اشعار به نام خدا

بسم الله الرحمن الرحیم

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
با یاد خدا ؛ در ابتدا متن و کلام ؛
زینت بدهم به نام آن خالق تام
در محضرتان سپس کنم روی خلوص
با عشق و ارادت و ادب ؛ عرض سلام
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

در این صفحه چند شعر به نام خدا ( کوتاه و بلند ) مناسب برای شروع سخنرانی و آغاز برنامه با موضوعات و مناسبت های مختلف به همراه شعری برای اتمام برنامه یا پایان سخنرانی خدمت شما تقدیم می شود

شما می توانید با کلیک بر روی تیتر هر شعر که در لیست اشعار این صفحه درج شده است شعر انتخابی تان را باز نموده و مطالعه فرمائید

لیست اشعار به نام خدا همراه با 

 ابیات آغازین:

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

و اما اجازه می خواهم در ارتباط با بزرگ ترین معضل شایع در جامعه ی بشری یعنی:

ابیاتی را خدمت شما تقدیم نمایم

خدا نامش سرآغاز کلام است
که از اسماء زیبایش سلام است
سلامی گرم و سرشار از کرامت
که از فضل خدا بخشد سلامت
خداوندی که در هر لحظه با ماست
به ذکرش هر مرض قطعا مداواست
یقین دارم که هر دردی بیاید
خدا از فضل خود درمان نماید.....
لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بهترین واژه در شروع کلام
نام حق باشدت به ذکر سلام
آن سلامی که اسم پاک خداست
پر انرژی ؛ دری به فضل و عطاست

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی
کمتر از ذره ای به کوه وجود
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

با نام خدا برای تان ضمن سلام
از حضرت حق طلب کنم فیض مدام
فیضی که شود شروع آن صبح ظهور
در خانه ی کعبه با تماشای امام

لطفا اشعار مرتبط با موضوع مهدویت را در صفحه ی

غیبت و ظهور منجی عالم بشریت

مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

به نام خدایی که بخشنده اوست
امید و پناه دل بنده اوست
خدایی که هم مهر و الطاف او
نگنجد به ذهن و هم اوصاف او
در صورت تمایل لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی 
مطالعه فرمائید 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به نام خداوند عشق و امید
روم کربلای حسین شهید
اگر روسیاهم به صدها گناه
ولی روسفیدم کند فضل شاه

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی

راهپیمائی و زیارت اربعین
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

به نام آنکه به یادش همیشه آرامم
بدون دلهره راحت به سیر ایامم
خدای بنده نوازی که رزق من با اوست
خودش نموده ضمانت حلاوت کامم
در صورت تمایل ادامه ی شعر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به نام خداوند حق باوران
سلامی کنم خدمت سروران
سلامی که خود ذکر و نام خداست
خدایی که یادش سبب ساز ماست

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی

شعر صلوات بر پیامبر
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

به نام خدا خالق هر اثر
پدید آور وحی و شعر و هنر

بگویم سپاس و درود و سلام
به فردوسی فاضل و خوش کلام

لطفا ادامه ی شعر تقدیر از فردوسی بزرگ را در صفحه ی

راهکاری برای روان تر سرودن اشعار

مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

اول و آخر ، همه جا بَر زبان
نام خدایی به یقین مهرَبان

نام خداوند غفور و رحیم
مالک دنیا و جنان و جحیم

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی
حکایت عابد و زن زیبارو
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

اول سخنی که بین ما بود
از نام خدای رهنما بود

پایان سخن به ختم دفتر
زینت بدهم به نام «حیدر»

لطفا دنباله ی شعر را در صفحه ی
شعر پایان سخنرانی
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


بگویم ابتدا نام خدایی
که بی اذنش نمی آید صدایی

خداوندی که ذکرش چاره ساز است
خودش تضمین رفع هر نیاز است

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی
یگانه منجی عالم
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

اول به نام و یاد خدا ضمن احترام
گویم حضور سرور و استاد خود سلام
از شان و جایگاه معلم یکی حدیث
از حضرت علی (ع ) شده مشهور خاص و عام
فرموده واژه ای اگر آموزدم کسی
اینگونه بنده بنده ی او می شوم مدام

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی
تمجید از استاد شعر و ادبیات
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

با نام خدا کنم سرودن آغاز
با واژه ی نام او نمایم اعجاز
با اینکه تنم اسیر این دنیا گشت
روحم کند از شمیم یادش پرواز
در صورت تمایل شما می توانید با مراجعه به صفحه ی زیر اشعار متنوعی در زمینه های سیاسی اجتماعی انتقادی را مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
با توکل بر خدا با نام او
می کنم از حق و باطل گفتگو
حق به دنیا مظهرش مولا علی(ع) است
باطل اما آنکه دشمن با علی(ع) است

لطفا در صورت تمایل اشعار اعتقادی بنده را در صفحه ی
اشعار اعتقادی
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

به نام خداوند مهمان نواز
خداوند بخشنده ی بی نیاز

که هر امر و نهی اش برای بشر
بود مایه ی رحمت و دفع شر

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی
شعر مهمانی خدا
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

خدا نامش سرآغاز کلام است
که بر ما فیض و لطفش مستدام است
خداوندی که هر دم در عنایت
ندارد فضل و احسانش نهایت

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید 

 طلب از خدا 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

اوّلِ هر نامه به نام خداست
نام خدا هم همه جا رهگشاست

هر چه که با نام خدا شد شروع
یکسره روشن بُوَد از این طلوع

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی
نامه ای به خدای کریم
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ابتدای سخن نام جبار ؛
آورم از محبت نه اجبار
داده او اختیاری گرانقدر
بر بشر بهر انجام هر کار

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی

مبحث جبر و اختیار
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

با نام خدای علم و تکنیک
گویم به شما سلام و تبریک

تبریک و سلام گرم و مطلوب
بر جمع معلمان محبوب

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی
بهترین معلم زندگی ام
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

با نام خدای مهر و یاری
آماده شوم به روزه داری

ماه رمضان که ماه راز است
درهای بهشت و توبه باز است

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی

خاصیت ماه رمضان
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

در همه حالت، همه جا نام دوست
آنکه به هر ذره نشانی از اوست

نام خداوندِ گُل و عشق و جام
صاحب اسماءِ لطیف و سلام

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی
حکایت کعبه ی عشق
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

اوّلِ هر قصه به نام خداست
نام خدا هم همه جا رهگشاست

نام خدا چونکه به هر گفتگوست ؛
باعث روشن شدن یاد اوست

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی
حکایت فرار از صحنه ی گناه
مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

به نام آن خدای مهربانی

که ما را جاودان بخشیده جانی

خداوندی که جان از رحمت اوست

سماوات و زمین در خدمت اوست

لطفا ماجرای حفظ گوهر عفت توسط زنی عفیف و با حیا را در صفحه ی

بهای حفظ گوهر عفت
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

به نام خالق سبحان که جان جانان است
رفیق و همدم و دلدار و یار انسان است

چه گویم از کرم و لطف و رحم بی حدش
که مهر او به خلایق بدون پایان است

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی

خالق سبحان
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

به نام خداوند هفت آسمان
زبان را گشایم برای بیان

بیان از جهانی که بی انتهاست
جهانی که در دست لطف خداست

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی
خداوند هفت آسمان
مطالعه فرمائید


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ابتدای سخن به نام خداست
کیمیایی که قوت دل ماست

لفظ پاکی که می دهد برکت
در عبور از مسیر هر حرکت

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی
آثار و برکات نام خدا
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

خداوندا به نامت لب گشایم
که خواهم از تو حاجت در دعایم

مداوم نام و یادت چاره ساز است
که ذکرت خود جواب هر نیاز است

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی

شعر مناجات

مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

با نام خدا که هر چه داریم از اوست
آماده شوم کنم اطاعت از دوست

ماه رمضان که بزم طاعت بر پاست
در محضر او ادب نمودن نیکوست

لطفا در صورت تمایل اشعاری در ارتباط با روزه و ماه مبارک رمضان را در صفحه ی

اشعار کوتاه برای روزه و رمضان

مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

سرآغاز سخن نام کریم است
خداوندی که رحمان و رحیم است
به یادش دل شود پیوسته آرام
ولو دریای درد و غم عظیم است

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی

اشعار کوتاه راضی به مقدر الهی

مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

این زمان با نام و یاد کردگار
پند و اندرزی نویسم یادگار
بلکه فرزندان حق پیمای من
بهره گیرند از نصیحت های من
در صورت تمایل شما می توانید ابیاتی چند تحت عنوان توصیه ای به فرزند در موضوعات مختلف را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

آغاز سخن به نام یزدان
با نام خدای عشق و ایمان

آن خالق کائنات و آفاق
آن قادر مهرَبان و رزاق

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی

رحمت واسعه ی الهی

مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

نام خدا مطلع هر گفتگوست ؛
باعث روشن شدن یاد اوست

یاد خدایی که یقین ناظر است
در همه حال و همه جا حاضر است

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی

شعر خدای شاهد و ناظر

مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


به نام خداوند عشق آفرین
انیسم ؛ همان یاور نازنین

عزیزی که دائم مرا همدم است
دلم در حضورش خوش و خرم است

لطفا در صورت تمایل اشعار عاشقانه ی بنده را در صفحه ی

عاشقانه ها

مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

در همه حالت، همه جا نام دوست

آنکه به هر ذره نشانی از اوست

نام خداوندِ گُل و عشق و جام

صاحب اسماءِ لطیف و سلام

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی

شعر خدای عشق

مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


با نام خدا مدح علی می گویم
در باغ جهان به عشق او می رویم

دستان خدا علی بود در هر کار
پس حاجت خود فقط از او می جویم

لطفا اشعاری در مدح و منقبت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را در صفحه ی

مدح حضرت علی علیه السلام

مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


با نام خدا که عاشقی پیشه ی اوست
ابراز محبتی کنم خدمت دوست

سرمایه ی من امید من عشق علی است
عشقی که از آن دو عالمم شاد و نکوست

اگر طالب اشعاری در مدح حضرات معصومین علیهم السلام هستید لطفا با مراجعه به صفحه ی

مدح اهلبیت علیهم السلام

چندین شعر در این ارتباط مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

خدایا شروع سخن نامِ توست
وجودم به هر لحظه آرامِ توست

دل از نام و یادت بگیرد قرار
خوشم چونکه باشی مرا در کنار....

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی

شعر شروع سخن

مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

شما می توانید با مراجعه به صفحات زیر اشعار به نام خدا های متنوعی را مطالعه فرمائید