در این بخش اشعاری در قالب غزل تقدیم شما می شود

در این بخش از سروده های بنده اشعاری در قالب غزل تقدیم شما می شود

واما غزل:

غزل یکی از زیباترین و دلنشین ترین قالبهای شعر فارسی است که بیشتر برای بیان احساسات عاشقانه و عارفانه بکار می رود

البته به غیر از بیان عشق و بروز احساسات  ، این قالب برای بیان دغدغه‌های دیگر شاعر هم مورد استفاده قرار می گیرد

برای مطالعه ی شعر انتخابی تان  لطفا از لیست اشعار  بر روی نام شعر مورد نظر کلیک کنید.