اشعاری در مدح اهلبیت علیهم السلام

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
با نام خدا که عاشقی پیشه ی اوست
ابراز محبتی کنم خدمت دوست
سرمایه ی من امید من عشق علی است
عشقی که از آن دو عالمم شاد و نکوست
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

در این صفحه تعدادی از اشعار بنده که در آنها به توصیف و مدح حضرات معصومین علیهم السلام پرداخته شده است   خدمت شما تقدیم می شود

برای مطالعه ی شعر انتخابی تان  لطفا از لیست اشعار  بر روی نام شعر مورد نظر کلیک کنید