیسی و.... و حتی خود امام خمینی را انسان های با فرهنگی محسوب نمی کنم پس چطور انتظار داشته باشیم که آنها انقلاب فرهنگی صورت دهند.....

بنده چندین کلیپ از سخنرانی ها و برخوردهای نامناسب امام خمینی در اختیار دارم که ثابت می کند حتی خود امام خمینی که رهبر کبیر انقلاب تان می باشد انسان با فرهنگی نبوده است....
سلام با گسترش بی حجابی دختربچه ها و پسر بچه ها درآینده به هم وابسته شده این دخترها از این پسرها بارد

نظر توسط ارش

با سلام اشتباه عمده اقای خمینی مانند اشتباه دیگران نشناختن ایات ناسخ ومنسوخ قران بود . ایشان تکیه روی ایات خشن منسوخ سوره توبه و بقره دارند( مانند ایه وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه ... و ...) مانند سایر گروههای جهادی وزیدیه و داعش و طالب واخوان المسلمین و .. حتی اهل کتاب را باستناد ایه 28 توبه نجس میدانند درحالیکه به اتفاق شیعه و اکثریت عامه سوره مائده اخرین سوره نازله بر پیامبرص وبدون منسوخ است ناسخه غیرمنسوخه و خودش ناسخ است ودر این سوره مشرکین نجس نیستند وهرجا دیده شدند نباید کشته شوند و نگفته جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم؟ برخورد مهربانانه ای با اهل کتاب مامور هستیم .( مخصوصا ایات ۵ و ۶۹ و۱۳ و48مائده در مورد ازدواج با اهل کتاب و حلال بودم طعام ایشان و اجر مومنین ایشان و صفح و گذشت ...) برعکس گروههای جهادی تکفیری داعش و القاعده و النصره و طالب و ....

چرا مولا علی ع وامام صادق ع طبق احادیث صحیح فرمود ند در طلب آموختن ناسخ ومنسوخ قران باشید ؟ كونوا في طلب علم ناسخ القرآن من منسوخه ...کافی کلینی

علت اهمیت عظیم وخطر فوق العاده نشناختن منسوخات قران وروایات چیست ؟ اتعرف الناسخ والمنسوخ قال لا قال هلکت و اهلکت .حدیث صحیح بین الفریقین

امام خمینی از جمله قائلین به نجاست اهل کتاب است که با استناد به این آیه میفرماید: کلمته انما )در آیه 28 از سوره توبه( دلالت بر حصر داشته و حمل بر مصدر صورت گرفته است.

نظر توسط

سلام بر شما

بله امام خمینی اگر در اوایل انقلاب با رافت اسلامی عمل می کرد و هزاران نفر را به بهانه های مختلف به کام مرگ نمی داد و ارتش را تضعیف نمی کرد و صدام ملعون را برای جنگ با ایران تحریک نمی کرد و سعی در ایجاد وحدت بین کشور های اسلامی بود و.... قطعا چهره ی زیباتری از نتایج انقلاب را در اذهان تاریخ ثبت می کرد ولی افسوس......
ارش با سلام اشتباه عمده اقای خمینی مانند اشتباه دیگران نشناختن ایات ناسخ ومنسوخ قران بود . ایشان تکیه رو

نظر توسط m56

تمام نیکیها بر صداقت و خیرخواهی و نوعدوستی بنا شده اند اما اسلام تنها دینی است که در شرایطی دروغ و فریب را مجاز شمرده که باعث کاربرد گسترده ان در تمام امور اجتماعی و نفاق و بی اعتمادی شده.
محمدحسین سلام. من فقط یک جمله به این برادر هموطنم میگم: برو کل کتابهای دنیا را مطالعه کن اگر تونستی از آیین

نظر توسط

سلام بر شما

با عرض معذرت به نظر حقیر شما شناخت درستی از دین اسلام ندارید زیرا در هیج جایی از تعالیم انسان ساز اسلام دروغ گفتن تائید نشده است
برعکس در تعالیم متعالی دین اسلام از بدترین اعمال معرفی شده است چنانچه طبق تعالیم اسلامی دروغگو دشمن خداست و کمتر کاری را چنین زشت و بد معرفی کرده است

البته بله قبول دارم که متاسفانه بسیاری از مسلمانان و به خصوص مردم ایران دروغگو هستند اما این دروغگویی ها هیچ ریشه ی دینی و مذهبی ندارد بلکه یک امر شیطانی است

سلامت و حقگو باشید ان شاءالله
m56 تمام نیکیها بر صداقت و خیرخواهی و نوعدوستی بنا شده اند اما اسلام تنها دینی است که در شرایطی دروغ و ف