شعر با موضوع سیاسی

در این صفحه تعدادی از اشعار بنده  که مضمون  سیاسی دارند و در آنها به جنبه های مثبت و منفی نظام و  مسئولین  جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است خدمت شما تقدیم می شود

برای مطالعه ی شعر انتخابی تان  لطفا از لیست اشعار  بر روی نام شعر مورد نظر کلیک کنید.