نگاهی به عملکرد دولت روحانی

نگاهی به عملکرد دولت روحانی

در این بخش چند شعر کوتاه و بلند در خصوص عملکرد دولت روحانی  و تاثیرات او بر جامعه خدمت شما ارائه شده است

برای مطالعه ی شعر انتخابی تان  لطفا از لیست اشعار  بر روی نام شعر مورد نظر کلیک کنید.