اخلاص و ریا

مقدمه

در دوره ی ما خلوص و عشق و ایمان بی بها و برعکس بازار ریا و فریب رونق دارد. ادب می رود که در بین جوانان به فراموشی سپرده شده و حرمت سالمندان در بایگانی تاریخ در میان خاک مدفون گردد

آخرین تغییرات:
توسط
ای دل از مهر و وفا در این جهان حرفی نزن
از عنایت های یاری مهربان حرفی نزن
دفتر شعر و ادب چون عشق و ایمان بی بهاست
پس دگر از عاشقان و عارفان حرفی نزن
صحبت از پول و مقام و تیپ و هیکل جایز است
لیکن از عشق و صفا در این زمان حرفی نزن
حرف اول را در این دوران فقط ثروت زند
پس تو بی آن در میان این و آن حرفی نزن
هم زبانی گرچه یابی همدلی اما مجو
از صداقت در کلام هم زبان حرفی نزن
ای که از بیداد دوران زار و خونین دل شدی
با توانگر از نیاز ناتوان حرفی نزن
مسجد و منبر فراوان واعظ و مرشد زیاد
از عمل اما به وقت امتحان حرفی نزن
جیب مداحان و وعاظ وطن پر مایه باد
لیکن ای عاقل تو حتی رایگان حرفی نزن
خیر و نیکی هرچه بینی ، غالبا روی ریاست
از خلوص نیت و خیری نهان حرفی نزن
در قدیم از بهر پیران حرمتی شایسته بود
از ادب این دوره با قشر جوان حرفی نزن
بره چون بالا نمی گیرد سرش را روز و شب
پس به او از آسمان و کهکشان حرفی نزن

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.