شعرهای با موضوع طنز

در این صفحه تعدادی از اشعار  بنده که در آنها با نگاه طنز به معضلات جامعه ی ایران پرداخته شده  است خدمت شما تقدیم می شود

برای مطالعه ی شعر انتخابی تان  لطفا از لیست اشعار  بر روی نام شعر مورد نظر کلیک کنید.