اشعاری مرتبط با شعر و شعور شاعران و علم و هنر

با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه ی مردم ادب دوست و ادیب پرور

در اینجا اشعاری که در خصوص  شعر و  توصیف و شرح حال شاعران سروده ام را خدمت شما تقدیم می کنم