تقدیرنامه ای برای دولت محترم.

مقدمه

در اینجا از خدمات مخلصانه ی دولت تشکر شده است

به هر حال همین که دولتمردان ما خودشان از طرفی منابع و ذخایر ایران را به هر نحو ممکن نابود می کنند و از سوی دیگر به خوبی دمار از مردم ایران در می آورند و لذا دیگر دشمنانمان نیازی به حمله ی نظامی و قتل عام ما را ندارند واقعا جای تشکر دارد.....

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
تقدیر از دولت
به جای تک تک اقشار ملت
تشکر می کنم از سعی دولت
تشکر از رئیس و هر وزیرش
معاون های خوب و حق پذیرش
که ایشان صاحبان نفت و گازند
و با ارث پدر ایران بسازند
سپاس از آن مدیران میانی
که باشد رتبه ی ایشان جهانی
عزیزانی که در کار دلار اند
به وقت مصلحت اهل فرار اند
همانهایی که در شهر تورنتو
اقامت کرده یا ملبورن و سنتو
در آنجا قصر زیبایی خریدند
به غربت کنج عزلت برگزیدند
بنازم! دولت ما اهل بُرد است
به دنیا عامل ثبت رکورد است
که ما اول به امر اختلاسیم
سرافرازانه در صدر کلاسیم
سپاس از جعل و مدرک آفرینی
رواج سنت و اخلاق دینی
تشکر از رواج کار و تحصیل
میان اینهمه ایام تعطیل
سپاس از عاملان بی ثباتی
به نرخ قوت و اجناس حیاتی
تشکر همچنین از صنف دلال
که در بازار چین گردیده فعال
همانهایی که چرخ کار و ماشین
شکستند از ورود بنجل از چین
سپاس از اینهمه خدمت به مردم
خصوصاً بهر ایجاد تورم
تورم منفعت دارد فراوان
برای دولت محبوب ایران
فروش نفت ملت با دلار است
همان ارزی که اصل اعتبار است
ولی یارانه بر حسب ریال است
حقوق ما به این پول حلال است
لذا دولت تورم آفریند
که سودش را در آن پیوسته بیند
به هر صورت سپاس از اینکه دولت
بُوَد در خدمت اقشار ملت
نماید ریشه کن مستضعفین را
بنازم این همه احیای دین را.....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.