انتخابات در ایران

گردیده کنون زبان حقگو خاموش
بینم همه را برای مسند در جوش
من مطمئنم که گربه ای در دنیا
از بهر خدا یقین نمی گیرد موش

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

در این صفحه چند شعر مرتبط با موضوع  انتخابات خصوصا انتخابات ریاست جمهوری خدمت شما عزیزان تقدیم می شود

اما قبل از ارائه ی اشعار حکایتی متناسب با موضوع خدمت شما تقدیم می کنم

در صورت تمایل آن را مطالعه فرمائید 

 حکایت مرد ساده دل و دزدان دغل   
روستایی ساده دلی گوسفندی را برای فروش به شهر می برد
زنگوله ای را به گردن گوسفند آویزان کرده و گردن گوسفند را به دم الاغش بسته و حرکت نمود‌
در بین راه دزدان زنگوله را از گردن گوسفند باز کرده و به دم الاغ بسته و گوسفند را بردند
در ادامه ی راه الاغ هم با چرخاندن دمش و صدای زنگوله خرکیف شده بود
بعد از طی مسافتی یکی از دزدان جلوی مرد روستایی را گرفت و گفت :
چرا زنگوله به دم خر بسته ای؟!
کدام آدم عاقلی این کار را می کند؟!
روستایی ساده دل از روی الاغ نگاهی به پشت سرش انداخت دید که آن مرد درست می گوید
گفت : من زنگوله را به گردن گوسفند بسته بودم
دزد گفت : درست می گویی گوسفندی را در دست یک نفر دیدم که به آن سو می برد ؛ خر را به من بسپار و تا دیر نشده برو گوسفندت را پس بگیر
مرد روستای الاغ را به دزد سپرد و مدتی را به دنبال گوسفند گشت
اما وقتی خسته و نا امید به جایی که خر را به دزد سپرده بود برگشت دید که اثری از الاغ و آن مرد نیست
با دلی شکسته و خسته به سمت روستا برگشت
بعد از طی مسافتی چند نفر را در کنار چاهی در حال استراحت دید
داستانش را برای آنها بازگو کرد
یکی از آنها گفت :
ان شاالله جبران میشود و ادامه داد:
ما چند نفر تاجریم و تمام سکه های ما در کیسه ای بود که در این چاه افتاده است
چنانچه بلد باشی در چاه بروی و کیسه را بیرون بیاوری ما هم در عوض مبلغی بیش از بهای گوسفند و خر بعنوان پاداش به تو خواهیم داد
روستایی ساده دل بار سوم هم فریب دزدان را خورد و لباس خود را از تن در آورده به دست دزدان سپرد و به ته چاه رفت اما بعد از مدتی جستجو بی نتیجه بیرون آمد
ولی دیگر نه اثری از دزدان بود نه از لباسهایش.....
و اما نتیجه ی اخلاقی داستان:
ما در چهل سال گذشته در انتخابات مختلف هر بار با وعده و وعید های دروغین و شعارهای فریبنده دزدانی را انتخاب کردیم و در هر نوبت قسمتی از هستی خود را به فنا دادیم.....
یادمان باشد که دروغگوترین رئیس جمهور تاریخ جهان در سال ۹۲ قول داد که صد روزه اوضاع اقتصادی ایران را بهبود بخشد اما علیرغم اینکه پس از چهار سال یعنی چهارده برابر مدتی که قول بهبود داده بود نه تنها هیچ تاثیر مثبتی نگذاشت که اوضاع مملکت را از هر جهت خراب تر کرد با این حال باز هم امت قهرمان ایران فریبش را خوردند و مجددا در انتخابات سال ۹۶ برای ریاست جمهوری منتخب مردم شد....
به هر حال
به امید حضور حداکثری امت قهرمان ایران در انتخابات آینده
همچنان منتظر حضور سبز شما هستیم....

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

برای مطالعه ی شعر انتخابی تان  لطفا از لیست اشعار  بر روی نام شعر مورد نظر کلیک کنید. 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 قبل و بعداز انتخابات  

قبل و بعداز انتخابات