دروغ و فریبکاری و تزویر و ریاکاری

مقدمه

دروغ اگر از روی دوز و کلک و برای فریب مردم و وسیله ای برای ریاکاری و دغل بازی باشد زشت و نارواست اما اگر برای پیوند دلها باشد بی نهایت زیباست اگرچه حتی در اینگونه موارد هم گفته اند توریه کنید.....

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
.
هر دروغی دلایلی دارد
زشت و زیبا شمایلی دارد
وجه زیبای آن که چون نهر است
عاملی بهر شستن زهر است
زهر قهری که با دروغی نیک
رفته ؛ دلها شود به هم نزدیک
بین دلها اگر کدورت بود
خالی از الفت و مروت بود ؛
با دروغی نما کدورت پاک
تا از آن خوش جلا شود افلاک
چون دو کس را که بین شان دعواست
دیده ای در گذر مگو از راست
گو فلانی نموده تائیدت
در فلان صحنه کرده تمجیدت
این سخن چون به گوش دشمن خورد
از دلش بغض و کینه خواهد برد
چون که رفتی عیادت بیمار
پر انرژی بگو بر او گفتار
حال بیمار اگر چه بد باشد
پس تو هرگز مگو که باشی بد
گو به او شکر حق شدی بهتر
عافیت هم گرفته ات در بر
شاعری چونکه می شود عاشق
می زند لاف و می شود ناطق
گوید ای دلبرم تو زیبایی
در جهان بی نظیر و یکتایی
کرده در وصف دلبرش اغراق
ای بنازم سرودن عشاق
شاعران هم دروغ شان زیباست
بهر تسخیر و بردن دل‌هاست
نوع دیگر ولی که در گفتار
بوده بد ؛ باشد آفت اش بسیار
بخشی از آن که آلت کاری است
عادت و راه و رسم بازاری است
این یکی جای معذرت دارد
بین مردم عمومیت دارد
روز و شب می خورد قسم کاسب
تا کند بنجلی به کس قالب
این دروغ از نهاد شیطانی است
زشت و مخصوص قوم ایرانی است
هر دروغی که مردمان گویند
آتشی را به جسم و جان جویند
بدترین نوع آن ریا کاری است
حقه بازی به نام دینداری است
مورد دیگرش که مرسوم است
در سیاست نگفته معلوم است
عده ای با دروغ رنگارنگ
می زنند از جفا به ما نیرنگ
فی المثل یک نمونه روحانی است
او که شیاد قوم ایرانی است
عمروعاصی به ملک ایران اوست
مظهر ننگ و عار و شیطان اوست
او دغل باز انتخابات است
لایق بدترین مجازات است
منتها بین مردمی شیاد
کس نگیرد به کار او ایراد
بین خلقی که اهل تزویر است
حقه بازی کلید تدبیر است
چون دروغ از رسوم ایرانی است
حق ما پس جناب روحانی است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آن عده که انقلاب ما دزدیدند
پس نفت و ذخایر و طلا دزدیدند
در اول کسب و کارشان از حوزه
عمامه و سندل و عبا دزدیدند
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
عزیزم! آفت ایمان دروغ است
بلای جان هر انسان دروغ است
مگو هرگز دروغی چون به هستی
سلاح اول شیطان دروغ است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
دروغی گر شنیدی از زن و مرد
نباید اعتمادی پس بر او کرد
اگر کس اعتمادی بر تو هم کرد
مگو هرگز دروغی را به آن فرد
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
.

پی نوشت

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
با پرچم دین بر سر مردم نزنید
آتش به دل و پیکر مردم نزنید
ای اهل ریا به نام دین فتنه بس است
با مفسده بر باور مردم نزنید
در صورت تمایل اشعار کوتاه سیاسی اجتماعی  را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
.
.

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.