دین و اعتقاد خوراک روح و نیاز فطری انسان است

مقدمه

اگر زمانی رستورانی غذای فاسدی به شما فروخت قاعدتا دیگر از آن رستوران غذایی نخواهید خرید نه اینکه دیگر غذا نخورید لذا مردم نباید به خاطر واعظین و روحانی نماهایی که بد عمل می کنند از دین فراری شوند بلکه باید از منافقینی که با نام دین ضمن سود جویی برای خود به مردم ستم کرده اند گریزان باشند

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
جسم انسان زنده با آب و غذاست
بی غذا تن در جهان حکمش فناست
آدمی کی می خورد آبی کثیف؟
با بدی کی خو کند طبع لطیف؟
آدمی وقتی به رستوران رود
کی غذای فاسدی را می خرد؟
مشتری قطعا اگر در هر کجا
موردی بیند بدی در یک غذا ؛
بی گمان از آن فراری می شود
عاملی بر افت کاری می شود
دین برای روح انسان هم غذاست
اعتقاد از بهر دل شرط بقاست
منتها وقتی کسی از واعظین
دیده رفتاری غلط با نام دین
از چنین جمعی گریزان می‌شود
جای دیگر رفته مهمان می شود
دین گریزی ریشه اش ظلم و جفاست
مشکل از آلودگی ها در غذاست
چون غذا بینی به رستوران بد است
آن فضای فاسد از عقلت رد است
چون به جایی دیده ای نوعی بلا
کی به کلی می کنی ترک غذا؟
رو نمایی پس به دکانی جدید
می کنی از مطبخی دیگر خرید
می گریزی پس تو از پست و بدل
رو بگردانی تو از دزد و دغل
اصطلاح دین گریزی پس خطاست
این گریز از عامل مکر و ریاست
☆☆☆☆☆

پی نوشت

دین مجموعه ای از قوانین الهی برای درست زندگی کردن است که توسط خالق انسان تدوین شده است
مثالی در حیطه ی تخصصی خودم می زنم
دقیقا مانند کاتالوگی که فرضا توسط شرکت سازنده ی یک دستگاه اینورتر یا تایمر یا PLC در اختیار شما قرار می گیرد تا بتوانید اصولی و درست از آن دستگاهها استفاده کنید
دین مجموعه ای از راه و رسم زندگی است
دین داری شاخص هایی همچون:
راستگویی،
امانت داری،
احترام به حقوق افراد،
ادب ،
سپاسگزاری،
انصاف،
کسب علم و معرفت،
همت و تلاش،
دخالت نکردن در زندگی خصوصی دیگران،
حُسن همجواری،
عطوفت و مهربانی و….. دارد.
که تمام اینها لازمه ی زندگی اند.....
خلاصه اینکه دین مجموعه ای از فرامین الهی است که تمامش سرمنشأ همه ی خوبی هاست.....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ما بهر خدا در این جهان کارگریم
باید که از او همیشه فرمان ببریم
هر کارگری به شرکتش بیمه شود
ما کارگران شرکتی معتبریم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
اگر دین را به عنوان یک اصل مسلم بشناسید دغل بازان ریاکار و منافقین گرگ صفت هرگز نمی توانند بدل های بی ارزش و بلکه ضد ارزش شان را به عنوان دین به شما قالب کنند
برای هر چیز ارزشمندی مانند طلا و جواهرات و...... عده ای بدلش را می سازند و به مردم قالب می کنند
واقعیت این است که دین ارزشمندترین گوهر انسانی است که با آن می توان زندگی دنیا و آخرت و آبرو و شرافت انسانی را بیمه کرد
اما از آنجایی که افراد دغل از هر طریقی به دنبال بهره کشی از مردم هستند عده ای منافق پیشه در لباس دین بدل دین را به مردم قالب می کنند
ما اگر دین را بشناسیم هرگز فریب دغل بازان مردم فریب را نخواهیم خورد
از جمله مهمترین آموزه های دینی تفکر و تعقل است که به آن بسیار تاکید شده است چنانچه بزرگان دین ما فرموده اند
یک ساعت تفکر از هفتاد سال عبادت بهتر است
توصیه می‌کنم سطح شناخت و آگاهی خود را از دین بالا ببرید تا فریب دغل بازان را نخورید
نمونه ای از بدل هایی که برای دین ساخته اند وهابیت و داعش و القاعده و..... است
و نمونه ی بارز از دغل بازان مردم فریب در ایران رئیس جمهور حسن روحانی است که اکثریت مردم ایران را هم در سال ۹۲ و هم در سال ۹۶ فریب داد
مردم اگر به توصیه ی اسلام مبنی بر تفکر عمل کرده بودند هرگز فریب روحانی را نمی خوردند....
فرضا
تا به حال شما چند بار فریب امثال روحانی را خورده اید از این به بعد با کمی تفکر و تعقل مواظب باشید دیگر فریب نخورید.....

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.