میز گردِ فرهنگی ، هنری ، اقتصادی

مقدمه

مناظره ی ملت و دولت قسمت اول:

چند سال پیش بنده در یک میز گرد فرهنگی ، هنری ، اقتصادی شرکت کرده بودم که اعضای دولت محترم  نیز حضور داشتند ، خلاصه ی بحث های مطرح شده در آن نشست را به نظم در آورده ام که خدمت شما تقدیم می کنم:

آخرین تغییرات:
توسط
میز گردِ فرهنگی ، هنری ، اقتصادی
روزی به کنار میز گردی
من بودم و جمع اهل وردی
چون کرده سرم به تن زیادی
گفتم دو سه جمله انتقادی
گفتم غم و درد ما زیاد است
مشکل نه فقط به اقتصاد است،
بر هر چه نظر کنی خراب است
سرفصل نقیصه صد کتاب است
از ضعف مدیریت به ایران
خشکیده درخت علم و برهان
هر کس که رود به کارِ تولید
آزرده شود به جای تمجید
اورگان و اداره مثل زالو
از صنعت ما خورَد به هر سو
صنعتگر ما به نابچاری
از کار و عمل شود فراری
سرمایه نهد برای بازی
فوقش به مسیر خانه سازی
سودی که چنین رسد به مردم
آن هم بُوَد از سر تورّم
سرمایه ی ما به هر وزرات
از هر طرفی بگشته غارت
زائیده همین فساد و بیداد
بیکاری و خیل دزد و معتاد
از درد همین بساط در هم
در توسعه سهم ما بُوَد کم
باشد به همین جهت که هشیار
دارد غم اقتصاد بیمار
بیچاره ببین تمام مردم
این گونه از این غم تَورّم....
البته دولت محترم هم در جواب بنده حرفهایی برای گفتن داشت که در صورت تمایل قسمت های دوم و سوم مناظره را مطالعه فرمایید.
متشکرم

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.