بیان گوشه هایی از دردهای جامعه ی امروز ایران

در برخی از صفحات این سایت علاوه بر شعر سیاسی انتقادی متن هایی به عنوان تشریح و تکمیل موضوع ؛ به شعر مربوطه ضمیمه شده اند که لیست آن دلنوشته ها خدمت شما ارائه می شوند

چه خوش هستم که جانانم تو هستی