شعرهای با موضوع عشق و عاشقی

به نام خداوند عشق آفرین
              انیسم ؛ همان یاور نازنین

عزیزی که دائم مرا همدم است
             دلم در حضورش خوش و خرم است

در این صفحه تعدادی از اشعار عاشقانه ی شاد و غمناک بنده که توصیف دیدار و وصال نگار و وفای جانانه و تنهایی عاشق و درد فراق و دوری و جدایی از جانان و گلایه از بی وفایی یار و معشوق   است خدمت شما تقدیم می شود

برای مطالعه ی شعر انتخابی تان  لطفا از لیست اشعار  بر روی نام شعر مورد نظر کلیک کنید.