استدلالات و برهان های عقلی برای کشف حقیقت زندگی انسان در این دنیا

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به نام خداوند هفت آسمان
زبان را گشایم برای بیان
بیان از جهانی که بی انتهاست
جهانی که در دست لطف خداست
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

خود شناسی و جهان شناسی  مقدمه ای برای خداشناسی است و خداشناسی پایه و  اساس بندگی بوده و بندگی هدف از خلقت انسان است

ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون

در اینجا چند شعر بر اساس استدلالات  و برهان های عقلی در جهت کشف حقیقت وجود انسان و تبیین هدف از خلقت و مقصود از زندگی  خدمت شما تقدیم می شود

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 نمونه ای از اشعار در زمینه ی جهان بینی 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به نام آنکه به یادش همیشه آرامم
بدون دلهره راحت به سیر ایامم
خدای بنده نوازی که رزق من با اوست
خودش نموده ضمانت حلاوت کامم
کنار سفره ی لطفش نه فکر نان باشم
نه در مقام حضورش به جستن نامم
لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بُوَد زندگی برگه ی امتحان
که در آن نویسی به هر روزِ آن
اگر مهلت امتحان شد تمام
مشخص شود بر تو شأن و مقام
به کنکور حق هر که داناتر است
یقین رتبه اش خوب و بالاتر است
لطفا متن کامل  شعر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

خدا نامش سرآغاز کلام است
که از اسماء زیبایش سلام است
سلامی گرم و سرشار از کرامت
که از فضل خدا بخشد سلامت
خداوندی که در هر لحظه با ماست
به ذکرش هر مرض قطعا مداواست
یقین دارم که هر دردی بیاید
خدا از فضل خود درمان نماید.....
لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
امشب این شمع فروزان و پس از آن سحر است
ای بشر از چه گریزی که زمان در گذر است
از کدامین گذر آیی که بلایت نرسد
راه بی بیم و خطر بین که یکی در نظر است
مرکب عافیت از راه تشیع گذرد
غیر از این بین همه بیراهه و در آن خطر است
لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

برای مطالعه ی شعر انتخابی تان  لطفا از لیست اشعار  بر روی نام شعر مورد نظر کلیک کنید.