نصیحتی حکیمانه

مقدمه

سالها قبل پدرم به بنده نصیحت فرمودند که حرف دو کس را گوش نکن ،

اول پزشک لاغر و دوم واعظ چاق ..........

با عرض معذرت از تمام پزشکان لاغر و واعظین چاق....

آخرین تغییرات:
توسط
نصیحتی حکیمانه
فرموده پدر به بنده پندی
از حکمت و قول حق پسندی
گفت : از سخن دو کس حذر کن
بر این دو به ظن بد نظر کن
اول ؛ سخن پزشک لاغر
آن مردنی خمیده پیکر
دکتر که کچل بُوَد به دنیا
هرگز نکُند کچل مداوا
بیچاره اگر بر او هنر بود
کی فرق سرش سفید و گر بود ؟!
دوم سخن همان شکم دوست
آن واعظ چاق و آن که بدخوست
آن کس که خطابه اش به زُهد است
اما بخورد به وعده شِش دست
شخصی که خودش بُوَد بداخلاق،
در کوچه تو را زند به شلاق،
بر قلب تو چون عدو بتازد،
کی جامعه را نکو بسازد؟
آن کس که رطب بخورده اندک
کی منع رطب کُند به کودک؟
این سیره ی پاک مصطفی (ص) بود
آن کس که خطابه اش شفا بود
او با روشی درست و معقول
اقوام عرب نموده مقبول
در مدت کم جماعتی پَست
آن قوم پلید و وحشی و مست
آورده به محضر تمدّن
با سیره و راهِ «خود عمل کن»
اما چه بسا فریضه ای را
بر گوش شما بخوانده مُلا
لیکن خودِ او نکرده رفتار
پس بهره نمی برد از آن کار
واعظ چه بسا رَوَد جهنّم
اما تو رَوی جنان خرّم
زیرا خود او به باورش نیست
آن گفته که شک برابرش نیست
اما تو عمل کنی به حرفش
این عمر گران کنی تو صرفش،
پاداش تو پس یقین جنان است
قصری که سرای صالحان است

پی نوشت

شاید تا کنون دیده باشید که فرضا پزشکی یک ساعت از مضرات سیگار حرف می زند....
بعد سر حساب می شوید که خودش سیگاری است....

یا فلان روانشناس چقدر زیبا از روش تربیت فرزند و طرز رفتار با همسر سخن می گوید ولی در خاتمه ی سخنرانی می گوید:
ببخشید
باید بروم چون ساعت 11 جلسه ی دادگاه برای طلاق همسرم تشکیل میشود...
و یا فلان واعظ از مضرات نان حرام و ربا و فضیلت قناعت و زهد و..... سخنرانی می کند اما سر حساب که میشوی می بینی بابا ای ولا.....
خودش عجب مارمولکی است...

اینجاست که باید گفت:
رطب خور چون نماید منع خرما
اثر کی می کند آن گفته بر ما.....

و اینچنین است که این وضع ما و مملکت ماست...

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.