استدلالات و برهان های عقلی برای کشف حقیقت زندگی انسان در این دنیا

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به نام خداوند هفت آسمان
زبان را گشایم برای بیان
بیان از جهانی که بی انتهاست
جهانی که در دست لطف خداست
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

خود شناسی و جهان شناسی  مقدمه ای برای خداشناسی است و خداشناسی پایه و  اساس بندگی بوده و بندگی هدف از خلقت انسان است

ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون

در اینجا چند شعر بر اساس استدلالات  و برهان های عقلی در جهت کشف حقیقت وجود انسان و تبیین هدف از خلقت و مقصد از زندگی  خدمت شما تقدیم می شود

برای مطالعه ی شعر انتخابی تان  لطفا از لیست اشعار  بر روی نام شعر مورد نظر کلیک کنید.