استدلالات و برهان های عقلی برای کشف حقیقت زندگی انسان در این دنیا

به نام خداوند هفت آسمان
              زبان را گشایم برای بیان

بیان از جهانی که بی انتهاست
              جهانی که در دست لطف خداست

خود شناسی و جهان شناسی  مقدمه ای برای خداشناسی است و خداشناسی پایه و  اساس بندگی بوده و بندگی هدف از خلقت انسان است

ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون

در اینجا چند شعر بر اساس استدلالات  و برهان های عقلی در جهت کشف حقیقت وجود انسان و تبیین هدف از خلقت و مقصد از زندگی  خدمت شما تقدیم می شود

برای مطالعه ی شعر انتخابی تان  لطفا از لیست اشعار  بر روی نام شعر مورد نظر کلیک کنید.