غم نامه ای در عزای خشکیدن زاینده رود.

مقدمه

شاید تا بحال  دیده باشید که بعضی ها مثل دیوانه ها با در دیوار و یا با خودشان حرف می زنند

انسان وقتی همدم و همصحبتی برای درد دل کردن ندارد شاید ناچار شود با خودش حرف بزند......

 بنده نیز چون در دیار خویش کسی را برای درد دل نداشتم به عنوان دل نوشته چند بیتی را خطاب به معین خواننده ی محبوب سروده ام که تقدیم می کنم.

و صد البته از مسئولین محترم جمهوری اسلامی ایران هیچ توقعی برای شنیدن درد دلهای من و امثال بنده نیست چون آن بندگان  خدا آنقدر گرفتار امور اختلاس و اشرافی گری خویش اند که دغدغه های ما در برابر مشغله های فراوان ایشان چنان ناچیزند که هرگز قابل محاسبه و درخور توجه نخواهند بود.....

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
در غم خشکیدن زاینده رود (2)
ای معین! خواننده ی شیرین زبان
ای که هستی افتخار اصفهان
ای که در غربت به یاد میهنی
در فراق اصفهان در شیونی
گفته بودی در سرودت با امید
دل هوای اصفهان دارد شدید
خوانده بودی از غم و دلتنگی ات
آفرین بر غیرت فرهنگی ات
اصفهان خواهی بیایی کن شتاب
درد دل گویم تو را بی آب و تاب
با تو من بی پرده می گویم سخن
حالت آشفته ای دارد وطن
اصفهانت این زمان بی یاور است
دیدنش ای نازنین زجرآور است
شهر ما را اولین شرط وجود
بوده از روز ازل زاینده رود
آب جاری در مسیر رود آن
مثل خون بر اصفهان بخشیده جان
این زمان اما ببین پژمرده است
بی تحرک ، بی صدا، چون مرده است
چون ندارد خون به رگهایش عبور
پس دهد جان عن قریب از دست زور
پمپ آب از بستر چاه عمیق
گشته چون تزریق خون بر آن، رفیق
این عمل کی چاره ی شهر شماست؟
اصفهان بیچاره در حال کُماست
گر بخواهی اصفهان احیا شود
باید این زاینده رودش وا شود
اصفهان بی زنده رودش زنده نیست
اصفهانی بر لبانش خنده نیست
گر بیایی اصفهان حیران شوی
بی گمان از دیدنش گریان شوی
پس بیا تا بر پل خواجو رویم
با دلی خونین کنار جو رویم
در غم خشکیدن زاینده رود
اشک غم با هم بباریم از وجود
سیل اشک ما چنان گردد روان
تا کَند بنیان دزد اصفهان
هستی ما را به یغما برده اند
بهر کشت و صنعت از ما برده اند
مانده ام آیا کسی آن سمت و سو
سازد از آن آب غصبی هم وضو؟
آن طرف آیا از این آب حیات
نطفه ای حامل شود بر مؤمنات؟
پس حرام و لقمه های شبهه ناک
نسل مؤمن را یقین سازد هلاک
از مراجع پرسشی باید نمود
تا که از خلقی مصیبت را زدود
می شود با آب دزدی یک زمان
مؤمنی گیرد وضو در یک مکان؟
مرجعی آیا دهد کس را جواز
اینچنین گیرد وضو بهر نماز؟
آن نماز از شیعه ی آل رسول
حضرت حق می کند آیا قبول؟
ای مراجع پس اگر پاسخ دهید
اجرتان با حضرت رب مجید

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.