شعرهای با موضوع عشق و عاشقی

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به نام خداوند عشق آفرین
انیسم ؛ همان یاور نازنین
عزیزی که دائم مرا همدم است
دلم در حضورش خوش و خرم است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

در این صفحه تعدادی از اشعار عاشقانه ی شاد و غمناک بنده که توصیف دیدار و وصال نگار و وفای جانانه و تنهایی عاشق و درد فراق و دوری و جدایی از جانان و گلایه از بی وفایی یار و معشوق   است خدمت شما تقدیم می شود

برای مطالعه ی شعر انتخابی تان  لطفا از لیست اشعار  بر روی نام شعر مورد نظر کلیک کنید.