داعش سرزمین ایران

مقدمه

در اینجا چند شعر انتقادی نسبت به تضییع حقوق عامه توسط خودروسازان و وضعیت امروز جامعه ی ایران خدمت شما تقدیم می شود:

فهرست اشعار و مطلع هر شعر:

۱) در جواب یکی از مدیران خودرو ساز که مردم ایران را خائن نامید:

ای داعش سرزمین ایران،
ای قاتل مردم مسلمان

۲)حکایت موش و جارو....

موشی که نمی رود به سوراخ
کاری کندت در آوری شاخ.....

۳) گوسفندان بی تفاوت

روزی به میان گله دیدم قصاب
تک تک سر بره ها بُرد با آداب....

آخرین تغییرات:
توسط
داعش سرزمین ایران
۱) در جواب یکی از مدیران خودرو ساز که مردم ایران را به خاطر تحریم خرید خودرو خائن نامید:
ای داعش سرزمین ایران،
ای قاتل امت مسلمان،
ای زندگی ات پر از تخلف,
ای عامل اصلی تصادف،
ای آفت جان و مال مردم،
ای باعث و بانی تورم،
هم علت نقص و مرگ و میری
هم جاهل و بدترین مدیری
با سابقه ای چنین درخشان !!!....
خائن شمری تو خلق ایران؟!
خائن تویی و هر آنکه چون توست
بی جا بگرفته ای تو این پست
جای تو به کوه و دره ها بود
کار تو چرای بره ها بود
اما چه کنم که دست تقدیر
اوضاع زمانه داده تغییر
چون چرخ زمانه زیر و رو شد
امثال تو وضع شان نکو شد
این شد که بدون کار و زحمت
سهمت شده چشمه های رحمت
با اینکه تو ظاهرا به صدری
دارای مقام و شان و قدری ،
اما تو کفی به روی دریا
فانی شوی از اشاره ی ما
دیگر نکنی زبان درازی
ترسم که چنین سرت ببازی
یا گم شو چنانچه خاوری رفت
یا یاوه مگو !.... که آیدت تفت....
۲)حکایت موش و جارو....
خودروی ایرانی خریداری ندارد ، برای جلب مشتری میخواهند آن را گرانتر کنند...
موشی که نمی رود به سوراخ
کاری کندت در آوری شاخ
او بسته دمش به دسته جارو
تا در برود از این هیاهو....
امروزه همین عمل به ایران
صادر شده از یک از مدیران
چون کس نخرد شکسته گاری
با قیمت خودروی سواری،
چون مرکب مرگ شان گران است
مطرود تمام مردمان است،
پس گفته فلان مدیر مکار
در بین رفیق و جمع همکار :
از بهر فروش جنس بنجل
بر مردم خارج از تعقل،
باید که گران شود نه ارزان
این بوده مرام خلق ایران.....
پس مثل همیشه حیله سازیم
تا تنگه ی منفعت نبازیم
پس شایعه ای به سبک هر بار
باید برود میان بازار
تا اینکه شود به سطح کشور
انواع لگن کنون گرانتر
پس صف بکشد جماعت از نو
از خاطر ثبت نام خودرو....
ای منکر عقل و درک ملت ,
ای مظهر احتکار و ذلت
آیا تو در این وطن ، بر این ارض
چون خود همه خر نموده ای فرض؟!
بیچاره ! نفهم و خر تو هستی
در خاتمه در به در تو هستی
بیش از سه دهه زیاده خوردید
از هستی ما چه را نبردید؟؟
دوران بخور بخور تمام است
این صحبت و آخرین کلام است
یا خودروی خود نموده ارزان
یا هدیه نما به خلق لبنان.....
۳) گوسفندان بی تفاوت
روزی به میان گله دیدم قصاب
تک تک سر بره ها بُرد با آداب
بی دغدغه بره ها ولی میخوردند
یک عده علف گروه دیگر هم آب

پی نوشت

دیشب خواب دیدم داشتم از پیاده رو رد می شدم که دیدم کنار خیابون کلی ماشین از پراید بگیر تا 206 و سمند و پژو پارس.... صفر گذاشتند برا فروش یه بنده خدایی هم داد می زد..... آی بودو حراجش کردیم سوا کنید دونه ای هزار....

منم گشتم یکیش رو سوا کردم و یه هزاری گذاشتم کف دست فروشنده و گفتم خدا برکت.....

نزدیک خونه که رسیدم دیدم زکی!!!! یکی دیگه اینجا هم همون بساط رو پهن کرده و داد می زنه: بودو بودو حراجش کردیم..... سوا کنید سه تا هزار....

خشکم زد.... با خودم گفتم: ای دل غافل! دیدی عجله کردی؟.....

امروز خوابم رو واسه بابام که تو تعبییر خواب استاده تعریف کردم گفت:

شتر در خواب بیند پنبه دانه.....

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.